Ideologické zbraně globalismu. Feminismus

Jevgenij Rublev

28.10.2016 Komentáře Témata: Feminismus 1574 slov

Zpřetrhali jsme vazby mezi rodiči a dětmi, mezi mužem a ženou, mezi dvěma lidmi . Nikdo už nedůvěřuje vlastní ženě, dítěti, ani příteli. A brzy už ani manželky a přátelé nebudou existovat. Novorozence sebereme matkám stejně, jako sbíráme vejce pod nosnicemi. Pohlavní pudy vykořeníme." George. Orwell, 1984

Feminismus je pravděpodobně nejdestruktivnější ideologie v moderním světě. Tato ideologie nezabíjí jednotlivce, zabíjí celou civilizaci. Mnozí političtí komentátoři věří, že feminismus je zodpovědný za probíhající demontáž evropské kultury a tradičních hodnot. Díky feminismu se Evropa a Spojené státy stále více a více zaplavují migranty z kulturně odlišných zemí, na základě odmítnutí svojí vlastní kultury. Klesá porodnost, likviduje se institut tradiční rodiny. Muži a ženy se stále více sami sobě vzdalují.

Ale je feminismus opravdu bojem žen za rovnost? Ne tak docela. Moderní feminismus již dávno překročil vlastní definici. Dnešní feminismus má jediný cíl, demontáž patriarchátu, genderovou rovnost ve všech prestižních profesích, sexuální osvobození žen (promiskuita a právo na potrat)

boj proti "kultuře sexuálního násilí" (rape culture), naprostou neutralitu pohlaví a sociální rovnost.

Patriarchát je "forma společenské organizace, ve které je muž hlavním nositelem politické moci a morální autority, vykonává kontrolu nad majetkem a otcové rodin mají vedoucí postavení.". Z pohledu feminismu je to systém podřízenosti žen prostřednictvím sociálních konstrukcí genderových rolí. V roce 1968 jedna z předních vůdkyň feministického hnutí, Kate Millett, vydala knihu Sexuální politika. Meylori Millett, její sestra, popisuje události těch letech:

"Bylo to v roce1969. Kate mě pozvala na setkání feministek v domě její přítelkyně Lily Karpové. Nazvaly ji "Zvyšování povědomí" a bylo to typické komunistické cvičení, široce rozšířené v Číně Maovi éry. Seděly jsme u velkého stolu a předsedkyně začala schůzi připomínající spíše liturgie, čtení modliteb v katolické církvi. Ale byl to marxismus, církev levičáků, kopírující náboženské praktiky.

-Proč jsme tady? - zeptala se.
- Udělat revoluci! - odpověděly.
- Jakou revoluci?
- Kulturní revoluci! - odpověděly sborem.
- A budeme mít kulturní revoluci? - zeptala se přísným tónem.
- Zničit americkou rodinu!
- Jak zničit rodinu?
- Zničíme americký patriarchát! - reagovaly na pokraji extáze.
- Jak zničíme americký patriarchát?
- Zbavíme ho moci!
- Jak to uděláme?
- Zničíme monogamii!
- Jak zničíme monogamii?
A vždy zazněla ohlušující odpověď, bylo pro mne těžké věřit vlastním uším. To je planeta Země? Kdo jsou ti lidé?
- Podpora promiskuitě, erotice, prostituci a homosexualitě - křičely sborově.

Pak nastala dlouhá diskuse o tom, jak dosáhnout těchto cílů prostřednictvím Národní organizace žen. Bylo jasné, že méně než se zničením západní společnosti se nespokojí. Plánovaly "penetraci" všech veřejných institucích, médií, vzdělávacího systému, právního systému, exekutivy a dokonce i knihoven "(1).

Jak nyní můžeme vidět, téměř o 50 let později, byl plán úspěšný.

Ale Kate Millett současnosti trpí duševními poruchami, žije o samotě, daleko od jejích přátel "v boji". Její poslední dopisy jsou plné hořkosti a osamělosti. Nicméně nezničila jen svůj vlastní život. Feministické hnutí způsobilo největší škody na celé evropské civilizaci.

Pohlaví, z pohledu feminismu, je sociální konstrukce. Mezi muži a ženami není žádný rozdíl, takže pokud povoláním dominují muži, je tato skutečnost sama o sobě důkazem diskriminace. Tato zásada ale platí selektivně pouze pro prestižní a vysoce placené profese. Nikdo neslyšel o feministkách, bojujících za rovnost v uhelném průmyslu nebo stavebnictví. Avšak například v Silicon Valley každá velká firma je přinucena přijmout „slavnostní závazek“ na "vyváženost" pracovní síly (take the diversity pledge).

Pro příklad se můžete podívat na stránky Applu (2) nebo Googlu (3). Společnosti platí personalistům dvakrát víc za nábor žen nebo zástupců menšin, než bělochů. A také platí, že pokud jste bílý muž, je vaše místo ve frontě na povýšení ve firmě až na samém konci ocasu.

