Ahmedinejád píše dopis Merkelové

Dopis, který západní média „zapomněla“ uveřejnit

9.9.2006 Komentáře Témata: Střední východ 2820 slov

Toto bol druhý list prezidenta Ahmedinejada hlavám západných štátov. Ten prvý poslal prezidentovi Spojených štátov, Georgeovi W. Bushovi.

Na rozdiel od prvého, v liste adresovanom Merkelovej sa dotkol otázky nukleárneho programu, pri čom zdôraznil, že rozhodnutie Iránu získať nukleárnu technológiu je nezmeniteľné.

Nasleduje neskrátený preklad listu prezidenta Ahmadinejada nemeckej kancelárke.

V mene milosrdného a súcitného Boha,

Vaša Excelencia, Angela Merkelová,

Kancelárka Nemeckej spolkovej republiky.

Excelencia.

Prosím, prijmite môj vrúcny pozdrav.

Nebyť toho, že Nemecko tak významne prispelo k rozvoju vedy, filozofie, literatúry, umenia a politiky;

[foto k článku]

Nebyť významného a pozitívneho vplyvu Nemecka na medzinárodné vzťahy a podporu mieru;

A čo viac, nebyť neustálej a veľkej snahy určitých svetových mocností a osobitných skupín, ktoré, aby mohli pokračovať v jeho vydieraní, vykresľujú Nemecko ako krajinu porazenú a zadlženú druhou svetovou vojnou;

Nebyť faktu, že Vaša Excelencia ako štátnik so sladkými i horkými skúsenosťami z dvoch rozdielnych spoločností s rozdielnym politickým systémom a tradíciami, stojí na vrchole výkonnej moci Vašej krajiny;

A zároveň, nebyť ženám vyhradených predností, ako sú väčšia citlivosť a prejavy božského súcitu a láskavosti, najmä v pozícii matky a v službe ľuďom, nebyť obecnej zodpovednosti všetkých, ktorí veria v Boha, chrániť ľudskú dôstojnosť a zamedziť porušovaniu svojich práv a ponižovaniu, vychádzajúc z presvedčenia, že všetci sme stvorení Všemohúcim, ktorý nám udelil dôstojnosť, že nikto nie je nadradený nad iným, a že spoločnosť by v žiadnom prípade nemala byť zbavená svojich práv, vychádzajúcich zo snahy o pokrok a dokonalosť, nemala by byť ani kontrolovaná, či ponižovaná;

Nakoniec, nebyť tlaku, hocako odlišného, vyvíjaného na náš národ, nebyť našej spoločnej zodpovednosti podporovať mier a rovnosť medzi ľuďmi, nenašiel by som dôvod napísať tento list.

Vážená Kancelárka.

Vládcovia prichádzajú a odchádzajú, ale ľud so svojou kultúrou a históriou a svojimi putami a túžbami ostáva. Príležitosti pre tých v pozícií moci sú dočasné, pominuteľné, i keď môžu byť obrovské. Tieto príležitosti sú veľmi sľubné a môžu rozhodnúť o negatívnych, či pozitívnych zmenách a rozvoji národa.

Tí v pozícií moci zvyčajne nemajú veľa takýchto príležitostí, ale kvôli ich významu sú za ne zodpovední pred Všemohúcim a ľudom. My to vieme a Vy tiež.

Tento rozvoj môže mať regionálne, kontinentálne a globálne následky, ktoré možno sotva prehliadať.

Určitý čas sa zamýšľam nad tým, prečo niektorým národom, ktoré mali v minulosti významný podiel na hmotnom a duchovnom pokroku ľudstva vo viacerých oblastiach vedy, umenia, myslenia, literatúry a politiky, nie je dovolené byť hrdými na úspechy, ktoré dosiahli, ani hrať na svetovom poli činorodú rolu, ktorú si zaslúžia. Na hlavy si ponížene sypú popol hanby. A čo je ešte horšie, niektorým vodcom takýchto krajín sa táto situácia hodí a snažia sa ju podporovať. Toto je v dnešnom svete v skutku ohromný fenomén. Propagandistická mašinéria po druhej svetovej vojne je natoľko silná, že vďaka nej niektorí ľudia uverili, že z historického hľadiska sú oni tými vinnými a sú to oni, ktorí musia platiť za všetky hriechy svojich predkov po nasledujúce generácie do nekonečna.

Excelencia,

Druhá svetová vojna spôsobila mnoho materiálnych a morálnych strát, nechala po sebe 60 miliónov obetí. Strata ľudského života je tragická a smutná. Vo všetkých náboženstvách, vo všetkých živých svedomiach, pred pravou podstatou ľudskosti a zmyslom pre spravodlivosť, musia byť hodnoty ako život, majetok a česť človeka, bez ohľadu na jeho vierovyznanie a etnický pôvod, za každú cenu rešpektované.

