Zemský škůdce prezidentem?

Václav Dvořák

Ve středověku, byli zemští škůdcové - loupeživí rytíři, lapkové či rytíři, pracující proti králi a zemi - chytáni a věšeni. Ne tak tomu dnes, kdy si zemské škůdce sami volíme do parlamentu a za prezidenty!

Bylo před volbami 2010 a občan Schwarzenberg se scházel se svými sympatizanty po pražských putykách a bodře obšťastňoval malé české snoby svojí vznešenou přítomností. Jeho oblek byl patřičně „edelknitter“, jak má být, když jeho vznešenost sestoupí na malou chvíli mezi lid. Bylo to po tom, co jako ministr zahraničních věcí přiměl Topolánkovu vládu uznat mafiánský kvazistát „Republika Kosova“ a v Prišitně se bratříčkoval s jeho vůdci, genocidními válečnými zločinci důvodně podezřelými z obchodování s orgány popravených zajatců a civilistů.

Ministr si k nám přisedl s nonšalantním úsměvem a my se představili. „Proč jste uznal Kosovo?“, zazněla naše otázka a připomněli jsme, že proti tomu byl zahraniční výbor Sněmovny ČR, proti byla velká většina obyvatel a že z vlády před hlasováním odešli lidovci, aby se té lumpárny nemuseli účastnit.

Prý podle mezinárodního práva, „kosovská autorita“, tím pan ministr měl zřejmě na mysli kosovsko-albánskou narkomafii, „… splnila předpoklady pro uznání, protože ovládla celé území Kosova a nezbylo tady nic jiného, než to uznat.“ Pádnost takového argumentu nám vyrazila dech. Všichni, kdo jsme seděli za stolem, jsme okupované Kosovo několikrát navštívili a tamní děsivou skutečnost známe velmi dobře. Nesvoboda a postupná likvidace nealbánckých obyvatel Kosova, rozkradení srbského státního si soukromého majetku, chronické porušování práva na bezpečný život, na svobodný pohyb, na soukromý majetek a dalších práv, a to vše pod bajonety NATO a dohledem mise EU je šokující. Pana ministra, i když nám potvrdil, že o kosovské skutečnosti ví, to ale příliš nevzrušuje. Pro pana ministra zahraničních věcí České republiky jakoby mezinárodní ani lidská práva nebyla podstatná.

Podle schwarzenbergské logiky, kdo ovládne území, tan je jeho pánem a může si tam dělat, co chce a my to musíme uznat. Když jsme namítli, že to je jako obhajovat Hitlera, kníže nás okřiklo, ať jej ve výkladu nepřerušujeme. Kdyby to kolegyně nenatáčela na video, ani bych tomuto cynismu druhý den nevěřil

Karel Schwatrzenberg ignoruje, že svět má dnes Organizaci spojených národů jako svůj nejvyšší orgán a dále sofistikované mezinárodní smlouvy, která v mezinárodním právu otupily hrany konkurujících si státům. On vyznává poměry, které vedly ke dvěma světovým válkám. Právo silnějšího, který se zmocní a opanuje, a toto násilí se pak musí akceptovat.

Připomenuli jsme mu další fakta, která by jako šéf Zamini, měl znát. Například Rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která jasně říká, že Kosovo je součástí Srbska a že se srbská policie a armáda podle této rezoluce na Kosovo má vrátit. Rezoluce RB OSN však „náš“ ministr zahraničí ignoruje. Dále jsme připomenuli mezinárodní úmluvy z Helsinek (1975), které zaručují neměnnost hranic v Evropě. Podle nich bez oboustranného dobrovolného souhlasu zainteresovaných stran se hranicemi v Evropě nesmí hýbat. I tyto smlouvy jsou občanu Schwarzenbergovi – ministru zahraničních věcí České republiky - úplně jedno! On otevřeně vyznává právo silnějšího.

Nevšímá si toho, že kosovsko-albánský stát je držen na bodácích okupační armády, že není a nikdy nebude schopen samostatného ekonomického života a že je živen z našich daní a daní dalších evropských zemí. Ministrova „kosovská autorita“ čili narkomafie, je v dnešní Evropě považována hned po islamistickém terorizmu za bezpečnostní hrozbu číslo dvě. Je roztažena i u nás. Kryje se za různé firmy, zlatnictví, diskotéky, herny a veřejné domy. Je hlavním dovozcem a distributorem heroinu u nás. Ohrožuje i naši vnitřní bezpečnost. Ale ministr zahraniční jim vychází vstříc a uznává je. Tvrdí, že uznání není morální čin, ale uznání faktu. Ale toto „uznání faktu“ neučinily země jako Španělsko, Slovensko, Rumunsko, Kypr nebo Vatikán. O multietnických velmocích, jakými jsou Čína nebo Rusko ani nemluvě.

