Occupy Wall Street:

Umělá opozice Nového světového řádu

Oliver Janich

25.10.2011 Komentáře Témata: Současné události 1596 slov

„Dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, ale co se týče vesmíru nejsem si zcela jistý.” Můj oblíbený citát Alberta Einsteina by mohl uvádět mnoho článků, ale jedná-li se o hnutí Occupy, je zcela přesný.

Nejprve: Nedomnívám se, že každý kdo je součástí tohoto hnutí, je hloupý. Mnoho lidí má oprávněné pochyby ohledně systému a chce něco udělat. Rovněž nelze od každého, kdo vyjde do ulic, očekávat, že si nejprve pročte velké množství knih, které se zabývají finančním systémem. Nicméně pro ty, kteří jsou u kormidla, jakož i pro ty, kteří se nechávají zvát do televizních diskusí, by toto mělo být samozřejmostí.

Vždy je obtížné rozlišit, jedná-li se o zlý úmysl nebo o hloupost. Byla Angela Merkelová v květnu 2010 během první pomoci Řecku, tedy v téže době kdy celá katastrofa začala, v Moskvě náhodou anebo tam byla proto, aby převzala povely svých řídících důstojníků? Hlasují poslanci pro vydrancování Německa z toho důvodu, že je někdo vydírá, nebo proto, že jsou prostě hloupí? Kdo to dokáže posoudit?

Co se týče hnutí Occupy, je to podobné. Jak líčím ve své knize Das Kapitalismus-Komplott, používá globální elita stále stejné schéma, které se zakládá na Hegelově dialektice. Vytvoří nějaký problém (teze), dopředu znají reakci lidí (antiteze) a poté nabídnou předem připravené řešení tohoto problému (synteze). Cíle globalistů známe dobře, neboť je sami popsali v nepřeberném množství knih a článků: Globální politické struktury (=definice pro světovou vládu, bývalý Mitterandův poradce a další o tom píší zcela otevřeně), eliminace svobody a osobního vlastnictví a centrálně plánované hospodářství. Globalisté rovněž usilují o zničení individua, protože člověk podle nich něco znamená pouze jako součást kolektivu. H.G.Wells popisuje detailně Nový světový řád ve své knize The New World Order. Jako příklad a vzor nám nyní slouží Evropská unie. Oblíbeným cílem globalistů je globální daň, kterou budou muset platit všichni lidé, aby bylo jejím prostřednictví možné tyto globální struktury financovat.

Co požadují lidé z hnutí Occupy? Na začátku se maskovali, ale nyní se pravda pomalu dostává na povrch: vyšší daně a vice regulace. Také na německých webových stránkách tohoto hnutí najdete prakticky seznam přání socialistických globalistů: zahájení sociálně-ekologické transformace evropského hospodářství, zavedení daně z finančních transakcí a ústavně garantované právo na, podle tarifu ohodnocenou práci a další donucovací opatření namířená proti občanům, které má toto hnutí údajně zastupovat. Ve vysílání Alexandra Benesche (Infokrieg.tv – p.p.) se jeden z organizátorů hnutí vymlouval, že na stránky hnutí může přispívat kdokoliv. Nicméně výše uvedené požadavky nebyly ze stránek staženy ani po vysílání. Že by bylo množné rovněž požadovat zrušení ECB (Evropské centrální banky)? (Výzva pro čtenáře: pokuste se o to).