Pod stejným tlakem je i Hollywood, Federální služba pro zaměstnanost zahájila vyšetřování kvůli nedostatku žen mezi hollywoodskými filmovými režiséry (4). Pozornost je obrácena i k sexuálním menšinám a již brzy může svou orientaci změnit i Captain America (odpovídající petice již existuje).

Feminismus je plně usídlen i na západních univerzitách. O boji proti "kultuře sexuálního násilí". Christina Hoff Sommers říká: "Mámy a tátové, bojte se o své syny. Na univerzitách je již dlouho vedena "válka proti mužům", kdy v kurzech genderových studií a skupinách v boji za práva žen dívkám vysvětlují, že muži jsou toxičtí. Mnoho "vzdělaných žen" ochutnalo feministickou Kool Aid. (Ochucený nápoj, poznámka editora)

Dívky na Yale a Harvardu se cítí být utlačovány. Je to šílené, jakákoliv dívka může prohlásit, že byla obětí sexuálního násilí, přičemž ale domnělý pachatel nemá žádnou možnost obrany. Existuje velké množství případů, kdy ještě rok, či více, po rozchodu se svým přítelem dívka náhle oznámí, že jím byla sexuálně zneužita. Ve studiu a kariéře mladého muže to samozřejmě znamená konec.

Stojí za zmínku, že i rodiče dívek se mají čeho bát. Bát se toho, že dostanou domů přesvědčenou feministku, domnívající se, že promiskuita je standard pro ženu a označení "děvka" je důvod k hrdosti. Domnívající se, že potrat je základním právem žen, že základ všech problémů jsou muži a že společnost je jí dlužna. Otec pro ni bude utlačovatel matky, bez ohledu na to, jak je jejich rodina v pořádku. Že mateřství je překážkou na její cestě životem a obecně i zátěží, že rodina je institutem útlaku.

Tím, že popírá rozdíl mezi muži a ženami, popírá feminismus i právo žen být ženskou a být v souladu s vlastní duší. Ženy jsou přinuceny rozhodovat se spíše jako muži a přichází tím o radost z vlastní přirozenosti. Studie ukazují, že moderní západní ženy se cítí daleko hůře, než v minulosti (5).

Muži jsou naopak neustále napadáni za jakéhokoli chování, které je pro přitom typické. S americkými a evropskými chlapci se v dětství zachází jako se špatně se chovajícími dívkami. Už si nesmí hrát na policii a na zloděje, střelba z atrap pistolí nebo hry s jakýmkoli fyzickým kontaktem jsou také zakázány. Školní programy jsou stále víc ohýbány pro dívky, stejně jako programy na univerzitách. Výsledkem je, že výkon chlapců opticky klesá a stále méně mladých mužů se dostává na vysoké školy. Zaměstnavatelé navíc platí za stejnou práci více ženám aby se vyhnuli soudním sporům.

To vede k tomu, že muži do 40 let vydělávají méně než ženy, ty si potom nechtějí vzít takové muže.

V souvislosti s přílivem imigrantů ve Švédsku se výrazně množí sexuální útoky na ženy. Počet znásilnění v zemi se zvýšil téměř 15 krát oproti blahobytným sedmdesátým létům. Když se někteří švédští muži rozhodli organizovat hlídky ve stanicích metra a na nádražích, aby ženy chránili před útoky, švédské feministky vyvolaly mediální bouře s heslem "Nejsme vaše ženy, nemusíte nás chránit!" (6)

Není divu, že v Rotterheme, kde místní pákistánská komunita soustavně znásilňovala místní teenagery, více než 1400 dívek za 11 let, nepodnikli místní Švédi a ani policie žádnou akci. (7) Když bylo tisíce žen napadeno v předvečer nového roku v Kolíně nad Rýnem a dalších městech v Evropě a místní sdělovací prostředky tajily tuto informaci pět dnů, nikdo tyto ženy nechránil, ani policie, ani manželé, otcové nebo bratři . To je výsledek vytěsňování „toxické“ mužnosti u západních mužů dvou posledních generací.

Za zmínku stojí skomírající stav institutu rodiny. Jak již bylo zmíněno výše, zničení manželství je viděno feministkami jako hlavní účel jejich hnutí. V Americe se dnes rodí téměř polovina dětí mimo manželství. (8) Feminismus povzbuzuje ženy, aby zůstávaly jako matky samoživitelky (nejsou-li pro bezdětnost). Zákony o rodině zbavují muže prakticky všech práv, současně ale na nich nechávají všechny finanční povinnosti. Ve Francii dokonce nemá otec právo ani na genetické vyšetření, pokud chce dokázat, že žena porodila dítě jiného muže. Ale alimenty je samozřejmě platit povinen. Ženě stačí říci, že se bojí svého manžela. V poslední době to třeba udělala Angelina Jolie, když informovala o rozvodu s Bradem Pittem. Je to standardní formulace, kterou doporučují ženám právníci a dává jim maximální výhodu v rozvodu. Ženy nemusí nic dokazovat, manžel je vinen. Není divu, že se muži sňatkům vyhýbají. Navíc sňatkem získávají nádech staromódních mužů a žen, kteří chtějí založit rodinu a vychovávat děti. Sexuální promiskuita mezi ženami představuje pro muže velké pokušení, přičemž současně platí, že legislativa činí manželství velmi riskantním podnikem. Ženy, které se rozhodnou být matkou a starat se o děti a domácnost, jsou podrobeny veřejné kritice. Mužům není dána příležitost být oporou rodiny.

