Banánové republiky G7 – tištění peněz a inflace – na cestě do Zimbabwe

Ty Andros

21.2.2011 Komentáře Témata: Finance, peníze, Krize 2842 slov

Globální finanční kataklyzma se rychle zvětšuje každým úderem do klávesnice v centrální bance, kdy se vydává nový dluh na krytí starého, na základě iluze vytváření peněz z čistého vzduchu. Vše jsou to dluhy, nic jiného, bez konečného vypořádání… Vyměňujete peníze, kvůli kterým pracujete a které spoříte, za nákup státních dluhopisů; oni tisknou peníze, aby vám zaplatili, a předstírají, že jste dostali zaplaceno. Situace je přesně taková, jak ji popsal Von Mises:

„Neexistuje žádný způsob, jak se vyhnout konečnému kolapsu konjunktury vytvořené expanzí úvěrů. Jde pouze o to, jestli by krize měla přijít dříve, jako důsledek dobrovolného upuštění od další úvěrové expanze, nebo později, jako konečná a totální katastrofa daného měnového systému.“ – Ludwig Von Mises

Vůdci vyspělého světa si zvolili druhou cestu. Jde o zánik měny a finančního systému. Pouze kličky na cestě k tomuto osudu známy nejsou. Jsme svědky, jak se nejmocnější síly na planetě postavily proti sobě: Kingkong (matka příroda a Darwin) proti Godzille (úředníkům, banksterům, elitě a kamarádšoft kapitalistům).

Matka příroda a Darwin mohou v této šarvátce prohrát, ale v celé historii nikdy neprohráli válku.

Jak začíná nový rok a globální finanční krize se zintenzivňuje, veřejný a mainstreamový finanční investiční průmysl hýří nadlidským optimismem u jednosměrné sázky, která se zvýšila kvantitativním uvolňováním II Federálních rezerv a dalších jeho tahounů.

Investiční veřejnost bude brzy vyňata a zlikvidována. Jakmile bude mrtvola (veřejnost a slabí investoři) vynesena na nosítkách, lze očekávat, že tyto kroky budou na mnoha trzích pokračovat, podporovány nepředstavitelným množstvím monetizace bankrotů v celém finančním systému G7 a státních dluhů.

Ekonomiky G7 plují na hoře peněz vytvořených z čistého luftu. Neuběhne jediný den, aniž by předešlé závazky neukázaly svoji hlavu a nepožadovaly splacení nebo vládní záruky za nové půjčky, což si vyžaduje vytvoření nových peněz z čistého luftu v nepředstavitelných objemech. Dech nezadržujte, protože nikde není uplatňována politika podpory zotavení: příjmu a ekonomického růstu.

Jedinou věcí, která dnes ve vyspělém světě roste, je vláda, dluh a dlužní úpisy, známé jako měny G7, sociální stát a finančně nepodložené výdaje, nové regulace a finančně nepodložené důchody veřejného sektoru. Každé další opatření pro podpoření růstu a zaměstnanosti je statistickou iluzí, díky politicky korektnímu a prakticky nekorektnímu měření inflace.

Je to jejich recept na příjem a ekonomický růst. Podstatné je, že věcmi, které rostou, jsou závazky soukromého sektoru, protože to je jediná ekonomická aktivita, která vytváří bohatství. Nemluvě o horách papírových a elektronických dlužních úpisů ve formě měn vyspělého světa, neboť tiskařský lis a klávesnice v odpovídajících centrálních bankách jedou naplno. Nejsou to peníze, jsou to dlužní úpisy a úvěry, a úvěry nejsou peníze, tudíž insolvence se v důsledku těchto akcí prohlubuje, nikoliv snižuje.

(Poznámka autora: Nikdy nebyly investiční příležitosti větší, než dnes. Volatilita se bude zvyšovat, jak se budou objevovat překvapení… a pro připraveného investora „je volatilita příležitost“. Zlatem a stříbrem kryté alternativní investice s absolutní návratností, s potenciálem prospívání na rozkývaných a vedlejších trzích, by měly být součástí jakéhokoliv portfolia. Toto dělám já…).

