Climagate – Velký vědecký podvod

Ponta Delgada

17.12.2009 Komentáře Témata: Současné události 1408 slov

V předvečer schůzky v Kodani vypukl skandál, kdy upřímní vědci varovali, že výsledky byly zmanipulovány. Někdo z IPCC se rozhodl zmanipulovat údaje, aby křivka teplotního grafu za tisíce let v r. 2000 ukazovala náhlé a neočekávané oteplení, které nazvali „hokejka“, podle hole z ledního hokeje, kterou tvar grafu připomínal.

Dogma, že je svět vědy bezúhonný, se zhroutilo. Vědec je člověk, jako každý jiný. Má přednosti a vady. Má také ambice, obzvláště vyšvihnout se mezi recenzenty akademických prací. Ve společnosti, kde etické a morální hodnoty přenechávají více místa laxnosti ve jménu základního prvku (peněz), dokonce i vědecká etika může posloužit jako službička bezskrupulózním politikům, kteří pracují pro velké mezinárodní zájmy. A tak to být nemá.

V předvečer schůzky v Kodani vypukl skandál, kdy upřímní vědci varovali, že výsledky byly zmanipulovány. Někdo z IPCC se rozhodl zmanipulovat údaje, aby křivka teplotního grafu za tisíce let v r. 2000 ukazovala náhlé a neočekávané oteplení, které nazvali „hokejka“, podle hole z ledního hokeje, kterou tvar grafu připomínal. Tímto někým, autorem klimatické „hokejky“, který zjevně nejednal sám, nebyl nikdo jiný, než správce databáze CRU (Climate Research Unit) Phill Jones, z univerzity East Anglia a Hadley Center v Británii. Tento počítačový trik doposud udával směr pro marketing pseudo paniky „globálního oteplování“.

Úmyslné překrucování údajů

Po dlouhou dobu nesouhlasící „odpadličtí“ vědci v IPCC odsuzovali překrucování údajů, kdy se sami stali oběťmi tohoto manévru. Patřil k nim Richard S. Lindzen, světově proslulý vědec akademické obce, profesor meteorologie na MIT. V r. 2001 vedl v IPCC Vyhodnocovací vědeckou zprávu kapitoly 3, kdy poté rezignoval, neboť si začal být vědom změn provedených v jeho práci bez jeho souhlasu. Tito vědci byli později vynecháni z udělování finančních grantů a byli ignorování v prostředcích, které vedly ke „kšeftu s klimatem“. Tento fakt samotný by měl běžné občany vyburcovat … a také onu podezřelou/nedůvěryhodnou organizaci OSN.

Metoda projekce dat, která má naznačovat, že dojde ke zvýšení hladiny oceánů o několik metrů během sto let v důsledku působení „globálního oteplování“ IPCC, rovněž způsobila výhrady ze strany zavedených vědců. A věříme, že k tomu mají dobré důvody. Programy projekce dat na počítačích, které mají vědcům pomáhat, jsou neutrálními pracovními nástroji, tj. výsledky závisí na vstupních datech, takže je lze manipulovat tím či oním způsobem. Pokud profil klimatických dat ignoruje přirozenou historii planety a bere v úvahu pouze teploty a přehlíží další klimatické proměnné, tak samozřejmě že je výsledek nespolehlivý/nedůvěryhodný. Alan N. Ditchfield ve svém článku „Klimatické změny I“ uvádí, že „střet těchto dvou polí sebou přinesl nevítanou politizaci problému, který by měl zůstat na technické úrovni, narušil využití zdrojů v rámci výzkumné hypotézy klimatu ve prospěch politické korektnosti na úkor objektivity výzkumu. Dokonce se říká, že nerovnoměrná měření fenoménu počasí jsou překroucena tak, aby počítač vyjevil cokoliv, co chtějí sponzoři výzkumu“.