Ale feminismus se nezastavil u transformace západních zemí. OSN staví genderovou rovnost mezi "rozvojové cíle tisíciletí" (je legrační, když organizace se sedmdesáti letou historií stanoví cíle na tisíc let). Evropská unie a Světová banka uložila omezení na obchod se zeměmi, kde jsou ženy nedostatečně zastoupeny v určitých odvětvích či parlamentu. Tak elitní globalisté používají ekonomické nástroje na podporu feminismu ve světě. Pod rouškou boje za rovnost a práva se provádí demontáž kultur a tradičního způsobu života, výměnou za sjednocení světové populace. Ve skutečnosti je to ideologie, která popírá přírodu a zachází s muži a ženami jako s polotovary, bez rozdílů a preferencí. A jako každá jiná ideologie, která popírá realitu, i feminismus je odsouzen k zániku. Jedinou otázkou je, zda přežije evropskou civilizaci, a zda je Rusko imunní, aby nedošlo k přenosu nemoci.

Odkazy

  1. http://www.frontpagemag.com/fpm/240 037/marxist-feminisms-ruined-lives-mallory-millett
  2. http://www.apple.com/diversity/
  3. https://www.google.com/diversity/
  4. http://www.essence.com/2016/05/12/fed-investigate-gender-discrimination-hollywood
  5. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.1.2.190
  6. https://www.thelocal.se/20 160 202/swedish-women-tell-racists-im-not-your-woman
  7. http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-28 939 089
  8. http://www.cbsnews.com/news/almost-half-of-first-babies-in-us-born-to-unwed-mothers/

Идеологическое оружие глобализма. Феминизм vyšel 20. října 2016 na eadaily.com. Překlad v ceně 670 Kč Zvědavec.

Známka 1.3 (hodnotilo 112)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

24

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 58 čtenářů částkou 7 113 korun, což je 24 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Zvědavec bude pár dnů bez aktualizace16.01.19 13:17 Česká republika 3

Migrant z Afghánistánu zaútočil na těhotnou ženu s nožem12.01.19 22:55 Německo 2

„Kanada“ hodlá do roku 2021 přijmout milion přistěhovalců12.01.19 15:33 Kanada 2

Čína má v ČR stavět 5G síť? 10.01.19 22:08 Česká republika 13

Muže stíhali za email ředitelce školky, kde varoval před zveřejněním fotky černé panenky10.01.19 16:59 Česká republika 7

27 tisíc podpisů pod výzvou "zastavte 5G sítě"09.01.19 16:45 Neurčeno 6

Podivná reklama na Novinkách.cz: Darujte vajíčko09.01.19 11:15 Česká republika 0

USA - sankce pro Německo?09.01.19 08:03 Německo 0

Petr Bystroň z AfD popisuje situaci v dnešním Německu08.01.19 21:12 Německo 2

Lepšolidé a sluničkáři přizabili předáka AfD08.01.19 11:00 Německo 7

V USA můžete být kdykoliv bezdůvodně spoután a uvězněn06.01.19 14:11 USA 3

Sorosjugend tvrdí, že ruský zákon zakazující propagaci buzen škodí dětem06.01.19 13:24 Neurčeno 3

Společně k rozmanitosti: pátá kolona nezahálí02.01.19 20:30 Česká republika 4

Dvojí metr už nemůže být zřetelnější02.01.19 10:54 Evropská unie 4

Silvestr po anglicku: Muž šel na kolemjdoucí s nožem, měl přitom vykřikovat cosi o velikosti Alláha01.01.19 14:02 Británie 3

Imigranti chodili po německém městě a z legrace mlátili a kopali lidi01.01.19 13:59 Německo 11

Česká televize opět v dětském vysílání propagovala pozitiva islámu01.01.19 13:51 Česká republika 2

Nový rok ve Francii: stovky spálených automobilů, střelba, hořící kontejnery, slzný plyn, zatčení01.01.19 13:31 Francie 0

Velmi trefné shrnutí současné situace v ČR31.12.18 20:11 Česká republika 1

Zadlužení Afriky cizím investorům: Po Srí Lance hrozí i Keni, že odevzdá svůj přístav Číně 31.12.18 19:00 Kena 2

Měnové kurzy

USD
22,39 Kč
Euro
25,54 Kč
Libra
28,79 Kč
Kanadský dolar
16,90 Kč
Australský dolar
16,08 Kč
Švýcarský frank
22,61 Kč
100 japonských jenů
20,57 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,76 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 988,18 Kč
1 unce stříbra
349,13 Kč
Bitcoin
80 972,62 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 173