Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

Druhá část

David DeGraw

12.10.2010 Komentáře Témata: Civilizace, Krize, Analýza, Ekonomika 2513 slov

Předchozí část

IV. Bušte na válečné bubny

Jak bude tento imperiální fašistický bankovní kartel reagovat na revoltu? Jak si udrží svoji moc za stále více radikalizované a nepřátelské americké populace?

V rámci pokusu rozvrátit organizovanou vzpouru již eskalují svoji propagandu a pokouší se populaci rozdělit a zmást. Taktika jejich dobyvatelské strategie rozděl a panuj je již zcela známá. Jejich masmédia drasticky zvýšila četnost a zaměření se na rétoriku rozdělení – kdy používají otázky jako přistěhovalectví, rasismus, náboženská bigotnost, „líní nezaměstnaní“, a sňatky teploušů, aby rozdělila a zmátla populaci a zabránila masám se zorganizovat proti jejich skutečným utlačovatelům.

Tato propagandistická snaha je pouze dočasným opatřením a z dlouhodobého hlediska stačit nebude. Jak ekonomika dále kolabuje, bankovní elita riskuje, že bude svržena jako důsledek své vlastní hrabivosti. Takže se pak uchýlí k fyzickému na armádě postavenému násilí, aby potlačila populace, které již nelze nadále kontrolovat prostřednictvím propagandy a ekonomického vydírání.

Abych parafrázoval politologa Anatola Lievena, klasickou strategií ohrožené oligarchie je přesměrování nespokojenosti populaci do nacionalistického militarismu. Je čas, opět, bušit do válečných bubnů a „vybičovat občanstvo do patriotického zápalu“. Zdroj následujícího citátu je neznámý, ale jeho zjevná moudrost je něco, co jsme již v posledních letech zažili z první ruky:

„Varujte se vůdce, který buší do válečných bubnů, aby vybičoval občanstvo do patriotického zápalu, protože patriotismus je vskutku dvoustranný meč. Stejně tak kypí krev, jako zatemňuje mysl. A když válečné bubny dosáhnou vrcholové frekvence a krev vře nenávistí a mysl se uzavřela, vůdce občanstvu práva odebírat nebude muset. Občanstvo, naplněné strachem a oslepené patriotismem, se vzdá veškerých svých práv ve prospěch vůdce, a rádo.“

Zesílená vnější hrozba povede k tvrdším vnitřním zásahům, což vytvoří záminku a podmínky pro policejní stát. Jak jsme již viděli v první fázi tvrdého nástupu proti občanským svobodám po začátku „války proti terorismu“, kdy nepokoje a výbuchy ozbrojeného odboje začaly na území USA, budou tyto, ať již skutečně nebo imaginární, opět prezentovány jako ospravedlnění pro extrémní opatření proti americkým občanům, aby se ještě více potlačil a zmátl vnitřní disent. Nastoupit proti populaci bez vnějšího nepřítele znamená, že populace nastoupí proti existující vnitřní moci.

Abychom trochu oprášili to, co řekl předvídavě Guy DeBord v r. 1988: bankovní kartel „si vytváří svého vlastního nepolapitelného nepřítele, terorismus. Jeho přáním je, aby byl posuzován podle svých nepřátel, nikoliv podle svých výsledků. Historka terorismu je psána státem a je proto vysoce poučná. Ale vždy musí vědět dost, aby lidi přesvědčili, že v porovnání s terorismem musí být vše ostatní akceptovatelné, či v každém případě racionálnější a demokratické.“

V. Čínský obětní beránek: obchodní a měnové války

Jak se miliony Američanů a většina globální populace poohlíží po odvetě vůči těm, kteří jsou zodpovědní za silně klesající životní úroveň, globální bankovní kartel sebe neobviní, takže svalí vinu na Čínu, na nejpříhodnější cíl.

Jak jsou pociťovány důsledky krize, národní měny se potácí a dolar, ačkoliv nyní jedna z nejsilnějších papírových měn, ztrácí na hodnotě, jak krize eskaluje. MMF pracuje na nahrazení dolaru coby světové rezervní měny a začal probírat možnost učinit novou světovou rezervní měnou svou vnitřní měnu Special Drawing Rights (SDR). Propadající se dolar zjevně uvrhne většinu americké populace do závažné zoufalé situace a v USA sídlící bankovní kartel potřebuje výmluvu, aby odvrátil politický zpětný ráz. V Číně, zemi připravené nahradit USA coby hlavní globální velmoc, mají dokonalého obětního beránka.

