Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

Třetí, závěrečná část

David DeGraw

13.10.2010 Komentáře Témata: Civilizace, Krize, Analýza, Ekonomika 1826 slov

Předchozí část

VII. Války o zdroje

Přidejte si k tomuto obrázku ještě rychle docházející přírodní zdroje a stále nepřátelštější a znečištěné prostředí s extrémním počasím, které často nyní sužuje svět. V posledním desetiletí již globální korporátní elita začala tři velké války o zdroje, v Iráku, Af-Pak a severní Africe.

S rostoucí globální populací a zvyšující se poptávkou po docházejících zdrojích jsme již překročili sráz a nyní jsme v ekologických červených číslech. Poprvé v lidské historii nyní spotřebováváme více zdrojů a rychleji, než je příroda dokáže vytvářet. Jak se rozvojové země, jako Čína a Indie, pokouší žít jako západní ekonomiky, neexistuje prostě dost zdrojů. Globální ekonomika je postavena na neudržitelných základech. Místo aby se rozvíjela a měnila kurs, etablovaná bankovní moc se zakopává stále hlouběji, a řídí NATO, soukromý vojenský komplex a americkou vládu. Na základě současné politiky se již očividně rozhodli, že chtějí prosperující byznys jako obvykle, a odmítají se vyvíjet a adaptovat na rychle se měnící prostředí. Díky tomuto rozhodnutí již v podstatě rozhodli, že budou dále eskalovat svůj útlak naprosté většiny lidstva, a to povede ke smrti doslova stovek milionů lidí.

Globální bankovní kartel pohlíží na omezené světové zdroje jako na svůj majetek a neustále prokazovali, že nemají naprosto žádných skrupulí kvůli těmto zdrojům zabíjet miliony a miliony lidí – jen se podívejte, co již udělali v nedávné minulosti v celé severní Africe, na Středním východě a v latinské Americe.

V letech od chvíle, kdy se severní Afrika ukázala být „nejbohatším flekem na Zemi“, díky velkým ložiskům minerálů, které jsou potřebné pro počítačové technologie, přes pět milionů Afričanů, a jen v tomto regionu, zemřelo v důsledku války.

Globální elita důsledně používala strategii vyzbrojování a financování obou stran ozbrojených konfliktů. Zatímco se nepřátelské populace vzájemně zabíjejí, mizí jim jejich přírodní zdroje. Když se setkají s vládou, kterou nelze uplatit nebo vyprovokovat k občanské nebo regionální válce, financují brutální eskadry smrti, inscenují vojenské puče a zastrašují je tím, že dávají zbraně nedemokratickým sousedním režimům. Pokud nic z toho nefunguje, jsou tyto vlády prohlášeny za hrozbu pro národní bezpečnost a americká armáda, soukromí kontraktoři a síly NATO do země vtrhnou a okupují ji.

Tyto teroristické strategie se neomezují jen na Střední východ a Afriku, jen se zeptejte našich sousedů v celé latinské Americe na School of the Americas. Na rozdíl od široce akceptované víry nebyly strašlivé mučící techniky aplikované na lidi v Abu Ghraib v Iráku ojedinělým incidentem. Mnohé z těchto brutálních mučících technik byly vyvinuty za léta mučení nevinných civilistů v celé latinské Americe.

Obrázek dnešní latinské Ameriky je inspirující. Lidé v celém tomto regionu povstávají proti globální korporátní elitě a berou si svá práva a přírodní zdroje zpět, od Bolívie, přes Ekvádor, po Venezuelu. To je další faktor tlačící „ohroženou oligarchii“ k uchýlení se k vojenskému zoufalství. Vojenský puč v Hondurasu, pokus o puč ve Venezuele, a neúspěšný pokus vyprovokovat Kolumbii a Venezuelu k ozbrojenému konfliktu, to vše jasně naznačuje, kam situace směřuje, pokud si imperialističtí bankéři prosadí svou.

Průměrný Američan je zoufale neznalý toho, jak zvrácení tito lidé jsou. Nízkost respektu, který mají k lidskému životu, je mimo rámec běžného chápání.

VIII. Soukromý vojenský komplex

Globální elita již použila „válku proti terorismu“ jako záminku pro drastické zvýšení vojenských výdajů a budování obrovského soukromého vojenského a výzvědného komplexu z potu amerických daňových poplatníků. Podle rozsáhlé zprávy ve Washington Post pracuje v tomto komplexu neskutečných 1,2 milionu soukromých kontraktorů. Většina Američanů si není vědoma, že 69% vojáků nasazených naším jménem jsou soukromí kontraktoři, a 80% z nich jsou cizí státní příslušníci, což znamená, že ani nepochází ze Spojených států. Polovina lidí, které jsme nasadili naším jménem a kteří jsou financováni našimi dolary z daní, nebojuje ani pro naši zemi, ale bojují za výplatu.

