Proč ten údiv?

Jaroslav Tichý

28.9.2019 Komentáře Témata: Česká republika, NATO 1583 slov

Se zájmem jsem si přečetl článek p. L. Petráše na „Prvních zprávách“ z 23.9.t.r. pod názvem „Hamáček se snad zbláznil?“.

S konstatováním tristního stavu naší armády a značně omezené schopnosti naší sebeobrany souhlasím, není to nakonec žádné tajemství, stejně tak i s popisem našich „mezinárodních spojeneckých pojistek“, a to jak z hlediska našich historických zkušeností, tak i z hlediska faktických závazků ze strany NATO, které jsou obsaženy pouze v čl. 1 zakládací washingtonské smlouvy, nic víc. Jsme tedy z hlediska naší obrany fakticky jako „nahý v trní“, a proto vlastenecké aktivity našich spoluobčanů (bývalých vojáků) v rámci různých spolků by měly být více než vítány. Leč nejsou, jak vyplývá ze stanoviska ministra Hamáčka. Údiv autora článku však nesdílím, což se pokusím dále rozvést.

Tak tedy:

1/ Ministr Hamáček se nezbláznil. "Pouze" postupuje v souladu s programem OSN (organizace modifikované na potřeby globalistů), za jehož pomoci se samotná OSN snaží přetransformovat v nikým nevolenou globální vládu, jejíž vládní program pro členské země je specifikován v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2030 a pro Afriku v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2063.

2/ Agenda udržitelného rozvoje 2030 (týkající se Evropy), k níž jsme vstupem do EU přistoupili, spočívá v těchto hlavních opatřeních:

1/ migrace, otevřené hranice Evropy a členských zemí EU;

2/ odzbrojování obyvatelstva (zde je odpověď na údiv autora článku vyjádřena zcela explicitně);

3/ boj proti globálním změnám klimatu (v praxi však zneužívaném globalisty k jejich vlastním cílům);

4/ vytvoření nefunkčních multi-kulti společností (vytváření nesourodé a nekompatibilní směsky různých národností a náboženství, LGBT atd.);

5/ zneužívání lidských práv jako beranidla k prosazování Agendy (přičemž je otázkou, která z těch lidských práv jsou platná a která nikoliv);

6/ likvidace národních států (souvisí se záměrem na vytvoření 4. říše) a

7/ zákaz kritiky islámu (jako příprava k přeměně 4. říše na Evropský islámský chálifát).

3/ Tato Agenda je protlačována i další globalistickou organizací, jejímž jsme členem, tj. Evropskou unií a návazně na to i vládami členských zemí U (s výjimkou Maďarska). Jejich členové jsou korumpováni funkcemi a dalšími výhodami, často i nadějí na povýšení. A hlavně, jsou u koryt a moci. V některých případech zatím i beztrestní za jejich předchozí činnost.

4/ Proč tedy ten údiv a náhlá starost o duševní zdraví ministra Hamáčka? Vždyť jsme do toho chomoutu vstupem do EU sami a radostně vlezli a nechce se nám z něj v mnoha případech odejít, ačkoliv krom toho jsme se současně stali kolonií Západu a krmelcem Evropy! Vždyť my sami, voliči, si volíme do čela státu strany a jejich představitele, kteří na realizaci této agendy usilovně spolupracují!

5/ Položme si za těchto okolností naléhavě otázku, „kdo se tady vlastně zbláznil“? Ministr Hamáček a další členové vlády nebo ti, kteří je volí a kteří podporují naše další setrvání v chomoutu určenému k naší totální zkáze? Nejprve našeho státu, poté našeho národa (o ekonomickém chudnutí ani nemluvě) a nakonec i našich občanů po stránce fyzické. Nebo snad věříme tomu, že budeme mít všichni to štěstí přečkat ve zhruba půlmilionové armádě otroků a pár jedinců na místech úředníků či dozorců v rámci globalisty plánované redukce obyvatel na Zemi ze stávajících 8 mld. na 1 „zlatou miliardu? Tento plán globalistů existuje, není výmyslem či strašením. Po zavedení robotizace se dokonce uvažuje o redukci celkového počtu obyvatel planety na pouhých 500 mil. tak, aby energetické a další surovinové zdroje pro vyvolené co nejdéle vydržely.