V USA sídlící globální korporace přesouvaly svůj byznys do Číny a do tohoto regionu převedly miliony pracovních míst, kvůli jeho extrémně nízkým mzdám. Takže americká populace je již předem připravena obvinit Čínu, na rozdíl od firem, které vykořisťují levnou pracovní sílu. Američtí politici příhodně přesouvali vinu za nezaměstnanost od sebe na Čínu. Přičemž Čína také vlastní výraznou část amerického státního dluhu. Americký admirál Mike Mullen, předseda sboru náčelníků, nedávno prohlásil, že státní dluh je bezpečnostní hrozbou číslo jedna. Jak Mullen uvedl: „Daňoví poplatníci zaplatí na úrocích ze státního dluhu do r. 2012 kolem 600 miliard dolarů.“ Významná část těchto úrokových plateb půjde Číně.

Jak se národní vlády snaží přežít ve stále nepřátelštější globální ekonomice, rozhoří se a budou eskalovat obchodní a měnové války. Čína je možná v nejsilnější pozici, aby tyto bitvy vyhrála. Čína a Japonsko právě začaly se zuřivou měnovou bitvou. Tuto měnovou bitvu nelze podceňovat. Mluvíme o druhé a třetí největší světové ekonomice, po Spojených státech. Čína nedávno překonala Japonsko a dostala se na druhé místo. Militantní rétorika mezi těmito dvěma zeměmi eskaluje. Američtí politici se této situace rychle chytili a přispěchali s výzvami, aby byla Čína označena za „měnového manipulátora“ a byly proti ní zavedeny obchodní cla a pokuty.

Mezinárodní ekonomický reportér Barry Grey tuto situaci nedávno shrnul v článku nazvaném Ekonomická krize hrozí, že vyvolá globální měnovou válku:

„Vypuknutí konfliktů kolem směnných kursů je plné vršících se známek, že globální ekonomická krize je systémová, spíše než čistě konjunkturální, a rostou obavy, že skutečné zotavení na obzoru není. Evropská krize státních dluhů a slábnoucí americký ekonomický růst přiměly vlády na celém světě k tomu, aby začaly usilovat o zabezpečení většího podílu na exportních trzích. Za zpomalování růstu a stagnace trhů to nevyhnutelně stupňuje obchodní konflikty mezi konkurujícími si kapitalistickými zeměmi.
Konkrétně USA a Evropská unie, tažená exportní velmocí Německem, agresivně přešly na politiku levné měny, aby získaly obchodní výhodu před svými konkurenty. Z hlavních ekonomických mocností utrpělo největší škody v důsledku této politiky Japonsko, protože investoři a spekulanti se přesunuli z dolarových a eurových investic do jenu, což vyšroubovalo jeho směnný kurs.
To rozjitřilo vztahy mezi Japonskem a jak USA, tak EU. Japonsko také odsoudilo Čínu za to, že uměle drží svoji měnu nízko, zatímco zvyšuje hodnotu jenu tím, že zvyšuje nákupy japonských státních cenných papírů.“

Čelní figurky globální bankovního kartelu na Capitol Hill, senátoři Chris Dodd, Chuck Schumer a Richard Shelby, na Čínu pohotově zaútočily. Barry Grey pokračoval:

„Při zahájení slyšení senátního Bankovního výboru předseda Christopher Dodd prohlásil Čínu za měnového manipulátora a řekl, že její „ekonomická a obchodní politika“ představuje „zátarasy“ pro naše zotavení.“ Dále obvinil Čínu z toho, že krade duševní vlastnictví, porušuje mezinárodní obchodní dohody a provádí u zboží dumping. Také odsoudil Čínu za to, že získává národní zdroje v rozvojových zemích a posiluje své ozbrojené síly.
Ve svém úvodním projevu přední republikán v tomto výboru, Richard Shelby z Alabamy, prohlásil: „Není pochyb, že Čína manipuluje svoji měnou, aby podpořila čínské exporty. Jedinou otázkou je: Proč vláda chrání Čínu tím, že ji odmítá označit za měnového manipulátora?“

Senátor Charles Schumer, demokrat z New Yorku, řekl: „Měnová manipulace Čínou je jako bota na krku našeho zotavení a tato vláda odmítá pokusit se Čínu přimět, aby tuto botu sundala.“