Jde o přísliby státních dlužníků a dlužníků finančního systému zaplatit, přičemž nejsou schopni splatit předešlé půjčky, nemluvě o nových. Kdo tento dluh, minulý a současný, garantuje? Vy a já a soukromý sektor a jakákoliv kupní síla, která vašim nekrytým měnám a papírovým finančním aktivům zůstala.

Stačí se podívat na tento graf peněžní základny Fedu St. Louis, upravená o QE2, vytvořený http://www.shadowstats.com/:

Zde je bilanční monetizace státního dluhu, z http://www.zerohedge.com/:

Zatímco jsem byl na dovolené, Federální rezervy zveřejnily záznamy o svém nouzovém vyplácení v r. 2008, a čísla nesouhlasila. Zveřejnili, že v té době nakoupili toxická aktiva přibližně za 1 bilion dolarů. Nová data odhalila, že to bylo téměř 3,3 bilionu dolarů, a týkalo se to institucí (hedge fondů, zahraničních bank, pojišťoven, kamarádšoft kapitalistů jako GE atd.) na celém světě, což znamená další mimobilanční aktiva ve výši 2,3 bilionů dolarů. Můžete se vsadit, že tento mimobilanční nástroj je mnohonásobně vyšší, než jak bylo zveřejněno v listopadu. Stejně jako všechny mimobilanční nástroje zvláštního účelu (SPV – p.p.) je používán pro zakrytí a podvedení veřejnosti.

„Když se podíváte na firmy, které se v té době dostaly pod tlak… pouze jedné… nehrozilo vážné riziko krachu,“ řekl pan Bernanke komisi. „Dokonce i u Goldman Sachs jsme si mysleli, že existuje reálná možnost, že půjde ke dnu.“ – Vrtulníkový Ben

Jen vloni si americká vláda vypůjčila přibližně 10,624 dolarů na každého muže, ženu a dítě v Americe – a to nezahrnuje státní a komunální výpůjčky, které byly placeny daní z příjmů, poplatky atd. Obscénní a absurdní. Stejně jako rakovina se vláda vymkla a nadále vymyká kontrole. Výdaje jako podíl na GDP od r. 2006, kdy se pokrokáři zmocnili kongresu, vystřelily, a pokračovalo to, když byli do nejvyšších funkcí v r. 2008 zvoleni vyvolenci. Podívejte se na graf, s údaji od r. 1900 (poděkování http://www.thegartmanletter/ a http://www.usgovernmentdebt.com/):

Nic ve zprávě o stavu unie nenaznačovalo obavy kvůli utrácení utrženému ze řetězu, růstu podílu vlády na GDP nebo snížení deficitu. V podstatě je vyvolenci navrhli zvýšit.

Ve stejný den Správa sociálního zabezpečení oznámila, že příjmy u sociálního zabezpečení jsou o 50 miliard dolarů nižší, než objem peněz vyplacený letos. Přidejte si to k deficitu, který byl oznámen pro rok 2011, v rekordní výši 1,5 bilionu dolarů. Předpokládané zotavení u příjmů a pokles deficitů dokazují, že zrcadlí to, že veškeré projekce Kongresového rozpočtového úřadu jsou plné zoufalých předpokladů. Podívejte se:

Můžete očekávat, že deficity se budou pohybovat horizontálně kam až oko dohlédne; zotavení nikdy nepřijde. Nová republikánská většina v kongresu právě odhalila své rozpočtové škrty; je to jako přinést si na lesní požár plamenomet. Pokrokáři velké vlády. Je to třetí rok s deficity převyšujícími bilion dolarů a lze očekávat, že v této výši zůstanou nejméně další tři roky. U koho lze očekávat, že koupí všechny ty smradlavé papíry? Kdo jiný…

Federální rezervy nyní kupují prakticky veškerý nově vydaný státní dluh (čistá monetizace – p.p.) a stávají se největším držitelem amerického dluhu na světě (to, co drží mimo bilanci, nikdo neví). Zahraniční centrální banky v Asii mohou držet stávající dluhopisy, ale nechtějí už ŽÁDNÉ další dluhopisy v amerických dolarech. Americká vláda je také držitelem 95% všech pohledávek hypotéčního trhu; jak ceny domů klesají, nikdo další oproti nim nepůjčí, protože jde o padající sekeru.

