Geneticky manipulované plodiny: GMO katastrofa v USA. Lekce pro svět

William Engdahl

21.8.2010 Komentáře Témata: Genetické inženýrství 1501 slov

Nedávno se nevolení potentáti z EU komise v Bruselu snažili přehlasovat to, co se opakovaně ukázalo být naprostým odmítáním šíření geneticky upravených organismů (GMO) do zemědělství EU ze strany občanů Evropské unie. Prezident Evropské komise má nyní za komisaře pro zdraví a prostředí maltského účetního, aby oštemplovával schvalování GMO. Bývalý komisař EU pro prostředí z Řecka byl zuřivým odpůrcem GMO. Rovněž čínská vláda naznačila, že může schválit odrůdu GMO rýže. Než věci zajdou příliš daleko, udělali by dobře, kdyby se blíže podívali na světovou zkušební GMO laboratoř – USA. Tam jsou GMO plodiny čímkoliv, jen ne prospěšné. Přesně naopak.

Pečlivě drženým mimo propagandu Monsanto a dalších agrofirem při prosazování geneticky manipulovaných plodin coby alternativy konvenčních je fakt, že na celém světě byly až dodnes všechny GMO plodiny manipulovány a patentovány pouze kvůli dvěma věcem – aby byly odolné či „tolerantní“ k patentovaným vysoce toxickým herbicidním chemikáliím, glyfosátům, které Monsanto a další nutí farmáře kupovat, jako podmínku nákupu jejich GMO patentovaného osiva. Druhou věcí je, že GMO osivo bylo navrženo geneticky tak, aby rostliny odolávaly specifickému hmyzu. V rozporu s mýty public relations hlásaných velkými agrofirmami v jejich vlastním zájmu neexistuje ani jediné GMO osivo, které poskytuje vyšší sklizeň, než konvenční, nebo si vyžaduje méně toxických chemických herbicidů. A to z prostého důvodu, že na takovém by se nevydělalo.

Mor obřích super plevelů

Jak poznamenal přední odpůrce GMO a biolog dr. Mae-Wan Ho z Vědeckého institutu v Londýně, společnosti jako Monsanto zabudovávají do svých osiv toleranci na herbicidy (HT) pomocí na glyfosáty necitlivé formy genu, který kóduje enzym, který je cílem herbicidu. Tento enzym je odvozen z půdní bakterie Agrobacterium tumefaciens. Odolnost vůči hmyzu je výsledkem jednoho nebo více genů bakteriálních jedů odvozených z půdní bakterie Bt (Bacillus thuringiensis). Spojené státy začaly s širokým komerčním osevem GMO rostlin, především sóji a kukuřice a bavlny, zhruba v r. 1997. Nyní zabírají GM plodiny v USA 85-91% rozlohy oseté těmito třemi hlavními plodinami, téměř 171 milionů akrů (69,2m hektarů).

Ekologická časovaná bomba, která podle Ho přišla s GMO, se chystá explodovat. Během několika let neustálého používání patentovaných glyfosátových herbicidů, jako slavný Roundup firmy Monsanto, se vyvinuly nové vůči herbicidům odolné „super plevele“, odpověď přírody na lidské pokusy ji znásilnit. Kontrola super plevelů si vyžaduje výrazně více, nikoliv méně herbicidů.

Televize ABC, jedna z hlavních amerických celostátních sítí, vyrobila nedávno o super plevelech dokument, pod titulkem „super plevele, které nelze zabít“.(1)

Udělali rozhovory s farmáři a vědci v celém Arkansasu, kteří popisovali pole zamořená obřími laskavci, které ustojí tolik glyfosátů, kolik jich jsou schopni farmáři rozprášit. Udělali rozhovor s jedním farmářem, který během pouhých tří měsíců utratil 400,000 euro v marné snaze zabít nové super plevele.

Nové super plevele jsou tak velké, že kombajny nejsou schopné pole sklidit a ruční nářadí se při pokusu je pokosit rozpadá. Nejméně 400,000 hektarů sóji a bavlny jen v samotném Arkansasu bylo tímto novým mutantním biologickým morem zamořeno. Podrobné údaje o dalších zemědělských oblastech dostupné nejsou, ale věří se, že jsou podobné. Americké ministerstvo zemědělství, silně podporující GMO a agrofirmy, o skutečném stavu americké sklizně lhalo, především aby zakrylo pochmurnou realitu a zabránilo výbušné revoltě proti GMO na největším světovém GMO trhu.

Super plevel

Jeden druh plevele, laskavec poutník, může vyrůst až do výšky 2,4 metrů, přestát silná horka a delší sucha, a vytváří tisíce semen s kořenovým systémem, který z úrody vysává živiny. Pokud se nechá bez povšimnutí, za rok pohltí celé pole. Někteří farmáři byli nuceni svoji půdu opustit. K dnešnímu dni bylo zamoření GMO polí laskavcem mimo Arkansasu identifikováno také v Georgii, Jižní Karolíně, Severní Karolíně, Tennessee, Kentucky, Novém Mexiku, Mississippi a naposledy v Alabamě a Missouri.

