Evropa supů

Maru

19.2.2015 Komentáře Témata: Evropská unie, Řecká krize 1693 slov

Co se vlastně seběhlo v pondělí na jednání skupiny ministrů financí zemí eurozóny s Řeckem? Proč vše skončilo odchodem Řecka z jednání? Koncem minulého týdne byla situace jiná – Tsipras věřil v dohodu a vedl přátelský rozhovor s Junckerem a s představiteli Trojky. V pondělí, po krachu rozhovorů, však rozčileně poukazoval na to, že návrh předložený Řecku k podpisu neobsahoval nic z toho, na čem se s Trojkou v minulém týdnu dohodli.

Nyní zaznívají silná slova o Grexitu (odchodu Řecka z eurozóny), o krachu, o tom, že řecká vláda jedná nezodpovědně. Německý tisk jednotně napadá řeckého ministra financí Varoufakise a označuje ho za „téměř nestydatého“, „špatného krizového manažera“, „vyjednavače bez znalosti trhů a politiky, kterého nelze brát vážně“, „nerozumného“ a „nevychovaného“ (Deutsche Welle).

Zuřivost německých médií nepřímo potvrzuje zprávy z řeckých novin, že německý velvyslanec v Aténách požádal řeckého premiéra Alexise Tsiprase, aby svého ministra financí vyměnil. Sociálně-demokratická strana SPD, koaliční partner Merkelové, vyjádřila stejný požadavek a náznaky, přicházející z Paříže, potvrzují, že ani tam nejsou řeckým ministrem financí nijak nadšeni.

Proč dopadá na Varoufakise tolik zloby? Vysvětlení je jednoduché. Varoufakis je schopný, nedal se zlomit a transparentně zveřejnil, co se na pondělním jednání mezi Řeckem a skupinou eurozóny skutečně odehrálo. Řekl médiím, že před jednáním skupiny eurozóny mu komisař pro měnové záležitosti EU, Pierre Moscovici, předal koncept, pod který by se Varoufakis milerád podepsal.

Náměstek řeckého ministra financí, Eykleidis Tsakalotos, na svém facebookovém účtu napsal, že tento návrh byl kompromisní dohodou schválenou Draghim (ECB), Lagardeovou (MMF) a Moscovicim (EU).

Oficiální věřitelé Řecka, tzv. Trojka (EU, MMF a ECB), v něm byli vůči Řecku o něco smířlivější. Uznali humanitární krizi v Řecku, souhlasili se čtyřměsíčním přechodným programem včetně technické pomoci ze strany EU. Dokument neobsahoval zmínku o privatizaci, reformě pracovního práva nebo penzijního systému, které jsou pro novou řeckou vládu nepřijatelné (viz obr. Koncept 1).

Krátce před začátkem jednání však vůdce euroskupiny, Jeroen Dijsselbloem, předal řeckému ministrovi financí jiný koncept, zcela odlišný. Tento nový návrh obsahoval nejen zmínku o prodloužení současného programu na 6 měsíců, ale i formulaci, že „řecká vláda uznává svůj silný závazek nepodnikat jednostranné kroky a spolupracovat v úzkém souladu s evropskými a mezinárodními partnery zejména v oblasti daňové politiky, privatizace, reforem pracovního práva, penzijního systému a finančního sektoru.“ (viz obr. Koncept 2).

Co se vlastně stalo? Tsakalotos na Facebooku píše, že návrh, který předal Varoufakisovi Moscovici byl „sestřelen“ Dijsselbloemem pravděpodobně na nátlak Německa. Bylo to tedy Německo, kdo torpédoval pondělní dohodu euroskupiny s Řeckem?

Mělo by pro to dobré důvody.

V sobotu totiž Tsipras oznámil, že Řecko je připraveno uskutečnit 70 % požadovaných reforem. Zbývajících 30 % označil za toxické vůči Řecku – privatizaci, reformu pracovního práva a penzijního systému. Řekl, že „řecký lid dal ve volbách jasně najevo, že o jeho důstojnost se nepovede žádné vyjednávání" a že liberalizaci pracovního trhu bude řecká vláda diskutovat s pracujícími a důchodci: "Cokoli uděláme, uděláme na základě vnitrostátního dialogu, nebudeme vydávat zákony vynucené vnějším tlakem."

