Rothschildovská chobotnica

Vlasa Sindjelič

1.6.2009 Komentáře Témata: Vzdělávací cyklus 4337 slov

Marxizmus, globalizmus, nový svetový poriadok, liberalizmus... Všetko toto sú euforizmy pre fenomén stelesnený v neviditeľnej ríši rodiny Rothschildovcov. Rothschildovci nezomierajú, jednoducho odchádzajú do dejín a ich miesta sú nenápadne prevzaté ich synmi a vnukmi. Hovorí sa, že starý pán Jacob opustil scénu a že jeho miesto zaujíma jeho syn Nathan (Nathaniel Philip Rothschild, ktorý nosí meno zakladateľa anglickej vetvy Rothschildovcov). Ťažké bremeno padlo na útle plecia mladého dediča. Ale Nathan nie je sám. V spravovaní impéria mu budú pomáhať jeho strýkovia Evelyn a Edmund a ostatní členovia anglickej vetvy rodiny (Catherine, Emma, Leopold), ale aj jeho francúzski bratranci (David, Eduard...).

Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov...., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov...

Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.

Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.

Kto sú dnešní Rothschildovci?

Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny Rothschildovské oddelenia pre vytváranie verejnej mienky uisťovali ľudí, že moc Rothschildovcov je dnes bezvýznamná a že sú známy hlavne vďaka svojim viniciam vo Francúzsku alebo záhradám alebo dobročinnosti vo Veľkej Británii, realita ukazuje úplne odlišný obraz.

Stavajúc na základoch, ktoré položili ich otcovia a starí otcovia, dnešní potomkovia len dokončujú misiu, ktorá trvá už niekoľko storočí. Dnes sú Rothschildovci parným motorom chazarského vlaku, smerujúceho na Rusko a jeho šíru Sibír. Tento vlak, ktorý prechádza cez Balkán, má byť naplnený armádami novo naverbovaných členov NATO, ktorí budú bojovať za Rothschildovskú ríšu.

Červený Štít z Frankfurtu

Za účelom lepšieho oboznámenia sa s novým panovníkom a jeho vojvodami, pozrime sa na rodokmeň a chronológiu tejto dynastie. Celý príbeh začína na konci osemnásteho storočia Amshelom (alebo Mosesom Bauerom) Rothschildom.

Rothschildovci (Rothschild v preklade znamená "červený štít") pochádzajú z nemeckého mesta Frankfurt. Nie je náhodou, že toto mesto je najväčším finančným centrom Európskej únie. Je veľmi príznačné, že Frankfurt je sídlom Európskej Centrálnej Banky a všetkých hlavných Európskych a Amerických bánk, ktoré sú prevažne kontrolované dynastiou. Frankfurtská burza cenných papierov (jedna z najdôležitejších na svete) je priľahlá k "Deutsche Borse" ktorú vlastnia Rothschildovci prostredníctvom ich "Children's Investment Trust" a "Atticus Capital" na jednej strane a ich vetvami "Merrill Lynch" a "Fidelity Investments" na strane druhej. Okrem toho, erb mesta Frankfurt je červený štít! Tento symbol je datovaný do obdobia Chazarskej ríše.

Spisovateľ Dejan Lucič hovorí o Chazaroch:

90% dnešných Židov sú pôvodom Chazari. Sú z Turko-Mongolského kmeňa, ktorý v polovici 8. storočia konvertoval na judaizmus. Keď sa ich impérium v desiatom storočí rozpadlo, usadili sa naprieč Ruskom a Európou a neskôr aj na Americkom kontinente. Chazari sú konvertiti a nemajú vôbec žiadnych semitských predkov. Semitskí Židia pochádzajú z Palestíny a tvoria 7 - 10 % svetového Židovstva.

Amschel mal päť synov, ktorých rozmiestil naprieč Európou. Salomon išiel do Viedne, Carl do Neapola, Nathan do Londýna, James do Paríža a piaty syn, Amschel, zostal vo Frankfurte. Za menej než dvesto rokov si synovia a ich potomkovia úplne podmanili Západ. Tak boli položené základy "Pax Judaica". Hlava rodiny je Anglo-Francúzsky rothschildovský tým, vedený Nathanom, synom Jacoba Rothschilda. Anglická skupina je vedená starým Edmundom, Evelynom a mladým Nathanom a francúzska zase Dávidom a Eduardom.

Anglickí Rothschildovci

Anglická vetva Rothschildovcov bola založená Nathanom Meyerom, tretím synom Amshela. Počas 19. a 20. storočia bola medzi Britskou korunou a touto rodinou vytvorená aliancia, takže moderná história Británie je neoddeliteľne zviazaná s Chazarskou dynastiou. Dnes je triumvirát Chazarov tvorený hore zmieneným Evelynom, Edmundom a Nathanom.

Edmund Rothschild (1916)

Svoju kariéru postavil na presadzovaní Britsko-Chazarských záujmov v povojnovom Japonsku. V spolupráci s Winstonom Churchilom založil BRINCO Corporation (British Newfoundland Development Corporation) v Kanade. Edmundova dcéra Catherine je vydatá za Marcusa Egiusa, prezidenta celosvetovej finančnej skupiny "Barclay's" (po odkúpení ABN-AMRO, holandskej bankovej skupiny, sa tieto dve Rothschildovské skupiny spojili do jednej). Marcus je tiež na čele BBC Corporation.

