Existujú dôkazy v procese s Kotlebom ohľadne čísla 1488?

Ivan Štubňa

16.6.2020 Komentáře Témata: Slovensko 1793 slov

Prvé dva odseky uvádzame z Hlavných správ, ktoré možno považovať za objektívne a nestranné médium.

„Číslo 1488 je symbol pochádzajúci z USA z 80-tych rokov 20. storočia. Nie je to teda v žiadnom prípade symbol originálne nacistický. Nie je to symbol z Nemecka, ale americký a v samotných USA za tento symbol nebol nik súdený.

Dosť často sa píše, že symbol 88 znamená kryptonym pre pozdrav Heil Hitler. Nuž, popravde, nik nemôže vedieť, v koľkých hlavách, ktoré kedy tento symbol použili alebo niekde videli, bol považovaný za nacistický pozdrav, a v koľkých nie. Ale ak by sme sa k tomu postavili tak, že my vieme, čo si dotyčný myslí, mohli by sme napríklad najnovšie volebné heslo strany Za ľudí, teda „Hore Hlavu“, označiť za ešte oveľa väčšiu parafrázu pozdravu Heil Hitler.“

Toľko HS.

Nebudeme si všímať iné podružné obvinenia okrem symboliky 1488 lebo Najvyšší súd SR 29.apríla 2019 zamietol žalobu Generálneho prokurátora SR na rozpustenie Kotlebovej strany, v ktorej boli podobné argumenty rozoberané. A aj uvedené čísla boli argumentované žalobcom v bode 23. vydaného rozsudku.

Kotleba má pridelenú spisovú značku PK-2T33/2019 a predmet je paragraf 422/1 Trestného zákona, ktorý znie:

„Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

Bolo by dobré vedieť či zdroje informácií znalcov sú relevantné pre účely súdu alebo ide o ich úsudky, ktoré vyplývajú z nejakého naštudovaného materiálu. Ak by mal byť súd objektívny a nestranný bolo by dobré sa pozrieť do minulosti histórie súdnictva, či vôbec bol niekedy niekto za používanie čísla 1488 odsúdený. A ak áno aké boli relevantné dôkazy. Konkrétne dôkazy zatiaľ v médiách neboli publikované. Pokiaľ viem v médiách sa operuje s pojmami „všeobecne známy symbol“ , verejne známe“, „názor znalcov“ atď.

Niektoré médiá sa pohoršujú nad tým, že Kotlebovci vytiahli zmluvu pána Lasicu, ktorá znela na čiastku 1488 eur aj s DPH. Tvrdia, že háčik je v tom, že Kotleba sumu zvolil dobrovoľne, kým Lasicovi zmluvu vypočítala za osem dielov relácie televízia a konečná suma vznikla až po pripočítaní DPH. Ak sa k veci postavíme objektívne, je irelevantné ako tá suma vznikla. Podstatné je to, že vznikla. Bol tu snáď nejaký úmysel?

V centrálnom registri zmlúv „svieti“ zmluva na sumu 1488 eur. Objednávateľ je STÚ Bratislava, dodávateľ firma GIEGO s.r.o. Je tam aj zmluva na 6900 eur. Ide o zmluvu so sexuálnou symbolikou? Číslo 69 je tiež všeobecne známe. I keď používanie čísla 69 zatiaľ trestné nie je. V rámci dohôd a zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci v rámci projektu Prvá pomoc sa to len tak hmýri číslom 1488.

Na stránke NR SR existuje parlamentná tlač č. 1488 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/ 1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov predložený Mikulášom Dzurindom. No zježili sa mi všetky chlpy...Ale existuje aj napr. Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94 z 28. júna 1994...Naši českí bratia majú Uznesenie poslaneckej snemovne č. 1488 k vládnemu návrhu zákona o hnojivách...To som sa teda pobavil..Na stránke špecializovaného súdu, ktorý bude pokračovať v súdnom konaní svieti dátum 14.7. 2020. Nie je to divné, že je to akurát štrnásteho?

Aké teda existujú dôkazy ak sa bavíme o merite veci, ktorým je používanie čísla 1488? Prehlásenie súdneho znalca, že v čísle 1488 ide o všeobecne známu neonacistickú šifru je málo. Je to iba jeho názor. Existuje štatistika, ktorá by potvrdila, že je to všeobecne známa šifra? Neexistuje. Žiada sa dôkaz.

Pokiaľ viem, Kotleba tvrdí, že vyzbieraná suma 4464 na pomoc rodinám v núdzi bola rozdelená na troje a tak vznikla cifra 1488. Ak je to tak, potom číslo 1488 vzniklo náhodne a len sekundárne ako dôsledok delenia sumy 4464.