„Dluh americké vlády je stejně bezpečným přístavem, jako byl Pearl Harbor v r. 1941.“ – Niall Ferguson, univerzita Harvard

Pokles úrokových sazeb téměř na nulu je klasickým Keynesem, který postuloval, že kupující státních dluhopisů zmizí a vrátí se k hotovosti, protože návratnost u dluhopisů neospravedlňuje riziko plynoucí z jejich držby. To se děje, a jakmile se Washington a Fed stanou jediným trhem (kterým nyní jsou), jak přimějí soukromé investory se vrátit, až odejdou – toť otázka. Jak může každý vidět, NIKDO se na hypotéční trh nevrátil, když ho vláda převzala. Lze říct QE3, 4 a navždy až do kolapsu? Podívejte se na tento graf z http://www.zerohedge.com/:

Federální rezervy jsou nyní největším držitelem státního dluhu a ve své bilanci vrší státní dluh přibližně 8,8% MĚSÍČNĚ (nikoliv ročně) a do června 2011 to vzroste přibližně o 90%. Kdo si myslíte, že je šéfem, když se vrtulníkový Ben a vyvolenci sejdou?

„Nechte mne kontrolovat peníze země, a nebude mne zajímat, kdo dělá zákony.“ – Amschel Bauer alias Rothschild, hlava domu Rothschildů.

Samozřejmě, že Federální rezervy jsou holdingem stejné rodiny. MONOPOL na PENÍZE, provozovaný nikoliv ve prospěch země, ale ve prospěch velkých bank! Nezapomínejte, že centrální banky tisknou peníze, aby si vzájemně nakoupily své dluhopisy; závazek jedné banky je aktivem jiné. Je to největší podvod v historii, řízený vládami vyspělých zemí a bankstery, kdy veřejnost je ovcí na stříhání. Aukce amerických státních dluhopisů nikdy nekrachnou, protože zahraniční centrální banky budou VŽDY tisknout peníze, aby zabránily krachu a kolapsu hodnoty svých rezerv.

To je důvod, proč rezervy bank vzrostly od r. 2000 o 300 až 500%; vzájemně si monetizují své dluhy a dělají to PRAVIDELNĚ. Jen se podívejte na nepřímé dražitele v aukcích státních dluhopisů a na to, jak jejich podíl explodoval; jde o růst monetizace. VŽDY to roste a NIKDO nedostane nikdy nic SPLACENO, jen to roste, jako rakovina, kterou to je.

„Svět potřebuje další úvěry v hodnotě 100 bilionů dolarů, říká Světové ekonomické fórum.“ Telegraph

MORÁLNÍ a FISKÁLNÍ bankrot sociálních států G7 je JASNĚ patrný, jak se propadají do smrti… ech, dluhových spirál a nakonec BANKROTU. Vyspělý svět se nyní stal BANÁNOVOU republikou naprosto ve všem, vyjma názvu. Zběsile přerovnávají židle na palubě Titaniku, jak se státy a jejich bankovní systém pomalu potápí a berou sebou své finanční systém a měny.

Oficiální tisk klame veřejnost, aby podpořila státní úředníky a centrální bankéře při jejich okrádání veřejnosti a svých věřitelů, především pomocí měkkého krachu tiskařským lisem. Tiskařský lis se v roce 2011 rozjede VE VELKÉM, protože zeď splatnosti MINULÝCH výpůjček (které si vyžadují refinancování předešlých výpůjček) se přidá ke stávajícím požadavkům na NOVÉ úvěry, aby se pro vlády vyspělého světa a finanční systém vytvořila dokonalá bouře.