Evelyn Rothschild (1931)

Po zjednotení Anglických a Francúzskych Rothschildovských finančných a bankových skupín a jeho ústupe z vedúcich pozícii v nich, zostal Evelyn hlavou obrovskej investičnej banky z Londýna N M Rothschild & Sons. Evelyn taktiež kontroluje tlač (the Economist, the Daily Telegraph...).

Vytvoril Asociáciu pre štúdie histórie bankovníctva a finančníctva, ktorá sídli vo Frankfurte. Vlastní medzinárodnú korporáciu De Biers, jednu z vedúcich v oblasti ťažby, brúsenia a distribúcie diamantov.

Spoločne so svojou ženou Lynn Forester kontroluje "First Mark Communications International LLC" a "Field Fresh Foods" s indickou rodinou Mittal, ktorá v skutočnosti slúži ako zástupca Rothschildovských záujmov a kapitálu (veľká skupina "Bharti").

Evelynoví hlavní agenti v oblasti politiky sú Soros, Norman Lamont, Peter Mandelson (Chazar), Oliver Letwin (Chazar) a Vernon Jordan. Lamont má vplyv v Konzervatívnej strane a tiež na potenciálneho premiéra Michaela Howarda (Chazara). Howard bol ministrom financií vo vláde Margaret Thatcherovej. Zúčastnil sa regionálnych konferencií spoločne so Stjepanom Mesičom (Chorvátsko) a Borisom Tadičom (Srbsko). Peter Mandelson je súčasným komisárom Veľkej Británie v Európskej únii a má blízko k Labouristickej strane a Tonymu Blairovi.

Na druhej strane, Vernon Jordan (Lazard Bank) má veľký vplyv v Demokratickej strane v USA (pôsobil ako poradca Billa Clintona a viedol kampaň Johna Carreyho v roku 2004). Evelynova žena Lynn financovala prezidentskú kampaň Billa Clintona a je tiež blízkou priateľkou Hillary Clintonovej.

Evelyn má tiež veľmi blízko k vojvodovi z Yorku, Princovi Edwardovi (synovi kráľovnej Elizabeth), čo odhaľuje len časť dlhodobého spojenia medzi Britskou kráľovskou dynastiou a rodinou Rothschildovcov.

Nathan Phipil Rothschild (1971)


Mladý Nathan je synom Jacoba Rothschilda, po ktorom zdedil nespočetné množstvo manažérov, agentov a vplyv nad dôležitými politickými, ekonomickými, mediálnymi a vojenskými inštitúcií po celom svete, dokonca aj vrátane archeologického náleziska v Butrinte v Albánsku.

Spoločnosti a korporácie "RIT Capital", "Atticus Capital", "JNR Limited", "N M Rothschild", "Vanco", "Trigranit", "British Petroleum" a Rio Tinto sú len časťou zdrojov, ktoré má nový kráľ k dispozícii vo svojej výprave na východ. Aby toho dosiahol, má v službách nielen západnú nomenklatúru v EU, NATO a Veľkej Británii, ale aj početných finančných a politických agentov po celej Európe a Ázii (Soros, Berezovsky, Djukanovič, Mittalovci...).

Francúzski Rothschildovci

Francúzska dynastia Rothschildovcov, založená Jamesom Meyerom, kryje chrbát Britskému triumvirátu. Francúzskych Rothschildovcov predstavujú David Rene a Eduard Rothschildovci, synovia Guya Rothschilda (1909-2007).

David Rene Rothschild (1942) (na obrázku vľavo)

David je hlavou N M Rothschild group, ktorá je rozdelená medzi anglických a francúzskych Rothschildovcov. Taktiež je hlavou "Rothschild & Cie Banque", vplyvnej investičnej banky v Západnej Európe.

Eduard Rothschild (1957)

Davidov nevlastný brat Eduard je taktiež členom investičnej banky. Navyše, kontroluje významné francúzske noviny "Liberation". Je na čele "Imerys", hutníckej spoločnosti, ktorú vlastnia Rothschildovci už od roku 1880.

Rothschildovci v Srbsku

V Srbsku postupoval nový kráľ niekoľkými cestami, snažiac sa tak ovládnuť ťažobné plochy, výrobu energie, potravinový priemysel, média... Prvá cesta je už nejaký čas pridelená Georgovi Sorosovi, ktorý predstavuje rozhodujúcu páku expanzie Rothschildovcov smerom na východ a prvého emisára pre Nathana Rothschilda v Srbsku.

George Soros a jeho spojenie s Rothschildovcami

Soros je maďarský Žid (Chazar), narodený v Budapešti v roku 1930 ako György Schwartz (v roku 1936 si jeho rodičia zmenili meno na Sorosz). Vzdelanie dostal v Londýne a v roku 1950 odišiel do USA. Významnú úlohu v jeho živote zohral slávny Chazar Carl Popper, ktorý schvaľoval Sorosove projekty a bol jeho Guru.

Po celom svete je táto šedá eminencia predstavovaná ako "Robin Hood počítačovej éry", pretože zdanlivo berie peniaze z bohatých krajín a cez jeho nadácie ich veľkoryso dáva Východnej Európe a Rusku.

