Konfiskace úspor v Kanadě?

Vláda v Ottawě navrhuje „nouzové získání peněz“ v kyperském stylu

5.4.2013 Komentáře Témata: Kanada, Nový světový pořádek 1855 slov

Politici západního světa jdou po vašich bankovních účtech. V podstatě je v novém rozpočtu kanadské vlády navrhováno „nouzové získání peněz“ kyperského stylu. Když jsem o tom poprvé slyšel, byl jsem poněkud skeptický, takže jsem se na to podíval sám. A hádejte co? Je to přesně tak, černé na bílém, na stranách 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který již Harperova vláda předložila parlamentu.

Tento nový rozpočet prakticky navrhuje „zavést režim „nouzového získávání peněz“ pro systémově důležité banky“ v Kanadě. „Ekonomický akční plán 2013“ byl předložen 21. března, což znamená, že tento „režim nouzového získávání peněz“ byl pravděpodobně plánován dlouho předtím, než krize na Kypru vůbec vypukla. Takže co přesně se tu k čertu děje? Navíc, jak uvidíte dále, bylo oznámeno, že Evropský parlament bude brzy hlasovat o zákonu, který bude požadovat, aby byly velké banky při krachu zachráněny „nouzovým získáním peněz“. Jinými slovy, tento nový zákon učiní z konfiskace bankovních účtů kyperského stylu zákon pevniny pro celou EU.

Nemohu dokonce ani začít popisovat, jak závažné to celé je. Od této chvíle když budou krachovat velké banky, budou je nouzově vyplácet ukradením peněz, které jsou na vašem bankovním účtu. To naprosto otřese důvěrou v bankovní systém a učiní to mnohem pravděpodobnější, že budeme svědky krachu velkých bank v západním světě.

To, co uvidíte, mne absolutně ohromilo, když jsem to poprvé viděl. Kanadská vláda prakticky navrhuje, aby to, co se stalo na Kypru, bylo použito jako mustr pro budoucí krachy velkých bank v Kanadě.

Následující text je ze stran 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který můžete najít zde. Očividně je cílem najít způsob, jak zachránit „systémově důležité banky“ bez použití financí daňových poplatníků…

Největší kanadské banky jsou zdrojem síly kanadské ekonomiky. Naše velké banky se staly stále úspěšnějšími na mezinárodních trzích, což vytváří pracovní místa doma.
Vláda rovněž uznává potřebu řízení rizik spojených se systémově důležitými bankami – těmi bankami, jejichž problémy nebo krach by způsobily poruchy finančního systému, a tím měly i negativní dopad na ekonomiku. To si vyžaduje silný finanční dohled a robustní sadu možností pro řešení situace těchto institucí bez použití zdrojů daňových poplatníků, v nepravděpodobném případě, že se stanou neživotaschopnými.

Takže pokud nebudou na nouzové vyplacení bank použity zdroje daňových poplatníků, jak to bude provedeno? No, kanadská vláda navrhuje, aby byl zaveden režim „nouzového získávání peněz“…

Vláda navrhuje zavést režim „nouzového získávání peněz“ pro systémově důležité banky. Tento režim má zajistit, aby v nepravděpodobném případě, že systémově důležité banky vyčerpají svůj kapitál, mohla být banka rekapitalizována a navrácena k životaschopnosti prostřednictvím rychlé přeměny jistých bankovních závazků na regulační kapitál. To sníží rizika pro daňové poplatníky. Vláda probere s akcionáři, jak nejlépe zavést v Kanadě režim nouzového získávání peněz. Časový harmonogram zavádění umožní plynulý přechod u zasažených institucí, investorů a dalších účastníků trhu.

Takže pokud banky budou se svými penězi extrémně riskovat a utrpí ztráty, „jisté bankovní závazky“ (tj. vklady) budou rychle přeměněny na „regulační kapitál“ a banky budou zachráněny.

Jinými slovy, bankám bude prostě umožněno ukrást peníze přímo na vašich bankovních účtech, aby se mohly rekapitalizovat.

To nám může znít naprosto a totálně šíleně, ale právě tak se nyní budou věci v celém západním světě dělat.

Někdy lze „nouzové získání peněz“ provést konverzí nezajištěných dluhů na akcie, ale jak jsme právě viděli na Kypru, když krachuje velká banka, je často potřeba na „nápravu bank“ mnohem více peněz, než lze získat konverzí nezajištěných dluhů na akcie. Tedy když se stane velmi lákavým hrábnout do nepojištěných bankovních účtů.

