Senátní návrh zákona č. 1955 kriminalizující názory, blogy, knihy a svobodu projevu vůbec po celé Americe

Mike Adams

3.12.2007 Komentáře Témata: Policejní stát 2457 slov

Zánik svobody projevu v Americe je za dveřmi. Má ho stvrdit nový zákon nazvaný Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act (Zákon pro boj s násilným radikalismem a domácím terorismem), který je chytře formulován tak, aby umožňoval vládě USA zatknout a uvěznit každého, kdo se otevřeně vyjadřuje proti Bushově administrativě, válce proti Iráku, ministerstvu pro vnitřní bezpečnost nebo jakékoli jiné vládní organizaci (včetně FDA [Food and Drug Administration - Úřad pro kontrolu potravin a léků - pozn.překl.]). Zákon už prošel sněmovnou 405 velezrádnými hlasy proti 6 a nyní se jím zabývá senát, přičemž k hlasování může dojít každou chvíli. Na celém internetu se ozývají všichni inteligentní lidé, kterým na našich svobodách záleží, a varují před tímto mimořádně nebezpečným zákonem: Philip Giraldi v Huffington Post, Declan McCullagh na CNET´s News.com, Kathryn Smith na OpEdNews.com, a samozřejmě i Alex Jones na PrisonPlanet.com.

Návrh zákona představuje začátek konce svobody projevu v Americe. Pokud projde, všechny informační zdroje, které znáte a kterým důvěřujete, mohou být zastaveny a jejich autoři uvězněni. NewsTarget (autorův web - pozn.překl.) může být uzavřen a já sám mohu být zatčen jako "terorista." Jeff Rense a jeho stránky www.rense.com mohou být označeny jako "teroristické" a on rovněž zatčen. Byron Richards, Len Horowitz, Paul Craig Roberts, Greg Palast, Ron Paul a dokonce i Al Gore, ti všichni mohou být zatčeni, umlčeni a uvězněni. Nijak nepřeháním. Jen doslovně čtu zákon, na nějž se můžete podívat zde: http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc110/h1955_rfs.xml

V návrhu se uvádí:

"...násilí založené na ideologii znamená užití, plánování užití nebo hrozba užití síly nebo násilí skupinou nebo jednotlivcem za účelem prosazení svého politického, náboženského nebo společenského přesvědčení..."

Všimněte si, že to znamená, že "plánované užití síly k prosazení svého politického nebo sociálního přesvědčení" je považováno za teroristický čin. Samozřejmě vše záleží na definici "síly". Vzhledem k současnému velmi volnému používání logiky ve Washingtonu a volnému výkladu významů slov, může "síla" znamenat následující:

  • - kampaň řadových voličů zahlcující Kongres posíláním faxů
  • - nenásilný pouliční protest
  • - kampaň zaplavující senát psanými dopisy
  • - demonstrace zamezující přístup do obchodů nebo organizací
  • - e-mailová kampaň voličů, která přetíží servery ministerstva nebo vládní agentury

Ano, pochopili jste. "Síla" může být vymezena jako prakticky cokoli. A jakmile bude "plánované použití síly" považováno za teroristický čin, kdokoli, kdo jen zapřemýšlí o masové kampani řadových občanů se může lehce zaplést do zločinu terorismu.

Když například na ulici někoho zastavíte a podáte mu Bibli, může to být považováno za akt terorismu ("...použití síly k prosazení svého náboženského přesvědčení...").

Když budete bombardovat Washington zlostnými dopisy o globálním oteplování a o ničení přírodního prostředí americkou armádou, může to být rovněž považováno za teroristický čin ("...prosazování svého politického přesvědčení...").

Jestliže jste přesvědčeni o nutnosti svateb lidí stejného pohlaví a napíšete dopis, ve kterém budete vyhrožovat demonstrací před budovou vašeho úřadu vlády, může to být také považováno za čin terorismu, a to i když k žádné demonstraci nikdy nedojde! ("...plánované užití síly k prosazení svého společenského přesvědčení...").

Spojené státy jsou na dobré cestě k fašismu a Kongres jde bok po boku se zrádcovskými vůdci naší země, aby kriminalizovali veškeré názory, veškeré psané i mluvené slovo, které nesouhlasí se současnou politikou vlády týkající se války, terorismu, sledování na domácí půdě a občanských svobod. Vyjadřovat se proti válce v Iráku může být brzy považováno za zločin. Už pouhé smýšlení proti válce v Iráku může být považováno za zločin.