Týmto spôsobom zavádza "demokraciu" a "občiansku spoločnosť" v krajinách, ktoré trpeli a boli vyčerpané v časoch komunizmu, práve toho komunizmu, ktorý bol týmto krajinám vnútený práve Rothschildovcami.

Svoju kariéru vybudoval na finančných špekuláciách po celom svete, hlavne vďaka svojej skupine investičných fondov zvaných "Quantum Fund", ktorého manažéri a zároveň aj jeho agenti sú Talianski a Švajčiarski finančníci.

Prepojenie medzi Sorosom a Rothschildovcami sa deje prostredníctvom siete dôverníkov, ktorí sedia v administratívnych výboroch fondov, trustov, spoločností a bánk. Jedným z týchto ľudí bol istý Richard Katz (tiež Chazar), člen výboru "Quantum Fund". Zároveň bol hlavou "Rothschild Italia S.p.A." a členom výboru komerčnej banky "N.M. Rothschild & Sons" v Londýne. Ďalší dôležitý hráč je Nils O. Taube, tiež člen Quantum Fund a partner investičnej skupiny "St. James Place Capital", ktorý teraz patrí Nathanielovi Rothschildovi.

Ich prepojenie je uskutočňované prostredníctvom Societe Generale Bank a jej manažéra Michaela Cicurela, ktorý je predsedom manažmentu Edmunda Rothschilda a členom rady Rothschild & Cie Banque. Ďalším častým Sorosovým partnerom bol James Goldsmith (Chazar), príbuzný dynastie Rothschildovcov.

Sorosova sieť v Srbsku

V Srbsku táto šedá eminencia pripravuje pôdu pre Nathaniela Rothschilda a je dôležitým tvorcom politického, právneho, ekonomického, kultúrneho a mediálneho obrazu srbskej spoločnosti. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa usiluje o vyštvanie Srbskej ortodoxnej cirkvi, Srbského jazyka, Cirilickej abecedy, Srbskej histórie, nacionalizmu.... Sieť svojho vplyvu rozhodil v 90tych rokoch prostredníctvom “Open Society Fund“, “Humanitarian Rights Fund“, “Helsinského výboru“, “Belehradského kruhu“, “Európskeho hnutia“, “Centra proti-vojnovej akcie“, “NUNS“, “ANEM“, “OTPOR“....

V súčasnosti sú všetky vedúce mimovládne organizácie filiálkami Rothschildovcov, poverené nielen získaním najväčšieho politického vplyvu, ale aj psychologickým formovaním národa. Neustálym zvaľovaním viny na Srbov, obviňovaním z genocídy, zločineckého zmýšľania a kolektívnej viny, sa tieto tajomné organizácie zacieľujú na vytváranie pocitov strachu a viny.

Predpokladá sa, že tieto pocity sa zhmotňujú do ľahostajnosti k zemi, opúšťania svojej krajiny, alebo inými slovami do kolonizácie. Deje sa to tiež formou liberalizmu, ktorý je silne podporovaný, aby zapustil svoje metastázy v štátnych inštitúciách, rodine, národe, tradícii, kultúre, a tak zaistil čistý priechod pre impérium Rothschildovcov.

Okrem hore zmienených organizácií sú v tomto útoku veľmi aktívnymi účastníkmi “Yucom“, Belehradské centrum pre ľudské práva, Civilná iniciatíva, Centrum pre kultúrnu dekontamináciu, Ženy v čiernom a Mládežnícka iniciatíva. Zástancovia tejto protisrbskej hystérie sú Sonja Biserko, Nataša Kandič, Vuco, Borka Pavicevič (manželka právnika Nikolu Baroviča), Miljenko Dereta, Vojin Dimitrijevič, Srdja Popovič, Mirko Djordjevič, Biljana Srbljanovič, Zoran Ostojič a novinári Petar Lukovič, Teofil Pancič, rovnako ako všetci ostatní neznámi Sorosový jazdci. Soros tiež podstrkuje antisemitizmus, ktorý je potom pripísaný "xenofobickej srbskej spoločnosti". Riadia to Filip David, Jovan Byford, Laszlo Sekel a ďalší. Rôzne “incidenty“, výstražné listy, znesvätenia pamätníkov, alebo grafity, sú všetko súčasťou tohto plánu. Nemali by sme opomenúť skutočnosť, že Fond Otvorenej Spoločnosti (finančne aj ideologicky) podporuje organizácie brániace práva homosexuálov. (Labris, Queeria, Gay Serbia...).

Marketingovú, mediálnu a logistickú podporu tomuto podvratnému projektu zabezpečujú "nezávislé" médiá ako B92, Studio B, TV Pink, TV Panonija, ANEM (televízne stanice Devič, RTV Globus, RTV M+, RTV Kraljevo, RTV Nisava, RTV Pancevo, RTV Spektar, RTV Trstenik a rádiové stanice Rádio 021, Bum 93, Rádio Sombor, Rádio Index, Rádio Subotica, Rádio Pirot, Rádio Ozon), rádio "Slobodná Európa".... Káblová televízna sieť SBB a satelitná televízia TOTAL TV, ktoré expandujú, sú tiež vlastnené Sorosom. Produkčné spoločnosti VIN a PG Network len prispievajú k informačnej jednostrannosti. Mediálne centrum poskytuje dodatočnú publicitu takzvanému NGO sektoru.

