Dospívání v Bushově Americe

Reggie

2.8.2007 Komentáře Témata: Policejní stát 2427 slov

Představte si, že jste v roce 2000 byli na prahu dospívání. Vaše znalosti okolního světa byly minimální a politika a politikové určitě nebyli vaším oblíbeným koníčkem. Život byl takový, jaký byl, a vy jste to považovali za samozřejmé. Pravdu říci, pro vás a pro vaše druhy to v roce 2000 nevypadalo špatně a zdálo se, že to může být jen lepší, protože jste vyrůstali v nejbohatším a nejmocnějším národě v celém tom blbém světě.

Samosebou, že ani tenkrát to nebylo dokonalé, ale mělo to svůj potenciál. Řadu věcí bylo třeba opravit, ale existovala skutečná naděje, že postupem let k tomu dojde. Suma sumárum, být americkým dítětem v roce 2000 nebylo špatné.

Posuňme čas o sedm let dopředu. Vyrostli jste a stojíte na prahu dospělosti. A postupně si začínáte uvědomovat, že v děsivě krátkém čase se celý váš svět změnil. Stačilo pouhých sedm let a všechno dobré, co tady kdysi bylo, je najednou pryč a vaše země se vám rozpadá přímo před očima.

Skutečně se nad těmi posledními sedmi lety zamyslete a odvrátíte se s odporem, když vám dojde, co to znamená dospět v Bushově Americe.

Abychom vám v tom testu reality pomohli, jmenujeme zde několik změn, nad kterými zůstává rozum stát; změn, které se staly normou ve staré dobré Americe.

- Výsledek prezidentských voleb může být nadefinován hrstkou soudců Nejvyššího soudu a nikoliv rozhodnut hlasy voličů.

- Prezident Spojených států nemusí hovořit čestně, koherentně nebo inteligentně, pokud svůj projev nemá napsán předem. Pro prezidenta je normální, aby byl nenáviděn a bylo mu zlořečeno po celé planetě. Je normální, aby jeho cesty do zahraničí provázely extrémní bezpečnostní opatření, aby byl, kamkoliv přijede, chráněn před masivními protesty proti jeho návštěvě a jeho politice.

- Tam, kde jednou existovala úcta a respekt k USA, je dnes pouze strach. Amerika se stala nejobávanějším státem světa. USA mohou vraždit více civilistů, než všichni teroristé světa a přitom tvrdit, že osvobozují lid.

- Hlavním nástrojem výkonné moci státu se staly lži a zneužívání výkonné moci a svých privilegií. Tyto metody byly zavedeny pod pláštíkem národní bezpečnosti za tím účelem, aby se zamezilo jakékoliv kontrole vládních úřadů zvenčí.

- Hlasovací automaty mohou být vyráběny soukromou firmou vlastněnou jednou politickou stranou a nepotřebují produkovat žádný papírový výstup k ověření správnosti výsledků. Pro volební systém je irelevantní, že bylo prokázáno jejich snadné hackování, a že volební chyby a nejasnosti zabránily tisícům lidí hlasovat nebo způsobily, že jejich hlasy nebyly započítány.

- Zvolení vůdci a jejich kohorty mohou beztrestně lhát svým občanům, Kongresu, OSN a celému světu. Nikdo je nekontroluje a nevolá za to k zodpovědnosti; neexistuje rozdělení moci (tzv. checks and balance) a neexistují masová média která by na to upozornila jako hlídací pes, a která by stála na straně obyčejných lidí.

- Prezident může v tichosti změnit vůli občanů tím, že podepíše příkaz. Může tvrdit, že má právo nedodržovat stovky zákonů přijatých Kongresem, dokonce může zbavit možnosti rozhodovat jakýkoliv státní orgán, pokud názor tohoto orgánu není v souladu s vlastním prezidentským výkladem ústavy.

- Útok na americké půdě z roku 2001 nemusí být pečlivě vyšetřen a důvody útoku musí být – jak nám bylo prezidentem vysvětleno – přijaty bez dalších otázek.

- Jakékoliv pochybnosti o útoku a jakékoliv důkazy o nesrovnalostech v oficiální verzi nejsou ničím jiným než „konspirační teorií“, kterou šíří choří lidé, rušitelé pořádku a sympatizanti s teroristy.

- Preventivní útoky na jiné národy včetně použití jaderných zbraní proti těmto národům jsou legálními nástroji americké zahraniční politiky.

- Války mohou být vedeny proti neškodným národům, které nikdy Spojeným státům neublížily a nepředstavují pro Ameriku a její spojence žádné nebezpečí.