Video, které musíte vidět: Přednáška Naomi Wolfové o 10 krocích k fašismu

Videopřednášku Naomi Wolfové, autorky knihy The End of America, byste neměli přehlédnout. Zabývá se daným tématem s obdivuhodnou elegancí a hlubokým porozuměním historickým souvislostem. Videodokument můžete shlédnout na YouTube na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=RjALf12PAWc

Ve své přednášce i knize odhaluje Naomi Wolfová deset kroků vedoucích k fašismu a pak ukazuje, jak se Spojené státy Americké pokoušejí naplnit všech deset najednou! Návrh zákona č. 1959 proti násilnému radikalismu a domácímu terorismu představuje jeden z deseti kroků k dosažení fašistického státu!

Zákon je navržen proto, aby umlčel a rozdrtil veškerou opozici proti pokračujícímu postupu Spojených států k očividnému fašismu, ve kterém vládne tajná policie a tajná vězení a ve kterém jsou občané zbaveni všech občanských svobod a ústavních záštit.

Ideozločiny jsou ve Spojených státech Amerických na pokraji toho, aby se staly skutečností, a Kongres se snaží právě tohle provést jak nejrychleji může, aby pak každý jednotlivý člen Kongresu mohl prohlásit, že je "proti terorismu". Ale tenhle návrh nemá za cíl jen potírat terorismus: je zaměřen na každého, kdo se vyjadřuje nebo jen smýšlí (thinks thoughts) proti americké federální vládě.

Tímto zákonem vláda USA oficiálně označuje lid Spojených států za kriminálníky. Vyznačuje linii v písku a od nynějška tvrdí, že jde o poměr vláda na jedné straně, lidé na druhé.

Pokud nezastavíme tenhle návrh, aby se stal zákonem, jsme jako národ úplně ztraceni.

Jakmile vláda udělá ze svých vlastních občanů zločince, vynucujíc si jen názory, vyjádření a projevy, které schvaluje a toleruje, není už z diktatury cesty zpět. Právě teď je proto v sázce úplně všechno!

Začněme jednat, jinak ztratíme své svobody navěky

Pokud žijete ve Spojených státech, je naprosto nutné, abyste ještě dnes zavolali svému senátorovi a pevně vyjádřili svůj naprostý nesouhlas s tímto enormně nebezpečným zákonem.

Následují telefonní čísla do ústředny Senátu Spojených států:

1-877-851-6437

1-800-833-6354

1-888-355-3588

1-866-220-0044

1-866-808-0065

1-877-762-8762

1-866-340-9281

1-800-862-5530

A jak to máte provést:

1) Ujistěte se, že znáte jména vašich senátorů

2) Zavolejte do ústředny senátu

3) Požádejte o hovor s úřady vašich senátorů

4) Sdělte jim, že zásadně nesouhlasíte s návrhem zákona č. 1959, se Zákonem proti násilnému radikalismu a domácímu terorismu

5) Požádejte o jejich číslo faxu

6) Poté sepište dopis s vaším postojem, podepište ho a odešlete vašim senátorům faxem.

Zamezit tomu, aby se tenhle návrh stal zákonem, je momentálně ta nejdůležitější věc, kterou by měl každý Američan udělat. Jestliže se stane zákonem, veškerá svoboda projevu o svobodě na zdravotní péči, o zločinech FDA, zločinech Bushovy administrativy, americkém podílu na globálním oteplování a o dalších záležitostech, to všechno se může stát zločinem. Za teroristu můžete být označeni právě VY, můžete být uneseni vládou najatými gangstery a uvrženi do tajného vězení bez přístupu k legální obhajobě, bez možnosti řádného soudního procesu, takže v podstatě "zmizíte" v systému naprosté korupce a zla, který se začíná nápadně podobat tomu v nacistickém Německu.

Myslíte si, že se to nemůže stát? Děje se to právě teď! Přesně takhle se to událo v nacistickém Německu. Nejdříve zapálit Reichstag a obvinit za to "nepřítele". Pak nechat projít zákony policejního státu. Lid odzbrojit. Rozšířit všeobecný strach. Zřídit tajné věznice a tajnou policii. Nazvat každého, kdo nesouhlasí, "velezrádcem". Ovládat mainstreemová média. Zní to povědomě? To všechno se ve Spojených státech Amerických děje právě teď, a pokud to nezastavíme, stane se rychle naše země fašistickým policejním státem, kde nikdo nebude doopravdy svobodný.