Ďalej pôsobí dosť zvláštne vyhlásenie sudkyne že súd bol povinný Kotlebu upozorniť, že môže byť posudzovaný podľa prísnejšej právnej kvalifikácie, no podľa trestného poriadku mu nemusí vysvetľovať skutkové okolnosti. Pri všetkej úcte voči súdom, by pani sudkyňa mohla preukázať ústretovosť voči obvinenému, ak mu nebolo jasné čoho sa dopustil.

Ak rozdelíme číslo 1488 na 14 a 88 potom podľa výkladu niektorých kvázi odborníkov dostaneme meno nejakého Američana z prostredia Ku-Klux-Klanu Davida Laneho označeného za neonacistu. Popravde, kým sa proces s Kotlebom nezačal medializovať na Slovensku o mene Davida Laneho nepočulo 99,99% občanov. Číslo 88 údajne znamená Heil Hitler čiže nacistický pozdrav. Neviem tiež koľko percent ľudí o tom vedelo. Myslím si, že viac je známe číslo 69. Niekto môže tvrdiť, že na farme mal 88 kráv. Určite je to náhoda a nie prejav neonacizmu. Podľa webovej stránky www.anjelske.eu číslo 88 znamená nasledovné:

„Anjelské číslo 88: Si zahrnutý nesmiernou hojnosťou. V tvojom živote je stále viac prosperity. Buď vďačný a nezabúdaj dávať z týchto darov druhým podľa toho, ako sa budeš cítiť vedený.“

Možno konštatovať, že čísla ako také nemôžu za to, že si ich istá skupina privlastnila kvôli ideológii. A výklad čísel je vždy individuálny a subjektívny.

Len námatkovo som vybral z internetu, že sa pod kriminalizovanou tzv. šifrou predáva aj kožený batoh, bluetooth tlačiareň a dokonca číslo bolo propagované aj pri koronavíruse. V hokeji sa číslo 88 považuje za známku extrakvality. A to už z toho začína byť kabaret...Bol by to ozaj kabaret, keby sa Kotleba napr. bránil tým, že je fanúšik kožených kabeliek a preto zvolil túto sumu. Ale súd by jeho vyjadrenie musel zobrať do úvahy a vyvrátiť ho.

Tiež by sa dala dať debata na tému hákového kríža. Čiže svastiky. Ľudia ju vnímajú ako fašistický znak, kvôli krutostiam fašistov, ktorý ju zneužili. Ale svastika už existovala pekných pár tisícročí pred Kristom. A v mnohých kultúrach sveta existovala aj v modernej dobe. Označíme teraz všetkých za fašistov?

Čo sa týka pojmu Cigán, pán Mušinka tvrdil pred súdom nepravdy o používaní pojmu Cigán pretože ide o synonymum pojmu Róm. Mýli sa a mal by si doštudovať problematiku. Jeho tvrdenie, že ide o pejoratívny význam je nesprávne.

Renomovaný a uznávaný právnik Ján Čarnogurský sa okrem iného zaoberá výrokom Davida Laneho, ktorého výrok má niesť údajnú šifru čísla 14. Znie takto:

"we must secure the existence of our people and a future for white children" (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí). Čiže v slovenskej verzii tzv. šifry by nefigurovalo číslo 14, ale 9.

V slovenčine má však len 9 slov. Koľko percent Slovákov vedelo o význame týchto slov pred medializovaním tohto prípadu či už v slovenskej alebo anglickej verzii? Obávam sa, že len mizivé percento, ktoré sa však určite medializáciou zvýši.

Tiež pán Čarnogurský poukazuje na počet písmen abecedy. Úplná slovenská abeceda má totiž 46 písmen a sporné písmeno H sa nachádza až na 15 mieste a nie na ôsmom. Na ôsmom mieste sa nachádza len v skrátenej verzii. Údajná šifra HH by teda v slovenčine nemala podobu 88, ale 1515.

Súdni znalci rozdelili číslo 1488 na 14 a 88 a poukázali na symboliku nacizmu. Číslo 1488 však treba vnímať ako číslo, ktoré je jedinečné a má úplne inú matematickú hodnotu ako čísla 14 a 88. Okrem iného jeho zloženie možno vnímať aj ako skutočnosť, že je zložené z jednotky, štvorky, osmičky a ešte jednej osmičky. Tiež by sa dalo to nešťastné číslo posudzovať nie ako 14 a 88, ale napr. aj ako 1 a 488, alebo 1 a 48 a 8 alebo 148 a 8. Majú aj tieto čísla nejakú ideologickú závadu?

