Svět zaplaven západním pokrytectvím

Paul Craig Roberts

Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka porušují své charty, aby nouzově vyplatily francouzské, německé a holandské soukromé banky. MMF je zplnomocněn pouze vést bilanci splátek úvěrů, avšak půjčuje řecké vládě ze zakázaných rozpočtových důvodů, aby mohla řecká vláda platit bankám. ECB má zakázáno nouzově vyplácet vlády členských zemí, ale činí tak stejně, aby mohly dostat zaplaceno banky. Německý parlament schválil nouzové vyplacení, které porušuje ustanovení Evropské smlouvy a vlastní základní zákon Německa. Tento případ je u německého ústavního soudu, což je fakt, o kterém americká média neinformují.

Americký prezident George W. Bush jmenoval přistěhovalce, který není americkou ústavou a oddělením moci nijak ohromen, na ministerstvo spravedlnosti (sic), aby dosáhl výnosu, že prezident má „unitární pravomoci“, které ho povyšují nad statutární americké právo, smlouvy a mezinárodní právo. Podle právního rozhodnutí tohoto imigranta může „unitární správce“ porušovat beztrestně zákon o zahraniční rozvědce, který zakazuje provádění špionáže Američanů bez soudního příkazu získaného u soudu FISA. Tento imigrant také rozhodl, že Bush může beztrestně porušovat statutární americké zákony proti mučení, jakož i Ženevské konvence. Jinými slovy, fiktivní „unitární pravomoci“ činí z prezidenta císaře.

Ústavní ochrany, jako habeas corpus, který zakazuje vládě zadržovat lidi neomezeně bez předložení obvinění a důkazů soudu, a který zakazuje vládě odpírat zadrženým lidem řádný proces a přístup k právnímu zástupci, byly vyhozeny z okna amerického ministerstva spravedlnosti (sic), a federální soudy většinu toho podpořily.

A stejně tak kongres, „zástupce lidu“. Kongres dokonce schválil zákon o Komisích vojenských soudů z r. 2006, podepsaný hnědokošiláčem z Bílého domu 17. října.

Tento zákon umožňuje, aby byl kdokoliv prohlášen za „nezákonného nepřátelského bojovníka“, aby mohl být odsouzen k smrti na základě tajných důkazů a klepů, nepředložených ani u vojenských monstr soudů, které jsou mimo dosah amerických federálních soudů. Pomatení nacisté v kongresu, kteří tuto totální destrukci anglo-amerického práva podpořili, se maskovali za „patrioty ve válce proti terorismu“.

Tento zákon prohlašuje každého, kdo byl USA obviněn, bez předložení důkazů, za příslušníka Talibanu, Al-Kaidy nebo „napojených sil“, a tím za „nezákonného nepřátelského bojovníka“, což daného člověka zbavuje zákonné ochrany. Dokonce ani George Orwell by takovou formulaci nevymyslel.

Taliban se skládá z domorodých Afghánců, kteří, před americkou vojenskou intervencí, bojovali za sjednocení země. Taliban jsou islamisté, a americká vláda se bojí další islamistické vlády, jako je vláda v Iránu, což byl zpětný ráz plynoucí z amerického vměšování se do vnitřních záležitostí Iránu. Američané „svobody a demokracie“ svrhli zvoleného íránského vůdce a dosadili diktátora. Americko-íránské vztahy se z této diktatury, kterou Washington Íráncům nastolil, nikdy nevzpamatovaly.

Washington je proti jakékoliv vládě, jejíž vůdce si nelze koupit, aby fungovali jako loutky Washingtonu. To je důvod, proč režim George W. Bushe provedl invazi do Afghánistánu, proč Washington svrhl Saddama Huseina, a proč Washington chce svrhnout vlády v Libyi, Sýrii a Iránu.

První americký černý (či napůl bílý) prezident zdědil afghánskou válku, které trvá déle, než druhá světová válka, bez jakéhokoliv vítězství v dohledu. Místo aby dodržel své předvolební sliby a zbytečnou válku ukončil, Obama ji zintenzivnil „navýšením sil“.

Tato válka trvá nyní deset let a Taliban kontroluje více území, než USA a jejich loutky z NATO. Frustrovaní svojí neúspěšností Američané a jejich loutky z NATO vraždí stále více žen, dětí, starců ve vesnicích, afghánských policistů a pracovníků zajišťujících pomoc.