Okrem elektronických médií môžeme k Sorosovmu zoznamu zahrnúť aj noviny a časopisy Danas, Vreme, Evropa, Republika, asociáciu nezávislých miestnych médií "Local Press" (noviny Pancevač, Kikindske, Vranjske novine, Naša reč a iné), nakladateľstvá Samizdat, Dan graf, Stubovi culture, Fabrika knjiga, Klio, Aleksandrija pres, knižné vydavateľstvá Bookbridge, Beopolis.... Kontroluje aj informačnú agentúru Sense a dve hlavné informačné agentúry v Srbsku - Beta a Fonet. Zároveň sú tieto agentúry pobočkami AP (Associated Press) a Reuters, ktorú Rothschildovci vlastnia už od 19. storočia. Soros rovnako infiltroval kultúrne a vzdelávanie inštitúcie, divadlá, Národnú knižnicu, Historické archívy a SANU (Srbskú akadémiu umenia a vied). Po svojom boku zhromaždil rozsiahlu skupinu hercov, režisérov, dramatikov, hudobníkov, spisovateľov, vedcov, analytikov a bývalých diplomatov, ktorí mu asistujú pri získavaní viac a viac nasledovníkov.

Dvaja Goranovia - Markovič (ktorého mentorom je Bernard Levi, veľký priateľ Bernarda Coushnera) a Paskaljevič, satanizujú Srbov na filmových festivaloch. Tiež by sme sa mali zmieniť o ďalších Sorosových vzdelávacích organizáciách: Union University, Alternatívna akademická vzdelávacia sieť (AAOM), Belehradská otvorená škola, Centrum pre ženské štúdie (ktorá sa oddelila od feministickej skupiny “Žena a spoločnosť“). Tieto rekrutujú budúcich Sorosových prisluhovačov. Centrum pre zlepšovanie právnych štúdií - Human rights watch (HRW) je tiež prítomné. CESID a všetky ostatné hlasovacie organizácie sú v tom istom tábore.

Okrem “mimovládneho sektoru“ sa Soros zapojil aj do financií, kontrolujúc ich cez rôznych "expertov" (G17+) ktorí sú financovaní z fondu “Otvorenej Spoločnosti“.

Popritom musíme poukázať na skutočnosť, že Soros vlastní akcie v banke Societe Generale, ktorá zaberá významný podiel finančného trhu. Haagsky tribunál je taktiež financovaný zo Sorosových fondov.

Najaktívnejším zo Sorosových zástupcov v politickom živote v Srbsku (samozrejme odhliadnuc od mimovládneho systému a G17+ ) je koalícia zhromaždená okolo LDP a Cedomira Jovanoviča, ktorá bola najdrahšou Rothschildovou investíciou v posledných parlamentných voľbách. Spoločne s hosťami rádiošou Pescanik (Rádio B92) vyjadruje táto protisrbská skupina myšlienky Nathaniela Rothschilda najbrutálnejšie a najhlasnejšie. Hlásna trúba tejto zhubnej skupiny je Latinka Perovič, zakladateľka moderného srbského liberalizmu.

Treba povedať, že Soros rozširuje svoj vplyv aj prostredníctvom Demokratickej strany. Najlepším príkladom je zvolenie Olivera Duliča, jedného z kádru Sonji Lihtovej za prezidenta Srbského parlamentu.

Aké sú záujmy Rothschildovcov v Kosmete a Vojvodine?

Dôležité Rothschildovské spoločnosti v tomto regióne sú Carlyle Group a International Crisis Group, ktoré, vedené Sorosom, roky viedli kampaň za nezávislé Kosovo. Okrem Sorosa je skupina financovaná aj Rupertom Murdochom (Sky), Goldmanom Sacksom, JP Morganom a inými. Členovia tejto skupiny sú alebo boli Marti Ahtisari, James Lion, Morton Abramovich, Louise Arbour, Bzezinský, Wesley Clark, Michail Chodorkovsky, Thorvald Stoltenberg.....

Členovia sa zmenili, nie však protisrbská politika.

Nezávislé Kosovo je tiež v záujme Rothschildovcov, lebo je to "Srbský Kuvajt" s obrovskými zásobami olova, zinku, zlata, uhlia.... Od okupácie Kosova a Metohie (Kosmet) investoval Soros veľa peňazí a úsilia, aby udržal Trepku pre Rothschildovcov. Dôležitým článkom v reťazi je Agron Dida, námestník ministra energetiky a ťažby v Kosovskej vláde, ktorý bol zvolený do tohto úradu po tom, čo bol členom KFOS (jednej zo Sorosových organizácií). Nezávislosť Kosova je rozhodujúca pre záujmy Rothschildovských ťažobných a metalurgických spoločností, pretože im to otvorí cestu k ukradnutiu minerálneho bohatstva a energetických zdrojov, ktoré sú vo svete v nedostatku.

Medzitým spoločnosť Alferon kúpila hutnícku továreň Feronikl, ktorá vlastní niekoľko dolov. Alferon je vlastnená tromi podnikateľmi z Kazachstanu (Rothschildovskí magnáti, jeden z nich je Alexander Maškevič, takisto Chazar) a je súčasťou ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation).