Jsme od toho vzdáleni jen pár malých krůčků. Všechno, co ještě zbývá, je jedna špinavá bomba dopadnuvší na hlavní město USA. Bush by vyhlásil stanné právo a ovládl Národní gardy. Vojáci by byli v ulicích. Kdokoli by psal na svém blogu proti vládě by skončil zatčením. Autoři "alternativních" knih by byli unášeni a jejich knihy páleny na ulicích. To všechno se může stát jediným tahem pera. Infrastruktura diktatury už je připravena a jen čeká na to, aby byla uvedena v chod.

Naše nejlepší zbraně: nenásilné protesty a přednášení pravdy o skutečnosti

Jak se můžeme účinně bránit takovému náporu diktatury? Musíme využít zbývající svobody projevu, kterou teď ještě máme, k tomu, abychom vyslali varovné signály našim spoluobčanům o tom, co se děje. Musíme povstat a sdělovat pravdu a zároveň urgovat naše zastupitele ve Washingtonu, aby se vzepřeli pokušení hlasovat pro další "antiteroristický" zákon, který slouží jen k tomu, aby zotročil americký lid.

Musíme využít našich telefonů, faxů, e-mailů a blogů k tomu, abychom shromáždili naše přátele, členy rodiny a kohokoli, kdo má oči otevřené, k vyjádření nesouhlasu se zákony policejního státu, a musíme zorganizovat hromadné (pokojné) protesty proti vládě, která se pokouší opomíjet práva a svobody svých občanů.

Nesmíme se nechat ukonejšit pocitem falešné bezpečnosti dvorními dodavateli nenávisti a strachu - různými Seany Hannity, Rush Limbaughy a Billy O´Reilly. Musíme naopak naslouchat hlasům svobody. V rámci nadcházejících voleb prezidenta Spojených států existuje jen jediný kandidát, který opravdu věří ve svobodu: je jím Ron Paul. Aby vyhrál, potřebuje vaši podporu: http://www.ronpaul2008.com/

Všichni ostatní kandidáti na prezidenta nejsou ničím víc než despoty s různou politickou příslušností. Ron Paul je jediným kandidátem, který doopravdy věří zásadám svobody. Proto představuje jedinou možnou volbu na post našeho dalšího prezidenta. Dokážete si představit, co by mohla s mocí policejního státu vytvořenou Bushem udělat Hillary Clintonová? To je právě to nebezpečí všech zákonů, které centralizují moc ve Washingtonu: nejde nutně o to, co s akumulovanou mocí udělá současný prezident, ale jak s ní naloží některý příští prezident.

Proto není nikdy moudré říkat, "Chtěli jsme tyhle zákony použít jen na teroristy, a ne na občany Spojených států doma." Protože takový sice může být záměr na začátku, ale ve skutečnosti se všechny tyto zákony vloudí do oblastí, pro které nebyly určeny. Jen se podívejte na použití zákonů RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - Zákon pro boj s vyděračskými a zkorumpovanými organizacemi - pozn.překl.), které byly původně navrženy pro boj s organizovaným zločinem, ale dnes se používají vlastně na cokoli (a které naopak nikdy nebyly použity na farmaceutický průmysl (Big Pharma), jehož jednání je téměř shodné s organizovaným zločinem!). Ve všech těchto antiteroristických zákonech se skrývá nebezpečí, že se oblast jejich vymahatelnosti může snadno rozšířit tak, aby pak mohly být uplatněny proti vlastnímu obyvatelstvu. Nejprve je trestné dopouštět se ideozločinů pouze pro "teroristy", ale zanedlouho to bude trestné pro kohokoli, kdo by měl stejné názory. To až začnou být spisovatelé, novináři, bloggeři a názoroví vůdci zatýkáni a země uvrhne sebe sama do otevřeně tyranského fašismu.

Znovu zdůrazňuji, děje se to právě teď, přátelé. Právě PROŽÍVÁTE velmi neobyčejnou kapitolu dějin. Jste právě nyní svědky pádu svobodné země a rozmachu fašistického velmocenského státu. Jste součástí tohoto procesu.

Až bude dílo zkázy dokonáno, budete se ohlížet zpět a uvědomovat si, že jste s tím nic neudělali? Nebo raději teď hned zaujmete stanovisko proti nastupující diktatuře a vyjádříte svůj zásadní nesouhlas s těmito nebezpečnými zákony a zákonodárci, kteří svým jednáním ohrožují ústavní svobody vás a vašich dětí?

Článek Senate Bill 1959 to Criminalize Thoughts, Blogs, Books and Free Speech Across America vyšel na mnoha serverech (zkuste zadat titulek do Google).

Známka 1.2 (hodnotilo 121)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 0

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 2

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 4

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 698,43 Kč
1 unce stříbra
544,55 Kč
Bitcoin
806 111,77 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 26 239