Mordechai Vanunu: „To, že má Izrael atomovou bombu, mu dovoluje provádět beze strachu jeho politiku apartheidu.“

11.11.2005 Komentáře Témata: Izrael 3998 slov

Mordechai Vanunu, inženýr z atomového střediska Dimona, v roce 1986 odhalil v Sunday Times existenci tajného izraelského jaderného programu. Ještě před vydáním článku byl izraelskou tajnou službou unesen z Itálie a posléze za zavřenými dveřmi odsouzen na 18 let vězení. Ačkoliv má stáje ještě zakázáno komunikovat s novináři, Mordechai Vanunu odpověděl v exkluzivním rozhovoru pro Voltaire Network na otázky Silvie Cattori.

Silvia Cattori: Co jste dělal v Izraeli, než vás agenti Mossadu v říjnu 1986 unesli z Říma?

Mordechai Vanunu: 19 let jsem pracoval ve středisku výzkumu zbraní Dimona v provincii Beer Sheva. Předtím, než jsem z tohoto místa v roce 1986 odešel, jsem pořídil fotky zevnitř továrny, abych světu ukázal, že Izrael skrývá jaderné tajemství. Měl jsem na starost produkci radioaktivních prvků pro výrobu atomových bomb. Přesně jsem znal množství vyprodukovaného štěpného materiálu, věděl jsem, jaká se používají zařízení a jaký druh bomb se vyrábí.

Silvia Cattori: Bylo pro vás hodně riskantní odhalit světu, že má vaše země jaderné zbraně?

[Mordechai Vanunu]

Mordechai Vanunu: Rozhodl jsem se to udělat, protože izraelští představitelé lhali. Neustále tvrdili, nemají žádný zájem získat jaderné zbraně. Přesto vyráběli radioaktivní materiál, který mohl sloužit jen jednomu cíli: vyrobit jadernou bombu. Vyráběli toho značné množství. Spočítal jsem, že v roce 1986 už měli 200 atomových bomb. Také zahájili výrobu velmi silné vodíkové bomby. Tak jsem se rozhodnul prozradit, čím se tajně zabývají. Chtěl jsem předejít tomu, že Izrael bombu použije a rozpoutá na Středním východě jadernou válku. Chtěl jsem přispět k míru v tomto regionu. Izrael, mající tak silné zbraně, by mohl pracovat pro mír. Protože má nezbytné zbraně, nemá žádný důvod bát se Palestinců nebo arabské hrozby.

Silvia Cattori: Vy jste se bál o bezpečnost v oblasti?

Mordechai Vanunu: Ano. Samozřejmě jsem to nedělal pro izraelský národ. Izraelci si zvolili svou vládu a ta se rozhodla vyrábět jaderné zbraně. Všichni Izraelci velmi těsně následují izraelskou vládu... Ale pokud jde o mě, já jsem bral v úvahu zájmy lidstva, všech lidí na Blízkém východě a na světě. Protože to, co dělal Izrael, by mohly udělat i další země. Proto jsem se v zájmu lidstva rozhodnul odhalit nebezpečí, které představují izraelské zbraně. Když jsme byli uprostřed studené války, jaderné zbraně přibývaly. Sahalo to až k některým zemím jako Jižní Afrika. Jaderné zbraně představovaly skutečnou hrozbu. Ta se teď zmenšila.

Silvia Cattori: Byl jste si vědom, čemu se vystavujete? Proč jste na sebe tak velké riziko vzal vy a ne někdo jiný?

Mordechai Vanunu: Rizika jsem samozřejmě znal. To, co já, by nikdo neudělal. Věděl jsem, že jsem si začal s izraelskou vládou. To nebylo, jako kdybych atakoval soukromé zájmy. Věděl jsem, že jsem si začal přímo s izraelskou vládou a izraelským židovským státem. Takže jsem věděl, že mě budou moct potrestat, zabít nebo cokoliv budou chtít. Jenže já měl povinnost říct světu pravdu. Byl jsem jediný, kdo to mohl udělat, takže jsem to udělat musel bez ohledu na možná rizika.

Silvia Cattori: Podporovala vás rodina?

Mordechai Vanunu: Příslušníci mé rodiny nedokázali moje rozhodnutí pochopit. Nejvíc je rozrušil fakt, že jsem se stal křesťanem. To pro ně bylo bolestnější než skutečnost, že jsem prozradil izraelské jaderné tajemství... Já je respektuji a oni respektují můj život. Měli jsme dobré vztahy, ale už se nebudeme vídat.

