Jednotná perspektiva 2010, část III.

Vladimír Krasilnikov

26.2.2007 Komentáře Témata: Asie 3308 slov

Cesta Ruska do nebytí…

"… začne tím, že nenápadně zaměníme lidské hodnoty za padělky a donutíme lidi v tyto padělané hodnoty věřit. Jak? Nalezneme své, stejně smýšlející lidi, pomocníky a spojence přímo v Rusku. Epizodu za epizodou budeme zesměšňovat grandiózní měřítko tragické smrti nejvzdorovitějšího národa na Zemi, až jeho povědomí nakonec definitivně a nevratně vyhasne. Z literatury a umění, například, postupně vyleptáme jejich sociální pouta - literaturu, divadlo, kino – ze všeho, co představuje a oslavuje základní lidský smysl pro umění. Budeme všemožně vydržovat a vyzdvihovat takzvané tvůrce, kteří budou zavádět a vtloukat do hlav lidstva a jeho povědomí kult sexu, násilností, sadismu, zrady - zkrátka všelijaké nemravnosti.”

“Chámství a impertinence, lež a podvod, opilství a drogová závislost, živočišný strach jednoho před druhým a nestoudnost, zradu, nacionalismus a nevraživost mezi národy, a především nevraživost a nenávist vůči ruskému lidu: to vše budeme obratně a nenápadně pěstovat… A jen nemnozí, velmi nemnozí se dovtípí nebo pochopí, oč tady jde. Ale takové lidi zaženeme do bezvýchodného postavení a uděláme je terčem posměchu. Najdeme způsoby, jak je pomluvit a pak je prohlásíme za odpad společnosti.”

(Americký generál Allen Dulles byl šéfem politické rozvědky USA v Evropě, který se nakonec stal ředitelem CIA.)

Složme generálovi poklonu, jeho plán byl realizován na sto jedno procento.

Konec cesty (Zinověvova analýza)

A. A. Zinověv v publicistickém díle "Globální extra-společnost a Rusko", v níž na širokém plátně faktů analyzuje agresi, uskutečněnou "spojeným Západem" proti současnému Rusku, píše: "Z antiruského projektu lze vyčlenit tři etapy. Za prvé - snížit Rusy na úroveň ušlápnutých, zaostalých národů neschopných samostatné suverénní existence. Druhá etapa - přivést ruský národ na cestu biologické degradace a vyhynutí, až na hranici jeho uchování jako etnicky důležitého specia. Plánuje se jeho snížení na padesát či dokonce jen třicet milionů, a pak ještě méně. Byl na to vypracován bohatý arzenál prostředků - podvýživa, rozbití i těch nejprimitivnějších systémů hygieny a zdravotnického zabezpečení, snížení porodnosti, stimulace dětských onemocnění, alkoholismus, drogová závislost, prostituce, homosexualita, sektářství a zločinnost. Plánuje se "natlačení" Rusů do poměrně nevelkého prostoru evropského Ruska. Možná úvod k zákonu na poměrné rozdělení území podle počtu obyvatel. Pak ze "zákonných" důvodů Rusy prostě nahánět do rezervací, jako indiány v Severní Americe. Podstatou těchto plánů je dovést Rusy do takového stavu, aby nemohli hájit zabírané území, které se stalo největším pokušením pro západní svět."

Nejstrašnější závěrečný akord ruské tragedie spočívá ve vyškrtnutí Rusů jako národa ze světové historie, načež "bude pouze pomocí logických a matematických metod možno spočítat", že ve XX. století v podstatě jakýsi (jen jakýsi!) veliký národ sehrál ohromnou historickou úlohu. Ale noví majitelé světa si sotva dovolí přiznat fakt, že tímto národem byli - Rusové" (A. Zinovev): Celá historie bude zfalšována tak, aby po Rusech nezbyla ani stopa. V. Judin "Operace Barbarossa 2"

Co se bude dít

Některé předpokládané situace, k nimž, podle mého názoru, s větší či menší pravděpodobností může dojít:

ˇ k útoku, když aero-kosmické a námořní síly USA docílí stavu "permanentní mobilizace", tzn. pohotovosti k bojovým postupům, nevyžadující dodatečnou předchozí dislokaci (koncentraci) sil a speciální přípravy k útoku. První úder povedou jen tyto síly, bez jakékoliv účasti jiných druhů vojsk (možná kromě policejních jednotek pro zvláštní nasazení).