Vědci zabývající se plevelem z univerzity v Georgii odhadují, že pouhé dvě rostliny laskavce každých 6 metrů v řádce s bavlnou mohou snížit výnosy nejméně o 23%. Jediná rostlina laskavce může vytvořit 450,000 semen.(2)

Toxická nebezpečnost Roundupu je tutlána

Glyfosát je nejvíce používaný herbicid v USA a ve velké části světa. Je patentován a prodáván Monsanto od 70. Let pod obchodním názvem Roundup, a je povinou součástí nákupu GMO osiv od Monsanto. Jen si zajděte do svého místního zahradnictví, požádejte o něj a přečtěte si pozorně nálepku.

Jak jsem podrobně popsal ve své knize Semena destrukce: Skrytá agenda genetické manipulace, GMO plodiny a patentovaná semena byla vyvinuta v 70. letech, za výrazné finanční podpory pro-eugenické Rockefellerovy nadace, což byly v podstatě chemické společnosti – Monsanto Chemicals, DuPont a Dow Chemicals. Všechny tři byly zapleteny do skandálu s vysoce toxickým Agent Orange používaným ve Vietnamu, jakož i s dioxinem v 70. letech, a lhaly, aby ututlaly skutečné škody způsobené svým vlastním zaměstnancům, jakož i civilistům a vojákům.

Jejich patentovaná GMO osiva byla považována za chytrý způsob, jak si vynutit vyšší nákupy jejich zemědělských chemikálií, jako Roundup. Farmáři musí podepisovat s Monsanto právní kontrakt, kde stojí, že lze používat pouze pesticid Roundup firmy Monsanto. Farmáři jsou tak chyceni do dvojí pasti, kdy musí jak kupovat nové osivo od Monsanto každý rok, tak kupovat toxický glyfosát.

Francouzská univerzita v Caen a její tým vedený molekulárním biologem Gilles-Eric Seralini provedla studii, která ukázala, že Roundup obsahuje jednu konkrétní složku, polyetoxylovaný tallowamin, či POEA. Seraliniho tým demonstroval, že POEA v Roundupu je pro lidské zárodečné a placentární buňky a buňky pupeční šňůry více smrtící, než samotný glyfosát. Monsanto odmítá zveřejnit o obsahu svého Roundup jiné podrobnosti, než že obsahuje glyfosát, a nazývá to „vlastnická ochrana“.(3)

Seraliniho studie zjistila, že inertní složky Roundupu zesilují toxický účinek na lidské buňky – dokonce při koncentracích mnohem nižších, než v jakých se používá na farmách a u trávníků! Francouzský tým studoval řadu koncentrací Roundup, od typické dávky pro zemědělství nebo na trávníky, až koncentraci 100,000 krát nižší, než jakou má produkt prodávaný v obchodě. Výzkumníci pozorovali poškození buněk u všech koncentrací.

Glyfosát a Roundup jsou propagovány jako „pro nás méně toxické, než kuchyňská sůl“, a v prospektu Institutu biotechnologie propagujícího GMO plodiny jako „válečníci s plevelem“. Třináct let používání GMO v USA zvýšilo celkové množství používaných pesticidů o 159 milionů kilogramů, a ne že ho snížilo, jak slibovali čtyři jezdci GMO apokalypsy. A dodatečná zátěž ve formě nemocí tím způsobených je značná.

Nicméně po komerčním zavedení GMO osiv Monsanto v USA vzrostlo používání glyfosátu v letech 1994 až 2005 o více než 1500%. V USA se na trávníky a na farmách používá ročně zhruba 50 milionů kilogramů glyfosátu a za posledních třináct let byl aplikován na více než 1 miliardě akrů (404,6m ha). Když byl dotázán, manažer pro technický vývoj v Monsanto, Rick Cole, údajně řekl, že problémy jsou „zvladatelné“. Radil farmářům, aby střídali plodiny a používali různé značky herbicidů vyráběných Monsanto. Monsanto vyzývá farmáře, aby míchali glyfosát s jeho staršími herbicidy, jako 2,4-D, zakázaným ve Švédsku, Dánsku a Norsku, kvůli spojitosti s rakovinou a poškozením reprodukčních orgánů a neurologickým poškozením. 2,4-D je složka Agent Orange, vyráběného Monsanto pro používání ve Vietnamu v 60. letech.

Američtí farmáři přechází na organické plodiny

Farmáři v celých Spojených státech se mají vracet ke konvenčním ne-GMO plodinám. Podle nové zprávy amerického ministerstva zemědělství vzrostly v r. 2008 maloobchodní prodeje organických potravin na 21,11 miliard dolarů, oproti 3,6 miliardám v r. 1997.(4) Trh je tak aktivní, že organičtí farmáři měli občas problémy vyprodukovat dost, aby udrželi tempo s rychlým nárůstem spotřebitelské poptávky, což vedlo k opakovaným nedostatkům organických produktů.