Video pořízené americkým útočným vrtulníkem, které se dostalo na Wikileaks a ven, ukazuje americké jednotky, které, jako by hrály video hry, masakrovaly civilisty, včetně kameramanů předních zpravodajských organizací, kteří kráčeli poklidnou ulicí. Otec s malými dětmi, který se zastavil, aby pomohl obětem zábavy a her amerických vojáků, byl také vyhozen do vzduchu, stejně jako jeho děti. Hlasy Američanů na videu viní ze smrti dětí otce, který je přivedl do „válečné zóny“. Žádná válečná zóna to nebyla, jen tichá městská ulice, po které chodili civilisti.

Toto video dokumentuje zločiny Američanů proti lidstvu stejně silně a jasně, jako jakýkoliv důkaz použitý proti nacistům po druhé světové válce v Norimberských procesech.

Vrcholu nezákonnosti bylo možná dosaženo tehdy, když Obamův režim oznámil, že má seznam amerických občanů, kteří by měli být zavražděni bez řádného zákonného procesu.

Člověk by si myslel, že pokud již zákon nemá v západní civilizaci žádný význam, George W. Bush, Dick Cheney, a vlastně celý režim Bushe/Cheneyho, jakož i Tony Blaira a dalších Bushových spolukonspirátorů, stanou před Mezinárodním trestním soudem.

Přesto je to však Kaddáfí, na kterého Mezinárodní trestní soud vydal zatykač. Západní mocnosti používají Mezinárodní trestní soud, který má údajně sloužit spravedlnosti, pro sobecké důvody, které jsou protiprávní.

Jakého zločinu se Kaddáfí dopustil? Jeho zločinem je, že se pokusil zabránit, aby byla vláda v Libyi svržena USA podporovanou, a zřejmě i zorganizovanou, ozbrojenou vzpourou ve východní části Libye, která byla použita pro připravení Číny o její ropné investice na východu Libye.

Libye je první ozbrojenou vzpourou v tak zvaném „arabském jaru“. Zprávy jasně uvedly, že na této vzpouře nic „demokratického“ není. http://www.english.rfi.fr/print/95867?print=now

Západ dokázal protlačit rezoluci o „bezletové zóně“ prostřednictvím své loutkové organizace, OSN. Rezoluce se omezovala na neutralizaci Kaddáfího letectva. Nicméně Washington, a jeho francouzská loutka Sarkozy, rychle přišel z „rozšířenou interpretací“ rezoluce OSN a udělal z ní oprávnění pro přímé zapojení do války.

Kaddáfí se proti ozbrojené vzpouře proti libyjskému státu postavil, což je normální reakce vlády na vzpouru. USA by reagovaly stejně, jakož i Británie a Francie. Ale protože se pokusil zabránit zničení své země a tomu, aby se jeho země stala dalším americkým loutkovým státem, byl Kaddáfí obviněn. Mezinárodní trestní soud ví, že nemůže obvinit skutečné pachatele zločinů proti lidstvu – Bushe, Blaira, Obamu a Sarkozyho – ale tento soud potřebuje kauzy, a akceptuje oběti, které západ dokázal zdémonizovat.

V naší post-orwellovské době každý, kdo odporuje, či dokonce jen kritizuje USA, je zločinec. Například Washington považuje Juliana Assange a Bradley Manninga za zločince proto, že zpřístupnili informace, které odhalují zločiny páchané americkou vládou. Kdokoliv, kdo s Washingtonem nesouhlasí, je považován za „hrozbu“, a Obama může nechat takové „hrozby“ zavraždit nebo zatknout jako „podezřelé teroristy“ nebo jako někoho, kdo „poskytuje pomoc a podporu teroristům“. Američtí konzervativci a liberálové, kteří kdysi podporovali americkou ústavu, nyní dávají přednost rozcupování ústavy v zájmu „bezpečí před teroristy“. Dokonce akceptují takové porušování jako pornografické skeny a sexuální ohmatávání, abychom byli „bezpeční“ v letadle.