Samozřejmě se na scéně objevují opět obvyklí podezřelí: hlavní globalista George Soros pravděpodobně oklikou financuje toto hnutí, Obama, jenž je sponzorovaný Wall Street, projevuje “porozumění” a největší zloduch ze všech, Ben Bernanke, se vyslovuje pro “solidaritu” s tímto hnutím. Nelze se tedy divit, že se hnutí Occupy vyhýbá hlavnímu problému, jímž je státem garantovaný monopol na peníze FEDu (centrální banky USA – p.p.) nebo Evropské centrální banky (ECB), které neustále vytvářejí peníze z ničeho, což je skutečná podstata dnešní krize. Naopak příznivci Rona Paula, který již po několik desetiletí požaduje odstranění tohoto kartelu velkých bank, jsou hnutím Occupy Wall Street často šikanováni a vykazováni z demonstrací. V zajímavém videu Adama Kokeshe se účastníci tohoto hnutí vůbec netají svým (levicově) totalitním viděním světa. Tito lidé ničí svobodu tisku, když nedovolí, aby byli zabíráni cizí kamerou, ale sami sebe vehementně natáčejí, jakmile dorazí policejní jednotky, když propagují násilí, když někdo z nich přebírá zodpovědnost a tak dále a tak dále.

Iniciátoři hnutí si přejí zůstat v anonymitě, což je dostatečně podezřelé. Představitelé levice se během shromáždění střídají jako na běžícím pásu. Ale to, co je opravdu nebezpečné, je způsob, jakým s tímto fenoménem zacházejí zrádcovská media. V Německu ještě ani nedošlo k jedné jediné demostraci hnutí Occupy a pořadatel byl již dopředu pozván do čtvrtečního pořadu Maybrit Illnerové (diskusní pořad ZDF – p.p.) a bylo mu tam umožněno propagovat demonstraci, která se měla teprve uskutečnit. Strana rozumu (Partei der Vernunft) organizuje již měsíce demostrace proti euru a nikdo z těch, kteří jsou za tyto demonstrace zodpovědni (autor tohoto článku je jedním z nich), nebyl do pořadu pozván. Jak je to možné?

Tyto demonstrace byly ignorované stejně tak jako média ignorují hnutí Rona Paula ve Spojených státech. Proč? Protože v rámci tohoto hnutí jde o skutečný problém: o systém centrálního bankovnictví, o kartel velkých bank. Banksteři mají z odstranění tohoto kartelu takový strach, že raději vytvořili svou vlastní opozici. Za kulisami si již mnou ruce ti, jejichž mottem je “řád z chaosu”. Tito lidé v zákulisí doufají, že se odehraje pokud možno velké množství mimoparlamentních protestů, aby bylo na základě toho možné ještě více posílit moc státu. Dále doufají, že se podaří vytvořit evropskou supervládu, aby mohli zničit poslední zbytky svobody. Je kuriózní, že úřastníci hnutí Occupy požadují vice toho, co tento problém způsobilo: více plánovaného hospodářství, větší zasahování a diktát státu. Z tohoto důvodu se hodí výše uvedený Einsteinův citát.

Pokud nebereme v potaz požadavky hnutí Occupy, které mohou být hnutím ovšem podle potřeby opět kdykoli dementovány, zanechali skuteční iniciátoři hnutí za sebou stopy, jež nelze vymazat. Na oficiální stránce hnutí se nachází návod ke kolektivismu, který snad ani nemůže být vice zrádcovský. Odhlédneme-li od toho, že tento návod zřetelně říká, že jedinec (člověk) není ničím a kolektiv vším, obsahuje tento text klíč k těm, kteří se ukrývají v pozadí. Takovýto hrůzostrašný způsob řízení skupin pochází přímo z laboratoří Tavistockého institutu. Počínaje stránkou 183 popisuji ve své knize, která byla napsána ještě předtím než se objevilo hnutí Occupy, techniky skupinové dynamiky, které byly vyvinuty Kurtem Lewinem. Tyto techniky se používají v rámci hnutí Occupy. Cílem těchto technik je redukovat člověka na úroveň zvířete. Díky těmto technikám mizí vysoce diferencované a mnohostranné schopnosti jedince. Účastníci hnutí jsou rozrušeni, ale hlubší analýzy již schopni nejsou. Pokud se vám při sledování těchto obrázků vybaví slovo sekta, tak se nemýlíte. Účelem opakování textů řečníků kolektivem je vytvoření pocitu sounáležitosti se skupinou, v níž se individuum vytrácí. “Borgové” nechávají zdravit. Tato komunistická propaganda se snaží potlačit podstatu člověka: člověk přichází na svět sám a svobodný, nikoliv ve skupině. Člověk je sice sociální bytostí, ale z toho důvodu, že to chce sám ze své vlastní vůle, a nikoliv proto, že by k tomu musel být donucen. Těchto okolností využívá “elita”, aby mohla kontrolovat obyvatelstvo. Elita namlouvá lidem, že stát je tímto společenstvím. Přitom lidé nepotřebují žádné byrokraty k tomu, aby mohli společně žít, pracovat a svobodně si vyměňovat výsledky své práce.