Války jsou vysoce ziskovým výpalnictvím, což poskytuje enormní stimul pro jejich udržení v chodu. To je jedním z důvodů, proč válka v Afghánistánu je nyní nejdelší válkou v americké historii. Tento systém vedl k permanentnímu válečnému stavu. Vojenské výdaje, ačkoliv jsou široce uváděny ve výši 680 miliard dolarů ročně, ve skutečnosti přesněji přesahují 1 bilion dolarů ročně. Z této obrovské sumy ročních výdajů je 25% neproúčtováno, nepočítaje v to miliardy dolarů z daní v důsledku nadhodnocování cen a čistých podvodů.

Tento soukromý vojenský komplex se dostal tak mimo kontrolu, že politici jsou nyní nuceni připustit, že vůbec netuší, co se v něm děje. Jak odhalila zpráva Washington Post:

„Přísně tajný svět vlády, vytvořené v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001, se stal tak velkým, tak těžkopádným a tak tajným, že nikdo neví, kolik peněz stojí, kolik lidí zaměstnává, kolik programů v něm existuje nebo kolik agentur dělá tutéž práci.

Zde je pár zjištění dvouletého vyšetřování Washington Post, které odhalilo něco, co se rovná alternativní geografii Spojených států, přísně tajné Americe ukryté před veřejností a postrádající pečlivý dohled. Po devíti letech bezprecedentního utrácení a růstu výsledkem je, že systém vytvořený, aby zajistil bezpečnost Spojených států, je tak masivní, že jeho efektivnost je nemožné určit.

K dalším nálezům vyšetřování patří:

* Zhruba 1,271 vládních organizací a 1,931 soukromých společností pracuje na programech souvisejících s protiterorismem, bezpečností otčiny a rozvědkou, zhruba na 10,000 místech po celých Spojených státech.

* Podle odhadů má 854,000 lidí, téměř 1,5krát tolik, kolik jich žije ve Washingtonu DC, prověrky na přísně tajné.“

V tomto komplexu existuje tolik nikomu se nezodpovídajících a konkurujících si buněk, že jedna z nich by se mohla stát tak gaunerskou, že by provedla útok na americké půdě a narafičila by to tak, že by to vypadalo, že ho provedla jiná „teroristická“ organizace nebo země. To může znít pro běžného pozorovatele příliš konspiračně, ale bylo by neskutečně naivní si myslet, že v tak masivním komplexu, s tak málo dohledem a zodpovědností, a vhledem k tak obrovské sumě peněz ve hře, se nakonec něco tragického nestane. Důsledky jsou hrozivé, řečeno mírně.

Již jsme měli dokázaný akt vnitřního domácího teroru s antraxovými útoky v r. 2001. Není přeháněním si myslet, že při jakémkoliv odklonu od stavu permanentní války, a jakýchkoliv škrtech ve vojenských výdajích, které by ohrozily existenci mnoha největších a nejmocnějších a ziskových světových korporací, by byl důsledkem útok, v naději, že vyvolá vojenský konflikt. Varování bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera před „neoprávněným vlivem“ vojensko-průmyslového komplexu a ohledně „potenciálu katastrofálního nárůstu moci v nepravých rukou“ bylo v porovnání s moderním soukromým vojenským komplexem banalitou. Zatímco mnozí z těchto společností se v současné době spoléhají na americké dolary z daní, tak nejsou součástí vlády, jde o globální soukromé subjekty se svými vlastními zájmy, podobně jako bankovní systém Federálních rezerv. V podstatě když oloupete slupky, mnohé tyto soukromé vojenské společnosti jsou financovány globálním bankovním kartelem.

Když pochopíte síly stojící za válkou, musíte potvrdit slova slavného dvojnásobného držitele kongresové medaile cti, amerického brigádního generále Smedley D. Butlera. Ten situaci přesně shrnul, když řekl:

„Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty, kdy po většinu času jsem působil jako svalnatec první třídy pro velký byznys, pro Wall Street a bankéře. V krátkosti, byl jsem výběrčím výpalného pro kapitalismus… Účet zatahuje obecná veřejnost. Tento účet skrývá strašlivé účetnictví. Nové náhrobní kameny. Znetvořená těla. Otřesené mysli. Zlomená srdce a zničené domovy. Ekonomickou nestabilitu. Vaz lámající zdanění po generace a generace.“

Abych uvedl aspoň dva krátké příklady toho, jak bankovní kartel funguje za oponou během války, zvažte následující. Genocidní masakr v severní Africe, který zavraždil přes 5,4 milionu lidí, byl nadšeně podporován MMF a Světovou bankou. V novinové zprávě s názvem „Válečný byznys v Demokratické republice Kongo“ Dena Montague a Frida Berrigan vysvětlily:

„Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka k válce přispívaly vědomě. Mezinárodní úvěrové instituce chválily jak Rwandu, tak Ugandu za zvyšování jejich hrubého národního produktu (GDP), který byl důsledkem ilegální těžby zdrojů DRC (Konga). Ačkoliv MMF a Světová banka si byly vědomy, že růst GDP souvisí s válkou s DRC… obě tyto země nicméně dávaly za příklad úspěchu…“