- útok bude absolutně překvapivý. Tato zákeřnost možná přinese velmi mnohé oběti. Pro příklad, směny posádek na ponorkách VMS USA se dělí na "zlaté" a "modré". Zvažuje se, že pro války budou využívány pouze "zlaté" posádky a podle tohoto příznaku bude možno určit připravenost k útoku. Momenty takového druhu budou použity v zájmu překvapení. Počet ponorek, jejich posádka a hlídkové trasy se nebudou lišit od běžných. Výpočet ukazuje, že k provedení odzbrojovacího úderu postačí maximálně čtvrtina rozmístěných úderných sil USA.

- k útoku dojde okolo roku 2010, který bude bodem největší bojeschopnosti USA a nejnižší bojeschopnosti Ruska a nebude mít předem přesně stanovený čas. K útoku nedojde, dokud na bojových stanovištích budou alespoň tři desítky těžkých raket s reálnými zdroji (PCem 18, PC 20, PC 22) spolehlivě obhájené prostředky PVO a zajištěním vzlétajících raket.

- k útoku dojde pravděpodobně v létě - toto období je nejpříznivější (z hlediska ledové situace) k provedení úderů ponorkami z prostoru Arktidy a severní části Tichého oceánu a také kvůli kosmickým systémům pracujícím v optickém rozsahu nad ruským územím. V případě nutnosti bude nad prostorem určeným k úderům provedena úprava počasí.

- útoku budou předcházet "repetice" ve 2 - 3letých intervalech. První z nich už proběhla - válka v Jugoslávii. K poslední "generálce" musí dojít 2 - 4 roky před útokem. Obětí bude země s dostatečně silnou protileteckou obranou vybavenou ruskými systémy S 300, "Buk" a "Tunguzka". Pokud vybraná země nebude vlastnit takové systémy, USA se předem postarají, přes třetí zemi, aby se v zemi zvolené jako oběť tyto systémy objevily.

- k útoku budou použity nejnovější mobilní okřídlené střely s doletem do 5 tisíc km s běžnými bojovými hlavicemi, které budou rozmístěny v Pobaltí, Polsku, Ukrajině, Turecku, Gruzii, Azerbajdžánu, Tadžikistánu, Afganistánu, Uzbekistánu, Kirgizii, Kazachstánu, severní Koreji a na Aljašce o celkovém počtu minimálně 30 tisíc kusů. Ještě minimálně 20 tisíc na lodích a 5 tisíc přepravovaných letadly bude představovat první vlnu úderu.

- bezprostředním důvodem úderu bude například, "zničení Rusy" americké ponorky nebo bombardéru – vzpomeňme na Kubu, začátek vietnamské války (Tonkinský záliv), nad Sachalinem sestřelený Boing 747, Pearl Harbor (tehdy Američané vyvedli z Pearl Harboru letadlové lodě a vystavili na bázi japonskému úderu zastaralé řadové lodě).

- útoku bude předcházet masivní protiruská kampaň v hromadných sdělovacích prostředcích, na způsob čečenské nebo jugoslávské, s obviněními z fašismu, genocidy, spolupráce s nebezpečnými státy a bůhví čeho ještě. Ale nebude to nic mimořádného - normální, jedna z mnoha kampaní pro přípravu mozků k úderu na Rusko.

- na Rusku budou testovány nejnovější "klimatické zbraně", ale ty nebudou základní zbraní agresora, žádnou analogií atomových pum, odzkoušených koncem druhé světové války na Japoncích. Tyto zbraně budou hrát roli až v budoucí konfrontaci mezi Amerikou a Čínou.