Silvia Cattori: Cítíte se sám?

Mordechai Vanunu: Ano, tady v St. George Cathedral jsem sám. Ale mám spoustu přátel, kteří mě podporují.

Silvia Cattori: Za jakých podmínek jste byl souzen a uvězněn?

Mordechai Vanunu: Soud probíhal za nejpřísnějšího utajení. Byl jsem tam sám se svým advokátem. Odsoudili mě za špionáž a vlastizradu. Státní orgány se mi pomstily tím, že mě během celého procesu držely v izolaci. Nikdo se mnou nesměl mluvit a nesměl jsem mluvit ani s tiskem, který o mně publikoval spoustu zkreslených informací. Izraelská vláda využila všechen svůj mediální vliv k tomu, aby vymyla mozky veřejnosti i soudcům, kteří byli nakonec přesvědčeni o tom, že mě musí poslat do vězení. Proto soud probíhal utajeně a tisk neměl k pravdě žádný přístup. Nesměli mě slyšet. Lidé byli přesvědčení, že jsem špion, zrádce a zločinec. U soudu nebylo ani zrníčko spravedlnosti. Ale nešlo jen o soud. Nejhorší byla izolace ve vězení. Potrestali mě nejen zavřením do vězení, ale i držením v úplné izolaci, neustálým sledováním a surovým zacházením. Snažili se mě dohnat k zoufalství, abych litoval toho, co jsem udělal. 18 let mě drželi v samovazbě, z toho 11 a půl roku v naprosté izolaci. První rok jsem měl v cele kamery a světlo v ní bylo rozsvíceno nepřetržitě tři roky! Jejich špehové mě neustále bili a nesměl jsem spát. Zacházeli se mnou velice tvrdě. Snažili se mě zlomit. Mým cílem bylo přežít a to se mi povedlo!

Silvia Cattori: Měl jste štěstí, že vás nepověsili, jak chtěl ministr spravedlnosti Tommy Lapid. Vydržel jste a nakonec vás 21. dubna 2004 propustili. Bylo vám 50 let!

Mordechai Vanunu: Propustili mě, protože jsem si odseděl svých 18 let. Chtěli mě zabít, ale izraelská vláda se nakonec rozhodla to neudělat.

Silvia Cattori: V dubnu vaše propuštění přenášely televize. Svět se dozvěděl, co se stalo. Vypadal jste šťastný, svěží a odhodlaný, rozhodně ne jako zlomený člověk...

Mordechai Vanunu: Vyjít z vězení, mluvit ke světu a oslavovat po 18 letech vězení a naprosté prohibice, to byl velký okamžik...

Silvia Cattori: Takže vás psychicky nezlomili?

Mordechai Vanunu: Absolutně ne. Mým cílem bylo se odtamtud dostat a promluvit ke světu, aby izraelští představitelé věděli, že selhali. Mým cílem bylo přežít a bylo to mé největší vítězství nad všemi těmi špionážními organizacemi. Podařilo se jim mě unést, odvléct před jejich soud a držet mě 18 let v izolaci... a všechno jsem to přežil. Samozřejmě, že jsem trpěl. Ale přežil jsem. Navzdory všem jejich zločinům pořád žiji. Dokonce i mé zdraví je výborné! Jsem silný. Určitě proto, že jsem prošel těžkou zkouškou.

Silvia Cattori: Co vám pomáhalo vydržet?

Mordechai Vanunu: Má síla. Moje přesvědčení, že to, co jsem udělal, bylo správné. Mé rozhodnutí dát jim na srozuměnou, že navzdory všem jejich trestům hodlám zůstat naživu.

Silvia Cattori: Jakým největším překážkám nyní čelíte?

Mordechai Vanunu: Nesmím opustit Izrael. Pustili mě z vězení, ale teď jsem v ještě větším vězení: v Izraeli. Chtěl bych z této země odejít a užívat si svobody. Z izraelské moci jsem zhnusený a dělá se mi z ní zle. Kdykoliv může přijít armáda, zatknout mě a potrestat. Cítím, že jsem jim vydán na milost. Chtěl bych žít někde daleko odtud...

Silvia Cattori: Nechá vás Izrael odejít?