Dále prohlásil, že řecká vláda přehodnotí dohodu za 1,2 miliardy EUR, která by dovolila Německu zprivatizovat 14 řeckých regionálních letišť a že Atény také zastaví privatizaci dvou přístavů.

Na podporu Tsiprase probíhaly v té době demonstrace ve městech zemí Evropské unie včetně Německa.

Prohlášením Varoufakise se v pondělí se zhroutil mýtus, že na schůzce skupiny eurozóny probíhají nějaké diskuze či jednání. Důkazem je, že oba návrhy připravili nejvyšší úředníci euroskupiny (Dijsselbloem a Moscovici) ještě před zasedáním.

Co tedy vlastně dělali ministři financí eurozóny během setkání? Mají vůbec ještě nějaké slovo při formování politiky eurozóny? Nebo tam jen posedávají a dostávají nemalé platy za to, že odsouhlasí, co jim vrcholní úředníci eurozóny nadiktují?

Žádné diskuze evidentně neprobíhají. Vše je předem dohodnuto vůdci euroskupiny „pravděpodobně na nátlak Německa“ a podáno vydíráním „ber a nebo nech být“.

Několik ministrů financí eurozóny později po schůzce oznámilo, že Řecko nepředložilo žádné návrhy. V odpověď na to Řecko publikovalo třiceti stránkový tzv. Varoufakisův soubor, který obsahoval:

 • proslovy Varoufakise na dvou schůzkách euroskupiny v únoru s návrhy opatření
 • návrhy Moscovici a Dijsselbloema
 • reference na výsledky práce technických týmů obou stran
 • studii pro regulaci řeckého dluhu (120 % HDP v 2020)
 • žádost o dotace pro přechodné období 4-6 měsíců
 • tři závazky řecké vlády svým věřitelům
 • požadavek rozpočtového přebytku 1,5 % v 2015
 • specifikaci čtyř červených čar
 • sedm návrhů reforem v oblasti daňových úniků, přečerpávání rozpočtu atd.; reformy mají být aplikovány v součinosti s OECD

Další podrobnosti zde.

V úterý ráno během zasedání Rady ECOFIN Pierre Moscovici před novináři vyloučil, že by byla Evropa ohledně přístupu k Řecku rozdělena. Nevysvětlil však, jak je možné, že byly řeckému ministrovi financí předloženy dva natolik rozdílné koncepty.

A ani Dijsselbloem se s žádným vysvětlením nenamáhal.

Alexis Tripras později ve svém proslovu pro parlamentní skupinu Syrizy uvedl:

"Nemysleli jsme si, že bychom mohli naše problémy překonat za tři týdny. Ačkoli občan již necítí opovržení a roztrpčení. Určití lidé se již nemohou chovat, jako kdyby Řecko bylo kolonií. Nebudeme jednat s termíny a najdeme řešení. Dodržíme své závazky vůči lidem. Neustoupíme od našeho vládního programu, jak jsme to řekli a jak jsme to také mysleli. Řecká demokracie nebude vydírána a nebude také nikoho vydírat. Hovoříme s EU jako s rovnocenným partnerem. Poprvé někdo řekl 'Ne' a také to tak mínil.“

K Německu:

„Od německého lidu nás nic nedělí. Všichni jsme viděli, jak nám demonstracemi vyjádřil svou podporu a solidaritu.“

S odkazem na karikaturu v novinách Syrizy, která ukazuje Schäubleho v nacistické uniformě, Tsipras řekl: "Je to velmi nešťastný krok. Nikdo není oprávněn si pohrávat s duchy minulosti - a to ani v žertu."

Poznámku německého ministra financí Schäubleho, že lituje Řeky a jejich nezodpovědnou vládu, Tsipras komentoval:

„Pan Schäuble ztratil trpělivost a vyjádřil se vůči Řekům pohrdavě. Mohu říci, že by bylo lepší litovat lidi, kteří chodí s hlavou skloněnou. Ty by měl politovat.

Červené čáry stanovené Řeckem jsou červenými čarami všech lidí v Evropě.

