Zemský škůdce prezidentem?

Václav Dvořák

Ve středověku, byli zemští škůdcové - loupeživí rytíři, lapkové či rytíři, pracující proti králi a zemi - chytáni a věšeni. Ne tak tomu dnes, kdy si zemské škůdce sami volíme do parlamentu a za prezidenty!

Bylo před volbami 2010 a občan Schwarzenberg se scházel se svými sympatizanty po pražských putykách a bodře obšťastňoval malé české snoby svojí vznešenou přítomností. Jeho oblek byl patřičně „edelknitter“, jak má být, když jeho vznešenost sestoupí na malou chvíli mezi lid. Bylo to po tom, co jako ministr zahraničních věcí přiměl Topolánkovu vládu uznat mafiánský kvazistát „Republika Kosova“ a v Prišitně se bratříčkoval s jeho vůdci, genocidními válečnými zločinci důvodně podezřelými z obchodování s orgány popravených zajatců a civilistů.

Ministr si k nám přisedl s nonšalantním úsměvem a my se představili. „Proč jste uznal Kosovo?“, zazněla naše otázka a připomněli jsme, že proti tomu byl zahraniční výbor Sněmovny ČR, proti byla velká většina obyvatel a že z vlády před hlasováním odešli lidovci, aby se té lumpárny nemuseli účastnit.

Prý podle mezinárodního práva, „kosovská autorita“, tím pan ministr měl zřejmě na mysli kosovsko-albánskou narkomafii, „… splnila předpoklady pro uznání, protože ovládla celé území Kosova a nezbylo tady nic jiného, než to uznat.“ Pádnost takového argumentu nám vyrazila dech. Všichni, kdo jsme seděli za stolem, jsme okupované Kosovo několikrát navštívili a tamní děsivou skutečnost známe velmi dobře. Nesvoboda a postupná likvidace nealbánckých obyvatel Kosova, rozkradení srbského státního si soukromého majetku, chronické porušování práva na bezpečný život, na svobodný pohyb, na soukromý majetek a dalších práv, a to vše pod bajonety NATO a dohledem mise EU je šokující. Pana ministra, i když nám potvrdil, že o kosovské skutečnosti ví, to ale příliš nevzrušuje. Pro pana ministra zahraničních věcí České republiky jakoby mezinárodní ani lidská práva nebyla podstatná.

Podle schwarzenbergské logiky, kdo ovládne území, tan je jeho pánem a může si tam dělat, co chce a my to musíme uznat. Když jsme namítli, že to je jako obhajovat Hitlera, kníže nás okřiklo, ať jej ve výkladu nepřerušujeme. Kdyby to kolegyně nenatáčela na video, ani bych tomuto cynismu druhý den nevěřil

Karel Schwatrzenberg ignoruje, že svět má dnes Organizaci spojených národů jako svůj nejvyšší orgán a dále sofistikované mezinárodní smlouvy, která v mezinárodním právu otupily hrany konkurujících si státům. On vyznává poměry, které vedly ke dvěma světovým válkám. Právo silnějšího, který se zmocní a opanuje, a toto násilí se pak musí akceptovat.

Připomenuli jsme mu další fakta, která by jako šéf Zamini, měl znát. Například Rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která jasně říká, že Kosovo je součástí Srbska a že se srbská policie a armáda podle této rezoluce na Kosovo má vrátit. Rezoluce RB OSN však „náš“ ministr zahraničí ignoruje. Dále jsme připomenuli mezinárodní úmluvy z Helsinek (1975), které zaručují neměnnost hranic v Evropě. Podle nich bez oboustranného dobrovolného souhlasu zainteresovaných stran se hranicemi v Evropě nesmí hýbat. I tyto smlouvy jsou občanu Schwarzenbergovi – ministru zahraničních věcí České republiky - úplně jedno! On otevřeně vyznává právo silnějšího.

