Hříchy proti Duchu rozhodly volby

MVDr. Josef Staněk

30.1.2013 Komentáře Témata: Česká republika 1379 slov

Prvním hříchem proti Duchu bylo mínění Karla Schwarzenberga, že dnes by byli Edvard Beneš a Češi za vyhnání Sudetských Němců pohnáni před soud v Haagu. To je samozřejmě pravda. Tou vadou myšlení neboli hříchem proti Duchu je projevená skutečnost, že KS opomíjí evangelický princip, že nelze oddělit jakýkoliv čin od okolností! V lidové moudrosti: Když dva dělají totéž, není to totéž! Dobové a okolnosti obecně totiž dávají stejnému konání jiné vyznění! V dikci stejné logiky, jako KS, to říkají ostatně neonacisti! Že by totiž museli být pohnáni před dnešní mezinárodní soud i Churchill a „bombarďák“ Harris, třeba za bombardování Drážďan!!! To se už ale nikdo veřejně říci neodváží, protože tito jsou představiteli silných. Na Čechy si ale „přesuny činů v čase“ dovolují, protože si myslí, že jsou slabí. Jen pro materialisty! A navíc takové přístupy nejsou dobrou politikou v době, kdy je v zájmu všech pozvolné srůstání evropských národů v jeden, ač rozdělený na národnosti. Udělat to v době, kdy dnes už by normálního Čecha ani nenapadlo vinit dnešní Němce z činů nacistů, byl čin vyvolávající přízraky minulosti.

Pokusme se pohlédnout na tento aspekt myšlení z hlediska duchovních principů. Jejich největším učitelem je pro mne Ježíš Kristus. Celým evangeliem se jako červená nit vine odsuzování pokrytectví a farizejství, pro které je charakteristické ostentativní formální dodržování zákonů. Ježíš odsuzuje lpění na formulacích zákona za situací, kdy se formulovaný zákon vzhledem k anomálním okolnostem dostává do rozporu s jeho Duchem! Tedy úmyslem zákonodárce. „Spravedlnost Boha Podstaty světa je Ježíšem zásadně nadřazována nad nutně slovně nedokonalou formulaci zákona!!! Proto jsem jako Čech vlastně „husita“, neboť Jan Hus, sice nedokonale, poukazoval církevníkům na rozpor mezi jejich slovy a činy. A ty špatné činy se ovšem opíraly o formální znění církevních zákonů, nikoliv o jejich ducha! Proto bych také chtěl na prezidentské vlajce původní: Pravda boží vítězí! Tj. ne pravda peněz a tisku, ale objektivní pravda.

Vraťme se nyní zpět k výroku o sudetských Němcích. To úskočné od KS bylo to, že dal do souvislosti poválečné události se současným stavem věcí! Poválečný čin odsunu, vedený úsilím (i velmocí) ke stabilizaci států střední Evropy, vsazuje jiných do okolností současného sbližování národů. Vlastně dává české pojetí dějin na roveň pojetí nacistického! Sice ne přímo slovně, ale jaksi oklikou převádí také na Čechy a Beneše vinu za válku. Nevyřčeno, ale Češi pořád ještě utlačují sudetské Němce neuznáním jejich neviny, jako za republiky! Skoro v duchu sudetoněmeckého dějepisce Tomáše Krystlíka. Ten „hlubokomyslně“ „nachází“ Čechy jako původce všech potíží střední Evropy!

Před dalším líčením ožehavého tématu předesílám, že události z konce války si dobře pamatuji, mám část příbuzenstva německého a Němce a němčinu mám rád. Můj děda, zásluhou mého otce klasického filologa „odbojář“, vytáhl z odsunového lágru a z odsunu německou část příbuzenstva. Navíc mám „papíry“ na český „buržoazní nacionalizmus“ z prověrek roku 1970, kdy jsem písemně a jediný na vysoké škole veterinární odmítl schválit „bratrskou pomoc“ a měl jsem tu čest být vykádrován jako první. To předesílám proto, abych nemohl být ani „národovci“, ani germanofily napaden pro kolaborantství komukoliv. Je také známo, že dlouhodobě odsuzuji chování české duchovní chátry (lidí bez jakékoliv etiky) vůči Němcům po válce. (Kniha: Falsifikace a falsifikátoři českých dějin. Právě 4 dotisk Agape Brno.) Dlouhodobě odsuzuji chování „odbojářů“ 9 května vůči všem Němcům bez rozdílu, které je skutečně neodpustitelné. Česká sebranka a darebáci se po skončení války vydala loupit a vraždit i zcela nevinné Němce. Někteří z těchto darebáků se neprávem zařazují do odbojářů. Vinou hlavní masy českého národa je jen to, že řádění za Čechy se vyhlašující duchovní chátry nezarazilo! A popíši také podle pamětí mého otce z heydrichiády a totálního nasazení, proč tomu tak bylo. Říkal, jak byl hned po nasazení varován, že s „říšskými“ Němci se dá vyjít, že se chovají normálně. Ale že si musí přísně hlídat, který z Němců je Sudeťák, protože tam jde při setkání s ním stále o krk! A neměl od té doby celý život rád němčinu, protože si ji citově spojoval s protektorátem. Já naopak ji mám rád, protože ji mám spojenu s TV komentáři „ von Hugo Portisch“ a se schopností exaktního definování jevů.