Hlavou ENRC a Alferonu je Johannes Sittard, jeden z Rothschildových agentov a až donedávna pravou rukou Lakshmi Mittala (tiež jeden z Rothschildových investorov). Mittal investoval 100 miliónov dolárov do rozvoja spoločnosti. Odhliadnuc od Alferonu, v Kosove je prítomná aj spoločnosť Global Steel (vlastnená Pramodom Mittalom) a to prostredníctvom svojej Bulharskej pobočky Kremikovici, ktorú získala v roku 2005. Táto spoločnosť kúpila továreň Lamkos (vyrába pozinkovanú oceľ) vo Vucitrne. Mali by sme sa tiež zmieniť, že táto spoločnosť kúpila aj zlievareň Lemind v Leskovači a vyhne Zastava v Kragujevači.

V rovnakom čase rozširoval Soros svoj vplyv prostredníctvom Kosovského fondu pre Otvorenú spoločnosť (KFOS) a ostatných pobočiek, financovaním médií (Koha ditore) a politikov (Veton Suroi). Článkom tej istej reťaze je Ekrem Luka, ktorý sa ujal pivovaru v Peci. Prostredníctvom siete Balkan Human Rights Network koordinuje prácu ďalších mimovládnych vetiev.

Zaistil tiež privilégia pre Alcatel, mobilného operátora pôsobiaceho v Kosove, ktorý nepriamo kontroluje cez Globalstar L.P.

Okrem svojej obetavej práce na ukradnutí Kosova a Metochie, Soros a International Crisis Group začínajú obracať svoju pozornosť smerom k Vojvodine. V spolupráci s vládou tejto provincie sa snažia presvedčiť predstaviteľov Vojvodiny sadnúť si za jeden stôl s Chorvátskom, Maďarskom a Rumunskom, z ktorých všetci sú Rothschildový prostredníci. S týmto zámerom vytvárajú “Projekt Dunaj“, podporovaný Nemeckom a Rakúskom. Podľa tejto myšlienky by mala byť Vojvodina vnútená do konfederácie krajín v povodí Dunaja ako “Európsky región“. Nie je to tak dávno, čo Nemecký veľvyslanec Zobel (Chazar) obrátil na toto pozornosť, nepochybne zámerne. Projekt je vykonávaný cez skupovanie poľnohospodárskych združení, cukrových rafinérií, mliekarní, ropných rafinérií, bánk.... Poľnohospodárske usadlosti sú v zvyšujúcej sa miere skupované Chorvátmi, ktorí skúpili už niekoľko významných potravinárskych spoločností. Agrokor kúpil Dijamant od Zrenjaninu a Frikom. Nekse Group kúpila Polet IGK, Strazilovo a vlastní akcie v spoločnosti Toza Markovič, na výrobu konštrukčných materiálov (taktiež vlastní fabriku Jelen Do na výrobu vápna a kameňa). Somboled bol taktiež kúpený.

Na druhej strane, Rakúsko aj Nemecko umiestňujú svoje spoločnosti v tejto provincii. Nemecká spoločnosť Nordzucker skúpila cukrovary po celej Vojvodine. Spoločne s MG Commerce založili spoločnosť Sunoko a týmto spôsobom sa prepracovali k vlastníctvu desiatok tisíc akrov pôdy. Stada kúpila Hemofarm. VAC kúpila Dnevnik z Nového Sadu. Rakúska Erste Bank si Nový Sad zvolila za svoje sídlo. Banková skupina OTC a Metals bank urobili to isté. Tieto veci súvisia so stále väčším prienikom maďarských spoločností do Srbska a regiónu, rovnako ako vzrastajúci vplyv Maďarskej vlády. Oba tieto javy sú podporované Nathanielom Rothschildom.

Tiež by sme mali spomenúť, že Srbi majú v Rakúsku garantovaný štatút národnostnej menšiny. To preto, lebo toto bude štatút Srbov v budúcej konfederácii, ktorá bude predstavovať uskutočnenie projektu Alpe-Adria – stelesnenie Habsburského štátu.

Investičné fondy

Druhá línia postupu Nathaniela Rothschilda v Srbsku sa zaoberá investičnými fondami z Panenských ostrovov a iných exotických ostrovov, ktoré ako sa zdá, vlastnia "Ruskí židia" (v skutočnosti Chazari). Najdôležitejším z nich je Salford z Panenských ostrovov, za ktorým stojí Boris Berezovski (Chazar) a Rothschildovský kapitál. Fond bol založený v Londýne v roku 2001 a dnes vlastní takmer celý mliekarenský priemysel v Srbsku (Imlek, Novi Sad Dairy, Subotica Dairy, Impaz, Zemun), Bambi concern, Knjaz Milos.....

Zakladateľom tohto fondu je Eugene Geffy, Chazar z Ruska, ktorý svoju kariéru vybudoval v ruskej banke Alfa, napojenej na Borisa Berezovského a Friedmana. Jeden z členov výboru Salfordu je lord Tim Bell, bývalý poradca Margaret Thatcherovej, ktorý má blízko k Berezovskému, Rupertovi Murdochovi, Viktorovi Juščenkovi a taktiež mal dobré vzťahy s Jelcinom. Prezidentom tohto fondu je Klaus Mangel, ktorý bol partnerom Berezovského pri predaji automobilov Mercedes v Rusku.

