Nedostižná nadstandardní morálka disidentů, kněze Umlaufa a Mladé fronty dnes

Kadubec

25.5.2010 Komentáře Témata: Česká republika 1595 slov

Psát něco o morálce je docela ošidné a velice problematické, neboť každý si pod pojmem morálka představuje něco jiného. Už někteří staří řečtí filosofové tvrdili, že pravdu a dokonalou morálku má ten, kdo zvítězil. Třeba takový Thrasymachos z Chalkédonu (2.pol.5.století před n.l.) pronesl: Spravedlivé (tudíž morální a pravdivé) není nic jiného než prospěch silnějšího. Takže Nietzsche není v tomto nějak originální.

Samozřejmě s takovým výrokem hluboce nesouhlasím. Co ale s tím nesouhlasem můžu dělat? Dnes nic! Mohu akorát čekat na okamžik, kdy vyhraju já a nastolím moji Pravdu, moji Morálku a moji Spravedlnost.

Ano, je to přesně podle Thrasymacha, Nietzscheho, Heideggera, kněze Umlaufa a Mladé (modré) fronty dnes.

V poslední době mne ale docela zaujaly pohledy na morálku v rozsáhlé veřejné přednášce v rámci vzdělávacího cyklu Technické univerzity Liberec s názvem Disidentství včera, dnes a zítra - O smyslu občanské statečnosti uveřejněného dne 23. 5. 2010 v Outsider Media.

Václav Umlauf, katolický kněz, člen jezuitského řádu říká třeba tohle:

Drtivá většina společnosti Husákovy normalizace neviděla svět, přežívala pouze v mikrosvětě svých vlastních zájmů a starostí. Skoro všichni kolaborovali a oficiálně lhali. Lidé bez společného světa jsou z filosofického hlediska idioti. Náš vezdejší svět totiž běží bezvadně právě s idioty, protože s nimi si každý rozumí. Disident není idiot, a proto si umí udělat čas na hledání pravdy. Nechová se jako idiot, protože je pro sebe i pro ostatní jedinečnou osobou, to jest tajemstvím nevýslovné hloubky. Disident vidí zákon svobody sám v sobě. Existence disidenta přináší jediný možný důkaz o bytí společného světa nás všech jako svobodných občanů. Realizovaná volba pro pravdu zjevuje svět jako celek v jemu vlastní pravdě. Svobodný člověk není subjekt a vidí něco jiného než idiot. Disident hledající společný svět pobývá v tom, co dává poslední smysl lidskému bytí. Jde o nejvyšší stupeň existence, kdy se přibližujeme božskému životu. Vymazání disidentů z mocenské politiky plus mediální a politické ničení občanských aktivistů ukazuje, že idioti u nás opět zvítězili. Aby ne, vždyť v zastupitelské demokracii reprezentují drtivou většinu populace.

Dosti silné kafé, alespoň pro mne, který nikdy nezažil žití v nejvyšším stupni existence, kdy se člověk přibližuje božskému životu. To mi vždy bylo a je i dnes převelice vzdálené. Patřím totiž mezi tu drtivou většinu populace, kterou pan farář nazývá idioty.

Velmi zajímavá je v textu také stížnost na to, že disidenti byli vytlačeni z mocenské politiky. Proč se divit? Bylo to naprosto logické. Disidenti působili v mocenských strukturách pouhé dva roky (tzv. Občanské fórum), a za tu dobu stačili odsouhlasit zákony umožňující legálně rozkrádat a beztrestně loupit. No a potom už nebyli potřební, tak byli odsunuti, aby si „hledali nejvyšší stupeň existence“ v soukromí, mimo politiku. Žádnou ublíženost v tom oproti panu faráři nevidím. Ať si o pravdě a morálce čtou ve svých katechismech, mají jich za ta dvě tisíciletí obrovské množství, jsou to tuny a tuny pojednání o morálce a nejvyšším smyslu bytí. Vždyť už dva tisíce let zvěstovávají neustále radostnou zvěst, tak snad už přišli na to, co to ta morálka je. Jejich praxe ovšem dokazuje, že přišli na to samé, co Thrasymachos o půl tisíciletí před nimi.

