Technologická revoluce a budoucnost svobody, 2. část

Andrew Gavin Marshall

20.7.2010 Komentáře Témata: Analýza 2137 slov

Předchozí část

Koncentrační tábory pro disidenty?

Jedním ze zarážejících a hluboce znepokojivých vývojů, ke kterým dochází v oblasti „bezpečnosti otčiny“, je nanejvýš tajné a zcela vědomé zřizování „zadržovacích táborů“ ve Spojených státech, určených pro miliony lidí v případě „stavu nouze“. V r. 2002 vrchní státní zástupce John Ashcroft „oznámil přání vytvořit tábory pro americké občany, které považuje za „nepřátelské bojovníky“, a že tento plán „by mu umožnil nařídit trvalé uvěznění amerických občanů a úhrnně je připravit o jejich ústavní práva a přístup k soudu tím, že by je prohlásil za nepřátelské bojovníky“.(16)

Rovněž v r. 2002 bylo oznámeno, že FEMA, Federální agentur krizového řízení (nyní pod ministerstvem bezpečnosti otčiny) „začala s realizací plánů na vytvoření dočasných měst, která by mohla pojmout miliony Američanů po útocích zbraněmi hromadného ničení na americká města“. Newsmax oznámila, že „FEMA chtěla nabídky od tří velkých nemovitostních nebo inženýrských firem, aby jí pomohly s vytvořením nouzových měst, za použití stanů a přívěsů – pokud by bylo na nějakou městskou oblast zaútočeno NBC (jadernou, chemickou nebo biologickou zbraní)“.(17)

V r. 2006 bývalá společnost Dicka Cheneyho Halliburton, a její dceřiná společnost Kellogg-Brown & Root (KBR) dostaly od ministerstva bezpečnosti otčiny velký kontrakt za 385 milionů dolarů, který měl „posílit zařízení amerického Imigračního a celního úřadu (ICE) ministerstva bezpečnosti otčiny pro případ stavu nouze“. Tiskové prohlášení KBR uvedlo:

Kontrakt, který je platný okamžitě, je určen pro vytvoření dočasných zadržovacích a zpracovávacích zařízení, aby se zvýšila kapacita stávajících zařízení Zadržovacích a odstraňovacích (DRO) programů ICE pro případ nouzového přílivu imigrantů do USA, nebo aby se podpořil vývoj nových programů.(18)

Dále se tam uvádí, že: „Tento kontrakt může také poskytnout podporu při zadržování migrantů pro další americké vládní organizace, pro případ imigračního stavu nouze, jakož i vývoji plánů reakce na národní stav nouze, jako přírodní katastrofa. V případě přírodní katastrofy bude kontraktor pověřen tím, aby poskytl ubytování pro personál ICE provádějící funkce vynucování práva při podpoře zmírnění následků.“(19)

Během dvou týdnů „ministr bezpečnosti otčiny Michael Chertoff oznámil, že federální rozpočet pro fiskální rok 2007 přidělí více než 400 milionů dolarů na vytvoření dalších 6,700 zadržovacích lůžek (nárůst oproti roku 2006 o 32%)“. Jak sdělil historik a autor Peter Dále Scott:

Jak kontrakt, tak prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou částečným naplněním ambiciózního 10letého strategického plánu bezpečnosti otčiny, pod kódovým označením ENDGAME, schváleným v r. 2003. Podle 49 stránkového dokumentu bezpečnosti otčiny o tomto plánu ENDGAME rozšiřuje „úkoly poprvé formulované v Zákoně o cizincích a vzpouře z r. 1798“. Jeho cílem je schopnost „odstranit všechny odstranitelné cizince“, včetně „ilegálních ekonomických migrantů, cizinců, kteří spáchali zločin, lidi žádající o azyl (kteří musí být podle zákona zadrženi) nebo potenciálních teroristů“.(20)

Vzhledem k tomu, že vláda onálepkován protiválečné aktivisty, libertariány, progresivce a další mírumilovné občanské skupiny jako „extrémisty“, „členy polovojenských jednotek“ a teroristy“, je to obzvláště znepokojivé. V r. 2008 bývalý americký kongresman napsal článek pro San Francisco Chronicle, ve kterém varoval, že „od 9/11, a zdánlivě bez povšimnutí ze strany většiny Američanů, federální vláda získala pravomoc zavést stanné právo, zatýkat obrovský počet disidentů /občanů i ne-občanů) a zadržovat lidi bez opory v právu nebo ústavě v případě „nouzové přílivu imigrantů do USA, nebo aby podpořila rychlý rozvoj nových programů“.“ Pokračoval:

Od r. 1999 vláda zadala řadu kontraktů bez výběrového řízení dceřiné společnosti Halliburton, firmě Kellog, Brown and Root (KBR), aby vybudovala zadržovací tábory na utajených místech ve Spojených státech. Vláda také uzavřela kontrakty s dalšími společnostmi na výroby tisíců železničních vagonů, z nichž jsou některé údajně vybaveny okovy, zjevně určené pro přepravu vězňů.(21)

Jak Peter Dale Scott vysvětlil:

Tento kontrakt vyvolal zlověstné vzpomínky na kontroverzní „cvičení připravenosti“ Rex-84 Olivera Northa v r. 1984. To volalo po tom, aby Federální agentura krizového řízení (FEMA) posbírala a zadržela 400,000 imaginárních „uprchlíků“, v kontextu „nekontrolovaných pohybů populace“ přes mexickou hranici do Spojených států. Norkovy aktivity vyvolaly obavy ohledně občanských svobod jak v kongresu, tak na ministerstvu spravedlnosti. Tyto obavy přetrvávají.
„Téměř jistě jde o přípravy na zajišťování lidí ze Středního východu, muslim a zřejmě i disidentů po příštím 9/11,“ říká Daniel Ellsberg, bývalý vojenský analytik, který v r. 1971 vydal Dokumenty Pentagonu, výpověď americké armády o aktivitách ve Vietnamu. „Již to udělali v menším měřítku, u „zvláštních registračních“ zadržování mužských imigrantů z muslimských zemí a u Guantanama.“
Plány na zadržovací zařízení či tábory mají dlouhou historii, již od strachu v 70. letech z národního povstání černých militantů. Jak Alonzo Chardy uvedl v Miami Herald 5. července 1987, prezidentský dekret o pokračování vlády (COG) byl sepsán v r. 1982 šéfem FEMA Louis Giuffrida. Tento dekret volal po „zrušení ústavy“ a „vyhlášení stanného práva“.(22)

Později došlo k několika oznámeným incidentům v malých městech, ve kterých jsou budována „zadržovací střediska“, která zůstávají prázdná a jsou udržována pro případ „stavu nouze“. Jedno takové zařízení je navrhováno pro město Italy, kde se má vybudovat „zadržovací středisko pro ilegální imigranty“.(23) Byla také snaha vybudovat zadržovací středisko v Benson City, „Pro ubytování ilegálních imigrantů“.(34) Velká americká vězeňská korporace, Corplan Corrections, „byla ve středu mnoha kontroverzí, včetně bizarního plánu výstavby vězení v Hardin v Montaně, kde měla existovat soukromá vojenská jednotka nazvaná Americké policejní síly řízená bývalým konzervativcem. Vězení stálo toto malé město 27 milionů dolarů, ale nikdy v něm žádní vězni nebyli. Dále Corplan „kontaktovala radní v několika městech v USA – Benson v Arizoně; Las Cruces v Novém Mexiku; a Weslaco v Texasu – a předložila jim návrh na výstavbu nového zadržovacího střediska pro rodiny imigrantů“.(25)

Tato zařízení, postavená pod zástěrkou ubytování „ilegálních imigrantů“ a přesto zůstávající z velké části prázdná, by mohla být potenciálně použita pro ubytování nejen imigrantů, ale také muslimů a „možných disidentů“, po nějaké nouzové situaci, jako ekonomický kolaps nebo teroristický útok ve Spojených státech. Nakonec, ve druhé světové válce Kanada a Spojené státy posbíraly japonské a německé přistěhovalce a daly je do koncentračních táborů. Opět se stává zjevným, že reakcí mocenských struktur na projev globálního politického probuzení ve Spojených státech je útlak a potlačení lidí, a tím podkopání samotné demokracie.

Vyhlídky na revoluci

Během první fáze globální ekonomické krize v prosinci 2008 MMF varoval vlády před možností „násilných nepokojů v ulicích“. Šéf MMF varoval, že „násilné protesty by mohly vypuknout v zemích všude na světě, kde nebyl finanční systém restrukturalizován tak, aby prospíval všem, a ne pouze malé elitě“.(26) Přirozeně že ředitel MMF opomíjí fakt, že je sám součástí malé elity a že MMF působí ve prospěch právě této elity.