Mimo to, že jsou nerovnoměrná, nevypovídají ani o tom, jak a kde byla data pořízena, což v nedávné televizní debatě oznámil někdo, kdo má o klimatu hluboké znalosti – Eng. Rui G. Moura. Profesor Delgado Domingos, profesor na Instituto Superior Tecnico v Lisabonu v rozhovoru pro týdeník Expresso 8. prosince o „Climagate“ v tomto ohledu řekl: „Ať říkáte cokoliv, tyto programy provedly přesně to, jaké měly zadání, a nikoliv to, o čem nyní autoři říkají, že chtěli nebo nechtěli udělat.“ Někdo má opravdu zájem, aby někoho podvedl… aby vydělal peníze na základě ignorance a na úkor ignorantů…

Klimatické změny jsou cyklické

Člověk se může ptát: ale klimatické změny existují, nebo ne? Samozřejmě že ano, ale existovaly vždy. Klima je dynamické a cyklické, jako skutečně vše ostatní v matce přírodě. Jen před pouhými deseti tisíci lety byly rozsáhlé oblasti planety pokryty tlustým ledem, a to včetně oblastí jako Iberský poloostrov, kde nyní existuje vlhké mírné klima. Bylo to tání této vrstvy, které umožnilo africkým lovcům-sběračům migrovat do jižní Evropy v honbě za potravou, která začala být hojná. V posledním tisíciletí bylo středověké teplé období následováno malou dobou ledovou, jejíž teplotní profil se nelišil od profilu zaznamenaného dnes, což popírá obzvláště vliv antropogenního CO2.

Na pólech tamní vrty umožnily shromáždit důkazy o rostlinném životě, který se tam vyskytoval předtím, než se vytvořily sněhové čepičky. Fakt, že existuje pod Grónskem ropa, o kterou se již nyní pře několik sousedních zemí, je jasnou známkou toho, že vždy existovalo drsné klima s negativními teplotami, jako nyní. V horninové vrstvě vysoko nad úrovní moře jsou fosilie mořských druhů, což naznačuje, že moře se nacházelo v jiných zeměpisných šířkách. To vše nám říká, že klima se během přírodní historie Země měnilo, a bude se měnit i nadále, bez ohledu na vůli člověka, a to je dobře.

Ale pokud je tomu tak, stojí zato mít obavy o přírodní prostředí a o přírodu? Jistě. Je naší povinností se o prostředí starat, a především být umírnění ve spotřebě zdrojů, které jsou konečné. Je nanejvýš aktuální nahradit fosilní energii tak zvanou „čistou“ energií, když víme, že v budoucnu bude ropa klíčová při výrobě produktů člověku užitečnějších, než palivo. V současné době jich je více než 250 tisíc, včetně složek potřebných pro oblast využití větru a dalších. Je nanejvýš aktuální pro udržitelné využívání půdy zabránit vysoušecímu efektu způsobovaného monokulturami, jako obiloviny a bavlníkové druhy.

Co dělat?

Je nanejvýš aktuální přestat s nevybíravým odlesňováním a obnovit původní (pra)lesy, klíčový faktor pro zachycování CO2, tvorbu kyslíku a udržení srážek. Je nanejvýš aktuální přehodnotit a zabránit politice zabírání oblastí pro usídlování jako údolní nivy nebo oblasti historicky vystavované tsunami, a v případě, že je v takových oblastech lidská přítomnost zakořeněna, prosazovat výstavbu přehrad/hrází. Mnohé z katastrof, které „vnikají“ do našich domovů prostřednictvím televizních zpráv téměř denně a které v době našeho dětství neexistovaly, jsou přesto téměř vždy použity ve prospěch teze „globálního oteplování“, i když jsou důsledkem anarchistického způsobu rozvoje lidského osídlení v tradičních rizikových oblastech a neprovádění ochranných prací a odvodňování, a nikoliv přírody a boha, jak někteří proroci soudného dne naznačují ve svých nedělních kázáních. Případ New Orleans, zdevastovaného Katrinou, byl takovým příkladem, příkladem zanedbání ze strany vlády, která se zaměřovala doposud pouze na válečný průmysl, který je rovněž silným faktorem znečištění, a nikdo o tom nemluví. Proč? Často se tvrdí, že problém hladu má svoji příčinu v klimatických změnách, což je také mylné. To je forma přetírání na bílo činů a zodpovědnosti těch, kteří řídí světovou ekonomiku, protože ty jsou příčinou lidské tragédie v rozsáhlých oblastech světa, které jsou téměř vždy oblastmi bohatými na suroviny, které rozvinuté země odsávají do svých ekonomik téměř bez řešení dopadů na místní populaci. Takže se dělá vše proto, aby tyto oblasti zůstaly nevyvinuty, a místní zkorumpované elity tomu napomáhají…