Lidé se k nám obracejí pro úlevu od katastrofálních úsporných opatření a pro obrat k tomu, co nazýváme trvale udržitelným rozvojem.“

K legislativě:

„Ve čtvrtek podáme první návrhy zákonů sociální záchrany, abychom lidem ochránili domovy (návrh na zákaz konfiskace domů, ve kterých rezident trvale bydlí a opatření pro splácení dluhů občanů vůči státu ve více než 100 splátkách).

Druhý návrh zákona skoncuje se středověkými pracovními podmínkami vytvořenými Trojkou.“

K jednání s euroskupinou:

"To, co chceme, je řešení, ne roztržka nebo rozdělení. Před zasedáním euroskupiny a po proběhlých konzultacích jsme vzali na vědomí návrh společného komuniké pana Moscovici, který měl být základem k jednání. V rámci našich červených čar jsme akceptovali, že se snaží přispět k vzájemnému řešení situace.

Návrh se odkazoval na prodloužení smlouvy o půjčce, které by vedlo k prozatímní dohodě jako přechodné etapě k nové smlouvě pro rozvoj Řecka. 15 minut před začátkem zasedání jej pan Dijsselbloem nahradil jiným, o kterém jsme neměli ani tušení. Tento krok nás měl donutit k dohodě.

To je důkazem, že v eurozóně existují kruhy, které chtějí podlomit řeckou vládu a zahrávají si s budoucností Evropy. Jednání s partnery není technické, ale hluboce politické a bude mít své geopolitické důsledky. Řešení přijde od politických vůdců a nikoli od technokratů. Včera jsme se na okamžik ocitli velmi blízko za 5 minut 12. Dnes jsme optimističtí.“

Aktuálně 18. 2. 2015:

Řecká vláda oznámila, že požádá o šestiměsíční prodloužení dohody o půjčce (nikoli bailout programu) - tedy do srpna. Původně trvala na prodloužení jen do května, ale vyšla svým evropským partnerům vstříc. Vláda odouhlasila začlenění následujících podmínek:

 • žádné opatření, které by zatěžovalo rozpočet
 • prodloužení dotací
 • důležitými klíčovými slovy jsou most, rozvoj a změna
 • opatření proti humanitární krizi
 • změny v pracovním trhu, které nezatíží rozpočet

Požadavek řecké vlády vychází z pondělního návrhu Pierra Moscovici, zatímco Schaeuble, Juncker & spol. trvají na návrhu Dijsselbloema, který Řecko odmítlo.

Ještě před tím, než byl avizovaný požadavek Řecka vypracován, zavrhl jej německý ministr financí Schaeuble se slovy:

"Neexistuje žádná dohoda o půjčce, existuje pouze pomocný program pro Řecko. Řecko může prodloužit své dohody o půjčce pouze pokud uskuteční požadované reformy a úsporná opatření. Řecko chce více úvěrů, ale jsou zde nějaké podmínky. Je to o principu pomoci jim, aby si pomohli sami."

Dodejme jen, že až dosud byly všechny řecké ať sociálně-demokratické či pravicově konzervativní nebo koaliční vlády vůči evropským požadavkům loajální. Na principu "pomoci jim, aby si pomohli sami" se ze státního rozpočtu sanovaly soukromé banky, privatizoval se státní majetek, zvyšovaly se stávající daně a vyhlašovaly se nové daně, snižovaly se mzdy a penze a bourala se právní ochrana zaměstnanců.

Se "záchranným" bailoutem se začalo v roce 2010. Výsledkem této pomoci je, že od roku 2009 v Řecku:

 • poklesl HDP o 25 %
 • narostl státní dluh na 185 %
 • nezaměstnanost se zvýšila na 27 %
 • nezaměstnanost mladých se zvýšila na 60 %
 • přišlo o práci cca 1.200.000 lidí
 • bylo uzavřeno 30 % podniků
 • platy poklesly o 40 %
 • penze poklesly o 50 %
 • míra chudoby vzrostla o 100 %
 • míra chudoby u dětí vzrostla o 41 %
 • deposity bank se snížily o 80 miliard
 • počet domácností bez elektřiny se zvýšil o 250 %
 • fondy sociální bezpečnosti ztratily 35 miliard
 • 250.000 vědeckých pracovníků opustilo Řecko
 • 10 % nejbohatších vlastní více než 56 % bohatství

Ti, kterým tento vývoj vyhovuje, se pokusí udělat z nové řecké vlády exemplární případ. Potřebují totiž zastrašit ostatní reformátory, kteří se na svůj vstup do vysoké politiky teprve chystají - např. představitele strany Podemos ve Španělsku.

