Našel jsem sám sebe v jednom šiku - s komunisty

Vladimír Stwora

22.11.2002 Komentáře Témata: Policejní stát 2485 slov

Mnoho let řadím sám sebe mezi konzervativce. Jsem pro volný trh, potlačení odborů a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Jsem proti sociálnímu státu. Jsem proti požadavkům různých nátlakových skupin a menšin. Jsem pro tradiční rodinu. To jsou hodnoty donedávna klasifikovány jako konzervativní. Je také pravdou, že žít v Americe před dvěma roky, volil bych Bushe před Gorem. V těchto dnech jsem zjistil, že všechno je jinak.

V Neviditelném psu vyšel článek Jana Kovanice NATO: Zrušit!!! aneb Program pro novou Kominternu. Autor v něm informuje o komunistické akci pořádané 19. listopadu v hotelu Olympik. Šlo o mezinárodní konferenci pořádanou pod hesly "ALTERNATIVA pro 21. století" a "BEZPEČNÝ DOMOV - OTEVŘENÝ SVĚT".. Program řídil (a prý dobře) místopředseda ÚV KSČM a poslanec RNDr. Václav Exner. Dovolte, abych ocitoval z ne nezajímavého projevu Miroslava Grebeníčka:

Po ukončení "studené války" a rozpadu Varšavské smlouvy někteří optimisté vyhlašovali "věk míru" a nové spolupráce mezi Východem a Západem. Hlasy, které tenkrát pochybovaly a poukazovaly na velmocenské zájmy a přežívající imperiální silové tendence v mezinárodních vztazích, byly zesměšňovány, cenzurovány a potlačeny.

Dnes, v předvečer pražského jednání politických reprezentací a generality severoatlantické aliance, v předvečer hrozící americké války proti Iráku, už můžeme s jistotou říci, že největší pesimisté, kteří se v době mediálně šířených iluzí takřka nedostali na stránky tisku a televizní obrazovky, byli pravdě nejblíže.

Dále následují jen panem Kovanicem vybrané jednověté ukázky:

... vládnoucí vrstvy USA pochopily zánik bipolarity jako uvolněný prostor pro vlastní politickou, ekonomickou a vojenskou expanzi.

... všichni ti, kdo by rádi zapomněli, že Varšavská smlouva byla odpovědí na americkou remilitarizaci postfašistického Německa, si snadno našli nová hesla...

... Spojené státy a jejich spojenci nesou rozhodující odpovědnost za ústup od kultivace mezinárodních vztahů a návrat k barbarským metodám.

...Nová politika NATO se otevřeně staví proti samotné chartě OSN. "Doktrína preventivního užívání síly a hrozby silou... je flagrantním porušením mezinárodních úmluv a základních principů mezinárodního práva." Je to přímý útok proti OSN a Radě bezpečnosti.

...Namísto posilování důvěry mezi státy a národy, namísto upevňování systému mezinárodního práva a vytváření demokratické jednoty mezinárodního společenství při řešení závažných rozporů a konfliktů má nastoupit diplomatický a vojenský teror!"

...Své představy chce NATO klást nad jiné a vydávat za jediné správné. A teď si chce podřídit další země. To povede k další militarizaci. I naše vláda k tomu přistupuje s nevídanou podbízivostí. Vojenská nemocnice v rozbombardovaném Afghánistánu byla vysvětlována jako humanitární akt - ale jejím hlavním úkolem jsou zdravotní služby vojsku! Česká protichemická jednotka má být zasazena do protipartyzánských akcí!!!

...Tak rychlá militarizace české oficiální politiky, prudký rozchod s mírovými tradicemi československé diplomacie jsou šokující.

...České vlády jednají ve prospěch zájmů NATO a vojenskoprůmyslového komplexu USA více, než v zájmu vlastního státu. To je třeba hlasitě pojmenovat pravým jménem. Musíme "hledat účinné formy odporu proti vojenskému a silovému řešení problémů současného světa."

...Dnes nikdo neumí a nechce "pojmenovat válečné zločiny, zločiny proti míru a lidskosti tehdy, když se jich dopouštějí členské státy NATO." To je úkolem než levice a všech pokrokových sil.

Soudruh Grebeníček přitom zdůraznil, že "terorismus je nepřijatelný". Avšak stejně nepřijatelné je i "rozpoutání aktů msty a křížových výprav:"

...Nemohu souhlasit se snahou USA politicky a vojensky zneužívat těchto událostí. Smrt nevinných lidí nesmí zastřít reálnou politiku americké vlády, založené na útočnosti, efektních silových akcích, převaze a útlaku.

Je krajně nezodpovědné rozšiřovat násilí. Terorismus má kořeny sociální, politické, ekonomické i kulturní. Lze je překonávat rozumnými kroky různého druhu - bomby a zbraně to nejsou. Dnes je Evropa omezována ve svém humánním potenciálu zájmy NATO. Nelze před tím zavírat oči, stejně jako před hladem a strádáním třetího světa.