Od konca vojny ubehlo šesťdesiat rokov. Bohužiaľ, celý svet a najmä niektoré národy musia stále čeliť jej následkom. I v súčasnosti niektoré násilné mocnosti a agresívne skupiny túžiace po moci jednajú s takýmito národmi ako víťazi s porazenými.

Vydieranie pokračuje a ľudia nemôžu ani len pochybovať o zdroji, z ktorého pochádza, pretože im hrozí väzenie. Kedy to skončí? Za šesťdesiat, sto, tisíc rokov? Kedy? Je mi ľúto, ale musím vám pripomenúť, že tí, čo si v súčasnosti robia nároky voči veľkým ľuďom Nemecka, sú tie isté mocnosti a sionosti, ktorí so zbraňou v ruke založili okupačný režim v Jeruzaleme.

Veľavážená kancelárka.

Mojím zámerom nie je hádať sa o Holokauste. Ale nie je to len výhovorka, pomocou ktorej krajiny, ktoré v druhej svetovej vojne zvíťazili, udržujú porazené štáty v dlhu? Zámerom je oslabiť ich morálku a inšpiráciu, aby mohli zabrániť ich rozvoju a posilneniu. Okrem nemeckého ľudu, bremeno Holokaustu musí niesť i ľud Blízkeho východu. Usídlením pozostalých Holokaustu v Palestíne došlo v oblasti k vytvoreniu neustálej hrozby, v dôsledku ktorej obyvatelia regiónu prichádzajú o príležitosť dosiahnutia pokroku. Kolektívne svedomie sveta je pohoršené dennodennými zverstvami páchanými sionistickými okupantmi, ničením domov a fariem, zabíjaním detí, vraždením a bombardovaním.

Excelencia, viete, že sionistická vláda netoleruje vládu, zvolenú palestínskym ľudom, a znovu a znovu dokazuje, že pri napádaní susedných krajín nepozná hranice.

Otázka znie, prečo víťazné krajiny, najmä Anglicko, ktoré malo k obetiam Holokaustu zjavne silný pocit zodpovednosti, im nedovolilo usadiť sa na svojom území. Prečo ich tieto krajiny prinútili migrovať na cudzie územie a tak vyvolať vlnu antisemitizmu? Holokaust ako výhovorka k osídleniu povzbudila migráciu židov z celého sveta a v súčasnosti veľká časť obyvateľov, žijúcich na okupovaných teritóriách, sú neeurópski židia. Ak odsúdime tyraniu a násilie v jednej časti sveta, môžeme súhlasiť s tyraniou a vraždením, okupáciou a páchaním atentátov niekde inde, jednoducho za účelom napravenia hriechov minulosti?

Excelencia.

Musíme sa sami seba spýtať, na čo sa používajú milióny dolárov, ktoré sionisti získavajú z pokladníc niektorých západných štátov. Požívajú sa na podporu mieru a blaha ľudí? Alebo na vedenie vojny proti Palestínčanom a susedným krajinám? Má nukleárny arzenál Izraelu slúžiť na jeho sebaobranu alebo na ohrozenie národov regiónu a ako nástroj nátlaku a možno i ochrany záujmov určitých mocných skupín západného sveta?

Bohužiaľ, vplyv sionistov na ekonomiku, médiá a politickú moc ohrozuje záujmy európskych národov a obral ich o mnoho príležitostí. Holokaust im slúži ako výhovorka pre toto vydieranie.

Môžeme si len domýšľať, akú pozíciu by mohli dosiahnuť niektoré európske krajiny, akú významnú rolu mohli hrať, ak by nebolo tohto bremena.

Verím, že spoločne zdieľame rovnaký názor, že rast národov a ich postavenie priamo závisí od ich slobody a hrdosti.

Našťastie, napriek všetkým tlakom a obmedzeniam, bol nemecký národ schopný urobiť veľký krok smerom k rozvoju a stal sa významnou európskou veľmocou, ktorá sa takisto snaží hrať významnú rolu v oblasti  medzinárodných vzťahov. Len si predstavte, aký význam by dnes malo Nemecko medzi národmi uctievajúcimi slobodu, pre moslimov vo svete a obyvateľov Európy, ak by nebolo tejto situácie, ak by nemecká vláda povedala nie sionistickému vydieraniu a ak by nepodporila tohto najväčšieho nepriateľa ľudského pokolenia.