Koncem prosince 2008 „Zpráva americké Army War College varovala, že ekonomická krize ve Spojených státech by mohla vést k masivním občanským nepokojům, a bude potřeba povolat armádu, aby obnovila pořádek“. Zpráva uvedla, že „široce rozšířené občanské násilnosti na území Spojených států by mohly donutit aparát obrany přeorientovat priority… aby se bránil základní domácí řád a bezpečnost lidí“.(27)

Po celý rok 2009 docházelo hojně k občanským nepokojům, protestům a dokonce i vzbouření v celé Evropě, v reakci na ekonomickou krizi. V únoru 2009 Obamův šéf rozvědky, Dennis Blair, ředitel Národní výzvědné služby, řekl senátnímu Výboru pro rozvědku, že ekonomická krize se stala největší hrozbou pro americkou národní bezpečnost:

Rád bych začal globální ekonomickou krizí, protože se již vynořuje jako nejzávažnější za několik desetiletí, ne-li staletí… Ekonomické krize zvyšují riziko nestability ohrožující režim, pokud jsou prodlouženy o roční nebo dvouleté období… A nestabilita může narušit křehký stav, který v mnoha rozvojových zemích existuje u práva a pořádku, což se může nebezpečným způsobem přelít do mezinárodního společenství.(28)

Jinými slovy, ekonomická krize představuje pro „národní bezpečnost“ (tj. imperiální státu) Spojených států dvě velké sociální hrozby. Klíčově důležité je, že Amerika a další západní země mohou ztratit kontrolu nad svými koloniálními majetky a zájmy v rozvojovém světě – Africe, jižní Americe a Asii – protože lidé v těchto zemích, nejvíce „politicky probuzení“ na světě, mohou způsobit „režim ohrožující nestabilitu“, protože perspektiva násilných nepokojů, vzpoury a revoluce odhaluje selhání jejich národních vůdců a vládnoucích struktur. To by představovalo obrovskou hrozbu pro zájmy západu v těchto regionech, protože se tam při kontrole populace a zdrojů spoléhají primárně na národní státy. A zároveň s tím by se tyto revolty rozšířily do rozvojového světa. Takže západní elita čelí vyhlídkám na to, že možná ztratí svoji kontrolu nad světovými zdroji, a dokonce i nad svojí vlastní domácí populací. Přirozenou reakcí, v imperiální logice, je militarizace jak zahraniční, tak domácí sféry.

Není pak divu, že v r. 2008 nejvyšší generál ve Spojených státech, „adm. Michael Mullen, předseda společného generálního štábu, přiřazuje finanční krizi vyšší prioritu a větší riziko pro bezpečnost, než představují stávající války v Iráku a Afghánistánu“. Vysvětlil, že: „Jde o globální krizi. A to má dopad na bezpečnostní otázky nebo to živí větší nestabilitu. Myslím, že to bude mít dopad na naši národní bezpečnost způsobem, na který jsme zatím nepřišli.“(29)

Šéf Světové obchodní organizace (WTO) varoval, že „globální ekonomická krize by mohla vyvolat politické nepokoje, stejné jako ve 30. letech“. Pokračoval: „dnešní krize se šíří ještě rychleji (než velká hospodářská krize) a ovlivňuje více zemí najednou.“(30)

V únoru 2009 uznávaný ekonomický historik a profesor Harvardu Niall Ferguson předpověděl „delší doby trvající finanční problémy, dokonce občanskou válku, než „velká krize“ skončí“, a že „globální krize zdaleka neskončila, teprve začala, a Kanada není žádnou výjimkou“, řekl při projevu v Kanadě. Vysvětlil, že „tvůrci politiky a prognostici, kteří předpokládají zotavení v příštím roce, pravděpodobně lžou, aby vzbudili u veřejnosti důvěru“, kdy „tato krize nakonec vyprovokuje politický konflikt“. Dále vysvětlil:

Poteče krev, v tom smyslu, že krize tohoto rozměru je odsouzená zvýšit politický, a stejně tak ekonomický konflikt. Je odsouzena destabilizovat některé země. Způsobí vypuknutí občanských válek, které doutnaly pod povrchem. Tyto věci jsou dosti předvídatelné.(31)

Dokonce i v květnu 2009 šéf Světové banky varoval, že „globální ekonomická krize by mohla vést k vážným sociálním otřesům, protože „je zde riziko vážné lidské a sociální krize, s velmi vážnými politickými důsledky“.(32) Zbigniew Brzezinski sám v únoru 2009 varoval, že „dojde k rostoucímu konfliktu mezi třídami, a pokud jsou lidé nezaměstnaní a skutečně postižení, k čertu, může dojít dokonce ke vzpourám!“(33)

V březnu 2010 Moody’s, jedna z hlavních ratingových agentur, varovala, že na západ přichází „sociální nepokoje“, protože USA, UK, Německo, Francie a Španělsko jsou stále ohroženy rostoucími dluhy a budou muset zavést úsporná opatření, která ohrozí „sociální soudržnost“.(34)

V r. 2007 vyšla zpráva britského ministerstva obrany, která hodnotila globální trendy ve světě v příštích 30 letech. Při hodnocení globální nerovnosti“ zpráva uvedla, že během příštích 30 let:

Rozdíl mezi bohatými a chudými se pravděpodobně zvýší, a absolutní chudoba zůstane globální výzvou… Nerovnosti v bohatství a ziscích se proto stanou zjevnějšími, jakož i s tím související rozhořčení a zlost, dokonce u stále většího počtu lidí, kteří budou pravděpodobně materiálně prosperovat více, než jejich rodiče a prarodiče. Absolutní chudoba a komparativní nevýhody budou živit vnímání nespravedlnosti u těch, jejichž očekávání nebudou naplněna, bude to zvyšovat napětí a nestabilitu, jak v rámci, tak mezi společnostmi, a vyústí to v projevy násilí, jako výtržnosti, zločinnost, terorismus a odboj. Může to také vést k oživení nejen protikapitalistických ideologií, s možným napojením na náboženská, anarchistická nebo nihilistická hnutí, ale také k populismu a obrodě marxismu.(35)

Dále zpráva varovala před vznikem revoluce, představující nebezpečí pro etablovanou moc, která vzejde z rozladěné střední třídy západu:

Střední třída by se mohla stát revoluční třídou, ujmout se role předjímané Marxem pro proletariát. Globalizace pracovního trhu a snižování míry národních sociálních opatření a zaměstnanosti by mohla snížit oddanost lidí ke konkrétním státům. Rostoucí rozdíl mezi jimi a malou skupinou velmi viditelných super bohatých by mohla živit deziluzi s meritokracií, zatímco rostoucí městské pod-třídy budou pravděpodobně představovat rostoucí hrozbu pro sociální řád a stabilitu, protože zátěž získaná zadlužením a selhání penzijních systémů začnou bolet. Čelíc těmto dvěma výzvám se světová střední třída může sjednotit, a použít přístup ke znalostem, zdrojům a dovednostem, aby utvářela nadnárodní procesy v zájmu své vlastní třídy.(36)

Odkazy

[16] Jonathan Turley, Camps for Citizens: Ashcroft's Hellish Vision. Los Angeles Times: August 14, 2002

[17] Christopher Ruddy, FEMA’s Plan for Mass Destruction Attacks: Of Course It’s True. Newsmax: August 6, 2002

[18] Press Release, KBR Awarded U.S. Department of Homeland Security Contingency Support Project for Emergency Support Services. KBR: January 24, 2006

[19] Ibid.

[20] Peter Dale Scott, 10-Year U.S. Strategic Plan For Detention Camps Revives Proposals From Oliver North. New American Media: February 26, 2006

[21] Lewis Seiler and Dan Hamburg, Rule by fear or rule by law? The San Francisco Chronicle: February 4, 2008

[22] Peter Dale Scott, Homeland Security Contracts for Vast New Detention Camps. Global Research: February 6, 2006

[23] Cindy Sutherland, Italy City Council hears proposal for commercial development. Italy Neotribune: May 18, 2010

[24] Thelma Grimes, Council 'nay' on detention center; City wants project funding assurance. Benson News: May 11, 2010

[25] Forrest Wilder, For the Lucios, Private Prison Consulting is a Family Affair. Texas Observer: April 23, 2010

[26] Angela Balakrishnan, IMF chief issues stark warning on economic crisis. The Guardian: December 18, 2008

[27] Military.com, Study: DoD May Act On US Civil Unrest. McClatchy-Tribune Information Services: December 29, 2008

[28] Stephen C. Webster, US intel chief: Economic crisis a greater threat than terrorism. Raw Story: February 13, 2009

[29] Tom Philpott, MILITARY UPDATE: Official: Financial crisis a bigger security risk than wars. Colorado Springs Gazette: February 1, 2009

[30] AFP, WTO chief warns of looming political unrest. AFP: February 7, 2009

[31] Heather Scoffield, 'There will be blood'. The Globe and Mail: February 23, 2009

[32] BBC, World Bank warns of social unrest. BBC News: May 24, 2009

[33] Press TV, Economic Crisis: Brzezinski warns of riots in US. Global Research: February 21, 2009

[34] Ambrose Evans-Pritchard, Moody's fears social unrest as AAA states implement austerity plans. The Telegraph: March 15, 2010

[35] DCDC, The DCDC Global Strategic Trends Programme, 2007-2036, 3rd ed. The Ministry of Defence, January 2007: page 3

[36] Ibid, page 81.

Pokračování...

Známka 1.0 (hodnotilo 32)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 84 čtenářů částkou 18 584 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 2

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 6

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,51 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,05 Kč
Australský dolar
16,72 Kč
Švýcarský frank
24,20 Kč
100 japonských jenů
20,81 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
29,32 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 258,99 Kč
1 unce stříbra
557,29 Kč
Bitcoin
736 708,69 Kč

Poslední aktualizace: 21.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 684