A vymazání disidentů z mocenské politiky považuji dokonce za velmi racionální řešení. Ale měli být vymazáni všichni! Všichni ovšem nebyli vymazáni, spousta jich nadále funguje v mocenské politice a obrovsky škodí, např. humanitární bombardování, omluva Sudetským Němcům, uznání Kosova, zatažení republiky do tří válek… To je ovšem můj soukromý názor, názor člověka nepatřícího mezi vítěze, takže má formulace zajisté není oficiální názor vládnoucích a mediálních struktur. No a protože zvítězili, pravda a morálka je na jejich straně. A také si nemyslím, že u nás zvítězili opět idioti, jak tvrdí pan farář, kdepak idioti, jsou to velice rafinovaně uvažující gangsteři a predátoři.

Další perly jsem objevoval skoro po celý měsíc v novinách a na internetu při odvolávání jakéhosi nedávno jmenovaného ředitele. Vydržel být ředitelem pouhý měsíc. Bylo tam neustále psáno, že ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů musí být morálně na výši úplně nejvyšší, což nově jmenovaný ředitel nesplňuje, neb studoval VUML (Večerní univerzita marxismu leninismu). „Požadavek morálního nadstandardu je naprostou samozřejmostí,“ napsala Mladá (modrá) fronta dnes.

Zajisté MfDnes má morální oprávnění toto požadovat, neboť privatizace deníku a následný prodej do německého vlastnictví bylo provedeno legálně, právně bezchybně a odborníky je to hodnoceno jako vynikající a velice úspěšně provedený podnikatelský záměr. (To pouze ti poražení to považují za sprostou loupež, ale samozřejmě na svůj názor mají právo i oni. A MfDnes jejich názor dokonce i zveřejní!)

Zjistil jsem o sobě, že jsem morálně na té nejspodnější příčce, že jsem vlastně naprosto nemorální.

Ten VUML jsem totiž studoval taky. Jednou měsíčně bývalo dvouhodinové školení o marx-leninismu. O prázdninách školení (studium) nebývalo, takže během roku těch dvouhodinovek bylo deset. Aby člověk úspěšně ukončil ročník (bývalo to tříleté studium) musel mít nejméně poloviční účast, takže stačilo chodit ob měsíc, tedy celkem pětkrát za rok, za tři roky tedy „student“ musel absolvovat nejméně 15 dvouhodinovek a potom dostal potvrzení o úspěšném absolvování VUMLu. Mám ho. Dokonce mnohokrát stačilo na presenční listinu podepsat nepřítomného kamaráda či kamarádku. Ale my z dědin jsme tam chodili docela rádi, bylo proplaceno cestovné a dostali jsme se do města, ono občas i ten vesničan potřebuje něco nakoupit ve městě. Po hodině přednášky (četl jsem si většinou nějakou knížku nebo časopis) byla přestávka a během té přestávky většina z nás odešla na autobus nebo na vlak, takže druhou hodinu vlastně skoro nebylo komu přednášet.

(Je to docela podobné praxi na plzeňské právnické fakultě. Aha, už vím odkud se poučili, odkud si vzali vzor, odkud tuto metodu přejala plzeňská práva. Hned mne napadlo, samo se nabídlo k vysvětlení, že oni slovutní právníci také studovali VUML.)

Takže dle MfD všichni vumlisté mají morální škraloup.

No ale to není všechno. Vzorem vysoké (nadvysoké? supervysoké?) morálky jsou nám neustále v televizi a i v jiných sdělovadlech předkládáni Chartisté a disidenti. Taky s nimi nemám nic společného, tedy i v tomto případě jsem nemorální.

Třeba: nenosil jsem dlouhé vlasy, býval jsem vždycky nakrátko ostříhaný, bylo to hlavně z praktického důvodu, ono když člověk tělesně pracuje, častokrát se zapotí, a tak dlouhé vlasy jsou u manuální práce velice obtížnou překážkou. A ani vousy jsem neměl, vždycky jsem se ráno oholil, i když mne to docela štvalo. Prý dlouhé vlasy a vousy se nosily na protest proti režimu. Kdesi jsem četl v nějaké freudistické příručce, že vousáči si nechávají plnovous proto, aby něco skryli a uchovali v tajemství (asi to protirežimní smýšlení), já býval naopak vždycky hladce oholený, takže dle toho výkladu jsem neměl potřebu něco skrývat. Knírkatí prý zase mají touhu poroučet, mají prý panovačnou povahu. No co, freudiánci jsou dokonce i dnes ještě u některých intelektuálních elit velice populární a velice módní.

