Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

Michel Chossudovsky

17.10.2011 Komentáře Témata: Současné události, Analýza 1520 slov

V Americe vzniká lidové protestní hnutí, jehož součástí jsou lidé ze všech sociálních skupin, všech věkových skupin, vědomi si potřeby sociálních změn a oddáni obrátit přílivovou vlnu.

Kořeny tohoto hnutí spočívají v reakci na „agendu Wall Street“, finanční podvody a manipulace, které sloužily k vyvolání nezaměstnanosti a chudoby v celé zemi.

Představuje toto hnutí ve své současné formě nástroj významné reformy a sociálních změn v Americe?

Jaká je organizační struktura tohoto hnutí? Kdo jsou hlavní architekti?

Bylo toto hnutí, nebo jeho segmenty, kooptováno?

To je důležitá otázka, na kterou musí odpovědět ti, kteří jsou součástí hnutí Okupuj Wall Street, jakož i ti, kteří, v celé Americe, podporují demokracii.

Úvod

Historicky byla progresivní sociální hnutí infiltrována, jejich vůdci kooptováni a zmanipulováni pomocí korporátních financí nevládních organizací, odborů a politických stran. Konečným cílem „financování disentu“ je zabránit, aby protestní hnutí zpochybnilo legitimitu ekonomické elity:

„Jako hořká ironie byla část podvodných zisků Wall Street v posledních letech recyklována nadacím s daňovými výjimkami a charitám elity. Tyto obrovské finanční zisky byly použity nejen na nákup politiků, byly také nality do NGO, výzkumných institutů, komunitních center, církevních skupin, zelených organizací, alternativních médií, skupin pro lidská práva atd.
Vnitřním cílem je „vyrobit disent“ a ustavit hranice „politicky korektní“ opozice. Postupně jsou mnohé NGO infiltrovány informátory, působícími často z pověření západních výzvědných agentur. A co víc, stále větší segment progresivních alternativních zpravodajských médií na internetu se stal závislým na financování od korporátních nadací a charit.
Cílem korporátní elity bylo roztříštit hnutí lidi do obrovské mozaiky „udělej si sám“ (viz Michel Chossudovsky, Výroba disentu: Anti-globalizační hnutí je financováno korporátní elitou, Global Research, 20. září 2010).

„Výroba disentu“

Zároveň má „vyrobený disent“ prosazovat politické a sociální rozdělení (tj. v a mezi politickými stranami a sociálními hnutími). Pak povzbuzuje k vytváření frakcí v každé organizaci.

Co se týká anti-globalizačního hnutí, tento proces rozdělování a fragmentace probíhá již od prvních dní Světového sociálního fóra. (Viz Michel Chossudovsky, Výroba disentu: Anti-globalizační hnutí je financováno korporátní elitou, Global Research, 20. září 2010).

Většina progresivních organizací období po druhé světové válce, včetně evropské „levice“, byla v posledních třiceti letech transformována a přetvořena. Systém „svobodného trhu“ (neoliberalismus) je konsensem“levice“. To platí, mimo dalších, i pro Socialistickou stranu ve Francii, Labouristickou stranu v Británii, Sociální demokraty v Německu, nemluvě o straně Zelených ve Francii a Německu.

V USA není dvoustranictví výsledkem střetu kongresové stranické politiky. Hrstka mocných korporátních lobbistických skupin kontroluje jak Republikány, tak Demokraty. „Dvoustranický konsensus“ byl nastolen elitou, která působí za oponou. Je vynucován hlavními korporátním lobbistickými skupinami, které drží pod krkem obě hlavní politické strany.

Pak byli kooptováni korporátní elitou i vůdci AFL-CIO a postaveni proti základně amerického odborového hnutí.

Vůdci organizovaných odborů navštěvují roční setkání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Spolupracují s Business Roundtable. Ale zároveň základna amerického odborového hnutí usilovala o provedení organizačních změn, které by přispěly k demokratizaci vedení jednotlivých odborových svazů.

Elita bude propagovat „rituál disentu“, za vysoké účasti médií, za podpory televizních sítí, korporátních zpráv, jakož i internetu.

Ekonomická elita – která kontroluje hlavní nadace – dohlíží také na financování řady organizací občanské společnosti, které byly historicky zapojeny do protestních hnutí proti stávajícímu ekonomickému a sociálnímu řádu. Programy mnoha NGO (včetně těch zapletených do hnutí Okupuj Wall Street) se silně spoléhají na finance od soukromých nadací, včetně Fordovy, Rockefellerovy, MacArthurovy a Tidesovy, mimo jiných.

Historicky se anti-globalizační hnutí, které se objevilo v 90. letech, stavělo proti Wall Street a texaským ropným obrům, kontrolovaným Rockefellerem a spol. Avšak Rockefellerovy, Fordovy a další nadace a charity během těchto let štědře proti-kapitalistické sítě, jakož i zelené (stavící se proti ropařům) financovaly, s vyhlídkou na totální dozor a formování jejich různých aktivit.