V podstatě to někteří evropští politici otevřeně připouští. Podle RT bude Evropský parlament brzy hlasovat o novém zákonu, který učiní konfiskaci bankovních účtů kyperského stylu permanentní součástí řešení, když budou v EU krachovat velké banky…

Jeden z hlavních zákonodárců Reuters řekl, že kyperský model nemusí být ojedinělým případem, a jde pravděpodobně o budoucí šablonu při řešení krachujících evropských bank.
Tato nová šablona bude nyní pravděpodobně přeměněna na zákon pro celou EU, takže daňoví poplatníci v případě potřeby nouzového vyplacení nebudou obtěžováni, ale obrovské ztráty utrpí, permanentně, větší střadatelé.
„Musíte být schopni provést nouzové získání peněz také z vkladů,“ řekl Gunnar Hokmark, člen Evropského parlamentu, který vede vyjednávání se zeměmi EU ohledně dokončení zákona pro vršící se problémy bank, uvedla Reuters.
„Vklady pod 100,000 euro jsou chráněny … vklady nad 100,000 euro chráněny nejsou a bude s nimi naloženo jako se součástí kapitálu, který lze nouzově použít,“ řekl Hokmark Reuters a dodal, že je přesvědčen, že většina jeho kolegů v parlamentu tento názor podporuje.
Evropská komise napsala návrh zákona, který nyní čeká na schválení členskými státy eurozóny a parlamentem, jestli a kdy ho lze zavést v platnost. Bylo oznámeno, že tento zákon má podle plánu vstoupit v platnost na počátku r. 2015.

Začínáte chápat?

[krádeže peněz]

Když jsem kdysi řekl, že „globální elita nám velmi jasně říká, že má v plánu ukrást nám naše bankovní účty“, nepřeháněl jsem.

A pro lidi na Kypru s vklady nad 100,000 euro jsou zprávy stále horší a horší.

Když krize propukla, bylo jim řečeno, že bude zkonfiskováno 10% z vkladů nad 100,000 euro.

Pak, o několik dní později, jim bylo řečeno, že to bude 40%.

A nyní, podle Washington Post, mohou lidé s vkladem nad 100,000 euro u druhé největší kyperské banky přijít až o 80% svých vkladů…

V Bruseli byla konečně, v pondělí ráno, dosažena dohoda s dalšími euro zeměmi a Mezinárodním měnovým fondem. Druhá největší banka v zemi, Laiki, bude rozdělena a její zdravá aktiva přejdou na Bank of Cyprus. Střadatelé s více než 100,000 eury buď v Laiki, nebo v Bank of Cyprus, budou čelit velkým ztrátám. V Laiki by mohly představovat až 80% z částek nad pojištěný limit 100,000; v Bank of Cyprus to má být podle očekávání mnohem méně.

Bohužel pravdou je, že tito lidé budou mít štěstí, pokud své peníze vůbec ještě někdy uvidí.

Jak byste se cítili, kdyby někdo přišel a vymazal vám celoživotní úspory, aby mohly být banky, které se pustily do neskutečně hazardních rizik, nouzově vyplaceny?

Netřeba říkat, že spousta lidí na Kypru je nyní velmi, velmi naštvaná. Následující reakce rozzuřených střadatelů na Kypru jsou ze Sky News…

„Ukradli mi mé peníze,“ řekl Milton Loucas Sky News.

„Pracoval jsem 60 let. Je mi 80. Již pracovat nemohu, abych se uživil – sebrali toho hodně.“
„Naše peníze, naše sociální pojištění – sebrali je. Jak máme žít?“
Další Kypřan, Stelios, vyšel z banky s prázdnýma rukama.
„Zkusil jsem dostat své únorové mzdy a oni mi dali jen kus papíru,“ řekl.
„Mám dvě děti v armádě a ty požádaly o peníze – nemám je.“
„Vláda nezaplatila nikomu. Moji staří rodiče nedostali penzi.“

Spoustě lidí se život obrátil naruby.

Ale existovali někteří lidé, kterým bylo o krizi řečeno včas a kteří byli schopni dostat své peníze včas.

Podle BBC cizinci dostali z kyperských bank až 18% svých peněz, jen během února…

Informace z Centrální banky Kypru zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že zahraniční vkladatelé již stáhli 18% své hotovosti z bank v zemi, během února, předtím než krize udeřila doma.

Takže jak věděli, že si mají své peníze vybrat, a kdo jim to řekl?

Navíc pobočky dvou největších bank na Kypru měly nadále otevřeno v Moskvě a v Londýně, dokonce i poté, co všechny banky na samotném Kypru byly uzavřeny. Takže bohatí Rusové a bohatí Britové byli schopni vyzvednout si z těchto bank své peníze, zatímco lidé na Kypru ne. Je těžké najít slova, abych popsal, jak nefér to je. Následující text je z nedávného článku Marka J. Granta…

Takže se vraťme na Kypr a podívejme se, proč nejsou Rusové až tak naštvaní, jak byli na počátku krize. Odpovědí na tuto otázku je banka Uniastrum, která má sídlo v Moskvě. 80% vlastní Bank of Cyprus. Po začátku krize a až do zavedení kapitálové kontroly byla tato banka otevřená, bez jakýchkoliv omezení u výběrů. Takže krize začala, bylo to všude v tisku a ruští vkladatelé nakráčeli do místní banky a vybrali si své peníze z Uniastrum, Bank of Cyprus, nebo je převedli z dalších místních kyperských bank a pak vybrali. Problém vyřešen!
Ve stejné době banka Laiki a Bank of Cyprus provozovaly pobočky v Londýně. Ani tam nebyla žádná omezení, takže lidé mohli do těchto bank zajít a vybrat si své peníze také. Žádná omezení až do doby zavedení kapitálové kontroly. Mezitím na Kypru lidé a instituce nemohly své peníze získat, takže Rusové a mnoho Britů si vybrali své peníze, uzavřeli účty, zatímco Kypřané ostrouhali.

