Řecko v chaosu

5.1.2012 Komentáře Témata: Řecká krize 1373 slov

Osobně a kolektivně Řekové nechápou a nedokážou se vypořádat s tím, co se nyní děje, nemluvě o tom, co se bude dít dál. Sociální stát je rychle a záměrně likvidován bez poskytnutého času pro nalezení náhrady. (Noelle Burgi)

„Kdo ví, co přinese zítřek?“, ptají se lidé v Aténách, Soluni a v celém Řecku. Panuje pocit kolektivního uvěznění, individuální nejistoty a přicházející katastrofy. Avšak Řecko má turbulentní historii a Řekové se vždy považovali za nadané lidi, houževnaté a zvyklé na nepřízeň osudu. „Vždy se vyskytovaly těžké časy a my jsme je vždy přečkali. Ale nyní nám byly vzaty veškeré naděje,“ řekl majitel jednoho menšího obchodu.

Zatímco úsporná opatření se vrší, lavina zákonů, dekretů a nařízení smetává sociální, ekonomické a administrativní rámce. Realita včerejška se bortí. A co bude zítra – kdo ví.

Řečtí občané jsou vystaveni kafkovské byrokracii s jejími nepochopitelnými proměnlivými pravidly. V projevu ke kolegům v Cyclades jeden komunální zaměstnanec řekl: „Lidé chtějí dodržovat zákony, ale nevíme, co jim máme říct, úřady nám neposkytly žádné podrobnosti.“ Jeden člověk musel zaplatit 200 euro a předložit 13 dokumentů a důkazů své totožnosti, aby si mohl obnovit řidičák. Snižování platů veřejných zaměstnanců narušilo veřejný sektor. „Když zavoláte policii, abyste ji informovali o situaci, odpoví „je to váš problém, vypořádejte se s tím“,“ řekl inženýr obchodního loďstva v penzi. Napětí roste. Zprávy ukazují na velký nárůst domácího násilí, krádeží a vražd.

Platy se propadají (v některých sektorech o 35-40%), zatímco jsou vymýšleny daně, některé antidatované tak, aby platily od počátku kalendářního roku. Čisté příjmy klesly drasticky, v mnoha případech o 50% či více. Od léta byly zavedeny další daně, solidární daň (1-2% z ročního příjmu) a energetická daň (vypočítávaná podle spotřeby benzínu a zemního plynu). K dalším novinkám patří snížení nezdanitelného minima z 5,000 euro na 2,000 a zavedení nové daně z nemovitostí ve výši 0,5 až 20 euro za metr čtvereční, jako součást účtů za elektřinu, splatná ve třech splátkách (nezaplacení se rovná odstřižení elektřiny a pokutám).

Od začátku listopadu se penzisti a zaměstnanci veřejného a soukromého sektoru nemohou spoléhat na obdržení svého měsíčního příjmu. Mnoho pracovníků nedostane plat vůbec. Stát snižuje počet svých zaměstnanců drasticky, jakou součást svého restrukturalizačního programu. Do r. 2015 má odejít do „částečného důchodu“ 120,000 zaměstnanců veřejného sektoru starších 53 let, jako mezidobí před povinným odchodem do důchodu po 33 odpracovaných letech, během kteréžto doby budou dostávat pouze 60% svého základního příjmu a budou muset zůstávat doma. Jakmile budou v plném důchodu, bude žít mnoho veřejných zaměstnanců z mála. Skupina bývalých železničářů ve věku 50 let a více uvedla, že dříve vydělávali 1,800 až 2,000 euro měsíčně, což byl pro Řecko relativně slušný plat. Nyní byli převedeni na práci jako hlídači v muzeu, jako součást balíčku „dobrovolného přechodu“, a jejich základní měsíční příjem se pohybuje od 1,100 do 1,300 euro; lidé v polovičním důchodu mají příjem omezen maximálně na 600 euro. Všichni mají zakázáno vedlejší pracovní činnost, aby si přilepšili k příjmu – trest, okamžitá ztráta příjmu, je pečlivě aplikován.