V dalším příkladu zvláštního profitování z obrovského počtu mrtvol členové bankovního kartelu nadělali jmění na výrobě kazetových bomb. Guardian odhalil podrobnosti:

„Smrtící obchod s kazetovými bombami je financován největšími světovými bankami, které půjčily nebo zařídily finance ve výši 20 miliard dolarů firmám, které tyto kontroverzní zbraně vyrábí, navzdory rostoucím mezinárodním snahám tyto bomby zakázat.
HSBC… profitovala víc, než jakákoliv jiná instituce, na společnostech vyrábějících kazetové bomby. Tato britská banka… vydělal celkem 657,3 milionů liber na poplatcích za zařízení prodeje dluhopisů a akcií pro Textron, která vyrábí kazetovou munici… Vojáci tvrdí, že tyto smrtící zbraně mohou explodovat roky po válce a zabíjet nebo mrzačit nevinné lidi…
Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan a v Británii sídlící Barclays Bank jsou mezi nejhoršími bankami (financujícími výrobu kazetových bomb) uvedeny také…
Goldman Sachs, americká banka, která vydělala 3,19 miliard dolarů během pouhých tří měsíců, získala na bankovních službách 588,82 milionů dolarů a půjčila 250 milionů dolarů (výrobcům kazetových bomb) Alliant Techsystems a Textron.“

Abych to celé shrnul, globální bankovní kartel a soukromý vojenský komplex jsou zešíleným virem, který se dožaduje permanentního válečného stavu. Jsou svoji povahou z podstaty parazitičtí, stal se z nich fašistický podnik, který přežívá a profituje na destrukci. Pokud válku nedostanou, vytvoří si ji v zájmu svého vlastního přežití. Jak kdysi vysvětlil bývalý šéf mise CIA John Stockwell: „Aby se kola americké vojenské mašinérie točila, jsou nepřátelé nezbytní.“ Tento vhled lze nyní rozšířit na globální bankovní kartel. Nyní jsou potřeba nepřátelé, aby se točila kola globálního bankovního kartelu.

Pod zástěrkou „války proti terorismu“ začali s masivní kampaní násilí v zahraničí a systematicky vykrádali naši ekonomiku a připravovali nás o naše občanské svobody doma.

Takže jak se americká a globální populace stává radikálnější, a jak se prostředí stává nepřátelštějším, se stále omezenějšími přírodními zdroji, v zoufalém pokusu udržet si svoji moc vyeskaluje globální bankovní kartel situaci a přejde od ekonomických útoků k celosvětovým vojenským útokům. To je jasná cesta, na které se nacházíme – cesta ke třetí světové válce.

IX. Historie se opakuje

Může jít docela dobře o případ, kdy se historie opakuje. Nechci příliš zjednodušit extrémně komplexní situaci, ale vše to silně připomíná původ druhé světové války. Okradení mas nikomu se nezodpovídající elitou Wall Street vedlo k velké hospodářské krizi a vytvořilo podmínky pro druhou světovou válku. Zoufalé a ožebračené populace stále více podporovaly stále extrémnější vůdce. Nyní jsou podmínky pro válku tak přezrálé, že Noam Chomsky přesvědčivě přirovnal moderní Ameriku k Výmarské republice před vypuknutím druhé světové války. Prozkoumejte historii předválečných společností a sami uvidíte, jak současné politické prostředí zapadá do historického precedentu jako zadek na mísu.

Jak bylo zmíněno dříve, kořeny naši současné krize lze přímo vysledovat k následkům druhé světové války. Na ruinách druhé světové války vyrostly globální instituce, jako MMF a Světová banka. Také nám to přineslo Zákon o národní bezpečnosti a CIA. To vše bylo klíčové a nutné pro vytvoření krizí, kterým nyní čelíme.

Po zanalyzování naší současné krize a prostudování dobře doložených historických precedentů musí člověk dojít k závěru, že vytvoření světové války je poslední kartou, která globálním bankéřům ve hře zbývá, vyjma postoupení moci, a historie nás naučila, že vládnoucí třída svoji moc nikdy nepostoupí. Samozřejmě, že jedna desetina procenta globální populace, která nahromadila takové bohatství, by mohla vrátit obrovskou sumu 39 bilionů dolarů, kterou nám ukradla (nepočítaje v to to, co si ukryla na zahraničních účtech). To by sice určitě zdaleka nestačilo pro nápravu krize, kterou způsobili, ale opět, vládnoucí třída nikdy svoji moc nepostoupila, nehledě na velikost a neoprávněnost svých zisků.

Takže si držte kloboučky… pokud výrazně nezměníme náš současný kurs, jsme na cestě ke třetí světové válce.

Článek The Road to World War III - The Global Banking Cartel Has One Card Left to Play vyšel 27. září na serveru globalresearch.ca. Překlad L. Janda.
Původní článek obsahuje obrovské množství odkazů. Vzhledem k rozsahu článků a tomu, že stejně jsou všechny v angličtině, jsem tyto odkazy vypustil. Pokud někoho zajímají, nechť si klikne na originál článku. Editor.
Známka 1.1 (hodnotilo 29)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 654