Zdá se, že bohatí jsou vždy nějak napřed, že?

Mezitím lidé na Kypru s vklady pod 100,000 euro nyní čelí velmi přísné kapitálové kontrole. Jinými slovy, existují určitá velmi přísná omezení u toho, co mohou se svými penězi dělat. Například maximální denní výběr hotovosti byl stanoven na 300 euro. Následuje několik dalších omezení, která jsou nyní v platnosti

Mimo denních limitů u výběrů nemohou Kypřané inkasovat šeky.
Platby nebo převody mimo Kypr přes debetní nebo kreditní karty jsou povoleny jen do výše 5,000 euro na osobu a měsíc.
Transakce ve výši 5,000-200,000 euro budou prověřovány zvláštním vytvořeným výborem, a žádosti nad 200,000 budou posuzovány individuálně.
Cestovatelé opouštějící zemi si budou moct sebou odvést jen 1,000 euro.

Až udeří další velká vlna ekonomického kolapsu, kapitálová kontrola a konfiskace bankovních účtů se náhle stane „normální“ na celém světě.

Takže se připravte, dokud ještě můžete.

Jednou z věcí, které můžete udělat, je zajistit, že nemáte všechna svá vejce v jednom košíku. Následující řekl Jim Rogers na CNBC

„Já se starám, abych neměl příliš mnoho peněz na nějakém konkrétním bankovním účtu kdekoliv na světě, protože nyní existuje precedent,“ řekl. „MMF řekl „jistě, vykraďte bankovní účty“, EU řekla „vykraďte bankovní účty“, takže si můžete být jisti, že i další země, až přijdou problémy, řeknou „no, je to omlouváno EU, je to omlouváno MMF, takže to udělejme také“.

Na čím více místech máte peníze, tím obtížnější bude pro „mocné“ je ukrást.

Globální elita zásadně mění hru. Od této chvíle nelze žádný bankovní účet na světě považovat za „100% bezpečný“. To vytvoří atmosféru strachu a paniky, a žádný finanční systém nemůže fungovat normálně, když zničíte důvěru, kterou v něj lidé mají.

Důvěra je podivná – může trvat desítky let ji získat, ale lze ji zničit v jediném okamžiku.

Nikdo z nás nebude již schopen mít důvěru v bankovní účty a bojím se, že příští vlna ekonomického kolapsu může být blíže, než jsem zprvu předjímal.

The Confiscation of Savings in Canada? Cyprus-Style “Bail-Ins” Proposed by Ottawa Government vyšel 4. dubna na Global Research. Překlad Zvědavec. Stejný článek přeložen do češtiny už vyšel na OutsideMedia a na ac24.

Poznámka editora

Jak pravidelní čtenáři vědí, žiju v Kanadě. Zprávu jsem slyšel před několika dny v hlavních večerních zprávach. Čekal jsem, co se stane, zda mým kanadským spoluobčanům došlo, co Harper navrhuje, a byl jsem zvědav, jak zareagují.

Uběhlo několik dnů a ticho po pěšině. Úplné, naprosté, mrtvé ticho. Nedošlo to nikomu.

Známka 1.3 (hodnotilo 158)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

80

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 28 058 korun, což je 80 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 10

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Zuzana Čaputová si dělá z lidí výsměch25.11.21 01:38 Slovensko 4

Petice proti povinnému očkování24.11.21 22:38 Česká republika 3

Jak manipulatori.cz manipulují24.11.21 17:30 Česká republika 2

Tajemný utrejch23.11.21 22:03 USA 4

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje23.11.21 19:12 Česká republika 7

Při povinném očkování by policie mohla přijít o 10 tisíc lidí, píše Švejdar23.11.21 16:23 Česká republika 2

Příběhy lidí z ČR a Slovenska o poškození z covid očkování23.11.21 13:28 Česká republika 0

Během úterý vláda rozhodne o povinném očkování lidí od 60 let a některých profesí23.11.21 11:35 Česká republika 6

Čučkaři z BIS už objevili další nebezpečné vazby v národě23.11.21 10:59 Česká republika 1

Už mají v Rakousku šikanu i očkovaní - lockdown22.11.21 21:27 Rakousko 2

Neočkovaná farmaceutka: U léčiv musíme hodnotit risk / benefit, to se u vakcíny proti covidu neděje22.11.21 16:44 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,66 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
30,23 Kč
Kanadský dolar
17,71 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,54 Kč
100 japonských jenů
19,99 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,44 Kč
100 maď. forintů
6,94 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
29,99 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 614,50 Kč
1 unce stříbra
524,05 Kč
Bitcoin
1 251 219,64 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 617