Ve Spojených státech vzrostl požadovaný objem na téměř 28% GDP, celkem zhruba 4,2 bilionu dolarů. Prostá matematika nám řekne, že si to vyžádá vydání amerických státních dluhopisů té či oné splatnosti ve výši dalších 16 miliard dolarů DENNĚ (260 pracovních dnů v 52 týdnech). Protože tyto částky jsou pro mne a pro vás nepředstavitelné, dovolte mi to převést na číslo, které budete moct pochopit: vezměte si 1 milion a vynásobte si to 16,000 DENNĚ! Jak absurdní. To je americké veřejnosti cpáno zpět jako dluhovým otrokům, aby zaplatili za hovadiny (tj. redistribuci, rozšiřování vlády a financování politicky korektních plánů, jako čistá energie, etanol atd. – vše ptákoviny) morálně zbankrotovaných státních úředníků, banksterů, kamarádšoft kapitalistů a elity.

Ve vyspělém světě činí celková požadovaná částka 10,2 bilionů dolarů ročně, či 39 miliard (39,000 milionů) denně. Tyto sumy jsou prostě nepředstavitelné, a samozřejmě neobsahují všechny dluhy, které tito gauneři buď garantovali, slíbili splatit z budoucích příjmů, nebo drží mimo bilanci, obzvláště bilancích svého finančního systému. A to předtím, než se jediná společnost pokusí získat peníze na dluhopisovém trhu; ale co zůstane na úvěry? Podívejte se na nepříjemné podrobnosti, zkompilované MMF:

Tak vypadá loď, na které se ekonomiky vyspělého světa a státní úředníci nacházejí, a potápí se RYCHLE. A co zeď splatností, přeskočí ji? Když se podíváme na Irsko, činí toto číslo pro rok 2011 dalších téměř 20% GDP – a to nezahrnuje nouzové vyplacení ve výši 82 miliard euro v r. 2010. To je 28,533 euro na osobu v Irsku (nyní dluhového otroka zahraničních banksterů v eurozóně). Včetně úroků, jistiny a složeného úročení zaplatí každý muž, žena a dítě MNOHOKRÁT VÍCE. To není záchrana, to je zločin proti veřejnosti.

Nouzová vyplácení Irska zdaleka neskončila, další miliardy nesplatitelných závazků irských bank sedí v bankách EU a teprve se s nimi bude vypořádáno. Abyste viděli aspoň náznak toho, co přijde, podívejte se na tuto ilustraci přeshraničních držeb PIIGS (Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska), a uvidíte obrovitost současných výzev – a to je jen malá část celkových výzev Evropské unie:

To je důvod, proč tak zuřivě reformují evropské dluhopisy nouzového vyplácení, což je v porovnání se skutečnou velikosti problému trpaslík. Banksteři v Davosu navrhli vytvoření nových obrovských zdrojů, aby byli nouzově vyplaceni.

„Evropa testuje hranice reaktivní postupné strategie… Ekonomické zákony, stejně jako fyzikální zákony, neberou zřetel na politický nátlak.“ – Larry Summers

Vlády EU veřejnosti LHALY a pak koply plechovku na silnici o kousek dál. Politické lži ohledně solventnosti evropských států a finančního systému nakonec SELŽOU. Nejde o nouzové vyplácení bank, jde o nouzové vyplácení půjčovatelů… Tedy státní úředníci a elita ZAPRODÁVAJÍ své voliče, aby zachránili bankstery, kteří tiskli peníze, aby je půjčili irským bankám: Z ČISTÉHO LUFTU.

Jen minulý týden bylo zveřejněno, že irská centrální banka natiskla z čistého luftu dalších 51 miliard euro, mimo čísla z nouzových vyplácení. Údajně to bylo v době vytvoření eura zakázáno; nyní stačí jen OZNÁMENÍ Evropské centrální bance. Očekávejte letos spoustu OZNÁMENÍ. Zveřejnění o natištění euro bylo ukryto v poznámkách pod čarou výkazů irské centrální banky. Hledejte další SKRYTÉ poznámky.