Dalším faktem je, že kosovsko-albánští zločinci, ony „kosovské autority“, která dnes vládnou na Kosovu, nemají zatím pod kontrolou ani celé okupované území, jak se nám snažil pan ministr namluvit. Srbové a Romové ze severu a východu provincie vzdorují, odmítají se podrobit, stavějí barikády, je na ně vojáky armád NATO i kosovskými gangstery stříleno, žijí v bídě v nepředstavitelných podmínkách uzavřeného ghetta, ale nevzdávají se kriminální „kosovské autoritě“. Kosovsko-albánská narkomafie zkrátka ještě neovládla celé území jižních srbských provincií, i v tomto bodu ministr překrucoval pravdu. 1/

Když za několik let na to vyhlásila Jižní Osetie nezávislost na Gruzii, a tamní „autorita“ opravdu ovládla bezpochyby celé území, pan ministr Schwarzenberg tento fakt neuznal a oháněl se morálními argumenty, Chartou OSN, Helsinskými dohodami a podobně. Prostě pan ministr má dvojí metr.

Jak si ale vysvětlit jeho postoje? Proč například instaluje českého velvyslance v kosovské Prišitně, když prezident Klaus jasně řekl, že tam velvyslance nikdy nejmenuje a Parlament si to také nepřeje? Proč Schwarzenberg rozpolcuje českou zahraniční politiku, proč se staví proti většině naší společnosti? V případě uznání Kosova to nebylo poprvé. Jen si připomeňme jeho silnou angažovanost ve věci umístění amerického „obranného“ radaru v Brdech. Takže proč to dělá?

Osobně mám pro to dvě vysvětlení.

To první: občan Karl zu Schwarzenberg pochází ze staré rakousko-uherské šlechty a proto je bytostným nepřítelem Srbů. Šlechtická internacionála jim vyčítá rozpoutání 1. světové války, na jejímž konci ztratila všechna svá privilegia a podstatnou část majetků. Jak řekl s neskrývaným zadostiučiněním bývalý německý ministr a předtím šéf německé tajné služby BND Klaus Kinkel, „…rozbití Jugoslávie bylo revizí první světové války“. Připomínám: o první revizi se pokusil Hitler a nevyšlo mu to. Podle moderní německé pravice to byl prostě diletant. O druhou revizi se prostřednictvím peněz a zbraní bývalé východoněmecké armády pokusilo čerstvě sjednocené Německo (1991-1999) pod vládou Helmuta Khola. Dalo se dohromady s dalšími členy NATO. (Proč spolu válčit, když si můžeme svět hezky rozdělit?). Napodruhé revize 1. světové války vyšla. Z mapy zmizelo Československo, naštěstí sametově, zároveň Jugoslávie – ta už krvavě. Balkanizace východní a jižní Evropy byla dokonána, a pokud se Srbové úplně nepodvolí, bude pokračovat (viz plány na odtržení Vojvodiny, Sandžaku, Preševského údolí atd.). A občan Schwarzenberg s dalšími členy šlechtické internacionály si od toho slibují návrat do světa „belle epoque“. Mimochodem, i proto byl Karel Schwarzenberg jedním z hlavních režisérů tunelu našich veřejných rozpočtů – tzv. „církevních restitucí“, zcizení majetku, který římské sektě nikdy v pravém slova smyslu nepatřil. I to je konzervativní návrat, tentokrát do doby ještě daleko před osvíceného císaře Josefa II.

A druhý důvod: ministr Schwarzenberg je „humr“. Ministr hujeří směrem k Evropské unii a příbuzným duším ze skupiny Bildeberg2/, druhům z Výboru Tří Set3/, Trilaterální komisi4/a dalších obskurních společenstev, která se snaží diktovat svoji vůli dnešnímu světu. Sám iniciativně chtěl věnovat 90 miliard z našeho státního rozpočtu do záchranného fondu eura5/, aniž nás o to někdo z EU požádal, aniž bychom byli členy eurozóny a aniž by měl z české strany jakýkoli pauvoir. Prostě jen proto, aby se v Bruselu a mezi bilderberskými zalíbil. Prozrazuje česká státní tajemství, například naposledy to o vyřazení francouzské Arevy z tendru na dostavbu Temelína. Horoval pro Lisabonskou smlouvu, která nás připravila o velkou část státní suverenity, a kterou jsme si zmenšili šanci ovlivňovat podobu a rozhodování dnešní Evropy. Rád by vrátil zabavené majetky sudetským Němcům a majetkově tak znejistil miliony Čechů v pohraničí, Karlových Varech, Brně, Praze, Jihlavě, Liberci ... Rád by „vrátil“ další český majetek různým Lichtensteinům, kteří za aktivní podporu Hitlera museli od nás spěšně odejít již v roce 1945. Usiluje o prolomení Benešových dekretů, aby se mohl dostat k další části po válce zabaveného schwarzenberského majetku. Německu chce za babku prodat Lobkovický palác na Malé Straně a cenové posudky expertů před veřejností tají. Karel Schwarzenberg je politik z jiného světa, je to parašutista, vysazený do Česka a jeho výsadek rozvrací stát.