Dále je má nemorálnost naprosto zřejmá z toho, že jsem nenavštěvoval „koncerty“ Plastik People. Dával jsem přednost jiné hudbě, třeba Prokofjevovi a Šostakovičovi, což je nemorální velice velmi, neb oba žili v Sovětském svazu a dokonce za Stalina!

Ani jsem nekouřil marjánku a nebral drogy a nepil každý den pivo. Tady v tomto případě ale mám přece jen jednu jedinou polehčující okolnost, neb jednou týdně, většinou v pátek, si na pivo zajdu a dokonce kouřím cigarety. V sobotu jsem chodíval na pivo v době, kdy soboty bývaly ještě pracovním dnem, teprve jak byly zavedeny volné soboty (někdy kolem roku 1968), chodívám už většinou v pátek. Takže se přece jen oněm hrdinným bojovníkům proti tzv. komunismu trošičku maličko přece jen přibližuji.

Nenosil jsem ani džíny, neb bývaly šíleně drahé, a k dostání jenom v Tuzexu za valuty, které jsem neměl, a nebo od překupníků za naprosto nepřiměřenou nekřesťanskou cenu v korunách.

Volný sex jsem také neprovozoval, byly čtyři děti, takže na to stejně ani nezbýval čas.

Další má nemorálnost je v tom, že jsem pravidelně chodil do práce a tím jsem podporoval komunistický režim. Správně morálně vyspělý člověk přece nebude podporovat onen zvrácený zločinecký režim, a tudíž do práce nechodil. Samozřejmě to byla má veliká chyba (mea maxima culpa), ale neměl jsem bohatého tatínka ani strýčka, aby mne živil.

Další mé nemorálnosti už jenom ve zkratce. Neobdivoval jsem USA, neb tam žila má teta a strýc, a dodnes tam žije spousta mých bratranců a sestřenic. Ani jsem moc neobdivoval americkou a vůbec západní literaturu a kulturu, dával jsem přednost literatuře a kultuře ruské.

Už vůbec mne neoslovovaly různé ty dharmy a karmy a mnohahodinové meditace před prázdnou zdí.

A snad největší nemorálnost, kterou trpím dodnes, je to, že beru vážně Darwina. Mluvčí prezidenta prohlásil: „Přece já nepocházím z opice, já jsem božské stvoření.“ Já holt pocházím z opice a nejsem božské stvoření, což je, jak vidíte, znakem naprosto nemorálního člověka. Člověk? To vlastně ani ne, jsem podčlověk, to přece jasně z mých výše uvedených vlastností vyplývá.

PS: Byl jsem také označen za zbabělce, protože jsem, jako drtivá většina národa, nepodepsal Chartu 77. Prý moje výše uvedená charakteristika Charty 77 je neuvěřitelně zaujatá a neférová. Prý jaksi opomíjím, že ne všichni chartisté byli andráši (co například ministr zahraničí Jiří Hájek, profesor filozofie Jan Patočka či básník Jaroslav Seifert a spousta kněží?).

Také i toto musím uvést na pravou míru. Chartu 77 jsem totiž podepsal!

Když jsem si ovšem pár let po převratu přečetl text Egona Bondyho 677, kde popisuje podrobnosti o vzniku Charty 77, kde dokladuje, že většině disidentů nešlo o nějakou pravdu a morálku, ale o obyčejné nahrabání si a nakradení majetku, a kde závěrem napsal, že "ani na vytření prdele se to nehodí", tak už se k tomu podpisu nehlásím, ba se dokonce za ten podpis stydím, protože právě tito lidé zařídili rozkradení úplně všeho a předali za hubičku majetek našich obyvatel do zahraničních (hlavně německých) rukou a dovedli naši republiku ke krachu, což se drasticky projeví už během pár měsíců. To teprve budeme zírat, co ti morálně nadstandardní nadlidé dokázali!

Známka 1.2 (hodnotilo 209)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 005