Kolaps zákona je patrný všude. Nejvyšší soud rozhodl, že „svobodou projevu“ je to, aby byla Amerika řízena korporacemi, nikoliv zákony, a zcela určitě ne lidmi. 27. června americký Nejvyšší soud posílil fašistický stát, který tento „konzervativní“ soud vytváří, tím, že rozhodl, že Arizona nemůže veřejně financovat volební kandidáty, aby vyrovnala současné nevyrovnané podmínky, které jsou ve prospěch peněz korporací. „Konzervativní“ americký Nejvyšší soud považuje veřejné financování kandidátů za protiústavní, ale „svobodu projevu“ financovanou podnikatelskými zájmy, které si kupují vládu, aby mohly zemi vládnout, nikoliv. Americký Nejvyšší soud se stal služebníkem a legitimizuje vládu korporací. Mussolini nazýval takovou vládu, vnucenou Američanům americkým Nejvyšším soudem, fašismem.

Nejvyšší soud 27. června také rozhodl, že Kalifornie porušila americkou ústavu tím, že zakázala prodej násilných video her dětem, navzdory důkazům, že násilné hry vytvářejí u mladých násilné chování. Je v pořádku, když Nejvyšší soud zakázal vojákům, jejichž životy visí na vlásku, pít pod zákonným trestem pivo před dovršením 21 let věku, ale tento soud idiotů podporuje vštěpování dětem, aby byli vrahy, dokud je to v zájmu korporátních zisků, vše ve jménu „svobody projevu“.

Není úžasné, že soud, kterému tak leží na srdci „svoboda projevu“, neochránil americké protestující proti válce před protiústavními prohlídkami a zatčeními, nebo že protestující neochránil před napadáním policií nebo před naháněním do oplocených ohrad ve vzdálených oblastech od místa protestů?

Jak začíná druhé desetiletí 21. století, ti, kteří se staví proti americké nadvládě a zlu, které z Washingtonu vychází, riskují, že budou prohlášeni za „teroristy“. Pokud jsou to američtí občané, mohou být zavražděni. Pokud jsou to zahraniční vůdci, jejich země může být napadena. Když jsou zajati, mohou být popraveni, jako Saddam Hussein, nebo posláni k ICC, jako nešťastní Srbové, kteří se pokoušeli bránit svoji zemi před rozbitím Američany.

A americké ovce si myslí, že mají „svobodu a demokracii“.

Washington se při ututlávání svých zločinů spoléhá na strach. Většina Američanů má nyní strach z muslimů a nenávidí je, lidi, o kterých Američané nevědí nic, ale rasistická propaganda Američanům vštěpuje, že se muslimové ukrývají pod jejich postelemi, aby je ve spánku zavraždili.

Samozřejmě, že dodavateli strachu jsou neokonzervativci. Čím bázlivější ovce, tím více hledají bezpečí v policejním státu neokonů a tím více přehlížejí agresivní zločiny Washingtonu proti muslimům.

Bezpečnost über alles. To se stalo mottem kdysi svobodných a nezávislých Američanů, kteří byli kdysi obdivováni, ale dnes jsou opovrhováni.

V Americe je nyní bezpráví dovršeno. Ženy mohou jít na potrat, ale pokud se jim narodí mrtvé dítě, jsou zatýkány za vraždu.

Američani jsou tak vyděšení a zneužití, že 95letá žena umírající na leukémii a cestující na poslední setkání se svoji rodinou byla nucena sundat své plínky, aby mohla projít bezpečnostní prověrkou na letišti. Pouze naprosto zastrašená populace může umožnit takové zneuctění lidské důstojnosti.

V rozhovoru na National Public Radio 27. června Ban Ki-moon, jihokorejská loutka Washingtonu dosazená jako generální tajemník OSN, nebyl schopen odpovědět, proč OSN a USA tolerují masakrování neozbrojených civilistů v Bahrajnu, ale podporují obvinění Mezinárodního trestního soudu proti Kaddáfímu za to, že bránil Libyi proti ozbrojené vzpouře. Kaddáfí zabil mnohem méně lidí, než USA, Británie nebo Saudové v Bahrajnu. Skutečně, NATO a Američané zabili více Libyjců, než Kaddáfí. Rozdílem je, že USA mají námořní základnu v Bahrajnu, a ne v Libyi.

Z amerického charakteru nic nezůstalo. Pouze lidé, kteří ztratili svoji duši, mohou tolerovat zlo, které z Washingtonu vychází.

A World Overwhelmed By Western Hypocrisy vyšel 29. června na informationclearinhouse.info. Překlad Zvědavec.
Známka 1.2 (hodnotilo 51)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 75 čtenářů částkou 17 554 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 0

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Měnové kurzy

USD
21,60 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,77 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,25 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 744,27 Kč
1 unce stříbra
545,24 Kč
Bitcoin
785 416,52 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 299