6/ Je zapotřebí uvědomit si, že zatímco autor článku správně uvažuje z hlediska hájení našich národních zájmů, námi volení představitelů prosazují cizí (vesměs globalistické) zájmy na úkor těch našich, národních. To je jeden z hlavních střetů současnosti. A my tyto představitele za odměnu volíme stále dokola v naočkované obavě, aby „naše hlasy nepropadly“, pokud bychom je dali jinému dosud nezprofanovanému subjektu na naší politické scéně, který by hájil zájmy našich spoluobčanů, resp. většiny z nás. Má snad takové počínání logiku? Nemá, ale děje se to se železnou pravidelností. Tak proč a na co si pak vlastně stěžujeme? Chceme-li opravdu nápravu, začněme se změnou našeho myšlení a jednání. Začněme se více zajímat o informace, o souvislosti mezi nimi namísto konzumování propagandy spolu s večeří po příchodu ze zaměstnání domů. Začneme pak jinak i volit. Začneme se pak starat více o naše vlastní zájmy.

7/ Mnozí občané tak zjistí, že jejich představa o obraně našeho státu proti migrantům při našem současném dalším přežívání v EU, které jejich import do Evropy a rozdělování po Evropě přímo organizuje a spolufinancuje, je nesmysl, protimluv. Tak buď prosazuji jedno, nebo druhé. Oboje současně nejde, jedná se o zcela protichůdné věci. Podle toho začnou prosazovat příp. i návrh na odchod z této mezinárodní organizace.

8/ Je třeba říci si konečně zcela na rovinu, že za účelem naší snadnější islamizace a likvidace našeho státu je zapotřebí nás odzbrojit. A ministrem Hamáčkem avizovaný záměr kriminalizovat našimi vlastenci z řad bývalých vojáků a dalších bezpečnostních složek vytvářené spolky domobrany je následkem příčiny, kterou výše popisuji. Jde o klasický „kauzální nexus“ Tou příčinou je přitom naše členství v EU a závazky, které jsme na sebe v této souvislosti vzali. Jedním z následků je i snaha o naše odzbrojení. Pochopme již konečně, že polistopadové vlády pracují podle instrukcí ze zahraničí na demontáži a likvidaci našeho státu dle předem připravených konceptů (viz Torontské protokoly, Washingtonský konsenzus či Coudenhove-Kalergiho plán), nikoliv ve prospěch našeho státu a nás občanů, ačkoliv nám doma naši představitelé vyprávějí něco zcela jiného, než říkají v zahraničí. A chceme-li něco změnit, je třeba uskutečnit systémové změny, a to bez další vazby na EU. Z tohoto důvodu velmi vítám shora uvedeným článek L. Petráše, neboť otevírá jedno ze zásadních témat naší doby.

Shrneme-li tedy uvedenou situaci a současný stav, je zřejmé, že máme pouze tyto dvě možnosti:

A/ podporovat dále postup směřující k naši úplné zkáze podle projektu světových globalistů (kam patří i redukce obyvatel na planetě z 8 na 1 mld. lidí) a ničemu se přitom nedivit (ač přijdou ještě další velká a nemilá překvapení), pokud možno ještě s nadšením tento plán podporovat (viz v současnosti nesmyslně orientovaná zelená agenda) a mít tedy i pochopení pro naše odzbrojení nebo

B/ odejít z EU a vypovědět všechny smlouvy v tomto směru uzavřené (vč. Globálního kompaktu k migraci, Istanbulské úmluvy, Dublinu I. - III. atd.). S cílem postavit se znovu na vlastní nohy. Ekonomicky a v rámci možnosti i politicky, o obraně našich hranic ani nemluvě. V rámci EU je to totiž nemožné.

Polovičatá řešení (jako např. přemalování vývěsního štítu EU pod hlavničkou její „reorganizace“) tady nepomohou, ani nemohou. Skuteční vlastníci EU v zákulisí to nepřipustí.

K tomu, aby se nám řešení ad B/ zdařilo, potřebujeme splnit několik předpokladů, z nichž uvedu pro účely tohoto článku jen těchto pět:

a/ realizovat tento krok ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+;

b/ zlikvidovat náš státní dluh ve výši přes 1,7 bil. Kč a vyprostit se tak z chomoutu zadlužení (k tomu lze využít devizové rezervy pořízené ČNB v souvislosti s intervencemi proti koruně, s nimiž si dnes ČNB stejně neví rady);

c/ vytvořit spolu se zeměmi V4+ nové volnější sdružení dotyčných zemí v rámci konfederace, tedy na bázi pouhé mezinárodní smlouvy. A to za účelem jak zlepšení možnosti naší společné obrany a zahraniční politiky, tak i k vytvoření společného trhu.

d/ smluvně zajistit, aby do uvolněného prostoru nebyly vzápětí instalovány americké raketové základny a abychom se tak sami nestali válčištěm stále ještě připravované války NATO s Ruskou federací; (To je vyloučeno vzhledem k hloupostí zmagořených Poláků, kteří se překonávají v řitním alpinismu k USA a vůči Rusku trpí žlučovitým komplexem nenávisti. Stejně tak současné vedení Slovenska pod vedením aktivistky Čaputové není zrovna pevným článkem V4. Poznámka editora)

e/ Takový krok by tedy měl být realizován na základě dohody a garancí USA a Ruska. Cílem takového kroku tedy nesmí být následná instalace amerických vojenských základen a raket na našemu území, což by znamenalo naše bezprostřední ohrožení v případě zahájení útoku NATO či USA na Ruskou federaci.