Je to smutné, ale musíme priznať, že Európa stratila mnoho zo svojej schopnosti riešiť problémy v rámci medzinárodných vzťahov a už dlhšiu dobu sa pri zvládaní náročných úloh nedokáže spoliehať sama na seba. Veľmoci mimo kontinentu majú v úmysle dokázať, že Európa sa bez ich pomoci nezaobíde.

Aj náš ľud po druhej svetovej vojne trpel kvôli zásahom niektorých víťazných krajín. Niekoľko rokov sa miešali do našich vnútorných záležitostí a nechceli ani počuť o tom, že by náš národ požíval ovocie pokroku. Išlo im o naše prírodné bohatstvo, najmä o energetické zdroje. Aby si poistili svoje záujmy, zvrhli legálne zvolenú vládu, dosadili diktátorský režim, ktorý podporovali až do konca. Neskôr podporovali Sadáma vo vojne proti nášmu ľudu a v podpore irackého diktátora ignorovali všetky humanitárne hranice. Náš národ si prešiel bolesťou a mukami z rúk tých, ktorí dnes plačú nad nedodržovaním ľudských práv. Ešte stále cítime bolesť v ranách utŕžených v tejto vojne.

Mnohé z týchto agresií majú na svedomí krajiny, ktoré sa považujú za víťazov druhej svetovej vojny. Robia si, čo sa im zachce a nanešťastie ich rozpínavé ambície od konca studenej vojny vzrástli.

Veríme, že väčšina svetovej populácie i medzinárodné organizácie sú pod vplyvom alebo dokonca vedením týchto krajín.

Postoj ľudu a vlády Islámskej republiky som vysvetlil na zasadaní Rady spojených národov. Dá sa súčasná situácia týkajúca sa pravidiel riadiacich fungovanie Rady bezpečnosti, najmä existencia práva veta, považovať za férovú?

Nemyslíte si, že nastal čas zmeniť tieto pravidlá v spolupráci s nezávislými vládami? Sú to pravidlá, ktoré sa priečia svedomiu národov, a sú proti rozumu a ľudskej prirodzenosti. Ak chceme byť spravodliví, mali by sme dovoliť i niektorým ďalším krajinám mať prospech z práva veta.

Pani Kancelárka.

Problémy súčasného sveta sú vám isto známe. Utrpenie irackého ľudu vyplývajúce z okupácie, absencie istôt a každodenných aktov terorizmu trápi dnes celý svet. Neúnavné zasahovanie niektorých mocností do vnútorných záležitostí iných národov, odopieranie neodcudziteľného práva na pokročilé technológie, vystavovanie národov neustálej hrozbe arzenálu chemických a nukleárnych zbraní a zbraní hromadného ničenia, nepriateľstvo voči ľudovým vládam Latinskej Ameriky, podpora štátnych prevratov a diktátorských režimov, nedostatočná pozornosť problémom v Afrike a využívanie absencie moci na rabovanie bohatstva, to sú hlavné problémy, ktorým dnes svet čelí. V liste prezidentovi Bushovi som detailne vymenoval súčasné globálne problémy.

Kde sú korene týchto problémov? Ako dlho budú ešte pretrvávať? Myslíte si, že hlavnou príčinou je fakt, že niektorí vládcovia a mocnosti sa vzdialili učeniu svojich prorokov, učeniu Abraháma, Mojžiša, Ježiša Krista (pokoj s ním) a proroka Mohameda (pokoj s ním)?

Tieto učenia sa nachádzajú vo všetkých vierach, ktoré Vy a ja vyznávame:

Boh je stvoriteľom všetkých vecí a živých tvorov. Všetci sme boli stvorení slobodní a On nám zakazuje slúžiť inému bohu ako Jemu.

Prikazuje nám uctievať Ho a vyhýbať sa utlačovateľom a tyranom.

Káže nám, aby sme boli mravní, dobrí a aby sme slúžili ľuďom, usmerňuje nás k láskavosti, k obrane utlačovaných a k boju s utlačovateľmi.

Boh dal ľuďom dôstojnosť a  opovrhuje ponižovaním.

Poslal svojich poslov s jasnými pohnútkami, dal nám Knihu a rovnováhu a vyzval svojich služobníkov k podporovaniu mieru.

Na základe týchto spoločne zdieľaných princípov a predpokladov nášho vierovyznania, veríme, že:

Mier a pokoj môže zavládnuť a pretrvať len na báze viery v Boha a spravodlivosť.

Každý národ má právo na mier a dôstojnosť.

Každý človek má právo na hľadanie pokroku a lepšiu existenciu v kombinácií s duchovným rozvojom, súcitom a pokojným životom.