Mordechai Vanunu: Nevím. Řekli mi, že rok nesmím opustit Izrael. Když rok uplynul, tak mi zákaz obnovili o další rok, který uplyne v dubnu. Ale můžou to takhle udělat kolikrát budou chtít...

Silvia Cattori: Jaký je váš názor na smlouvu o nešíření jaderných zbraní a skutečnost, že se u Izraele „jaderná nejasnost“ toleruje, zatímco na Irán je vyvíjen tlak, dokonce i když povolí inspekce?

Mordechai Vanunu: Všechny země by měly povolit mezinárodní inspekce a popravdě říct, co ve svých tajných jaderných zařízeních dělají. Izrael smlouvu o nešíření jaderných zbraní nepodepsal. Udělalo to skoro 180 zemí, včetně arabských. Egypt, Sýrie, Libanon, Irák, Jordán... všichni sousedi Izraele Mezinárodní agentuře pro jadernou energii (IAEA) umožnili přístup. Izrael je tím nejhorším případem. Je to jediná země, která smlouvu odmítla podepsat. Spojené státy a Evropa by měly začít Izraeli věnovat pozornost. Musí se s ním zacházet stejně jako s každou jinou zemí. Musíme skoncovat s pokrytectvím a donutit Izrael smlouvu podepsat. Musí pustit inspektory IAEA do Dimona.

Silvia Cattori: Iránu, který se svým závazkům podrobuje a povoluje inspekce OSN, je vyhrožováno sankcemi. Ale v případě Izraele, který má jaderné zbraně a inspekce IAEA nepovolí, se nic neděje. Proč volí Spojené státy a Evropa politiku dvojího metru?

Mordechai Vanunu: Ano, a je to dokonce ještě horší, než říkáte. Nejenže nedělají žádná opatření, ale ještě Izraeli tajně pomáhají. Mezi Izraelem, Spojenými státy, Velkou Británií a Francií existuje tajná spolupráce. Tyto země se rozhodly podporovat izraelskou jadernou sílu, protože chtějí, aby jim Izrael sloužil jako kolonie zaručující jejich kontrolu na Blízkém východě, přístup k ložiskům ropy a udržení Arabů v zaostalosti a bratrovražedných válkách. To je hlavní důvod této spolupráce.

Silvia Cattori: Nepředstavuje Irán hrozbu, jak tvrdí Izrael a Spojené státy?

Mordechai Vanunu: Irán pod kontrolou IAEA žádnou hrozbu nepředstavuje. Západní experti znají dokonale povahu iránského jaderného programu, narozdíl od Izraele, který do svých jaderných zařízení nikoho vstoupit nenechá. Proto se Irán rozhodl udělat krok dopředu a říct světu: „Nemůžete po nás žádat víc transparentnosti, zatímco zavíráte oči před tím, co se děje v Izraeli!“ Arabové ví už 40 let, že Izrael má atomové bomby, a nikdo s tím nic nedělá. Dokud svět ignoruje izraelské atomové zbraně, nemá morální právo říkat cokoliv o Iránu. Pokud je svět opravdu tak znepokojený, pokud chce skoncovat se šířením jaderných zbraní, pak musí začít od začátku, to jest od Izraele!

Silvia Cattori: Musí pro vás být hodně nepříjemné slyšet Izrael, porušující předpisy, jak říká, že je připraven bombardovat Irán, zemi, která doposud žádné předpisy neporušila!

Mordechai Vanunu: Ano, dovádí mě to k šílenství. Nemáme žádný důvod kritizovat Irán. Než proti nějaké zemi cokoliv podnikneme, musíme se postarat o izraelský případ. Pokud chce někdo cokoliv udělat proti Iránu, musí se napřed zabývat Izraelem. Svět nemůže ignorovat, co Izrael dělá posledních 40 let... Spojené státy by měly přinutit Izrael podepsat smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Je na čase, aby Evropa uznala, že Izrael má jaderné zbraně. Arabský svět by mohl být velmi znepokojen skutečností, že celý svět kritizuje Irán, jenž žádné jaderné zbraně nemá, zatímco ignoruje Izrael.

Silvia Cattori: Které státy spolupracují s Izraelem?

Mordechai Vanunu: Izrael pomohl Francii a Velké Británii v jejich tažení proti Egyptu v roce 1956. Po suezské operaci začala Francie a Velká Británie na oplátku za tuto odporu spolupracovat na izraelském jaderném programu.

Silvia Cattori: Nepomáhala Izraeli do roku 1991 Jižní Afrika?