Logiku by však malo toto: Dozvedeli sme sa, že David Lane bol Američan. Jeho anglická verzia textu má 14 písmen. Slovensko kupuje od Američanov 14 stíhačiek. Má to nejakú spojitosť? Nemal by to niekto preveriť?

www.ulclegal.com/sk/novinky/tlacove-spravy/5474-kto-bude-oznacovat-kotlebu-za-nacistu-riskuje-prehru-na-sude

Zatiaľ nebolo medializované či príslušný súd sa obrátil na súdneho znalca z oblasti psychológie. Renomovaný znalec by totiž vysvetlil súdu, čo to je symbol, znak, šifra, ako sa symboly tvoria, ako vznikajú, ako ich možno interpretovať a podobne. Nebudeme zachádzať do celej problematiky z oblasti psychoĺógie. Zjednodušene povedané symbol vzniká duševnou činnosťou a symbolom sa stáva napríklad znak, slovo, obraz, číslo, ktoré označuje niečo iné na základe podobnosti, tradície, asociácie, zaužívaného používania a pod. Ako výsledok duševnej činnosti symbol môže byť variabilný.

Pozn.: 1.

Autor je nestranný a v žiadnom prípade tento článok nie je písaný na Kotlebovu obhajobu. Snaží sa len hľadať objektívnu pravdu. Odsudzuje všetky prejavy neonacizmu a fašizmu a zastáva názor, že v demokratickej spoločnosti by súdy mali pracovať objektívne, nestranne a pri svojej práci vychádzať z dôkazov a nie z názorov. Oveľa horším zločinom bolo bombardovanie Juhoslávie v roku 1999. Za tieto dokázateľné zločiny dodnes nebol nikto potrestaný ani vo svete ani na Slovensku. Prečo? Akého charakteru boli tieto zločiny?

Pozn.: 2.

Autor je toho názoru, že ak sa pripravuje súd s takýmto obvinením je potrebné, aby prokurátor vedel svoju žalobu postaviť na jasných dôkazoch, na základe ktorých by bolo možné obvineného odsúdiť. Ak riskuje, že súd rozhodne vzhľadom k neexistencii dôkazov o nevine obžalovaného, tak celý súd bol kontraproduktívny lebo sa len verejne spropagujú veci, o ktorých väčšina ľudí ani nevedela. A cieľom súdu určite nie je propagácia napr. uvádzaného amerického neonacistu Davida Laneho a jeho činnosť alebo zvyšovanie volebných preferencií a popularity Kotlebovej strany, čo sa môže stať v prípade že súd vyhrá...

Známka 1.2 (hodnotilo 58)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 19 čtenářů částkou 2 816 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

New York Times: Budeme psát Black s velkým písmenem a white s malým07.07.20 12:27 USA 0

Tlusté černošky se cítí diskriminované. Chtějí určovat módní trendy06.07.20 19:38 Británie 1

Jurij Bezmenov - Umění subverze | Psychologická válka06.07.20 13:37 Neurčeno 4

Německo vládne EU: Migranty přijmete! Postaráme se, vzkázalo i Česku06.07.20 10:52 Česká republika 6

Itálie opět vyměkla, dovolila pašerákům dopravit do Sicilie další várku afrických kobylek06.07.20 00:05 Itálie 0

V Portalnd Oregon zničili sochu jelena04.07.20 21:19 USA 2

Mohou prdy přenášet koronavirus?04.07.20 17:40 Austrálie 9

Pokračujte! Dvojice právníků brání svůj dům se zbraní v ruce před útokem lůzy04.07.20 15:04 USA 6

Už začínají vidět přínosy multikulturního obohacení i mainstreamová média04.07.20 14:19 Francie 0

Černoch, který znásilnil a oloupil nezletilou Češku, dostal dva roky30.06.20 15:43 Česká republika 5

Na životech bělochů nezáleží?28.06.20 09:59 Británie 12

Země, kde zítra znamená včera: Teror lůzy27.06.20 17:52 USA 4

Babiš zradil, média cenzurují a EU právě teď domlouvá revoluční Lisabonskou smlouvu 2.025.06.20 09:48 Evropská unie 0

VIDEO: RESTART Systému (COVID, Econ. World Forum...)23.06.20 09:03 Neurčeno 0

V Praze instalují 5G vysílače, jeden z mnoha je na budově základní školy na Náměstí Míru22.06.20 17:50 Česká republika 47

Německý Stuttgart byl v neděli v noci kulturně obohacen22.06.20 17:38 Německo 3

Brno: All Live Matter a Žítková(ČT) jako rozbuška!22.06.20 12:24 Česká republika 2

Kvůli zradě lodí pod velením Bruselu se Turkům podařilo do Libye na pomoc džihádistům přisunout další posily a techniku19.06.20 08:40 Libye 2

4/5 lidí nemají problém s koncesionářskými poplatky... zjistil průzkum agentury STEM-MARK. 18.06.20 19:42 Česká republika 5

Fa. CovidPass a její aplikace...18.06.20 16:14 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,59 Kč
Euro
26,68 Kč
Libra
29,49 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
25,02 Kč
100 japonských jenů
21,97 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,57 Kč
Ukrajinská hřivna
0,87 Kč
100 rublů
32,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 099,80 Kč
1 unce stříbra
430,25 Kč
Bitcoin
219 334,17 Kč

Poslední aktualizace: 7.7.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 967