Právě teď jsem dostal e-mail od Federální rezervní banky New York, kde oznamuje, že z čistého luftu bylo natištěno dalších 8,87 miliard dolarů (8,700 milionů). Dostávám je DENNĚ. Je to tsunami peněz, valící se již na tak nadhodnocený trh, a tlačí ho výše, jak se tato hora peněz snaží najít útočiště před natištěnými penězi, které jdou hned za ní. Aktiva všech typů, vyjma státních dluhopisů, jsou přeceňována, aby odrazila nižší kupní sílu měn, ve kterých jsou denominována. Na další graf se podívejte pozorně, protože ilustruje, jak tvorba peněz od minim v r. 2009 způsobila, že trh a GDP se odchýlily od spotřebitelského indexu Consumer Metrics z minulé korelace:

Spotřebitelské výdaje vyvrcholily v polovině r. 2009 a klesly na minima roku 2008, ale QE II trhy a GDP od poloviny r. 2010 vyzvedlo. Je to elastický pás a brzy lze očekávat, že PRASKNE! Buď začnou spotřebitelé utrácet a opět si půjčovat, nebo se akciový trh a GDP propadnou, aby odrazily skutečné úrovně spotřebitelské aktivity. Jakmile QE II skončí, očekávejte to druhé. Je celkem jasné, že vrtulníkový Ben se pokouší nafouknout nadměrně leveragovaná finanční a nemovitostní aktiva… uspěl, jak ukazuje tento graf z http://www.dshort.com/:

(Poměr Q je populární metoda odhadování skutečné hodnoty akciového trhu, vyvinutá nositelem Nobelovy ceny Jamesem Tobinem. Je to poměrně jednoduchý koncept, ale náročný na výpočty. Poměr Q je celková cena trhu vydělená náklady na substituci všech společností. Naštěstí si práci se shromažďováním údajů pro výpočet dává vláda. Čísla poskytuje výkaz Federálních rezerv Z.1, Tok finančních účtů Spojených států, který je zveřejňován čtvrtletně. První graf ukazuje poměr Q od r. 1900 do současnosti. Extrapoloval jsem tento poměr z posledních údajů Fedu (až do 3 Q 2010), na základě ceny VTI, Vanguard Total Market ETF, (děkuji http://www.dshort.com/).

PÁNI, akciový trh je druhým nejvíce nadhodnoceným trhem od r. 1900. Pro oficiální finanční tisk je to téměř tabu. Abyste byli schopni pochopit obrovský objem vytváření peněz, který tento trh pohání, podívejte se na graf z http://www.chrismartenson.com/ ilustrující QE II (350,000 milionů dolarů od ZÁŘÍ):

Všimli jste si, nakolik to připomíná grafy domácích akcií, komodit a drahých kovů? To je INFLACE, kterou jsou Federální rezervy odhodlány krmit. Podívejte se, co to udělalo s výnosovou křivkou (poděkování http://www.dshort.com):

Od chvíle, kdy v listopadu začala největší monetární kanonáda, výnosová křivka se rozšířila všude o 40 až 150% či více (o tuto výši vzrostly úrokové sazby), v závislosti na splatnosti. Jakmile se to dostane do tisku, výnosy opět agresivně rostou. Budete svědky, že to bude pokračovat, dokud kvůli nárůstům úrokových sazeb ekonomika nezkolabuje. Až se to stane, chybné investice nepůjdou nafouknout tak, jak by si Federální rezervy přály.

Výnosová křivka: 2leté dluhopisy oproti 10 a 30letým se blíží novým rekordním spreadům každý den, kdy investoři opouštějí dlouhý konec/nebo požadují vyšší odměnu za inflační rizika. Jak jsem mnohokrát řekl, vyfouknutí se rovnají nafouknutím, a nyní jen čekáme, než dorazí další nafouknutí.

Mějte na paměti, že tyto vlády za svoji historii jen zřídka splatily nějaký niklák jistiny. Vždy se refinancoval starý dluh a braly se nové úvěry. To je definice SMRADLAVÝCH bomb… ech, bondů. Ale ratingové agentury je nazývají BEZRIZIKOVÝMI. Samozřejmě, že jsou, k nesplacení nikdy nedojde, když je splacení tak blízko, jako tiskařský lis.