Okrem Salfordu, investičný fond Ashmore taktiež posilňuje svoje pozície. V nedávnej dobe prevzal Carnex od Midland Resources. Ashmore je kontrolovaný Rothschildovým Atticusom. Menovite, je Ashmore vlastnený Michaelom Bensonom, bývalým členom Amvescapu, spoločnosti, kde je uložený kapitál Atticusu.

Midland Resources je tretím dôležitým investičným fondom, vedeným Alexandrom Schneiderom a Eduardom Sifrinom (obaja Chazari!). Midland group vlastní hotely Park a Kasina (najstarší hotel v Belehrade) a prístav Pancevo.

Kráľovský zovňajšok

Tretiu líniu kolonizácie zastávajú spoločnosti na poli stavebnom, ťažobnom, metalurgickom, finančnom, bankovom a vydavateľskom, z ktorých väčšina je priamo spojená s mladým Rothschildom. Jedna z nich, a zároveň najaktívnejšia spoločnosť v regióne, je Trigranit, ktorá má sídlo v Budapešti a ktorá sa v minulých rokoch rozrástla na regionálneho giganta a lídra veľkých investičných projektov.

Rothschild a Trigranit

Trigranit vytvoril množstvo obchodných a finančných centier v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku.... V Chorvátsku sa chystá postaviť športovú halu s 20 000 miestami a priestormi pre kancelárie. V Srbsku by mal Trigranit stavať železničnú stanicu “Prokop“ (stavba ešte nebola započatá).

Vetve spoločnosti Rio Tinto (jedna z najväčších ťažobných spoločností na svete) bola udelená výsada na využívanie bórovej rudy (ktorú možno stále nájsť iba v Číne a Turecku) v okolitých oblastiach Baljevacu, neďaleko rieky Ibar. Prítomné sú aj iné ťažobné spoločnosti - Glenkor, ktorú Rothschild kontroluje cez svojho agenta Marka Richa (Chazara) a Phelps Dodge, kde je uložený kapitál Atticusu. (Atticus je investičný fond Rothschildovcov). Tieto dve spoločnosti vykazujú snahy o získanie zostávajúcich ťažobných oblastí. Spoločnosť Magnohrom z Kraljeva bola kúpená prostredníctvom indickej spoločnosti Mittal. Mimochodom, rodina Mittalovcov je už dlhý čas zástupcom dynastie Rothschildovcov. Wilbur Ross, dlhoročný bankár Rothschildovcov, zastáva manažérsku pozíciu v Mittale. Okrem spoločnosti Mittal kontrolujú Rothschildovci a Mittalovci potravinársku spoločnosť Field Fresh Foods, ktorá produkuje a vyváža jedlo z Indie.

Bankové a finančné sektory sú taktiež ovládané dynastiou. Popredné banky ako napr. Banca Intesa, Credit Agricole, Unicredit group. Societe General sú kontrolované Rothschildovcami.

Nástrojom zaisťujúcim kontrolu je Antoine Bernheim (Chazar), hlava Delta Generali group. Grécke banky Piraeus a Laiki sú pod kontrolou finančnej skupiny Marfin, v ktorej je kapitál Rothschildovcov. Chazar Shandor Chanyi, jeden zo spoluvlastníkov Trigranitu, umožňuje Rothschildovcom rozširovať svoje operácie na poli bankovníctva prostredníctvom jeho OTP group. OTP kúpila tri srbské banky: Kula, Nis a Zepter. Banku Metals z Nového Sadu kúpil Rothschildov investičný fond JNR Limited (Jacob a Nathaniel Rothschild). Mladý Rothschild kontroluje aj Maďarskú ropnú spoločnosť MOL, taktiež prostredníctvom Chanyiho. MOL je na srbskom trhu prítomný od roku 2005 a je vážnym kandidátom na podiel v privatizácii ropného priemyslu. Taktiež treba spomenúť, že NM Rothschild je finančným poradcom NLB Continental, bankovej skupiny zo Slovinska.

Rothschildovci sa rovnako podieľali aj na privatizácii Mobtelu. Prostredníctvom Slovinskej spoločnosti "Mladinska knjiga", ktorá je súčasťou "Readers digest", americkej spoločnosti, ktorej časť bola nedávno kúpená Rothschildovcami, sú prítomní vo vydavateľskom priemysle.

Rothschildovci v Čiernej hore, Srbskej republike, Bosnianskej federácii, Chorvátsku a Macedónsku.

Čierna Hora, zem Rothschildovcov

Príchod Rothschildovskej delegácie krátko po referende (ktoré bolo uskutočnené práve samotnými Rothschildovcami) znamenalo označenie jednej z najstarších srbských krajín prívlastkom "kolonizovaná". Jacob a Nathaniel Rothschild takto získali ďalšiu kolóniu. Dnes je Čierna Hora bezo zvyšku vlastnená chazarskými spoločnosťami vedenými Rothschildovcami. Schéma je rovnaká. Tak ako všade inde v regióne, kolonizácia je vykonávaná Rothschildovcami. Popri nich sú "Ruskí" obchodníci, Soros....atď.

K privlastneniu sú tu prístavy, prírodné zásoby, metalurgické fabriky, turistický potenciál....