- rok či dva před úderem na Rusko začne intenzivní odliv kapitálu a všech "oligarchů" na Západ. Na rozdíl od obyčejných lidí dost dobře pochopí, co se ve skutečnosti děje.

- útoku bude předcházet rozsáhlá světová finanční a hospodářská krize a pád dolaru, prudké zhoršení životní úrovně v USA. Začátek světové krize bude předem naplánovaný. K tomu může dojít půl roku nebo rok před úderem.

Co proti tomu dělat?

Aby Rusko předešlo útoku, musí využít těchto prostředků:

- jiná vládní moc. Nová mobilizační ekonomika. Spojení národa. Jen národ držící pohromadě má vyhlídku na přežití (při nesplnění tohoto bodu nemají zbývající vůbec žádný význam).

- rozvoj státem podporovaných brzd inflace za účelem neutralizace účinků inflační války Západu, trvající už druhé desítiletí, a kardinální změna světonázoru obyvatel Ruska na klíčové otázky bezpečnosti státu.

- nová, absolutně čitelná a pevná vojenská doktrína představená Američanům. Konec s atomovými kufříky. To přestává všechno, abychom dovolili prezidentovi zabývat se "úvahami" a "přijímáním rozhodnutí" na základě kusých informací ve tři hodiny v noci. Nikdy už nebudeme mít půl hodiny času než k nám dorazí nepřátelské rakety. Všechna myslitelná rozhodnutí musí být učiněna předem, zavedena do systému a být k dispozici v sekundách.

- absolutně samočinný systém odpovědi po zásahu sila, velitelského bunkru nebo systému PVO. Zásah prvního sila musí vyvolat automatický masivní odvetný úder všemi jadernými silami. A zvláštnosti činnosti tohoto systému se musí vrýt až do kostní dřeně a mozku každého Američana, počínaje kojencem.

- systém včasné výstrahy před okřídlenými střelami v oblastech rozmístění pluků RVSN a důležitějších strategických objektů.

- místní rychlopalné samočinné PVO jistící raketová sila a velitelská stanoviště před okřídlenými střelami, která musí být schopna rozstřílet "všechno co se hýbe" v okruhu 3 - 5 km.

- mnohonásobná ochrana vzlétajících raket speciálními raketami "vzletového jištění" s džentlmenským doprovodem klamných střel, kouřových clon v různých výškách a IK “lovušek” až po velmi výkonné rušící generátory odpálených jaderných náloží taktických raket ve velké výšce nad místem startu. Rakety musí odstartovat tak nerušeně, jakoby se nic nedělo.

- protidružicové rakety k ničení nízko létajících orbitálních komplexů nebo jejich neutralizaci, kontejnery s miliony ocelových kuliček na potkávací oběžné dráze, speciální kosmický kouř, ionosférické generátory a tak dále. Achillovou patou amerického strategického ofensivního systému bude kosmická stanice. To je jeho solar plexus, jeho zrak a sluch, jeho mozek. I když bude vybavena pancéřovými deskami ve směru dolů a okolo velitelských bodů, dodatečně hájených systémy PVO a PRO, možná půjde snadno zničit snadnými prostředky.

- levné systémy oslepení prostředků nepřítele, zabudované v systémech PVO, a stovky levných klamných cílů pro matení radaru u každého objektu.

- maximálně možná modernizace starých raket, za účelem prodloužení jejich životnosti. Je nutno za každou cenu překomponovat 150 zbývajících raket PC 20 v nejméně 3 raketových pozicích.

- rozpracovat novou generaci raket, mobilních nebo v silech, ve zvlášť chráněných šachtách či podvodních, odpalovaných z letadel, s balistickou trajektorií nebo stratosférických, s účinnou ochranou nebo možností manévrování raket i bojových hlavic na celé trajektorii letu k cíli, s oslepovacími raketami vybavenými plazmovými generátory nebo novějšími rušícími generátory - to musí řešit specialisté, kteří už mnohé realizovali u "Topol-m", protože raketa musí zaručeně překonat všechny etapy NPRO od vzletu až k cíli. Musíme mít k roku 2010 alespoň dvě stovky bojových hlavic na těchto raketách. Ale je to drahé a téměř neproveditelné. Už na to nemáme lidi, profesionály, protože celé odvětví bylo zlikvidováno i se stovkami dodavatelských podniků i potřebnou vědou.