A mimo toto všechno, Čína nyní předběhla USA coby největšího světového spotřebitele energie. Michael T. Klare o nové pozici Číny napsal:

„Hlavní věc: tím, že se stala největším světovým spotřebitelem energie, se také Čína stala ještě dominantnějším mezinárodním hráčem, a tak je schopna formovat naši globální budoucnost.
Protože energie je svázána s tolika aspekty globální ekonomiky, a protože vzrůstají pochyby ohledně budoucí dostupnosti ropy a dalších klíčových paliv, rozhodnutí, která Čína přijímá ohledně svého energetického portfolia, budou mít dalekosáhlé důsledky. Jako čelný hráč na globálním energetickém trhu bude Čína výrazně určovat nejen ceny, které budeme platit za klíčová paliva, ale také typ energetických systémů, na které se budeme muset spoléhat. A co je důležitější, rozhodnutí Číny ohledně energetických preferencí z velké části určí, jestli se Čína a Spojené státy mohou vyhnout sporům v globálním boji kvůli dovážené ropě, a jestli svět unikne katastrofickým klimatickým změnám.“

Vzestup moci Číny, spolu s úpadkem západních ekonomik a potřebou vnějšího obětního beránka, vyvolává globální kolizi a vede k nevyhnutelné konfrontaci mezi soupeřícími velmocemi. Měnové a obchodní války budou pravděpodobně předehrou k vojenské konfrontaci.

VI. Tahy na velké šachovnici

Na základě dřívějšího manévrování je evidentní, že páni války již vytvořili strany. Možná jste si toho nevšimli, ale USA, Izrael a aliance NATO již na seznamu uvedly Írán, Libanon, Sýrii, Severní Koreu, Venezuelu, Rusko a Čínu. A „stažení“ z Iráku a regionu Af-Pak je jen nafouknutou bublinou. Okupace těchto zemí pokračuje a konec je v nedohlednu. V podstatě, ani se tak nestahují, jako přeskupují a přesunují své jednotky a připravují se na eskalaci. Mnoha způsoby byla válka v Iráku a Af-Pak pouze počáteční fází globálního útoku, rozmísťováním jednotek a budováním obrovských vojenských základen v klíčových geostrategických bodech. Operace v tomto regionu byly v podstatě zahřívacím kolem pro mnohem širší útoky proti mnohem silnějším zemím. Zatímco většina americké populace hraje dámu a vidí války v Iráku a Afghánistánu jako jednorázovou bitvu, globální bankovní kartel hraje šachy a používá tyto války pouze jako počáteční geostrategické tahy na velké šachovnici, v tahu na totální světovou nadvládu.

Intenzita vojenského manévrování, ke kterému v současné době dochází, je alarmující. Projděte si tyto nedávné zprávy vytažené z databáze AmpedStatus, z nichž všechny jsou pouze z několika posledních týdnů, a dejte mi vědět, jestli jsem extrémním, když předvídám třetí světovou válku:

 • USA zafinancují izraelský nákup 20 stíhaček F-35
 • USA vedou „stínovou válku“ v tuctu zemí
 • Jižní Korea, USA uspořádají velké společné válečné hry
 • Americká vojenská ofenzíva v předstihu oproti časovému rozvrhu pro Af-Pak v červenci 2010
 • Čínská PLA varuje USA ohledně čerstvého vojenského cvičení v regionu
 • Nebezpečí rostoucí americko-čínské rivality
 • Největší americký program pracovních míst – americká armáda
 • Zlatý důl pro americké zbraně na Středním východě
 • Čínská armáda: Číňané nepodpoří americkou provokaci
 • Izrael srovnal buldozerem muslimské hroby v Jeruzalému
 • USA silně předimenzovávají afghánskou mega základnu
 • USA se obávají, že ostatní země nebudou respektovat „suverenitu“ Iráku
 • USA zrušili vojenskou pomoc Libanonu ve výši 100 milionů dolarů
 • USA nenechají irácké energetické zásoby bez dozoru
 • USA plánují prodej stíhaček F-15 Saudské Arábii
 • Blackwater: Nové kontrakty za 220 milionů dolarů
 • Kongres utratí dalších 600 milionů za militarizaci hranic
 • USA znepokojeny pokusem Hamida Karzai zajistit si kontrolu nad vyšetřováním úplatků
 • Palestincům upřen přístup k vodě
 • Gates: Okupace Iráku by mohla pokračovat
 • Petraeus buší na bubny nekonečné války v Afghánistánu
 • Izrael-USA zvyšují vojenskou spolupráci, pořádají největší společné cvičení pěchoty všech dob
 • USA a Jižní Korea pořádají další vojenské cvičení
 • Filipíny: Nové nástupiště Ameriky pro militarizaci jihovýchodní Asie
 • USA a Británie pomáhají cvičit kazašské jednotky na ruském dvorku
 • Indie objedná velký počet protitankových raket Javelin od USA
 • Více základen USA-NATO: Americké ozbrojené síly ve střední Asii
 • USA a Vietnam zvyšují vojenskou spolupráci kvůli obavám z Číny
 • Spekulace, debata o možném útoku na Írán
 • Ruský ministr zahraničí brání íránskou jadernou elektrárnu
 • Kolumbijský soud zablokoval smlouvu s americkou armádou stojící za regionálními boji, omezuje přístup na 7 vojenských základen
 • Venezuela říká, že bude posílat benzín Íránu
 • Venezuela vyhrožuje, že zastaví dodávky ropy do USA
 • Írán: Venezuela riskuje americkou akci
 • Chavez a Čína: Postavení se americkým zájmům
 • Kanadsko-ruská vzdušná „bitva“ kvůli Arktidě
 • Kanada zachytila dva ruské bombardéry poblíž Arktidy
 • Japonsko a USA plánují námořní cvičení poblíž sporných ostrůvků
 • Čína omezuje export vzácných zemin o 70%, napětí s USA eskaluje na několika frontách
 • Moskva varuje USA ohledně izraelských vzdušných útoků na Írán
 • Americká globální strategie si bere za cíl jakéhokoliv potenciálního konkurenta v Euroasii
 • Obama podepsal zákon za 600 milionů dolarů na zvýšení militarizace americko-mexické hranice
 • Castro varuje před jadernou válkou; admirál Mullen vyhrožuje Íránu; USA-Izrael vs. Írán-Hizballah
 • Nezdá se, že Washington chce diplomatické vztahy s Venezuelou
 • USA vymlouvají Izraeli útok na Írán (prozatím)
 • USA posilují vojenskou roli v Iráku, bojové brigády pod jinými názvy
 • Americký plán na stažení je „privatizací vojenské okupace“
 • Americká vojenská intervence v Africe: Nový plán na globální nadvládu
 • Ahmadinejad slibuje globální reakci, pokud bude Írán napaden
 • Írán otvírá svoji první jadernou elektrárnu za pomoci Ruska
 • V rozhovorech na Středním východě skromné naděje od počátku
 • Írán doufá, že příštím krokem Ruska bude dodávka systému S-300
 • Írán pracuje proti irácké demokracii: americký generál
 • Americké bojové brigády stále v Iráku
 • Karzai si pevně stojí za rozpuštěním soukromých bezp. firem
 • Íránský nový bezpilotní bombardér je „poslem smrti pro nepřátele lidstva“
 • Kostarika: americké válečné lodě způsobují problémy
 • Člen izraelského knessetu prohlašuje „Připravujeme se na válku“
 • Pákistánci sebrali šéfa Talibanu, aby zastavili mírové rozhovory
 • Írán odsuzuje možné americké vojenské akce
 • Írán volá po vytvoření Islámské unie, aby se započalo s novým světovým řádem
 • Čtyři izraelské letecké útoky na Gazu
 • Dvě minuty před půlnocí? Debata o bombardování Íránu z pekla
 • Poslední šance, jak se vyhnout globální obchodní válce
 • Al-Shahab slibuje „masivní“ somálskou válku
 • Musíme být připraveni na válku s Čínou
 • Hromadné atentáty v srdci americké vojenské strategie v muslimském světě
 • USA litují „obzvláště odporného“ masakru v Mogadishu
 • Filipíny: Pěšák v americkém obkličování Číny
 • Globální potravinová bezpečnost a suverenita ohroženy „záborem půdy“ v chudých zemích
 • USA utratí 1,3 miliardy dolarů za základny v Afghánistánu
 • Vysoký americký mariňák zpochybňuje Obamův termín stažení z Afghánistánu
 • CIA vidí zvýšenou hrozbu u Al-Kejdy v Jemenu
 • USA zvažují více útoků v Jemenu
 • JSCO najímá vyšetřovatele a tajné operativce pro „programy zvláštního přístupu“
 • Kim Jong Il jede do Číny
 • Kanada zachycuje dva ruské bombardéry – opět