Tavistocký institut je zodpovědný téměř za veškerou, na strachu založenou propagandu, kterou tato planeta musela projít v minulých desetiletích. Globální “elita” používá tento institut proto, aby ovlivňovala lidi a učinila z nich to, o co usiluje: stádo ovcí.

Mezitím již Hans Dietrich Genscher (bývalý ministr zahraničí a vícekancléř SRN – p.p.) definoval úlohu EU v Novém světovém řádu, když prohlásil: “Buďto se vydáme cestou, která vede ven ze vzájemné zodpovědnosti za budoucnost, což v konečném důsledku znamená únik do národního osamocení, anebo se rozhodneme pro vice Evropy, to jest pro Evropu vnitřní solidarity se všemi členskými státy, jež tomuto kontinentu dovolí zaujmout důstojné místo v rámci Nového světového řádu”. Solidarita samozřejmě znamená socialismus.

Occupy Wall Street: Die kunstliche Opposition der Neuen Weltordnung vyšel 17.10.2011 na info.kopp-verlag.de, překlad R.Václav

Poznámka editora

Mám z toho v hlavě zmatek. Zkusme si utřídit, co víme.

1. Lidé jsou celosvětově naštváni na bankstery a hnutí Okupuj Wall Street vzniklo na počátku zřejmě spontánně jako projev odporu a nesouhlasu.

2. Grázlové, loutkaři a ti-které-nesmíme-jmenovat se pokusí nebo pokusili hnutí buď zdiskreditovat nebo unést – to je ostatně jejich obvyklá taktika. Nejspíše se pokusili o obojí. Z toho důvodu možná hnutí vyjadřují podporu někteří z těch, proti kterým je namířeno.

3. V tomto článku se praví (cituji): Je kuriózní, že účastníci hnutí Occupy požadují vice toho, co tento problém způsobilo: více plánovaného hospodářství, větší zasahování a diktát státu.

Ale to není pravda! Tento problém způsobil právě opak: Naprostá deregulace trhů, potlačení role státu, zrušení pravidel. To, co se článek snaží podsunout jako řešení, je ve skutečnosti náš starý známý neoliberalismus. A autor použil hanlivé spojení „plánované hospodářství“ - má to v nás vyvolat asociaci se socialismem? O žádné „plánované hospodářství nejde. Jde o stanovení pravidel, aby banky nemohly vytvořit z burzy obrovské kasino a hrát celosvětově známou hru na letadlo. V tomto pohledu je požadavek hnutí naprosto správný.

Dále se v článku uvádí: Co požadují lidé z hnutí Occupy? … zahájení sociálně-ekologické transformace evropského hospodářství, zavedení daně z finančních transakcí a ústavně garantované právo na, podle tarifu ohodnocenou práci a další donucovací opatření namířená proti občanům, které má toto hnutí údajně zastupovat...