Opravdu se obávají tak, jak se tváří?

Nicméně nevěříme, že mezinárodní oligarchie, zodpovědná za katastrofy v prostředí a sociální katastrofy, má vůbec nějaké obavy, jak tvrdí. Podívejte se, kdo přeměnil CO2 na multimionový trh, který je svého druhu „poskytováním odpustků za znečištění“. Mohu znečišťovat, když si zaplatím… to, podle našeho názoru, demonstruje falešnost jejich obav ohledně „globálního oteplování“ a prostředí. Podívejte se, jak v této souvislosti Evropská unie slíbila miliardy euro chudým zemím, aby upustily od svého rozvoje, aby vyspělý svět mohl pokračovat ve spotřebě zdrojů více horlivě, zdrojů, které je třeba více než kdy jindy rozdělit mezi všechny lidi. Zcela určitě to nejsou peníze, co může kompenzovat nedostatek těchto zdrojů pro převážnou část lidstva, která trpí v důsledku hrabivosti a prohnanosti menšiny, která se sama považuje za vlastníka světa. Tyto peníze přijdou z kapes daňových poplatníků Evropské unie a budou i nadále krmit ďábelský stroj korupce odshora dolů. Nakonec to bude stejné nebo dokonce horší, protože se pokračuje v podávání ryb a malých pečínek, a nikoliv v předání rybářského prutu…

Původní článek vyšel v portugálštině, odkud byl přeložen do angličtiny (Climategate - The Great Scientific Fraud) a uveřejněn na Pravda.ru 13. prosince. Pravda.ru neuvádí odkaz na původní zdroj. Překlad L. Janda.

Doplnění editora

Nesouhlasím se současným honem na klimatology, kteří se domnívají, že globální oteplování existuje. Ať už lhali nebo ne. Nesouhlasím s jejich zesměšňováním a s tvrzením, že se nemáme čeho bát, protože ke klimatickým cyklům dochází pravidelně tak jako tak i bez vlivu člověka. Nevyřčeno totiž z toho vyplývá, že tedy nemusíme planetu šetřit a nemusíme se snažit omezit produkci skleníkových plynů. To je velmi krátkozraké.

Faktem je, že nevíme, zda a na kolik ovlivňuje člověk počasí. A protože to nevíme, je na místě předpokládat to horší a zařídit se podle toho.

Faktem je, že nabourání se do pošty klimatologů přišlo dva týdny před konferencí v Kodani. Jako na zavolanou. Hm. Komu to prospělo?

Stále se nemohu zbavit dojmu, že bojovníci za neexistenci globálního oteplování jsou (a) si až příliš jistí sami sebou (trošku skromnosti a pochybnosti by neškodilo), (b) vykonávají funkci užitečných idiotů nadnárodním korporacím a všem, kterým je líto investovat těžké peníze do průmyslu omezování spalin a čisté energie.

I kdyby byla pravda, že lidská činnost nemá na počasí vliv, planetě by jen prospělo, kdyby lidé věřili, že má. Jinak se budou chovat stylem po nás potopa.

Známka 1.5 (hodnotilo 102)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 85 čtenářů částkou 14 211 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 9

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 6

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Měnové kurzy

USD
23,01 Kč
Euro
27,25 Kč
Libra
30,20 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,97 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,90 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 036,86 Kč
1 unce stříbra
570,52 Kč
Bitcoin
293 037,57 Kč

Poslední aktualizace: 22.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 27 218