- Důvody pro invazi a okupaci národů, které nás neohrožují, nesmí být zpochybněny, i když se v průběhu let vedení války změnily tucet krát.

- Vojáci mohou být opakovaně poslání do amorální a neobhajitelné války bez velkého plánování a nedostatečně chránění. Současně lékařská péče pro válečné veterány může být označena za nedůležitou a může být poskytována ostudným způsobem.

- Nebezpečí ohrožování veřejnosti terorismem může být libovolně vycucáváno z prstu podle potřeby za účelem udržování permanentního strachu. Vytvoření iluzorní „války s terorismem“ může být použito za účelem získání podpory veřejnosti pro drahou a nevyhratelnou válku, která ovšem přináší privátním firmám pohádkové zisky.

- Všichni obyvatelé USA, ať občané nebo cizinci, mohou být bez zjevného důvodu odposloucháváni a sledování, aniž by k tomu soudce vydal příkaz, což je v přímém rozporu s existujícími zákony FISA.

- Kdokoliv, kdykoliv může být rozhodnutím administrativy označen za nepřátelského bojovníka, může být uvězněn na neomezenou dobu bez obvinění a bez přístupu k obhájci.

- V přímém rozporu s Ženevskými konvencemi je mučení zadržených akceptovatelné. V případě pochybnosti je možno zvolit přesun zadrženého do jiného státu, který mučení provede za nás.

- Není potřeba vyžadovat jakoukoliv odpovědnost od lidí spojených s Bílým domem, ani se dotazovat na to, jak pracují, nikdo není pohnán k zodpovědnosti za katastrofální rozhodnutí, ani za trestně právní přestupky, jako je křivá přísaha, bránění vyšetřování nebo prozrazení státního tajemství (například prozrazení identity tajných agentů CIA).

- Stanné právo může být vyhlášeno kdykoliv se Bílý dům rozhodne, že hrozí nebezpečí. Podle oficiální direktivy bude v tomto případě veškerá zákonodárná a trestní moc odebrána ústavním orgánům a převedena na prezidenta.

- Každý, kdo se nějak účastní nebo podporuje akce, které nějakou formou interferují s vedenými válkami, může pozbýt veškerý svůj osobní majetek. Majetek bude konfiskován bez soudního rozhodnutí. Není důležité, zda osoba v činná těchto aktivitách tak činí vědomě, ani to, zda ví, že určitá organizace nebo skupina, kterou podporuje, je administrativou vnímána jako něco, co s válkou interferuje.

- Použití kmenových buněk z usmrceného plodu v Petriho misce je chápáno jako nemorální, naproti tomu smrt stovek tisíců lidí ve zbytečné a vyvolané válce ne.

- Věda a její objevy mohou být zpochybněny a prohlášeny za omyl na základě Bible. Globální oteplování a evoluce nejsou skutečné vědy.

… a tak dále, a tak dále...

Opravdu potřebujete více, abyste zapřemýšleli? Doufám, že ne.

Rozdíly jsou jasné. Vstupovat do dospělosti v Bushově Americe znamená žít podle nových principů a zásad, které jsou diametrálně rozdílné od těch, na jakých byla Amerika založena.

Ještě horší je zřejmě to, že každý, kdo byl v této zemi dítětem před rokem 2000, si zřejmě nevzpomene na to, jak velký byl americký národ, než se k moci dostal Bush a PNAC. Není nemožné si představit, že pro průměrného mladého Američana je současná vláda u moci vnímána jako normální a domnívá se, že takto to bylo vždy.

A úplně nejhorší je, že napravit tyto chyby bude trvat generace. Dnešní mladí lidé zřejmě nikdy za svůj život, který je čeká, nezažijí, jaký je pocit žít v zemi, kde platí právo a existuje ústavní integrita.

Pro nás starší, kteří jsme byli svědky puče a chápeme devastaci, která následovala, z toho plyne velký závazek. Je na nás, abychom učili a informovali všechny, kteří dospívají v Bushově Americe o zoufalé a okamžité nutnosti převzít zpět národ, jakým jsme kdysi byli.

Každý den přináší nová odhalení toho, kam až je současná administrativa schopná zajít, aby uzurpovala více moci pro sebe na úkor lidí. Každý den odhaluje více lží, více neúcty k zákonům, více pokusů obejít ústavou garantované rozdělení moci a více plánů obohatit vojensko industriální komplex, který se spojil s Bílým domem.