No a? Ty požadavky jsou podle mého názoru celkem pochopitelné. Nevím sice, co se skrývá pod pojmem „sociálně-ekologická transformace“, ale na zdanění finančních transakcí nevidím nic špatného. Když mohou danit potraviny a knihy a služby a všechno, co člověk denně potřebuje, proč by nemohli danit obchody s cennými papíry? Jsou snad investoři lepší lidé nebo jsou tak chudí, že si zdanění nemohou zaplatit? Ústavně garantované právo na podle tarifu ohodnocenou práci zjevně děsí neoliberály k smrti, ano, cítím v tom jakýsi závan socialismu, ale obávám se, že doba k tomu spěje. Buď nás (populaci) vymlátí, nebo nám budou muset dát nějakou práci. Třetí možnost nevidím. Nemůžeme všichni spát pod mosty, není jich tolik. Těch mostů.

Vzniká tedy otázka, komu vlastně slouží tento článek a zda nejde o další desinformaci.

Desinformační kampaň je tak intenzivní, že už nejsme schopni poznat, co je pravda a co je podvod. A jim se to podařilo. Podařilo se jim hnutí zdiskreditovat, roztříštit a většinu lidí zmást, takže místo aby lidé hnutí podpořili, mlčí. Vyhráli. :(

Známka 2.3 (hodnotilo 86)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

49

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 100 čtenářů částkou 14 806 korun, což je 49 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Podle politiků islamizace Německu nehrozí20.10.18 12:04 Německo 0

Talibán v Afghánistánu zaútočil na schůzku velitelů Američanů a Afghánců19.10.18 14:37 Afghánistán 0

Sudety sobě: koho vlastně zvolili Pražané? Kvalitní analýza na aeronet.cz17.10.18 00:53 Česká republika 7

Ženy, pořiďte si šálu nápadně připomínající vaginu16.10.18 02:11 Británie 3

Soumrak mužství: Gucci odhalilo chystanou pánskou kolekci, muži vypadají příšerně15.10.18 19:23 Neurčeno 5

Porcování Trhání medvěda v Kladně15.10.18 15:01 Česká republika 3

Sýrie poukazuje v OSN na válečné zločiny USA15.10.18 03:42 Sýrie 1

Černoch, který měl být deportován, byl "zachráněn" cestujícími, přitom je to zločinec15.10.18 02:09 Británie 4

Juncker bude poroučet V4?14.10.18 22:58 Česká republika 3

Automatizace v Amazonu selhala. Robot u uchazečů o práci preferoval muže14.10.18 11:35 USA 3

Polsko nepodepíše OSN Globální pakt pro migraci - je hrozbou pro národní bezpečnost 14.10.18 05:34 Polsko 4

Dvěma samičkám myší se narodilo 29 potomků12.10.18 18:15 Čína 1

EU je úžasný projekt? Tvrdí to prezidenti V412.10.18 04:33 Evropská unie 12

V ČR a na Slovensku se prohánějí americká vojenská vozidla11.10.18 20:32 Česká republika 7

ČR vysílal pohádku, ve které gang ruských koček terorizuje Prahu10.10.18 21:08 Česká republika 8

Vstoupím do školky a zabiju bílé děti10.10.18 02:03 Francie 2

Americké úřady zmrazily majetky Olega Deripasky ve Spojených státech09.10.18 16:21 Neurčeno 1

Příjem azylantů je zastaven09.10.18 16:20 Švýcarsko 0

7. říjen - den obětí tzv. Rozmanité republiky Německo08.10.18 20:25 Německo 3

Marseille: 22 členů Generace identity bylo uvězněno kvůli vniknutí do ředitelství neziskovky SOS Mediterranean08.10.18 22:15 Francie 1

Měnové kurzy

USD
22,46 Kč
Euro
25,89 Kč
Libra
29,35 Kč
Kanadský dolar
17,12 Kč
Australský dolar
15,99 Kč
Švýcarský frank
22,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
6,02 Kč
100 maď. forintů
8,00 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
34,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 542,37 Kč
1 unce stříbra
328,66 Kč
Bitcoin
144 200,17 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 258