Myslíte, že se obrácení kormidla historie směrem zpět Karlu zu Schwarzenberg nepodaří, že žijeme přece jen v jiné době? Ale v Čechách je přece možné všechno. Vždyť i on se dostal k majetku, řekněme to velmi mírně, podfukem. Český soud tehdy soudil ne podle českého ale podle rakouského práva! Inu, všechno jde, když se chce a když najdete pořádnou podporu. „Karel nepodlehne korupci, on je dost bohatej, nemá to zapotřebí“, říkají naivkové. Ze svého ministerstva nechal vyhodit člověka, který na korupci upozornil. Veřejně podporuje anonymní akciovky, hlavní oporu korupčníků a na oko dělal cirkus okolo z korupce podezřelého Čunka. On by Nečasovu vládu nikdy nepovalil. Jak by bez ní mohl prosadit přání svých podporovatelů a bilderberských? S pomocí Nečasovy vlády nám on, její první místopředseda a jeho přátelé nedávno vyfoukli za bílého dne doslova před nosem minimálně 130 miliard při tzv. „církevních restitucích“. On sám patřil mezi hlavní stratégy toho tunelování veřejných peněz a majetků.

Pokud se národ neubrání, pak lidé jako Schwarzenberg si s námi a našimi majetky a penězi budou dělat, co chtějí. Hlavně, že občas sestoupí mezi lid. To je pro nás opravdu velká výhra. A tak zjevného zemského škůdce, jen proto, že je „cool“ a „in“, my moderní Češi, potomci Havlíčka a Masaryka, zvolíme dobrovolně a rádi na příštích pět let za svého nejvyššího reprezentanta - za prezidenta. A nebo ne?

  1. http://www.kosovoonline.cz
  2. http://www.youtube.com/watch?v=nJYXLrAuP28
  3. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_14.htm
  4. http://www.trilateral.org/download/file/TC_list_12-12(1).pdf a http://www.trilateral.org/go.cfm?do=page.view&pid=6
  5. ekonomika.idnes.cz...

Zajímavá klipy Srgeje Chelemendika o volební kampani v Česku – Technologie moci aneb „Kníže tmy proti českému národu“:

Známka 1.5 (hodnotilo 193)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

 

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 72 čtenářů částkou 9 779 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Brexit prý bude Brity stát tolik, co jejich členství za 47 let, tvrdí eurohujeři v iDěs16.01.20 21:50 Británie 4

Neuvěřitelné: Čtyři soutěže královny krásy -- všechny vítězky barevné16.01.20 18:07 USA 5

Další krok k likvidaci národních států: žádné vlaječky poslanců16.01.20 16:28 Evropská unie 2

Vyvadil podal trestní oznámení na Novotného14.01.20 22:31 Česká republika 2

Perfektně organizovaná štvanice na Válkovou. I Soukup si přihřál polívčičku14.01.20 15:20 Česká republika 2

Britský Independent označil Kotlebovce za neo-nacisty14.01.20 15:16 Slovensko 6

A nedá pokoj a nedá. Téma "sirotků" opět na stole. Zrůda Šojdrová je neúnavná14.01.20 14:52 Česká republika 2

Vztahy Ruska a Německa se mění (i otevřeně)13.01.20 17:02 Rusko 10

Škola v Británii povzbuzuje chlapce, aby nosili sukně09.01.20 19:05 Británie 3

Opilá Britka nabízela mužům v letadle sex, dostala šest měsíců09.01.20 15:07 Británie 6

Ministr Vojtěch: Kdo se neočkuje, má si výlohy za léčbu hradit sám09.01.20 15:00 Česká republika 2

Somálský okupant zavolal policii na chlapa, který se příliš bránil napadení09.01.20 14:49 Německo 3

V Íránu spadlo letadlo ukrajinských aerolinií. Nikdo nepřežil08.01.20 10:47 Írán 3

Írán zaútočil na americké základny v Iráku08.01.20 10:25 Írán 0

Titulek CT24 vítězoslavně hlásá: "Státní zástupce podal obžalobu kvůli schvalování smrti vojáků, obviněnému hrozí až 15 let"06.01.20 18:03 Česká republika 5

Nastane-li chaos, nebraňte se!06.01.20 16:57 Česká republika 2

Přes 5 miliónů Íránců přišlo na pohřeb zavražděných vojáků06.01.20 16:53 Írán 0

Íránci v Londýně oslavovali smrt Soleimaniho.Na transparent napsali: "Uzavřete špionážní centra vykladačů islámu v Evropě"05.01.20 20:30 Írán 7

Generál Naqdi (IRGC): Bílý dům musí vyklidit vojenské základny z islámského regionu, sionisté se musí vrátit zpět do Evropy05.01.20 20:12 Írán 1

Irán nabízí 80 milionů USD za vraždu Donalda Trumpa05.01.20 19:37 Írán 2

Měnové kurzy

USD
22,68 Kč
Euro
25,15 Kč
Libra
29,52 Kč
Kanadský dolar
17,36 Kč
Australský dolar
15,59 Kč
Švýcarský frank
23,44 Kč
100 japonských jenů
20,59 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
35 316,21 Kč
1 unce stříbra
409,00 Kč
Bitcoin
200 511,24 Kč

Poslední aktualizace: 18.1.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 199