 • Kim Jong-Il navštěvuje Čínu, zatímco Carter čeká v Severní Koreji na rozhovory o uvězněném Američanovi
 • Čína napadá zprávu Pentagonu
 • Násilí mexické drogové války zuří, 28 mrtvých
 • Objevuje se napětí mezi Rwandou a západními mecenáši, vliv Číny roste
 • „Poplach“ pro australskou vládu kvůli prohlubujícím se vztahům Číny a Západního Timoru
 • Americký zákonodárce vyzývá Francii, aby nevyzbrojovala libanonskou armádu
 • Náčelník generálního štábu říká, že státní dluh je největší hrozbou pro národní bezpečnost
 • 18 zemí pořádá simulaci teroristického útoku v Panamském kanálu
 • USA usilují o kontrolu nad celým Korejským poloostrovem hrozba pro Rusko a Čínu
 • Kanada otvírá Arktidu pro NATO, plánuje masivní vyzbrojení
 • Čína oznámila námořní cvičení před americkou ukázkou síly
 • Putin kritizuje západ, že podvedl Rusko
 • Putin: USA znovu vyzbrojují Gruzii
 • Izrael připravuje útok na Sýrii
 • Čína nasazuje jednotky v pákistánském Kašmíru
 • Izrael vyhrožuje válkou s Libanonem
 • USA rozšiřují sankce proti Severní Koreji
 • Hamas útočí na izraelsko-palestinské rozhovory zabitím čtyř Izraelců
 • Americké bezpilotní letounu budou hlídat celou jižní hranici
 • Žluté moře: Americké torpédoborce Aegis a jihokorejské ponorky v novém kole cvičeni
 • Zpráva Pentagonu podtrhuje rostoucí americko-čínské napětí
 • Výcvikoví výzvědní agenti CIA pro „státem podporovaný terorismus“ v Súdánu
 • Tony Blair: vojenská intervence proti darebáckým režimům „nezbytnější, než kdy jindy“
 • Francie zintenzivňuje vojenskou intervenci v Sahelu v západní Africe
 • Zpráva německé armády? Ropná špička by mohla vést ke kolapsu demokracie
 • Americko-venezuelské vztahy na pokraji kolapsu
 • Pákistánský Taliban hrozí útoky v USA, Evropě
 • Úsporná politika EU riskuje občanskou válku v Řecku, varuje špičkový německý ekonom
 • Indie získá vyspělé americké protilodní rakety
 • Střední východ ztratil biliony, zatímco USA dosahují rekordních prodejů zbraní
 • Je válka před vypuknutím na izraelsko-libanonské hranici?
 • NATO požaduje dalších 2000 vojáků pro Afghánistán
 • USA „pravděpodobně“ nechá jednotky v Iráku po r. 2011
 • Americká armáda nadále investuje stovky milionů do iráckých základen
 • Atomová agentura OSN, že monitorování Íránu má překážky
 • Rozhovory na Středním východě zástěrka pro americké válečné přípravy
 • Zabírání půdy, poptávka po biopalivech vyvolává globální riziko potravinové bezpečnosti
 • Antraxová válka – malajská spojka
 • Peníze obchodníka se zbraněmi posilují tlak na militarizaci americko-mexické hranice
 • Zpráva americké vlády obhajuje policejní sílu u amerických intervenčních operací v zahraničí
 • 730 letadel F-35 bude prodáno Británii, Itálii, Holandsku, Turecku, Kanadě, Austrálii, Dánsku, Norsku
 • USA uzavřou prodej F-35 za 2,5 miliardy dolarů s Izraelem, Japonsko další
 • Cheneyho ropný sen – překreslení mapy Středního východu
 • USA a Čína ve sporu kvůli Severní Koreji
 • Pentagon říká, že USS George Washington se připojí k vojenským cvičením u Korejského poloostrova
 • Clinton: Mexická drogová válka hraničí s „odbojem“
 • Zábory půdy v chudých zemích se budou zvyšovat
 • Indie: armáda v pohotovosti, jak se hraniční spor s Čínou zahřívá
 • Indie: USA dokončují globální vojenskou strukturu
 • Zpráva: USA se musí vypořádat s domácím radikálním problémem
 • Experti: Teroristická hrozba pro USA nyní více domácí
 • New York Times tlačí na konfrontaci s Íránem
 • Největší americký zbrojní obchod všech dob: kongres bude schvalovat americko-saudský zbrojní obchod za 60 miliard dolarů, podpírá arabské spojence proti Íránu
 • Čínsko-jihoafrický obchod vyvolává velký mocenský střet v Africe
 • „Reforma“ německých ozbrojených sil odráží růst militarismu
 • MMF se bojí „sociální exploze“ kvůli světové krizi pracovních míst
 • Americké velvyslanectví v Jordánsku varuje před bezprostřední hrozbou“ u Aqaby
 • Rekordní úroveň leteckých útoků proti afghánským ozbrojencům
 • Hamas: Izraelské letadlo zaútočilo na Gazu, zatímco vůdci mluví o míru
 • Obamovi generálové protlačují válku s Jemenem
 • Americká bezpilotní letadla prohledávají Mexiko
 • Měnová manipulace Číny: Oťukávání Ameriky
 • Asie: Pentagon oživuje a rozšiřuje vojenské bloky studené války
 • USA a NATO posilují pozice podél jižních hranic Ruska
 • Rusko vs. Kanada: Honba za na ropu bohatým mořským dnem Arktidy
 • Ekonomická krize hrozí vyvoláním globálních měnových válek
 • Saudský král se setkal s hlavními americkými a kanadskými protiteroristickými představiteli
 • Čína, energie a globální moc
 • Somálsko, příští Afghánistán? Hlavní vyslanec OSN varuje před rostoucím odbojem
 • Pentagon tlačí zbraně do Jemenu
 • Čínsko-japonské napětí eskaluje, Čína ruší kontakty na vysoké úrovni, na protest spálena japonská vlajka
 • Státy Zálivu objednaly zbraně za 123 miliard dolarů, aby čelily Íránu
 • Masivní navyšování amerických jednotek plánováno pro Guam