- vývoj a zřízení raketových vlaků (na bázi "Topol-m"), mobilní základní varianty "Topol-m" a velkého množství klamných MPU.

- navýšení celkového počtu raket "Topol-m" s jednou hlavicí na alespoň 300 kusů. Bude to stát pouze 3 miliardy dolarů. Srovnejte si tuto částku se státním dluhem, který každoročně vracíme Západu.

- proti v Evropě rozmístěnému americkému kontingentu raket středního doletu, k čemuž lze využít "Topol-m", který bude mít místo třetího stupně 10-ti blokovou dělenou hlavici. Jediný pluk (10 raket, 100 bojových hlavic, prostředky protiletecké obrany a KPPU) může podstatně ochladit zápal NATO, a hrozba rozmístění dalších čtyř pluků zastaví posun NATO na východ a rozmisťování startovacích zařízení pro okřídlené střely podél našich hranic.

- zaručený jednostranný úder bakteriologickou zbraní z prostředků zvláštních jednotek. Laciný a smrtící polibek z hrobu.

- spolčení do geopolitického obranného bloku, totiž takového, kterého se USA bojí nejvíc ze všeho na světě, a už při pomyšlení na to tam dostávají koliku a mrazení - spojení Ruska s Čínou. K tomu lze připojit Indii, Pákistán, Írán, Bělorusko, Srbsko, severní Koreu a Ukrajinu. Chtějí nás vyhubit jednoho po druhém, osamocené. Takové sdružení rychle pohřbí možnost světové americké nadvlády.

(Tento seznam je pochopitelně neúplný a vyžaduje rozšíření o velký počet bodů nevhodných pro veřejné projednávání.)

Nová "studená" válka je i tentokrát nevyhnutná, ale nemáme jinou volbu. Tato válka proti Rusku probíhá už dnes, ale je jednostranná. A co víc, dá se říct, že obě strany (západní a ruské úřady) společně působí jedním směrem. Ratifikace SNV 2, tichý souhlas s rozmisťováním amerických kontingentů v republikách střední Asie za účinné spolupráce ruských služeb, kompletní rozpad výrobní základny balistických raket, prodej plutonia USA, ZRK S 300, torpéda "Grad" a mnoho mnoho jiného ukazuje, že je tomu tak. A času už nezbývá. Vůbec.

Kde na to vzít?