„Barevné revoluce“

Během posledního desetiletí se objevily „barevné revoluce“ v několika zemích. „Barevné revoluce“ jsou operace americké rozvědky, spočívající v tajné podpoře protestních hnutí s cílem vyvolat „změnu režimu“ pod vlajkou pro-demokratického hnutí.

„Barevné revoluce“ jsou podporovány National Endowment for Democracy, Mezinárodním republikánským institutem a Freedom House, mimo dalších. Cílem „barevných revolucí“ je rozdmýchat sociální nepokoje a použít protestní hnutí pro svržení existující vlády. Konečným zahraničně-politickým cílem je nastolení poslušné pro-americké vlády (či „loutkového režimu“).

„Arabské jaro“

V egyptském „Arabském jaru“ byly hlavní organizace občanské společnosti, včetně Kifaya (Dost) a mládežnického hnutí 6. dubna, nejen podporovány v USA sídlícími nadacemi, ale mělo v tom prsty také americké ministerstvo zahraničí. (Podrobnosti viz Michel Chossudovsky, Protestní hnutí v Egyptě: „Diktátoři“ nediktují, poslouchají rozkazy, Global Research, 29. ledna 2011).

„Jako hořká ironie Washington podporoval diktaturu Mubaraka, včetně jeho zvěrstev, zatímco také podporoval a financoval její kritiky… Pod hlavičkou Freedom House byli egyptští disidenti a oponenti Hosniho Mubaraka v květnu 2008 přijati Condoleezzou Rice… a poradcem Bílého domu pro národní bezpečnosti Stephenem Hadley.“ (Viz Michel Chossudovsky, Protestní hnutí v Egyptě: „Diktátoři“ nediktují, poslouchají rozkazy, Global Research, 29. ledna 2011).

O rok později (v květnu 2009) byla delegace egyptských disidentů přijata ministryní zahraniční Hitlary Clinton.

OTPOR a Středisko pro aplikování nenásilných akcí a strategií (CANVAS)

Disidenti z egyptského mládežnického hnutí 6. dubna, kteří byli po několik v permanentním styku s americkým velvyslanectvím v Káhiře, byli vycvičení srbským Střediskem pro aplikování nenásilných akcí a strategií (CANVAS), konzultantskou a výcvikovou firmou specializující se na „revoluce“ podporovaného DH a NED.

CANVAS bylo založeno v r. 2003 OTPORem, CIA podporovanou srbskou organizací, která hrála ústřední roli při svržení Slobodana Miloševiče v předvečer bombardování Jugoslávie NATO v r. 1999.

Ani ne dva měsíce po skončení bombardování Jugoslávie v r. 1999 byl OTPOR nasazen, aby hrál ústřední roli při dosazení USA-NATO podporované „dozorčí“ vlády v Srbsku. Tento vývoj také vydláždil cestu k odtržení černé Hory od Jugoslávie, umístění americké vojenské základny Bondsteeel a nakonec k vytvoření mafiánského státu Kosovo.

V srpnu 1999 zahájila CIA výcvikový program pro OTPOR v bulharském hlavním městě Sofie:

„V létě 1999 šéf CIA George Tenet založil v Sofii kancelář pro „vzdělávání“ srbské opozice. 28. srpna 2000 BBC potvrdila, že militanti Otporu absolvovali zvláštní 10 denní školení, také v Sofii.
Tento program CIA je programem fázovým. Nejdříve podporují vlastenectví a ducha nezávislosti Srbů a chovají se, jako by tyto vlastnosti respektovali. Ale poté, co zasejí zmatek a rozbijí jednotu země, zachází CIA a NATO mnohem dále.“
(Gerard Mugemangano a Michel Collon, „Být částečně řízen CIA? To mi nijak nevadí.“, rozhovor se dvěma aktivisty studentského hnutí Otpor, Mezinárodní akční středisko (IAC), Být částečně řízen CIA?, 6. října 2000. Viz také „CIA školí srbskou skupinu Otpor“, The Monitor, Sofie, přeloženo Blagovestou Dončevou, Emperors Clothes, 8. září 2000).

„Revoluční byznys“

Středisko pro aplikování nenásilných akcí a strategií (CANVAS) se popisuje jako „mezinárodní síť školitelů a konzultantů“, zapojených do „revolučního byznysu“. Je financováno National Endowment for Democracy (NED) a představuje konzultační odnož, radící a cvičící USA podporované opoziční skupiny ve více než 40 zemích.

OTPOR hrál klíčovou roli v Egyptě.