Pohled na americký bankovní systém nám poskytne vhled do G7 obecně, protože velká část funguje v NESOLVENTNOSTI:

PÁNI: Podívejte se na to, přes 1,300 amerických bank je neziskových, alias NESOLVENTNÍCH. A pokud někdy vynutí FASBY 157 (oceňování aktiv podle trhu), většina zbytku se ukáže být nesolventním také. Ale lze to vztáhnout také na Evropu, jako na Španělské komunální banky známé jako Cajas, nebo Landesbanken v Německu. ŽÁDNÁ ZEMĚ ve vyspělém světě není vůči tomuto obrázku imunní; je to epidemie finančního systému a NESOLVENTNOSTI. Navíc to prudce roste denně, stejně jako jaderný holokoust států a finančního systému, kterým to je…

Závěrem: Nebojte se. Tiskli a budou tisknout peníze. Otázka je kdy? Ekonomiky a trhy se, zdá se, z tohoto gejzíru natištěných peněz a vládních výdajů utržených ze řetězu zotavují. Je to cesta do hajzlu, tak říkajíc, protože jakmile jsou peníze utraceny za spotřebu, dluh zůstává jako mlýnský kámen u krku veřejnosti, a ponechává to dluhové otroky a nevolníky vládám oblud, veřejným hadům… ech státním úředníkům, banksterům, kamarádšoft kapitalistům a elitě. Ve starých časech by byli známi jako Benedicti Arnoldové a zrádci. Užiteční idioti, známí jako veřejnost, jsou hlupáci stvoření monopolem veřejných škol a oficiálními médii (kdy obojí kontrolují stejní lidé).

To, co se děje v severní Africe, PŘIJDE BRZY DO AMERIKY a EVROPY. Smrt… ech, dluhová spirála stále plně vzkvétá a nabývá na intenzitě každý den. Existuje ve vyspělém světě nějaká země, která by dluh splácela? Existuje nějaká země, která by svůj dluh nenavyšovala? Hromadí se 3 násobně rychleji, než jak uvádí statistická iluze o GDP, kterou předkládají jako růst!

Abyste dluh splatili, musíte mít růst u příjmu, a růst příjmu není nic, než statistická ILUZE, díky politický korektnímu měření INFLACE používaném, aby se UPRAVILA DATA pro veřejnou konzumaci. Pokud jsou měřeny správně, jsou příjmy ve VOLNÉM PÁDU, a inflace POŽÍRÁ střední a nižší třídy ZAŽIVA. Máme kongres fungující pod heslem zdaň a utrať, půjči si a utrať (40 centů z každého utraceného dolaru je vypůjčených), a Federální rezervy provádí vytiskni a utrať. DTTO EVROPA.

Politika růstu není zvažována nebo zaváděna NIKDE, a jak růst klesá, je jedinou únikovou cestou tiskařský lis. Jedinou věcí, která podpírá vyspělý svět, je Ben Bernanke (Federální rezervy), Jean-Claude Trichet (Evropská centrální banka), Mervyn King (Bank of England) a centrální bankéři zbytku G7. Brzy bude iluze prosperity postavená na natisknutém bohatství odhalena jako podvod, kterým je. Když se podíváme na finanční aktiva, akcie, komodity, potraviny a energie, vidíme, že se nyní blíží okamžik Zimbabwe. Širší peněžní zásoba se v Evropě OPĚT začala snižovat; je pouze otázkou času, než to udělají také v USA.

Tedbits budou pokračovat v pravidelném zveřejňování; odběr zdarma si lze zajistit na http://www.traderview.com/subscribe. Rovněž rozvíjíme vztahy a spolupráci s Gordonem T. Longem, vynikajícím technikem a tržním analytikem. Poslední práci Gordona lze najít na http://lcmgroupe.home.comcast.net/~lcmgroupe/Tipping_Points.htm.

Známka 1.3 (hodnotilo 52)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 4

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 6

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,54 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,21 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,56 Kč
1 unce stříbra
548,09 Kč
Bitcoin
760 240,34 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 21 503