Mordechai Vanunu: Bylo to právě v Jižní Africe, na poušti, kde Izrael provedl své první jaderné testy...

Silvia Cattori: Zdá se, že prezident Kennedy v šedesátých letech požadoval, aby se v Diamoně uskutečnily inspekce. Vidíte mezí tímto požadavkem a jeho vraždou nějakou souvislost?

Mordechai Vanunu: Myslím, že Spojené státy tehdy byly proti izraelskému jadernému programu. Kennedy se pokoušel Izrael zastavit, ale byl zavražděn dřív, než se mu to podařilo. Podle mě měla jeho vražda co dělat se šířením jaderných zbraní v Izraeli a dalších zemích. Ti, kdo ho zabili, je chtěli šířit. Díky jeho smrti šíření pokračovalo. Prezidenti Johnson a Nixon, kteří přišli po Kennedym, v tom ve skutečnosti neviděli žádný problém. Nechali Izrael jednat. Můžeme snadno vidět, že po Kennedyho zavraždění došlo v tomto směru ke změně...

Silvia Cattori: Izrael tyto věci nepřestal utajovat ani po vašem odsouzení. Dokázal zařídit, aby proti tomu žádná velmoc nevystoupila. Byla strategie Izraele k zamezení transparentnosti efektivní?

Mordechai Vanunu: Ano, to musíme uznat. Izrael je případ, který se musí studovat. Jak se může malá země vzpírat celému světu, pokračovat v agresivní politice a nedělat si s nikým starosti? Ano, Izrael to tehdy mohl dělat. Ale teď se svět změnil. Studená válka je pryč. Komunismus byl poražen. Svět kráčí směrem k míru. Nyní vidíme, že jaderné zbraně Izraeli nepomůžou. Izrael teď musí ukázat, že si přeje mír, ale jak toho chce dosáhnout? Použitím jaderných zbraní? Izraelská jaderná politika byla přijatelná v kontextu studené války. Dnes ho musíme přinutit přijmout novou politiku. Musí ukázat světu, že chce mír a musí uznat, že k tomu nepotřebuje jaderné zbraně.

Silvia Cattori: Izrael měl už v 50. letech značný vojenský potenciál. Proč se pak snažil získat jadernou zbraň?

Mordechai Vanunu: Malá země jako Izrael nemá žádný reálný důvod vlastnit tak enormní množství jaderných zbraní. Je to, jako by se ze svého jaderného programu zbláznil. Použít jadernou zbraň v tomto regionu je nemožné! Kdyby byla použita proti Sýrii, Egyptu, nebo Jordánsku, radiace by zasáhla i Izrael. Izraelci o tom mezi sebou nejsou dodnes schopni diskutovat. Jenže je to problém, který dělá starosti všem lidem na světě. Čekáme na odpověď Izraele.

Silvia Cattori: Není to pro Izrael spíš zbraň, která mu umožňuje zachovávat současný status quo, nástroj politického vydírání, aby mohl s velmocemi – počínaje Spojenými státy – diskutovat jako rovný s rovným a nemusel dělat žádné ústupky Arabům, které okradl a kteří jsou vojensky slabší?

Mordechai Vanunu: To je pravda. Izrael využívá zbraně jako svůj způsob politiky. A má dost velkou sílu na to, aby rozdrtil všechny své sousedy. Ani Spojené státy nemůžou Izraeli říkat, co má dělat! Evropa už sílu Izraele vidí. Izrael může využívat svou sílu i bez použití atomové bomby, dokonce i bez hrozby jejího použití. Může si dělat, co se mu zlíbí. Může postavit zeď; může budovat osady v Palestině... Nikdo mu nemůže říkat, že něco nesmí dělat, protože je neobyčejně silný. To je výsledek jeho politického vyděračství. Může použít své jaderné zbraně proti jakékoliv zemi, která by se pokusila zastavit jeho agresivní politiku vůči Palestincům. Taková je současná situace a celý svět to ví. A to je další důvod, proč s tím Spojené státy a Evropa nic nedělají. Jsou si vědomy jeho obrovské síly. Čili nejlepší způsob, jak vzdorovat Izraeli, je uvědomovat svět o pravdě a zkoumat, co se tam ohledně atomových zbraní děje, dokud s tím neskoncuje.

Silvia Cattori: Zvažoval Izrael v roce 1973 použití jaderné zbraně proti svým arabským sousedům?