Egyptské náměstí Tahrir: To, co se jevilo jako spontánní demokratizační proces, bylo pečlivě naplánovanou operací rozvědky. Viz video níže.

http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8

Jak hnutí 6. dubna, tak Kifaya (Dost!) bylo předtím vyškoleno CANVAS v Bělehradu „ve strategiích nenásilné revoluce“. Podle Stratfor byla taktika použitá hnutím 6. dubna a Kifaya „přímo z výcvikové dílny CANVAS“. (Uvedeno v: Tina Rosenberg, Revolution U, Foreign Policy, 16. února 2011).

Za zmínku stojí podobnost logo, jakož i názvy v CANVAS-OTPOR režírovaných „barevných revolucí“. Mládežnické hnutí 6. dubna v Egyptě používalo jako logo sevřenou pěst, Kifaya (Dost!) má stejný název, jako mládežnické protestní hnutí podporované OTPOR v Gruzii, kde se jmenovalo Kmara! („Dost!“). Obě skupiny byly vycvičeny CANVAS.

Role CANVAS-OTPOR v hnutí Okupuj Wall Street

CANVAS-OTPOR je v současné době zapojeno do hnutí Okupuj Wall Street (OWS).

Několik klíčových organizací, v současnosti zapojených do hnutí OWS, hrálo významnou roli v „Arabském jaru“. Jednou z významných je „Anonymous“, „hacktivistická“ skupina sociálních médií, která byla zapojena do kybernetických útoků na egyptské vládní internetové stránky na vrcholu „Arabského jara“ (http://anonops.blogspot.com/, viz také http://anonnews.org/).

V květnu 2011 prováděla „Anonymous“ kybernetické útoky na Irán a v srpnu prováděla podobné kybernetické útoky proti syrskému ministerstvu obrany. Tyto kybernetické útoky byly vedeny na podporu syrské „opozice“ v exilu, která je z velké části integrována islamisty. (Viz Internetová stránka syrského ministerstva obrany hacknutá „Anonymními“, Huffington Post, 8. srpna 2011).

Akce „Anonymous“ v Sýrii a Iránu jsou konzistentní se strukturou „barevných revolucí“. Snaží se démonizovat politický režim a vytvořit politickou nestabilitu. (Analýza syrské opozice viz Michel Chossudovsky, Sýrie: Kdo stojí za protestním hnutím? Výroba záminky pro „humanitární intervenci USA-NATO, Global Research, 3. května 2011).

Jak CANVAS, tak Anonymous jsou nyní aktivně zapojeny do hnutí Okupuj Wall Street.

Přesná role CANVAS v hnutí Okupuj Wall Street musí být teprve zjištěna.

Ivan Marovic, vůdce CANVAS, nedávno oslovoval protestní hnutí Okupuj Wall Street v New Yorku. Poslechněte si jeho projev pečlivě. (Mějte na paměti, že jeho organizace CANVAS je podporována NED).

Projev Ivana Marovice k Okupuj Wall Street v New Yorku si můžete poslechnout na následujícím odkazu.

Marovic v dřívějším prohlášení přiznal, že na plánování „revoluční události“ není nic spontánního:

„Vypadá to, jako by do ulic vyšli lidé. Ale je to výsledkem měsíců a let příprav. Je to velmi nudné, dokud nedosáhnete určitého bodu, kdy můžete organizovat masové demonstrace nebo stávky. Pokud je to pečlivě naplánováno. Tak ve chvíli, kdy začnou, skončí vše do několika týdnů.“ (Tina Rosenberg, Revolution U, Foreign Policy, 16. února 2011).

Tento výrok mluvčího OTPOR Ivana Marovice naznačuje, že protestní hnutí v arabském světě se nešířila spontánně z jedné země do druhé, jak líčí západní média. Tato národní protestní hnutí byla naplánována ve značném předstihu. Chronologie a sled událostí těchto národních protestních hnutí byly také naplánovány.

A podobně Marovicův výrok také naznačuje, že hnutí Okupuj Wall Street bylo také předmětem pečlivého plánování v předstihu, prováděného řadou klíčových organizací, pokud jde o taktiku a strategii.

Stojí za zmínku, že taktikou OTPOR není „pokusit se vyhnout zatčením“, ale spíše „je vyprovokovat a použít ve prospěch hnutí“, jako PR strategii (ibid).

Sevřená pěst Okupuj Wall Street na http://occupywallst.org

PORA; Je čas!

KMARA; Dost!

OBORONA; Obrana.

KELKEL; Nová epocha.

Occupy Wall Street and "The American Autumn": Is It a "Colored Revolution"? vyšel na Global research 13. října. Překlad Zvědavec.
Známka 1.1 (hodnotilo 54)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 1

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 2

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 0

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 8

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,35 Kč
Euro
27,13 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,13 Kč
100 japonských jenů
22,11 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
29,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 427,94 Kč
1 unce stříbra
534,75 Kč
Bitcoin
248 947,01 Kč

Poslední aktualizace: 25.9.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 14 537