K trvalému spravedlivému míru, rovné bezpečnosti pro všechny národy a státy, nelze dojít pod velmocenskou kuratelou Spojených států...

Říkám NE Evropě a světu pod protektorátem Washingtonu! NE světu, proměněnému ve vojenské tábory a základny. A říkám ANO suverénní Evropě a suverénnímu mezinárodnímu společenství.

...Snad se jednou i Evropě podaří vytvořit společnou zahraniční politiku a vlastní obranyschopnost. Pokud k tomu dojde, bude Severoatlantická aliance konečně následovat Varšavskou smlouvu a Evropa se stane rovnocenným partnerem Spojených států amerických.

...Ať žije naše lepší budoucnost v Evropě mírového soužití! (potlesk).

A ještě jeden projev zaujal. Byl to projev PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc, místopředsedy ÚV KSČM. Než nad ním zlomíte hůl, poslechněte si tohle:

...Útoky z 11. září 2001 byly zaměřeny primárně nikoli proti lidem, ale proti symbolům tak, aby byl nastartován proces rozkladů společností, v nichž symboly hrají klíčovou roli v ekonomice i v celkové soudržnosti.

Pan Kovanic na tomto místě říká: "Tady musím podotknout, že jsem na konferenci zaslechl i názor, že "útok 11. září nebyl vedený proti lidu, ale proti vládě USA. Elmar Smahling z Evropského mírového fóra dokonce útok na WTC označil za vyloženou lež: 'Byl odporný útok 11. září skutečně proveden někým z vnějšku? Nebyl náhodou proveden tajnými službami? Od té doby USA velice otevřeně bojují s jediným cílem - zničit kohokoliv v opozici s tím, že je to terorista... Nevěřte této lži!' ".

Účastník Ján Holý ze Slovenska varoval před NATO a před tím, aby se "totální globalita nestala globální totalitou." V diskusních příspěvcích všech řečníků se pak opakovala slova o tom, že Evropa je ve vleku agresivních USA a jeho státního terorismu, je přímo jejich protektorátem, a proto je třeba zničit krtka - totiž NATO.

Generální tajemnice Dělnické strany Belgie Nadine Rosa Rossi řekla:

USA tvrdí, že na ně útočí národně osvobozenecká hnutí, a že je musíme podpořit v obraně proti nim. Ale je třeba podpořit filipínské a palestinské organizace. Jsme proti NATO a jsme solidární s lidmi, kteří bojují proti americkému imperialismu v Palestině, Kolumbii i na Filipínách - přestože je NATO a EU označují za teroristy.

Z dalších příspěvků:

Nedávné války (od Kuvajtu po Afghanistán a Irák) byly nespravedlivé z obou stran. Jsou to dobyvačné a lupičské války. K demokracii a humanismu musíme tlačit obě strany. Zrušit NATO není reálné. Musíme dobýt NATO zevnitř! Prvním krokem musí být využití rozporů mezi USA a Evropou. V NATO se musí projevit výrazněji její evropský rozměr. Využít i rozšíření NATO o další země směrem k Rusku, ale případně i o Rusko... Ale neděláme si iluze o kapitalistickém Rusku. Jde jen o další hřiště...

Ilias Lengeris, Řecko:

...Sovětská hrozba byla zneužita jako záminka, aby se USA staly vojenským vůdcem imperialistického světa. Pod záminkami boje proti terorismu jsme zbavováni demokratických práv...

Harčand Singh ze Světové federace demokratické mládeže, která zastupuje 170 organizací ze 110 zemí:

Souhlasím s analýzami o nebezpečnosti NATO. Americký imperialismus a jeho spojenci si vyhledávají záminky, aby mohli napadat své nepřátele. Jako jediní zatím použili zbraní hromadného ničení - proti Japoncům. Používají dvojí standardy. Někteří Palestinci musejí žít jako uprchlíci a nesmějí se vrátit do Izraele. A USA nezasáhnou! Zavedly embargo vůči Kubě jako jednostranný akt. NATO je symbol agrese. Musíme mobilizovat všechna mírová hnutí. Rozvinout kampaň a zasadit se o rozpuštění NATO. USA nepřinášejí svobodu - právě naopak!

Článek končí tím, že pan Kovanic "odešel, aby se nepozvracel," jak sám říká.

Vše, co shora uvedeno, bych s klidným svědomím mohl podepsat. Zvracet se mi z toho určitě nechce. Vyplývá snad z toho, že jsem se zbláznil? Že mi měkne mozek a že jsem se na stará kolena dal k rudochům? Myslím, že ne.