Mordechai Vanunu: Ano. Izrael byl v roce 1973 připraven použít atomové bomby proti Sýrii... a Egyptu.

Silvia Cattori: Vy jste kvůli prozrazení státního tajemství hodně trpěl. Nakonec... jaký to mělo výsledek?

Mordechai Vanunu: Za prvé, svět teď má důkazy o tom, že Izrael vlastní atomové zbraně. Teď už nikdo nemůže ignorovat pravdu o jeho jaderném programu. Izrael se potom zabezpečil před jejich použitím. Dalším výsledkem je to, že si svět všimnul, co tento malý židovský stát potají dělá. A svět se také dozvěděl o lžích a dezinformacích, které tento stát šíří. Díky vědomí, že malý stát jako Izrael dokázal vyrobit 200 atomových bomb, si svět začal uvědomovat své chování. Obava, že by další malá země mohla udělat totéž, vedla svět k přemýšlení o tom, jak zastavit šíření jaderných zbraní a jak zabránit Izraeli, aby v budoucnu pomohl dalším zemím tyto zbraně použít. Když si svět uvědomil, co Izrael potají dělá, strach ze šíření jaderných zbraní se zvětšil. Svět si uvědomil jeho sílu a začal tuto zemi tlačit k dosažení míru s Palestinci a arabským světem. Izrael už nemá důvod tvrdit, že se obává svých arabských sousedů jako v 50. letech, protože mu jeho vlastní zbraně garantují bezpečnost.

Silvia Cattori: Proč vás Izrael stále pronásleduje?

Mordechai Vanunu: Protože jsem pro izraelské politické hnutí velmi škodlivý! Byli donuceni změnit své plány. Izraelskou jadernou politiku vytvořil Šimon Peres. A tato politika tajné výroby jaderných zbraní vzala za své! Po veřejném odsouzení musel Izrael nabrat jiný kurz a udělat nové plány. To, co vidíme dnes, je důsledek toho, co jsem udělal já. Museli si vymyslet další typy zbraní. Teď staví svou zeď, kontrolní body a osady. Místo toho, aby nastoupili novou cestu, místo pochopení, že jediné možné řešení je mírové, místo uznání, že Palestinci mají stejná práva a místo ukončení konfliktu se jim podařilo udělat izraelskou společnost víc náboženskou, nacionalistickou a rasistickou. To, co Izrael chce, je dál stavět své zdi a osady!

Silvia Cattori: Tak to jste udělal skutečně velkou věc!

Mordechai Vanunu: Jako člověk jsem udělal něco pro bezpečnost a respektování lidstva. Všechny země nás musí respektovat, každého z nás, jako lidskou bytost, bez ohledu na naše náboženství, ať jsme křesťané, židé, muslimové nebo buddhisti... Izrael má velký problém: je to země, která nerespektuje lidi. Výsledkem je zničení izraelského image. Izrael má daleko do demokracie. Židovský stát je rasistický. Celý svět by měl vědět, že Izrael provádí politiku apartheidu. Pokud jste žid, můžete dělat co chcete a jít kam chcete. Pokud nejste žid, nemáte žádná práva. Rasismus je skutečný problém, kterému Izrael čelí. Izrael je úplně neschopný prokázat, že je demokracií. Nikdo nemůže akceptovat rasistický stát, ani Evropa, ani Spojené státy. V žádném případě by neměly akceptovat izraelské jaderné zbraně, ale... jak můžou omlouvat tento stát fašistického apartheidu?

Silvia Cattori: Vypadá to, jako že neuznáváte legitimitu tohoto státu.

Mordechai Vanunu: Samozřejmě. To je to, co jsem řekl, když mě pustili z vězení: tento židovský stát nemůžeme uznávat. Izraelský židovský stát je protiklad demokracie. My potřebujeme stát pro všechny občany, bez ohledu na jejich víru. Řešením je jediný stát pro všechny občany, jako je to v demokraciích ve Francii nebo Švýcarsku, nejen stát pro židy. Židovský stát nemá absolutně žádné právo na existenci. Židé nepotřebují fundamentalistický režim, jako je ten v Iránu. Lidé potřebují skutečnou demokracii, která respektuje občany. Dnes máme na Středním východu dva fundamentalistické režimy: Irán a Izrael. Ale Izrael je mnohem fundamentalističtější než Irán!

Silvia Cattori: Takže podle vás je Izrael větší hrozba než Irán?