Takže to bychom měli. Globální ekonomická elita účinně rozkradla a zničila národní ekonomiky na celém světě, systém propagandy rychle kolabuje a masy začínají být nespokojené. Je čas přejít k další fázi útoku. Přípravy již probíhají. Jsme na cestě ke třetí světové válce.

Pokračování...

Známka 1.1 (hodnotilo 32)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

48

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 102 čtenářů částkou 16 740 korun, což je 48 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Majitelka obchodu zakázala vstup očkovaným, hrozí obvinění z diskriminace 24.06.21 10:04 Česká republika 0

V průběhu 1 týdne zemřeli 4 piloti Britských aerolinek - shoda s očkováním je nepotvrzená23.06.21 23:03 Británie 2

Britové provokují v Černém moři23.06.21 16:55 Británie 0

WHO: Děti by zatím neměly být očkovány proti Covid-1923.06.21 09:54 Evropská unie 6

Chystajú sa protesty pred domami farmalobistov Krčméryho, Jarčušku a ďalších22.06.21 21:20 Slovensko 1

Demonstrace euroskeptického spolku Odchod proti žalobě EU na ČR a Polsko22.06.21 21:15 Česká republika 0

Jourová: EK nebude čekat na rozhodnutí soudu a začne trestat "neposlušné" státy hned22.06.21 18:27 Evropská unie 3

Jourová vymyslela Kodex, který od roku 2023 poskytne nástroj na ekonomickou likvidaci provozovatelů nepohodlných serverů22.06.21 12:09 Evropská unie 1

A už to jede: proti zakleknutí „českého Floyda“ se chystá demonstrace!22.06.21 11:14 Česká republika 3

Romea pláče: cikánský Floyd se (zatím) nekoná...21.06.21 22:30 Česká republika 5

Jan Hnízdil: Očkovací mašinérie ulhané vlády jede i přes úmrtí dál21.06.21 22:16 Česká republika 0

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 5

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 8

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 10

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,29 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,13 Kč
Švýcarský frank
23,16 Kč
100 japonských jenů
19,18 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,60 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 813,93 Kč
1 unce stříbra
551,26 Kč
Bitcoin
693 828,97 Kč

Poslední aktualizace: 24.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 20 447