Práve tak ako v Srbsku a iných krajinách regiónu, Soros najprv utkal sieť mimovládnych organizácií. CEDEM, Helsinský výbor pre ľudské práva, Human Rights Action a Hominem querum sú len niektoré z nich. K tomuto môžme pridať ešte kontrolované médiá (ANEM), cez ktoré uskutočňoval – úspešne, ako sa ukázalo – protisrbskú kampaň. V spolupráci s Európskymi organizáciami a Benátskou komisiou (medzi ktorej členov patrí aj Vojin Dimitrijevič) aktívne podporoval projekt nezávislosti.

Peter Munk (jeden z Nathanielových manažérov, Chazar) prevzal (prostredníctvom OTP) opravárenskú spoločnosť Arsenal v Tivate, kde sa Trigranit chystá stavať veľký prístav. Rovnaká spoločnosť plánuje výstavbu obchodno-finančného centra v Podgorici, Ulcinju, Budve....

Generálny riaditeľ, Chanyi (banková skupina OTP), obsadil pole bankovníctva prostredníctvom kúpy Čiernohorskej Komerčnej Banky, ktorá pokrýva viac než polovicu trhu v Čiernej hore. Jej spojencom je Rothschildová Societe Generale, ktorá prevzala banku Podgorica. Skupina NLV kúpila Čiernohorskú banku.

Okrem tohto, Rothschildov a Chanyiho MOL sa čoskoro stane strategickým partnerom štátnej ropnej spoločnosti Montenegro Bonus. Milo Djukanovič, ktorý dal Rothschildovcom voľnú ruku, bol odmenený manažérskou pozíciou v Trigranite, ktorá zreteľne hovorí o úlohe, ktorú hral v procese kolonizácie. Monet, mobilný operátor, ktorý je časťou Deutsche Telekom, je nepriamo kontrolovaný Rothschildovcami!

Dôležitú rolu v kolonizácii Čiernej Hory hral Oleg Deripaska (na obrázku), Chazarský multimilionár z Ruska. Samotný Nathaniel Rothschild sa chválil, že s ním udržuje vynikajúce vzťahy. Ako jedna z Rothschildovských vetiev, Deripaskova spoločnosť Rusal kúpila KAP (Hlinikárne Podgorica). Prostredníctvom svojej pobočky Salamon, prevzala bauxitové bane v Niksici. Treba sa zmieniť aj o tom, že Rusal a Glenkor často konajú spoločne. Rakúska spoločnosť Strabag, v ktorej ma Deripaska veľký podiel, kúpila spoločnosť Crnagoraput. Turistické komplexy sú skupované, rovnako ako atraktívne časti prímorských oblastí, stavebných pozemkov....atď.

Aby zabezpečili svoju pozíciu v tejto kolónii, Rothschildovci vytvorili organizáciu pre dlhodobé školské dotácie pre študentov z Čiernej Hory.

Republika Srbska

Do Srbskej republiky, ktorá je pod neustálym tlakom, majúcim za cieľ jej úplné zničenie, prenikli Rothschildovci vďaka Sorosovým nadáciám, korporácii Mittal Steel, Salfordu, atď.

V súlade so svojim dávnym zvykom založil Soros množstvo mimovládnych organizácií s rovnakým cieľom ako v Srbsku (Helsinský výbor pre ľudské práva, Lex International).

Sorosove médiá sú zoskupené okolo medzinárodnej organizácie Press Now a Sorosovho mediálneho centra v Sarajeve. Medzi tieto patria Nezavisne novine, Alternative Television Banja Luka, Net novinar a ďalšie. V oblasti priemyslu kúpil Salford mliekareň v Banja Luka, ktorá je najväčšia v Srbskej republike. Spoločnosti Stabag (Deripaska) bola poskytnutá výsada na výstavbu diaľničnej siete.

Spoločnosť Mittal Steel Zenica kúpila RZR Ljubija, komplex baní s veľkými zásobami železnej rudy. Treba sa tiež zmieniť o skutočnosti, že Ruské štátne spoločnosti Juzuralzoloto a Zarubeznjev sú tu tiež prítomné. Prvá zo zmienených sa stala strategickým partnerom ťažobnej spoločnosti Sase v Srebrenici a druhá kúpila ropné rafinérie (Modrica a Petrol). Takto bolo zabránené ďalšiemu prenikaniu MOLu a Mittalu.

Bosna a HeRcegovina

V moslimsko-chorvátskej časti Bosny je Mittal group lídrom v oblasti ťažby a metalurgie. Táto skupina sa ujala oceliarne v Zenici, jednej z najväčších oceliarní na Balkáne. Ťažobný komplex Ljubija v Srbskej Republike sa stal taktiež súčasťou Mittalu. Sféra energetiky je vyhradená pre MOL, ktorý kúpil štátnu ropnú spoločnosť Energopetrol. Investičný fond Borisa Berezovského, Salford, ovládol mliekarenský priemysel (Mlekoprodukt - K. Dubica, Campomil - Sarajevo). Očakáva sa, že mliekarne v Ljubljane budú taktiež kúpené. Medzi tieto podniky patrí aj mliekareň v Tuzle. Bankovému sektoru a financiám dominujú Rothschildové banky Unicredit, Intesa....