To si jen běh dějin malinko zazmatkoval a některým lidem to prostě nedošlo. Kyvadlo moci se hnulo do obrácené polohy. Došlo k výměně těch nahoře. Ti, kteří byli nahoře včera (komunisté) se dostali k moci pučem. Jejich vláda na polovině zeměkoule [ilustrace]byla plná omylu, jejich největší chybou bylo to, že likvidovali své odpůrce. Bohužel se ukazuje, že ti dnešní (krajní pravice) nejsou o nic lepší. I oni se dostali k moci skoropučem. Nyní se roztahují po celé zeměkouli a zavádějí tytéž praktiky, které svého času byly tak úspěšné v potlačování kritiky pod vládou komunistů (=viz heslo kdo není s námi,je proti nám). Ano, včetně vězeňských táborů pro "nepřátelé státu", ve kterých drží lidi bez vznesení obvinění. A dokonce v klecích! To ani komouši nevymysleli.

Současní mocipání jsou nebezpečnější, než ti včerejší. Proč? Částečně proto, že se poučili z chyb předchozích totalitních vlád. Způsob převzetí moci nebyl krvavý, takže to lidem nedošlo. Co se lidských práv týče, pracují formou postupného utahování kohoutků, veřejnosti to tím pádem není nápadné. (Známý pokus se žábou: hoďte ji do vařící vody - a vyskočí. Zahřívejte vodu s žábou pomalu - a uvaří se v ní.) Vždy hledí, aby vše bylo zdůvodněno "vyššími zájmy" a "blahem občanů". Rovněž zatím neprosazují úplný zákaz svobody projevu. Víceméně dovolují těm dole říkat, co si myslí. Jsem přesvědčen, že je to přechodné stádium. Že vše směřuje ke globálnímu totalitnímu státu a v konečné fázi bude vláda ve Washingtonu vědět o každém občanu planety vše, takže ho bude moci kdykoliv na něco nachytat. Už dnes se řada lidí bojí půjčit si v americké knihovně některé knížky, aby se nedostali na záznam. Brzy budou mít vlády západních zemí v rukou takovou technologii, že jim to umožní poznat smýšlení kteréhokoliv ze svých občanů. Proč ji vlastně potřebují? Proč do této technologie investují? Kvůli teroristům? Pohádka pro malé děti. Není to spíše cesta k umlčení kritiků? Náznaky už existují, stejně jako první oběti. Současná sitauce je taková, že jedinec sice může říct hodně, ale je v podstatě izolován a - navzdory Internetu - neznamý. Jeho hlas je často ztracen v moři nekvalitních stránek. Hlavní média jako účinný nástroj propagandy mají pevně pod kontrolou ti nahoře. Zákony, které si ti nahoře odhlasovali, neumožňují těm dole podílet se na vládě. Slovo demokracie se skloňuje v každém jejich projevu, ale zůstala z něho jen slupka - prázdný výraz k ohlupování mas. Se skutečnou vládou lidu už dávno nemá nic společného. Díky tomu se ti nahoře stali nepostižitelnými a neodvolatelnými. A je ještě jeden důvod, proč jsou nebezpečnější: Na rozdíl od těch včerejších mocipánů si ti dnešní mohou více dovolit, mají více peněz.

Lidé, jako pan Kovanic, jsou příliš zaslepení nenávisti vůči jménu (komunismus), že si nevšimli, že loď, na které nyní plují -, loď kapitalismu, změnila směr i kapitána a že směřuje do těch míst, kam dříve směřovala loď komunismu - k imperialismu, ke snaze vojensky ovládnout svět, podrobit si státy, ze kterých lze mít prospěch, a co se vlastních občanů týče k úplné kontrole myšlení, k nastolení orwellovského policejního státu. Důkazů pro to je dostatek. Kdo chce, ten je vidí, kdo nechce, tvrdí, že nejsou.

Naopak, dnes je to loď rudochů, která volí směr, kterým je lépe plout.

Levice nebo pravice - vždyť je to nakonec jedno. Důležité jsou hodnoty, za které bojujeme, a ne jméno, které lidé dali určitému směru. Jsem rád, že jsem si to sám se sebou vyjasnil. Neměkne mi mozek. Zastávám stále stejné hodnoty. K těm, které jsem už uvedl v prvním odstavci tohoto článku, bych teď doplnil ty nejdůležitější. Myslím, že už je z předchozího textu jasné, které: svoboda, právo na sebeurčení (sem patří např. právo na výchovu dětí způsobem, kterým chci já) a právo na soukromí. Za tyto hodnoty se budu brát vždy - a je lhostejno, z kterého tábora a pod kterou vlajkou.

Známka 2.4 (hodnotilo 9)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 1

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
25,58 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,12 Kč
Švýcarský frank
23,36 Kč
100 japonských jenů
19,57 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 046,09 Kč
1 unce stříbra
556,37 Kč
Bitcoin
755 443,08 Kč

Poslední aktualizace: 19.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 21 280