Ak sa budeme opierať o tieto princípy a vieru, ktorá je rovnaká vo všetkých vierovyznaniach, môžeme spolu nájsť novú silu osvojiť si tieto ľudské ideály.

Naše národy v tieto piliere vierovyznania veria a podriaďujú sa im. Minulosť ukázala, že Iránsky ľud nezvykne napádať a ničiť susedné národy. Napriek tomu nedovolíme, aby sme boli obeťami agresie a brutality. Osemročná vojna túto skutočnosť dokázala celému svetu.

Takisto ako my, i vy ste museli čeliť tyranii. Nerešpektujú vaše práva tak ako chcú, aby sme sa vzdali tých svojich. Našťastie som počul, že dokážete hovoriť otvorene a ste proti vyvolávaniu napätia a konfliktov.

Vážená Kancelárka.

V ľuďoch vo svete sa prebúdzajú inštinkty a prirodzenosť. Na vzostupe je tendencia uctievať jediného Boha. Ľudia viac nebudú tolerovať tyraniu, ponižovanie a porušovanie práv. Dnešné okolnosti sú odlišné od situácie, aká bola včera. Rozdielne štandardy a prístupy nemožno viac tolerovať. Tým, že sa budeme spoliehať na vznešené a vysoké hodnoty, môžeme dosiahnuť, že Irán a Nemecko spoločne zohrajú významnú úlohu v medzinárodnom prostredí. Takáto spolupráca môže povzniesť úlohu Európy na globálnej scéne a môže slúžiť ako vzor pre ostatné vlády a národy.

Spolupráca dvoch silných, mierumilovných a kultúrnych národov bezpochyby poslúži i európskym záujmom. Spoločne musíme ukončiť nenormálnosť medzinárodných vzťahov, spočívajúcu v zneužívaní krajín porazených v druhej svetovej vojne. Národy a mnohé vlády budú na našej strane.

Musíme vymazať tieň druhej svetovej vojny, a pomáhať medzinárodnému spoločenstvu pri podpore mieru, bezpečnosti, slobody a pokoja.

Irán a Nemecko sú dva národy, ktoré prispeli k budovaniu našej civilizácie. Majú bohatú kultúru a v oblastiach ako veda, literatúra, umenie a filozofia stoja na popredných priečkach. Naši ľudia majú spoločnú silnú vieru v Boha a nasledujú učenie jeho prorokov. Dlhú dobu nadväzujú kultúrne a obchodné kontakty a zdieľajú mnoho spoločných záujmov.

Nepochybujem, že spolupráca našich vlád a podpora našich dvoch veľkých národov, bude viesť k zmierneniu problémov a abnormalít súčasného sveta.

Pri riešení súčasných problémov sú kľúčové trúfalé a odvážne rozhodnutia, trestanie nedodržiavania práv a obrana práv národov.

Na základe môjho poznania nemeckého ľudu môžem s istotou povedať, že sa s nami spojíte v túžbe po navrátení svojej dôstojnosti a vplyvu, pre dobro globálneho mieru a pokoja. Náš ľud je v tomto smere podobný.

Spoločne budeme môcť mocnostiam ukázať, že rešpekt voči ostatným národom je pre ich vlastné dobro. Naše dva národy a vlády budú môcť spoločne zohrať dôležitú rolu pri podpore mieru, bezpečnosti, rozvoja a ľudskej dôstojnosti, na národnej i medzinárodnej úrovni.

Na záver sa modlím k Všemohúcemu za Vaše úspechy, Vážená pani Kancelárka, za vládu a ľud Nemecka.

Full Text of Pres. Ahmadinejad's Letter to German Chancellor byl uveřejněn na íránském farsnews.com. Překlad Dan - děkuji.

Známka 1.0 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Připomeňme si chřipku před 25 lety na kterou zemřelo 12000 lidí30.09.20 21:35 Česká republika 1

Prymula zakázal zpívat. Dobrá zpráva: dýchat zatím ještě můžeme30.09.20 10:58 Česká republika 7

Rouška neposkytuje žádnou ochranu proti virům a tedy ani COVID-1929.09.20 07:27 Neurčeno 13

Přidusit, povolit. Přidusit, povolit. Prymula si to užívá28.09.20 19:12 Česká republika 4

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 8

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 3

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 2

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 9

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Měnové kurzy

USD
23,04 Kč
Euro
27,06 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,54 Kč
Švýcarský frank
25,06 Kč
100 japonských jenů
21,85 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 613,32 Kč
1 unce stříbra
542,55 Kč
Bitcoin
248 855,46 Kč

Poslední aktualizace: 1.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 27 934