Od roku 1993 je Soros prostredníctvom svojej siete mimovládnych organizácií prítomný vo Federácii. Rovnako ako v ostatných krajinách, táto sieť je nesmierne protisrbsky orientovaná. Niektorí zo slávnejších členov Sorosovej Otvorenej spoločnosti sú Jacob Finci a Ivan Straus (obaja Chazari). Okrem Otvorenej spoločnosti môžeme spomenúť "Obrazovanje gradi", Mediálne Centrum Sarajeva, Helsinský výbor, Bosnianske ženy a ďalšie mimovládne organizácie. Soros rovnako kontroluje nasledovné médiá: noviny Oslobodjenje, časopis Start, televízia HTV Hajat, spravodajskú agentúru ONASA.

Chorvátsko

Na rozdiel od iných Balkanských krajín, Chorvátsko bolo okupované Rothschildovcami hlavne z Maďarska, ktoré je základňou pre expanziu Chazarskej dynastie.

V Chorvátsku je Soros menej aktívny ako v iných krajinách. Tromfom mimovládneho sektoru je Zarko Puhovski.

Okrem MOLu, ktorý prevzal ropnú spoločnosť INA je ďalšou dôležitou Rothschildovou spoločnosťou Chorvátskeho priemyslu Trigranit. Bolo založené konzorcium Ingra-Trigranit (Na čele Ingra je Igor Openheim, Chazar). Konzorcium má vybudovať športovú arénu v Zagrebe s kapacitou 20 000 miest. Trigranit má tiež veľké plány s Chorvátskym pobrežím. T-Mobile je aktívny v oblasti telekomunikácií.

Macedónsko

Po rozpade Juhoslávie zdieľala táto bývala republika osud ostatných kolónií v tomto regióne. Inými slovami, suverenita a nezávislosť sa vzťahujú k teritóriu, zatiaľ čo ekonomika a zdroje podliehajú tichej okupácií a ľuďom je sľubovaná "lepšia budúcnosť" v EU. Zároveň je podporovaný proalbánsky prvok s cieľom dokončiť projekt Veľkého Albánska.

Stredná časť Macedónska je okupovaná prostredníctvom Mittal Steel Skopje, súčasťou korporácie Mittal, ktorá kúpila metalurgický podnik v Skopje a tak si zaistila nadvládu v regióne. V oblasti bankovníctva, Societe Generale prevzala Ohrid Bank.

Na druhej strane, Soros otvorene podporuje Albánske záujmy. Pre tento zámer používa početné organizácie – Helsinský Výbor, Centrum pre Multikultúrne Porozumenie, Asociácia pre Demokratickú Iniciatívu, všetky ovládané Albáncami. To isté platí pre médiá. Soros kontroluje televíziu “Shutel“, rádiostanice Vati a Life....atď. Soros v roku 1994 taktiež obdaril Macedónsku vládu sumou 25 miliónov dolárov. Počas rovnakého obdobia dosiahol obrovský vplyv na vtedajšieho premiéra a súčasného prezidenta Macedónska Branka Crvenkovskiho (na obrázku). Crvenkovski otvorene podporuje plán Martiho Ahtisaariho pre Kosovo.

Soros je prostredníctvom "Stonebridge Communications", kde vlastní akcie, zapojený do macedónskej telefónnej spoločnosti MT. Mimochodom, MT je nepriamo kontrolovaná Rothschildovcami cez “Blackstone Group“, veľkej finančno-investičnej skupiny, ktorá bola založená v roku 1985 ich agentmi Petrom Georgeom Petersonom a Stefanom Schwartzmanom (Chazar). Obaja si predtým vybudovali svoju kariéru v Rothschildovských dcérskych spoločnostiach "Lehman Brothers" a "Kuhn Loeb Inc.". Blackstone je hlavným akcionárom "Deutsche Telekom" (T-Mobile), spoločnosti, ktorá zahŕňa aj maďarskú telefónnu spoločnosť Matav - vlastníka Macedónskeho mobilného operátora MT. "T-Mobile" je druhý najväčší mobilný operátor v Macedónsku.

Na ceste za svojimi cieľmi prinášajú Rothschildovci do hry reformy, zmeny, šokové terapie, voľby, referendá, odtrhnutia, revolúcie, občianske vojny a vojenské intervencie...

Národom je ponúknutá "sloboda", "demokracia" a dobrovoľné otroctvo, odplatou za ich nezávislosť a prírodné zdroje!

Alternatívou sú sankcie, izolácia a bombardovanie.

Bývalá Juhoslávia bola etapou v ťažení Rothschildovského impéria smerom na východ. Geopolitické kombinácie opäť neboli Srbom naklonené.

Nanešťastie, Srbsko stálo v ceste tejto beštii s priateľskou tvárou.

Článek vyšel na serveru www.europskenarody.info.

Známka 1.3 (hodnotilo 131)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 81 čtenářů částkou 13 390 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 0

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 0

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 1

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 0

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 3

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
25,48 Kč
Libra
29,66 Kč
Kanadský dolar
16,94 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
23,41 Kč
100 japonských jenů
19,84 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 270,60 Kč
1 unce stříbra
484,19 Kč
Bitcoin
949 244,50 Kč

Poslední aktualizace: 20.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 38 451