Kde vzít peníze? Odpověď je prostá – musíme do koalice s Čínou. Na základě vzájemně výhodné dohody skutečně můžeme za Čínské peníze stavět rakety na principu - "jedna střela pro Čínu, dvě pro nás". Především útočné jaderné systémy a systémy PVO. Bez ohledu na značnou, neustále rostoucí ekonomickou moc, Čína nicméně není schopná v příštích deseti letech vybudovat raketový štít, kvalitou a kvantitou porovnatelný s tím, který měl SSSR koncem 80tých let. V současné době je vědeckotechnický potenciál v oblasti výroby raket a základní čínská věda na úrovni Sovětského svazu v roce 1970, nehledě na to, že Čína jde již uhlazenou cestou. Dvě desítky jejích raket DF 5 a DF 5M už jsou zastaralé. Nové MBR DF 31 a DF 41 jsou ještě stále ve stádiu zkoušek a budou připravené až ke konci tohoto desetiletí v množství, porovnatelném s ruskými RVSN v tomtéž období. Mají dosti slabé výrobní kapacity. Stačí říct, že 20 raket DF 5 Číňané realizovali až 12 let poté, co byly schváleny do výzbroje. Sovětským svaz postavil od roku 1966 do roku 1970 1028 MBR. Čína ještě není připravena vypustit člověka do kosmu (i když k tomu brzy dojde zásluhou koupě našich kosmických lodí "Sojuz"), což jsme provedli před více než 40 lety. Je slabě odůvodněný předpoklad, že zpoždění 25 - 35 let bude Čína moci dohnat do deseti let (pokud jim samozřejmě nepředáme i s droby všechno, na čem jsme půl století pracovali). Zde nejde o drátování levné spotřební elektroniky, vyráběné pro dodávky Západu, ale o technologickou linii raketového a jaderného průmyslu. Sovětský svaz měl obrovské zdroje a gigantickou vědecko-technologickou základnu, sílu, jíž si mnozí ani neuvědomovali. Čína bude potřebovat minimálně 20 let, aby urazila tuto cestu. Ale to Amerika Číně nedovolí, protože by jí to očividně neprospělo. Proto pro ČLR, aby zůstala naživu, prostě není žádné lepší rozhodnutí, než spolupráce s Ruskem, ale s Ruskem silným, zodpovědným, samostatným, a ne takovým, které horečně ničí samo sebe podle směrnic Západu. A dále je třeba připojit k tomuto programu Indii. Přístup "jedna střela příteli - dvě sobě" bez předání samotných technologií zcela eliminuje možnost budoucí hrozby Číny nebo Indie pro Rusko (v bojových hlavicích by pochopitelně byl kód, vylučující jejich zaměření na území Ruska), a zároveň vytvoří mocný geopolitický triumvirát, vytahující z hrobů naše VPK. A pak, v letech 2030 – 2050, v podmínkách velkého deficitu zdrojů a jejich ohromné ceny se Rusko bude koupat ve zlatě, coby vlastník největšího bohatství na světě. Může se stát nejsilnějším státem světa, obnovit své špičkové technologické výroby a vědu. Takové jsou vyhlídky. Zvládne to však jen pokud zůstane naživu a zachová si suverenitu.

Chcete se otřást hrůzou?

Vyberete-li si mne za vůdce tohoto národa, zavedu nový světový pořádek, který potrvá tisíc let! (Z projevu A. Hitlera v předvečer voleb roku 1932.)

Pokud máte po ruce americký dolar, podívejte se na něj pozorně. Uvidíte tři latinská slova: Novus ordo saeclorum (nový světový pořádek). Vše je jasné.

Podruhé ocituji Sergeje Murzu. Podle něj nás čeká:

Sergej Murza, Koncept "zlatých miliard" a Nového světového pořádku.

Celkem, nic nového. Obvyklý fašismus, neoliberalizmus, globalizmus, mondializmus, nový světový pořádek. Nazývejte to jak chcete. Podstata je jedna - podřizování a zničení jedné civilizace, té "nižší" - na úkor západní. Prostředky realizace tohoto cíle mohou být jakékoliv. První zkouška - Jugoslávie, dopadla vcelku úspěšně. Vojáci pro korporace získali mnohomiliardové zakázky. Druhá zkouška se zřejmě odehraje za horami - nejspíš to bude Irák. I když to vůbec není důležité. A určitě bude třetí, generální, asi tak v roce 2007. Naleznou nějakou nevelkou zemi a velmi vážný důvod pro úder. A pak, promiňte, budeme na řadě, pánové. Chce se někdo nechat oholit?

Známka 1.2 (hodnotilo 4)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

48

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 74 čtenářů částkou 16 946 korun, což je 48 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 1

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 16

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Fialova vláda navrhuje pokuty až 3 miliony korun!11.01.22 15:53 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
24,39 Kč
Libra
29,29 Kč
Kanadský dolar
17,22 Kč
Australský dolar
15,47 Kč
Švýcarský frank
23,50 Kč
100 japonských jenů
18,82 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,82 Kč
Ukrajinská hřivna
0,75 Kč
100 rublů
27,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 004,55 Kč
1 unce stříbra
503,75 Kč
Bitcoin
899 231,48 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 139