„Platby pojistného se zastavily“

Ztráty příjmu likvidují společnost. Účty nejsou placeny, spotřeba se propadla, obchody se zavírají a nezaměstnanost roste. V květnu činila oficiální míra nezaměstnanosti 16,6% (o 10 bodů výše, než v r. 2008) a mezi mladými činila 40%. Skutečná míra je mnohem vyšší. Sociální, ekonomická a politická krize otřásla systémem národního zdraví. Rozpočty nemocnic a veřejných center zdravotní péče byly sraženy v průměru o 40%. Více pacientů je přijímáno do akutní péče, další se obrací na zdravotnická střediska Lékaři světa a mnoho lidí se rozhodlo obejít se bez zdravotní péče zcela. Jedna novinářka řekla, že její otec trpí Parkinsonovou nemocí: „Náklady na jeho léky činily 500 euro měsíčně. Lékárna nám řekla, že mu je přestane dodávat, protože platby pojistného se zastavily.“

Fyzické nemoci (především srdeční) a duševní nemoci rostou znepokojivým tempem. Nedávné epidemiologické studie ukázaly, že zvýšený stres, zhoršovaný rostoucím zadlužením a prodlužující se dobou bez práce, vytváří „silné depresivní nemoci, poruchy a obecnou úzkost“ a je příčinou dramatického nárůstu sebevražd. Podle neoficiálních údajů probíraných v parlamentu vzrostl od r. 2009 do r. 2010 počet sebevražd o 25%, a v první polovině 2011 došlo k dalšímu nárůstu o 40%, a to podle zdrojů ministerstva zdravotnictví. Údaje zveřejněné v Lancet odhalují alarmující nárůst u prostituce, jakož i u nakažení HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí. Je bezprecedentní počet bezdomovců, a nejde již jen o alkoholiky, drogově závislé nebo duševně nemocné. Nedávná studie demonstruje, že střední třída, mladí a mírně chudí pravděpodobně skončí na ulici.

Řekové se snaží najít cestu z toho, co sociální pracovníci popsali jako návrat k „barbarskému“ stylu života. Cítí se opuštění a neschopní se s věcmi vypořádat. Silné rodinné vazby se pod tlakem mizících příjmů a kolabujícího sociálního státu bortí. Ti, kteří mohou odejít, tak činí. Lidé, kteří zůstanou, mají omezené možnosti. Někteří se obrátí na církev, která poskytuje polévky pro chudé a další sociální služby. V Soluni je otec Stefanos Tolios z ortodoxní církve zaplaven zoufalými lidmi hledajícími práci. Obyvatelé několika měst (Volos Patras, Heraklion, Atény, Korfu, Soluň) vytvořili na komunitě založené neformální ekonomiky postavené na místním systému výměny. Rodiny si berou své příslušníky zpět s domovů důchodců, aby ušetřily měsíční poplatek ve výši 300-400 euro.

Něco takového by nepřestála žádná země. Řecko má nyní díky sociálním následkům úsporných opatření uvalených s „vědeckou krutostí“ národní a nadnárodní elitou horší možnosti se s tím vypořádat. Řecko po r. 1945, za slabého státu a klientelismu, nemělo ani čas, ani prostředky na vytvoření odolné sociální ochrany. Existující bezpečnostní sítě se nyní trhají. „Vše se rozpadá,“ řekl Sotiris Lainas, psycholog a koordinátor programu Svépomoci z Aristotelovy univerzity v Soluni.

Kdo je na vině?

Předešlá vláda, pod Georgem Papandreu, se horlivě snažila vyhovět požadavkům „triumvirátu“ – Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky – a zrušila například 210 titulů v rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Nijak ji nezajímalo, jak tyto rozpočtové škrty podkopají schopnost fungování základních služeb, jako denní péče poskytovaná Panhelénskou federací Alzheimerovy nemoci a souvisejících nemocí. Takže nadnárodní síly, které téměř 30 let pracovaly na likvidaci sociálního státu, předaly tento úkol národním vynucovatelům, kteří sami měli dlouhou dobu z tohoto protekcionářského neefektivního a zkorumpovaného systému prospěch.