V souvislostmi se sudetskými Němci se pokusím popsat příčinu jejich poválečného odsunu z neběžného úhlu pohledu. I ve Švýcarsku je většina občanů německy mluvící a proč se tito nepřidali k Hitlerovi? Protože se cítili být německy mluvícími Švýcary. Kdyby německy mluvící „bohémáci“ nechtěli Mnichovem roztrhat historicky, tedy z vůle boží, vzniklá práva koruny české a včlenit korunu do říše, byli tu dosud! Mohli sice právem želet zaniklého mocnářství, kde byli mírně preferováni. Já bych ho skoro želel také, kdyby se včas federalizovalo a změnilo v konstituční monarchii. Přesto ale německy mluvící „bohémáci“ neměli právo zradit odvěkou suverenitu země. A po jejím ovládnutí nesměli z česky mluvících „bohémáků“ udělat podlidi, terorizovat je a indukovat tím v nich sžíravou nenávist. Nenávist jednou vzniklá je energie, která se v duchu Starého zákona, neboli z přirozeného běhu věcí, musí vybít (odvést do země) utrpením lidí. Jediné z náboženství, které dává návod, jak nenechávat vzniknout a jak neutralizovat již vzniklou energii nenávisti, je původní nedeformované křesťanství. Proto jsem naprosto přesvědčen, že budoucí civilizace a Evropa bude řízena buď duchem obnoveného křesťanství, nebo se vše v ní zvrhne do všeobecné nacionalistické řeže fanatiků.

Druhým hříchem Karla Schwarzenberga proti Duchu ve volební kampani byla propagace školného na vysokých školách. Tento „plán na financování školství“ je skrytě vůči Čechům genocidní. Česká vědomostní elita se již dvě století indukuje z chudých nadaných studentů. Od buditelů přes Masaryka až konec konců po chudého nadaného Zemana. Tato stále z nižší střední třídy vznikající duchovní elita byla a je neustále všemi totalitními režimy decimována, nebo je oslabována přetahováním nadaných za lepší bydlem do ciziny. Proto je v životním zájmu českého národa, aby každý jeho nadaný student mohl studovat!!! Temnými duchy u moci a bohužel i prezidentským kandidátem nabízené vysokoškolské studium „na úvěr“, tzn. za cenu zadlužení u bank (úžerníků) vede nutně k tomu, že až tito prodlužení absolventi dokončí studium, místo založení rodiny a populace začnou splácet úvěr. Navrhovatelé školného nenápadným podlamováním počtu schopných v národě se stávají vlastně protinárodními zločinci. Kdyby Karel Schwarzenberg opravdu chtěl něco pro náš národ udělat, při svém majetku, založil by nadaci pro nadané studenty jako blahé paměti Josef Hlávka.

Třetím hříchem Karla Schwarzenberga proti Duchu je odmítání nesení odpovědnosti za spoluúčast na vládě a obsazování ministerských křesel lidmi typu ministryní obrany Parkanové a Peak, S-kartou Drábkem, křečovitým udržováním TOPky u moci s pomocí takové poslanecké „elity“, jsou Kočí, Škárka a přeběhlíci. Tito „politici“ se již „schopnostmi“ a charakterem začali vybarvovat jako slabší, než byli Jakeš a Bilak! To je zlé! Pak se bez námahy a reklamy ujímá heslo: „Zlatí komunisti!“ Má-li Karel Schwarzenberg opravdu „ducha knížete“, měl už s tímto „pragmatizmem“ praštit! A ne strašit národ vládou komunistů, navíc dnes jediných nezkorumpovaných! Lidi nejsou až tak moc hloupí! Takové strašení by zabralo jen v situaci, kdyby v zemi a na hranicích stáli sovětské divize a v zemi 99 „Pragováků“. Tedy i v tomto nevysloveném způsobu myšlení prezidentského kandidáta se vyjevuje ono první „nebrání okolnosti dějů“ do jednoty s charakterem dějů samých. Komunizmus nehrozí! To jen současný duch konzumu jako smyslu života se rozkládá. Vymanit se z fascinace možnými granty by se měli vymanit i pražští producenti zábavy a hecu! Podcenili zdravý selský rozum lidu!

Ač si v podstatě samotného Karla Schwarzenberga vážím, volil jsem „Miloše“. Zřejmě na rozdíl od mnohých katolíků. Položil jsem si, jako ostatně činím vždy při váhání, otázku: Koho by v této konkrétní situaci a dilematu volil Ježíš Kristus? Agnostika Zemana nebo knížete katolíka? Nedospěl jsem k lepšímu závěru, že „tak šedesát procent Miloše“. Byl jsem překvapen, že tak volili i Češi jako celek. Já jsem proto po čase opět mohl být hrdý na to, že jsem Čech! Neboť se ukázalo, že nejen duchovní jádro, ale i hlavní masa národa se nenechala zblbnout bezprecedentním vymýváním mozku médii nebo amerikanizovanými, po grantech prahnoucími „umělci“. Za novináře, politizované umělce a mládež „trhovcově sexuálního“ typu, ala Issová-Mádl, mi v kampani bylo stydno nejvíc!

Známka 1.3 (hodnotilo 213)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,56 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,07 Kč
Bitcoin
701 969,16 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 280