Nevšímá si toho, že kosovsko-albánský stát je držen na bodácích okupační armády, že není a nikdy nebude schopen samostatného ekonomického života a že je živen z našich daní a daní dalších evropských zemí. Ministrova „kosovská autorita“ čili narkomafie, je v dnešní Evropě považována hned po islamistickém terorizmu za bezpečnostní hrozbu číslo dvě. Je roztažena i u nás. Kryje se za různé firmy, zlatnictví, diskotéky, herny a veřejné domy. Je hlavním dovozcem a distributorem heroinu u nás. Ohrožuje i naši vnitřní bezpečnost. Ale ministr zahraniční jim vychází vstříc a uznává je. Tvrdí, že uznání není morální čin, ale uznání faktu. Ale toto „uznání faktu“ neučinily země jako Španělsko, Slovensko, Rumunsko, Kypr nebo Vatikán. O multietnických velmocích, jakými jsou Čína nebo Rusko ani nemluvě.

Dalším faktem je, že kosovsko-albánští zločinci, ony „kosovské autority“, která dnes vládnou na Kosovu, nemají zatím pod kontrolou ani celé okupované území, jak se nám snažil pan ministr namluvit. Srbové a Romové ze severu a východu provincie vzdorují, odmítají se podrobit, stavějí barikády, je na ně vojáky armád NATO i kosovskými gangstery stříleno, žijí v bídě v nepředstavitelných podmínkách uzavřeného ghetta, ale nevzdávají se kriminální „kosovské autoritě“. Kosovsko-albánská narkomafie zkrátka ještě neovládla celé území jižních srbských provincií, i v tomto bodu ministr překrucoval pravdu. 1/

Když za několik let na to vyhlásila Jižní Osetie nezávislost na Gruzii, a tamní „autorita“ opravdu ovládla bezpochyby celé území, pan ministr Schwarzenberg tento fakt neuznal a oháněl se morálními argumenty, Chartou OSN, Helsinskými dohodami a podobně. Prostě pan ministr má dvojí metr.

Jak si ale vysvětlit jeho postoje? Proč například instaluje českého velvyslance v kosovské Prišitně, když prezident Klaus jasně řekl, že tam velvyslance nikdy nejmenuje a Parlament si to také nepřeje? Proč Schwarzenberg rozpolcuje českou zahraniční politiku, proč se staví proti většině naší společnosti? V případě uznání Kosova to nebylo poprvé. Jen si připomeňme jeho silnou angažovanost ve věci umístění amerického „obranného“ radaru v Brdech. Takže proč to dělá?

Osobně mám pro to dvě vysvětlení.

To první: občan Karl zu Schwarzenberg pochází ze staré rakousko-uherské šlechty a proto je bytostným nepřítelem Srbů. Šlechtická internacionála jim vyčítá rozpoutání 1. světové války, na jejímž konci ztratila všechna svá privilegia a podstatnou část majetků. Jak řekl s neskrývaným zadostiučiněním bývalý německý ministr a předtím šéf německé tajné služby BND Klaus Kinkel, „…rozbití Jugoslávie bylo revizí první světové války“. Připomínám: o první revizi se pokusil Hitler a nevyšlo mu to. Podle moderní německé pravice to byl prostě diletant. O druhou revizi se prostřednictvím peněz a zbraní bývalé východoněmecké armády pokusilo čerstvě sjednocené Německo (1991-1999) pod vládou Helmuta Khola. Dalo se dohromady s dalšími členy NATO. (Proč spolu válčit, když si můžeme svět hezky rozdělit?). Napodruhé revize 1. světové války vyšla. Z mapy zmizelo Československo, naštěstí sametově, zároveň Jugoslávie – ta už krvavě. Balkanizace východní a jižní Evropy byla dokonána, a pokud se Srbové úplně nepodvolí, bude pokračovat (viz plány na odtržení Vojvodiny, Sandžaku, Preševského údolí atd.). A občan Schwarzenberg s dalšími členy šlechtické internacionály si od toho slibují návrat do světa „belle epoque“. Mimochodem, i proto byl Karel Schwarzenberg jedním z hlavních režisérů tunelu našich veřejných rozpočtů – tzv. „církevních restitucí“, zcizení majetku, který římské sektě nikdy v pravém slova smyslu nepatřil. I to je konzervativní návrat, tentokrát do doby ještě daleko před osvíceného císaře Josefa II.