Tsipras se se svou vizí Evropské unie spřátelených spolupracujících zemí pořádně "sekl".

EU je jen nástrojem, který supům umožňuje hodovat na slabších státech.

Koncept 1:

Koncept 2:

Zdroje:

Známka 1.1 (hodnotilo 130)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 108 čtenářů částkou 12 253 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Italští politici zuří: Macron nás chce vytlačit z našich speciálních vztahů s Libyí24.07.17 17:17 Itálie 1

Italský generál Vincenzo Santo: Pokud by vláda chtěla, naše armáda zastaví veškeré vyloďování migrantů v Itálii24.07.17 16:32 Itálie 0

Macron chce v Libyi sjednotit vojenské síly Haftara a al-Serraje23.07.17 23:28 Francie 0

V Nemecku ostro kritizujú pripravovaný ruský zákon, ktorý je… takmer presnou kópiou nemeckého zákona23.07.17 23:11 Německo 0

Financial Times: Orbán bráni Poľsko; prehlbuje rozkol medzi východom a západom23.07.17 23:01 Evropská unie 0

Pripravuje sa úrad európskeho prokurátora. Bude môcť stíhať občanov Slovenskej republiky bez zásahu našich úradov. Hrozí úplná strata suverenity23.07.17 22:23 Evropská unie 1

Německo zrušilo naši státní hranici. Německé cedule označují hranici mezi ČR a Německem (Bavorsko) za zemskou a nikoli za státní23.07.17 21:54 Česká republika 1

I Švýcarsko se již transformuje na Afriku: Afričtí migranti na pochodu švýcarským městem Brügg23.07.17 18:07 Švýcarsko 1

Buzny oslavovali v Německu22.07.17 23:17 Německo 1

Sterilizace a koncentráky. Vzniká film o utrpení Afroněmců za Hitlera22.07.17 22:32 Nigérie 4

Likvidace mužů a jejich kastrace pokračuje na všech frontách, i v módě22.07.17 17:19 Česká republika 10

Američané stavějí v Sýrii 10 (slovy deset) základen21.07.17 04:24 Sýrie 0

Herec Stropnický poslal české vojáky do Pobaltí20.07.17 21:01 Česká republika 4

Senátorovi McCainovi diagnostikovali zhubný nádor mozgu20.07.17 11:30 USA 5

Firma Apple uvedla nové emotikony. Je mezi nimi i muslimka s hidžábem20.07.17 10:51 USA 0

Švédsko utratí za imigranty 19% státního rozpočtu17.07.17 23:04 Švédsko 4

Mezi nigerijskými imigranty jsou vysoké počty nakažených virem HIV, k italské vládě putuje stížnost17.07.17 22:11 Itálie 0

Migrace je nevyhnutelná, migrace je nutná, migrace je žádoucí! 17.07.17 21:33 Evropská unie 7

Zvrat v uprchlické krizi: EU omezuje export nafukovacích člunů do Libye!17.07.17 16:50 Evropská unie 2

Schorndorf - cca 1.000 krimigrantů bojuje s policií17.07.17 13:44 Německo 4

Měnové kurzy

USD
22,38 Kč
Euro
26,04 Kč
Libra
29,15 Kč
Kanadský dolar
17,89 Kč
Australský dolar
17,73 Kč
Švýcarský frank
23,63 Kč
100 japonských jenů
20,13 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
6,11 Kč
100 maď. forintů
8,54 Kč
Ukrajinská hřivna
0,87 Kč
100 rublů
37,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 092,09 Kč
1 unce stříbra
368,69 Kč
Bitcoin
62 016,04 Kč

Poslední aktualizace: 25.7.2017 00:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 593