Mordechai Vanunu: Jistěže je. Všichni víme, kolik utrpení přinesli Izraelci za víc než 50 let palestinskému národu! Už je na čase, aby svět věnoval pozornost palestinskému holocaustu. Palestinci pod tímto útlakem trpěli už dost a dlouho! Židé je nerespektují a dokonce je ani nepovažují za lidské bytosti. Neuznávají žádná jejich práva a pronásledují je, ohrožují jejich životy, a tím i jejich budoucnost.

Silvia Cattori: Co byste řekl mé zemi, Švýcarsku, kde je uložena Ženevská konvence?

Mordechai Vanunu: Švýcarsko by mělo rasistickou politiku Izraele jasně a nahlas odsoudit, to znamená odsoudit všechny přestupky vůči právům Palestinců, ať to jsou muslimové, nebo křesťané. Všechny země musí požadovat, aby Izrael respektoval nežidy jako lidské bytosti. Ve skutečnosti nemám právo s vámi mluvit; nemám oprávnění mluvit s cizinci. Dělat to navzdory zákazu je riskantní. Izrael používá kompenzace za holocaust k výrobě zbraní ničících domy a palestinský majetek. Přál bych si, aby mi vaše země mohla udělit pas a pomoct mi dostat se pryč z Izraele. Život tady je velice tvrdý. Pokud jste žid, není problém. Pokud ne, nebo jím být přestanete, zachází s vámi bez jakéhokoliv respektu.

článek Mordechai Vanunu: “Having the atomic bomb is what has allowed Israel to fearlessly carry out its apartheid policy” vyšel na serveru voltairenet.org.

Známka 1.7 (hodnotilo 13)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 139 čtenářů částkou 25 989 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Biden jde ve šlépějích Trumpa, levice je z toho na mrtvici25.02.21 22:42 USA 0

Česko si chce půjčit vakcínu od členských států, hlavně nebrat tu ruskou!24.02.21 21:18 Česká republika 7

Mohutné protesty v Madridu proti korona-teroru, média mlčí20.02.21 19:35 Španělsko 5

Totalitní zákon prošel bez ztráty kytičky18.02.21 22:57 Česká republika 6

PryGuma by celému národu nordinoval domácí vězení, ale sám jde fandit na fotbal18.02.21 22:31 Česká republika 2

Pozor! Zítra jednání o totalitním zákonu!17.02.21 20:49 Česká republika 4

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let16.02.21 21:19 Česká republika 3

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 202816.02.21 17:14 USA 1

Očkovanie učiteľov skomplikovalo otváranie škôl a škôlok. Niektorí pedagógovia po víkendovom očkovaní nie sú schopní prísť v pondelok do práce15.02.21 11:22 Slovensko 2

Covid bonus - potvrzení, že nemocnice mají větší vývar z covid pacientů 15.02.21 08:00 Česká republika 1

Mystifikace s úmrtími za rok 202015.02.21 01:42 Česká republika 0

Už zase média rozjíždí prolhanou manipulační kampaň a přitom se usvědčují ze lží13.02.21 16:40 Česká republika 6

Německo dnešních dnů: policejní teror, přepadovky doma, zatýkání12.02.21 16:44 Německo 3

První prokázané úmrtí po vakcíně v Čechách10.02.21 22:00 Česká republika 1

Ve Švédsku v nouzi spustili elektrárnu na naftu10.02.21 15:31 Švédsko 2

Desítky demonstrací proti zákonu podporujícímu handl s dětmi, česká média mlčí10.02.21 10:45 Francie 3

Bitcoin za milión!09.02.21 14:26 Neurčeno 5

Vakcína s největší pravděpodobností způsobuje onemocnění COVID09.02.21 11:08 Česká republika 9

A jedeme dál podle plánu: vnitro koupí mrazáky na mrtvoly, které neexistují09.02.21 10:50 Česká republika 2

Neviditelný pes: Neuvěřitelně otevřený článek o ukradených volbách v USA09.02.21 00:23 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,60 Kč
Euro
26,26 Kč
Libra
30,15 Kč
Kanadský dolar
17,12 Kč
Australský dolar
16,91 Kč
Švýcarský frank
23,84 Kč
100 japonských jenů
20,35 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 190,45 Kč
1 unce stříbra
587,56 Kč
Bitcoin
1 013 811,93 Kč

Poslední aktualizace: 26.2.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 104