A druhý důvod: ministr Schwarzenberg je „humr“. Ministr hujeří směrem k Evropské unii a příbuzným duším ze skupiny Bildeberg2/, druhům z Výboru Tří Set3/, Trilaterální komisi4/a dalších obskurních společenstev, která se snaží diktovat svoji vůli dnešnímu světu. Sám iniciativně chtěl věnovat 90 miliard z našeho státního rozpočtu do záchranného fondu eura5/, aniž nás o to někdo z EU požádal, aniž bychom byli členy eurozóny a aniž by měl z české strany jakýkoli pauvoir. Prostě jen proto, aby se v Bruselu a mezi bilderberskými zalíbil. Prozrazuje česká státní tajemství, například naposledy to o vyřazení francouzské Arevy z tendru na dostavbu Temelína. Horoval pro Lisabonskou smlouvu, která nás připravila o velkou část státní suverenity, a kterou jsme si zmenšili šanci ovlivňovat podobu a rozhodování dnešní Evropy. Rád by vrátil zabavené majetky sudetským Němcům a majetkově tak znejistil miliony Čechů v pohraničí, Karlových Varech, Brně, Praze, Jihlavě, Liberci ... Rád by „vrátil“ další český majetek různým Lichtensteinům, kteří za aktivní podporu Hitlera museli od nás spěšně odejít již v roce 1945. Usiluje o prolomení Benešových dekretů, aby se mohl dostat k další části po válce zabaveného schwarzenberského majetku. Německu chce za babku prodat Lobkovický palác na Malé Straně a cenové posudky expertů před veřejností tají. Karel Schwarzenberg je politik z jiného světa, je to parašutista, vysazený do Česka a jeho výsadek rozvrací stát.

Myslíte, že se obrácení kormidla historie směrem zpět Karlu zu Schwarzenberg nepodaří, že žijeme přece jen v jiné době? Ale v Čechách je přece možné všechno. Vždyť i on se dostal k majetku, řekněme to velmi mírně, podfukem. Český soud tehdy soudil ne podle českého ale podle rakouského práva! Inu, všechno jde, když se chce a když najdete pořádnou podporu. „Karel nepodlehne korupci, on je dost bohatej, nemá to zapotřebí“, říkají naivkové. Ze svého ministerstva nechal vyhodit člověka, který na korupci upozornil. Veřejně podporuje anonymní akciovky, hlavní oporu korupčníků a na oko dělal cirkus okolo z korupce podezřelého Čunka. On by Nečasovu vládu nikdy nepovalil. Jak by bez ní mohl prosadit přání svých podporovatelů a bilderberských? S pomocí Nečasovy vlády nám on, její první místopředseda a jeho přátelé nedávno vyfoukli za bílého dne doslova před nosem minimálně 130 miliard při tzv. „církevních restitucích“. On sám patřil mezi hlavní stratégy toho tunelování veřejných peněz a majetků.

Pokud se národ neubrání, pak lidé jako Schwarzenberg si s námi a našimi majetky a penězi budou dělat, co chtějí. Hlavně, že občas sestoupí mezi lid. To je pro nás opravdu velká výhra. A tak zjevného zemského škůdce, jen proto, že je „cool“ a „in“, my moderní Češi, potomci Havlíčka a Masaryka, zvolíme dobrovolně a rádi na příštích pět let za svého nejvyššího reprezentanta - za prezidenta. A nebo ne?

  1. http://www.kosovoonline.cz
  2. http://www.youtube.com/watch?v=nJYXLrAuP28
  3. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_14.htm
  4. http://www.trilateral.org/download/file/TC_list_12-12(1).pdf a http://www.trilateral.org/go.cfm?do=page.view&pid=6
  5. ekonomika.idnes.cz...

Zajímavá klipy Srgeje Chelemendika o volební kampani v Česku – Technologie moci aneb „Kníže tmy proti českému národu“:

Známka 1.5 (hodnotilo 193)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 104 čtenářů částkou 16 005 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 0

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Měnové kurzy

USD
21,96 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,15 Kč
Švýcarský frank
24,11 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,08 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 630,91 Kč
1 unce stříbra
510,23 Kč
Bitcoin
411 870,71 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 674