Mediální pokrytí těchto skutků je nulové. Nucené komentáře Keith Olbermanna a povrchní satira Jon Stewarta prostě nestačí.

Jednoho dne dojde k tomu, že lidé u moci překročí hranici, za kterou nebude návratu. Toho dne přestane existovat možnost obnovit republiku do své původní podoby a my, lidé, nebudeme mít legální možnost změny. Ten den je za dveřmi.

Před jednou generací po krvavých rocích ve Vietnamu přivedli mladí Američané svou vládu na kolena. Dospěli v době, kdy je vedená další zbytečná válka a jejich cenná krev teče, aby tato jatka mohla pokračovat.

Tentokrát jsou příliš tiší a mají pocit, že následky toho, co se děje, se jich netýkají. Velký omyl. Jejich neakce nestačí.

Co ale stačí? Musí to začít odhalováním pravdy o vládě, která ji tak velmi potlačila. Musí to pokračovat odmítnutím masmédií za jejich nestoudnou spolupráci ve všem, co se děje. A na to musí navázat informační síť mezi miliony mladých lidí, pro které se stal internet běžným nástrojem komunikace.

Skutečné zprávy pro ty, kteří hledají, lze najít na TvNewsLIES.org, Whatreallyhappened.com, Buzzflash.com, Truthout.com, Huffingtonpost.com, Thinkprogress.org, Commondreams.org a dalších stránkách uveřejňujících články o věcech, které každý den ovlivňují životy mnoha lidí. V rádiu NovaMRadio.com každý večer mluví Mike Malloy. Upozorněte na tyto zprávy ostatní, kteří ještě nevědí přesně, co se děje.

Informace je moc, ignoranci si už nemůžeme dovolit. Je to jediná legální zbraň, kterou máme. Bez informací budou miliony a miliony mladých mužů a žen trestuhodně nevědomí, nespraveni o diktatuře, která kolem nich rozpřádá své sítě krok za krokem a dělá to jen proto, že proti ni není skutečná opozice.

Nevědomá veřejnost rovná se pro ty u moci výhra v loterii. Mladí Američané se musí probudit. Mladí lidé musí hrát viditelnou roli, klást odpor plíživé smrti demokracie v jejich vlastní zemi.

Neučiní-li to, zaplatí velmi bolestivou a nevratnou cenu za dospívání v Bushově Americe.

Článek Coming of Age in Bush’s America! vyšel na blogu tvnewslies.org. Překlad: editor

Doplnění editora

Vlastenecké volání do zbraně! je jistě správné, pouze si nejsem jistý, zda si autor/ka nemaluje předbushovskou Ameriku poněkud růžovými barvami. Amerika měla několik skvělých mužů ve své historii, ty jí může závidět celý svět (Jefferson, Lincoln, Franklin). Ale počínaje výkladem války severu proti jihu („hodný“ sever „zlý“ jih) už to mastila a mastí do dnešních dnů, přičemž každé další desetiletí je to horší a horší.

Amerika vždy byla surově bezohledná, sledující pouze své zájmy, imperialistická, krutá vůči svým sousedům, megalomanní a přesvědčena o své vlastní dokonalosti. Vždy utlačovala, napadala, dusila a trestala každý odpor. Stačí se podívat, kolik útočných válek vedla jen v minulém století, kolik zločinných režimů podporovala, kolik tajných převratů legitimních vlád provedla nebo kolik vojenských základen má po celém světě a tyto základny tam byly dávno před Bushem.

Přesto to Američanům stále nedochází. Vždyť i dnes se autor/ka odváží velikášský prohlásit „... protože jste vyrůstali v nejbohatším a nejmocnějším národě v celém tom blbém světě...“ aniž by si položila otázku na čí úkor.

Jediný rozdíl mezi Amerikou tehdy (před Bushem) a dnes je v tom, že dnes to konečně pociťují Američané na vlastní kůži, současný diktátor se odvážil vztáhnout ruku i na ně. Dnes už si žádný Američan nemůže být jistý, zda se ráno neprobudí v kleci v Guantanamo, nebo zda si pro něj v noci nepřijede ČKa. A to je při vší té tragedii a černých vyhlídkách trošku úsměvné. Konečně dostávají vlastní medicinu. A nestačí se divit, jak hořce chutná.

Známka 1.6 (hodnotilo 163)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 16

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 2

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 7

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,12 Kč
Libra
29,35 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
20,67 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,54 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 790,95 Kč
1 unce stříbra
546,63 Kč
Bitcoin
695 784,10 Kč

Poslední aktualizace: 22.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 22 910