Tento krok by směřoval k naší spolupráci s dalšími zeměmi v rámci všech azimutů, a to na bázi vzájemné výhodnosti. Se zeměmi EU by bylo nadále možné obchodovat, nikoliv však jejich prostřednictvím exportovat naše výrobky do dalších zemí tak, aby zisk zůstával v Německu či příp. v jiné ze zemí EU.

Tento postup lze realizovat, nebude-li k tomu chybět vůle našich představitelů. A ta je zatím tou největší překážkou v realizaci celého záměru, neboť její představitelé jsou spojeni s Bruselem v rámci stávajícího uspořádání Evropy a o dalším odmítají vůbec uvažovat. A ta část naší politické scény, která naopak prosazuje zájmy amerických neoconů u nás, má zase jiné plány. Psát o důvodech k tomu vedoucích by vydalo na další článek.

Rozhodování v této věci nepočká, islamizace Evropy postupuje průběžně vpřed a naší zemi se nevyhýbá a nevyhne, ač naši představitelé tvrdí pravý opak. Pozdní rozhodnutí je totéž jako souhlas se stávajícím postupem (viz A/). Změny budou pak fatální a nevratné. Je to všechno na nás, vážení spoluobčané.

Mějme to na paměti a postupujme podle toho, dokud je ještě čas!

A začněme se více zajímat o to, co naši představitelé za nás v zahraničí bez našeho vědomí a souhlasu činí, kde, kdy, jak a čím nás zavazují.

Známka 1.1 (hodnotilo 93)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

 

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 45 čtenářů částkou 6 716 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Konzervativci v Británii zvítězili. Drtivě. Brexit bude!13.12.19 10:53 Británie 5

Hidžábem to začíná12.12.19 11:38 Francie 1

Italské námořnictvo čelí Erdoganovi: Na Kypr dorazila italská fregata Federico Martinengo 10.12.19 21:50 Itálie 1

Turečtí vojáci vyvěsili tureckou vlajku na řeckém ostrově v řece Evros10.12.19 20:19 Řecko 1

Turecká letadla dnes 30x narušila vzdušný prostor Řecka v Egejském moři10.12.19 19:50 Řecko 2

Důkaz o "nezávislosti" průzkumů veřejného mínění10.12.19 14:14 Česká republika 6

Střelec v ostravské nemocnici zabil šest lidí. Neměl legální zbraň10.12.19 11:21 Česká republika 6

EU nařídila sledovat už od roku 2020 spotřebu každého řidiče, někteří na to doplatí10.12.19 11:10 Evropská unie 1

Poslanci chtějí zakázat domobranu10.12.19 11:06 Česká republika 2

Čína zakáže americkou technologii - začíná ná totální technologická válka 09.12.19 20:19 Čína 0

Cultural Enrichment #1309.12.19 19:39 USA 1

Belgie: Muslimský mob podpaluje vánoční strom na náměstí a řve "Allahu akbar"09.12.19 19:27 Belgie 1

Hihi. Chvilkaři se zlobí na Klause mladšího. Nemohou zneužit symbol trikolory09.12.19 17:51 Česká republika 3

Z dcery Angeliny Jolie a Brada Pitta se stává kluk09.12.19 11:20 USA 1

Chvilkaři proti Babišovi, Sardinky proti Salvinimu - stejný scénář, jak přes kopírák09.12.19 11:15 Itálie 1

Augsburg: Muslimové na vánočních trzích ubili hasiče09.12.19 11:11 Německo 0

V Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a oddílů SS 08.12.19 21:01 Česká republika 3

Istanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni08.12.19 20:02 Česká republika 3

Neschválení Istanbulské dohody je neakceptovatelné, řve feministka. Odhlasujeme, že k Istanbulské dohodě přistoupí EU jako celek, vyhrožuje EU komisař06.12.19 11:41 Evropská unie 5

Národná rada SR schválila Dodatkový protokol, zavádzajúci nové trestné činy za vyjadrenia rasovej a xenofóbnej povahy06.12.19 10:56 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
30,52 Kč
Kanadský dolar
17,40 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,27 Kč
100 japonských jenů
20,95 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,73 Kč
Ukrajinská hřivna
0,98 Kč
100 rublů
36,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 803,92 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
162 312,08 Kč

Poslední aktualizace: 15.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 378