Zodpovědnost za krizi byla nestoudně svalena na Řeky. Ti byli obviněni a prohlášeni za viníky kvůli své spojitosti se svými neschopnými vůdci. Jisté části populace jsou vystaveny vzteku veřejnosti: protože jsou považováni za privilegovanou kastu, jsou stigmatizováni zaměstnanci veřejného sektoru; lékaři a majitelé obchodů jsou podezřívání z falšování daní. Ale lidé vědí, že kořenem prohnilosti jsou systém a jejich vůdci. Avšak znalosti neznamenají moc a země neví, co dělat dál.

Klientelismus a korupce mají historické kořeny. Řecko nikdy nemělo moderní stát s relativně autonomní byrokracií, bez soukromých zájmů, schopnou utvářet ekonomický a sociální vývoj. Nemělo ani silnou občanskou identitu. Cizí mocnosti mu vnucovaly své preference od vyhlášení nezávislosti v r. 1830, kdy bylo Řecko násilně integrováno do světové kapitalistické ekonomiky v periferní pozici, udržováno v servilitě a rozkrádáno různými mocnostmi. Historie vnutila umělý politický model roztříštěné společnosti, tradičně ustředěné kolem místní loajálnosti, široké rodiny a komunitních hodnot. V důsledku toho byl řecký politický systém vždy autoritářský a centralizovaný, upíral oddělení moci, místní autonomie nebo skutečnou demokracii – což je plodná půda pro korupci a klientelismus, které slouží zájmům a upevňují nadvládu elity. Řekové na to vše rezignovali.

Nejsou naivní nebo ignorantští ohledně nedostatků svých a své země. Ale jsou zbídačelí a malomyslní. Jakou naději má země, které se ukázala být „fundamentálně neschopná vytvořit politickou komunitu“? I kdyby se chtěla vrátit do doby před krizí, „kdy jsme žili ve lži“, jak řekl Lainas, nebylo by toho Řecko schopné. Bylo zasaženo příliš tvrdě, jak ozřejmují opakované výzvy k pořádku a nastolení kontroly. Výzkumy z počátku pro novou vládu vytvořenou Lucasem Papademosem, bývalým guvernérem řecké centrální banky, který nahradil premiéra Papandrea, příznivé nyní ukazují, že někteří Řekové věří, že technokratická vláda by byla lepší, než zostuzená politická třída. Z toho neplyne příznivý postoj k úsporným opatřením, ale spíše ochota věci napravit. Pro některé by mohla být zárukou upřímné a kompetentní vlády jednající v zájmu země silná zahraniční autorita, kterou zmínil Mario Monti předtím, než se stal italským premiérem.

Ale vše je proti tomu. Když vyhodili své bezcenné vůdce, Řekové již nevědí, kdo je nepřítel. „Není žádný nepřítel, se kterým bojovat,“ řekl Lainas. „Nemůžete bojovat s tím, co nevidíte. Jejich síla spočívá v abstraktních vládách. Jako EFSF (Evropský fond finanční stability). Nepřítel může být abstraktní, ale tragédie je skutečná. Kradou nám životy a připravují nás o budoucnost.“

Greece in chaos vyšel 3. ledna na mondediplo.com. Překlad Zvědavec.

Poznámka editora

Řecko bylo zjevně vybráno jako testovací stát. Chtějí vědět, kam až mohou zajít ve svém ožebračování národů. Lze oprávněně předpokládat, že přesně tuhle medicínu chystají dříve nebo později pro ostatní země.

Známka 1.1 (hodnotilo 66)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,

stalo se už smutným pravidlem, že na konci měsíce musím uvřejňovat tenhle křiklavý rámeček s prosbou o pomoc. Do konce měsíce zbývají tři dny a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím uvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Děkuji.

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 8

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 3

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 2

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 9

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,30 Kč
Euro
27,11 Kč
Libra
29,76 Kč
Kanadský dolar
17,42 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,09 Kč
100 japonských jenů
22,12 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,76 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 370,68 Kč
1 unce stříbra
532,88 Kč
Bitcoin
253 800,88 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 14 383