Nová britská konzervativně-liberální koaliční vláda silně podporuje zrušení de facto zákazu GMO v této zemi. Britský hlavní vědecký poradce, profesor John Beddington, nedávno napsal článek, ve kterém falešně tvrdil, že: „Příští desetiletí bude svědkem vývoje kombinace žádoucích vlastností a zavedení nových vlastností, jako tolerance vůči suchu. V polovině století může být proveditelných mnohem více radikálních možností, s vysoce polygenními vlastnostmi.“ Dále pak slíbil „klonovaná zvířata s uměle vytvořenou vrozenou imunitou vůči nemocem“ a další věci. Myslím, že se toho můžeme zříct, děkujeme, nechceme.

Nedávná studie Státní univerzity v Iowě a vyhodnocení výkonnosti farem během tříletého přechodového období, které je potřeba pro přechod z konvenční na certifikovanou organickou produkci, americkým ministerstvem zemědělství ukázaly pozoruhodné výhody organického farmaření oproti GMO, či dokonce konvenčním ne-GMO plodinám. V experimentu trvajícím čtyři roky – tři roky přechod a rok organické produkce – studie ukázala, že ačkoli výnosy zpočátku poklesly, ve třetím roce se vyrovnaly, a ve čtvrtém roce byly organické výnosy vyšší, než u konvenčních plodin, jak u sóje, tak kukuřice.

Rovněž bylo nedávno zveřejněno Mezinárodní vyhodnocení zemědělských znalostí, vědy a technologie pro rozvoj (IAASTD), výsledek tří let rokování 400 zúčastněných vědců a nevládních představitelů ze 110 zemí na celém světě. Došlo k závěru, že organické zemědělství v malém měřítku je cesta, jak se vypořádat s hladem, sociálními nerovnostmi a katastrofami u životního prostředí.(5) Jak tvrdí dr. Ho, zásadní posun v praktikování zemědělství je potřeba urgentně, než se zemědělská katastrofa rozšíří dále přes Německo a EU do zbytku světa.(6)

Poznámky:

Článek Genetically Manipulated Crops: The GMO Catastrophe in the USA. A Lesson for the World vyšel 18. srpna na serveru globalresearch.ca. Překlad L. Janda.
Známka 1.6 (hodnotilo 61)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

 

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 45 čtenářů částkou 6 301 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Oni se fakt zbláznili. Po nákupu vrtulníků budeme prodávat státní hmotné rezervy12.11.19 20:21 Česká republika 3

Islamizácia v priamom prenose: Moslim prvýkrát na čele veľkého nemeckého mesta12.11.19 16:16 Německo 1

Nač potřebujeme 12 vrtulníků za 14,6 miliardy?12.11.19 16:10 Česká republika 1

Skoro polovina obyvatel Bruselu nosí venku prostředek na sebeobranu. Multikulturní výkladní skříň EU v plné nahotě12.11.19 00:25 Nizozemsko 0

Na Slovensku končí Natural 95. Bude jen E10 s vyšším podílem biopaliv11.11.19 01:50 Slovensko 0

Muslimský imigrant prořízl ve Znojmě Markovi Petružálkovi hrdlo. Rodina potřebuje peníze10.11.19 01:33 Česká republika 2

V Libyi straší ruští žoldáci09.11.19 21:24 Libye 4

Geoinžinierstvo na webe ČT2409.11.19 20:47 Česká republika 1

Ženy se omlouvají mužům08.11.19 19:48 Česká republika 5

Slepice Zemanová06.11.19 16:01 Česká republika 5

Sudeťačka Válková: Neziskovky jsou potřeba, Istanbulskou úmluvu ratifikujeme06.11.19 01:55 Česká republika 0

Demonstrace proti fašismu u sochy maršála Koněva 06.11.19 01:27 Česká republika 1

Už se ví, kdo střílel na majdanu do lidí06.11.19 01:11 Ukrajina 5

Šok v Berlíně: „I oni jsou lidi!“ Černoch prodávající drogy má sochu v parku05.11.19 01:03 Německo 4

Norimberské jezulátko je přičmoudlé04.11.19 23:33 Německo 3

A jede se dál močálem černým kolem bílých skal: Odborná konference 5G: bezpečnost, prosperita04.11.19 16:31 Česká republika 5

E15: katolická církev spekuluje na burze a přišla již o 70 milionů korun04.11.19 13:15 Česká republika 2

Grázl Soros: Dělám to dobře03.11.19 21:07 Neurčeno 4

Švédské dívce se zachtělo se bránit. Naštěstí ji včas odhalili a po zásluze potrestali01.11.19 19:42 Švédsko 7

Reprezentant ČR získal zlato na MS v kickboxu. Hádejte, jakou vlajkou si zakryl záda...01.11.19 16:45 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,25 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
15,88 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
21,37 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
36,16 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 007,22 Kč
1 unce stříbra
393,44 Kč
Bitcoin
203 406,79 Kč

Poslední aktualizace: 13.11.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 27 463