Vytunelovaný tunel Branisko - II. část

Tunely začínají

Tapin

29.5.2008 Komentáře Témata: Slovensko 2769 slov

Nominanti SDKÚ ve špičkách SSC a další subdodavatelé

Protože ZPA Křižík nebyla schopná technologii řádně zabezpečit, bylo nutné sehnat dalšího subdodavatele, který by toho schopný byl. ZPA Křižík by si jako tzv. inženýrská společnost účtovala 8% všeho, co přes ně přejde. Jednání s ABB či Siemensem se však nezdařila.

Generálním ředitelem SSC byl 1.2.1999 po Jozefu Macejkovi (listopad 1998) a Vladimíru Paulinymu (začátek 1999) vyjmenovaný Dušan Matonok.

Již nad touto skutečností bych se v krátkosti pozastavil, neboť zde je zřejmé, jak si SDKÚ nominovala na špičkové posty lidi blízké straně, ale s nulovou praxí v daném oboru. Dušan Matonok skončil elektrotechnickou fakultu a jediné, v čem měl praxi, byly funkce v politických stranách. V silničním hospodářství v životě nepracoval a hle, najednou je generálním ředitelem. Tak mě tak napadá, že jsem to měl asi také zkusit... Takže na základě své bohaté praxe v oboru nakonec Dušan Matonok souhlasil s tím, že subdodavatel hlavního dodavatele ZPA Křižíka bude BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ konzorcium Erga Suisse GmbH podnikatele Jána Godáně potažmo firmy Nay+partner.

Ovšem Ján Godáň si vyzvedával z účtu této švýcarské firmy neoprávněně nadměrné množství peněz, přičemž inkasoval od SSC podstatně více než švýcarské firmě vracel. Lidově řečeno, Ján Godáň si tento rozdíl někde ulejval (celkem Erga Suisse GmbH vyúčtovaných 512 mil. SK) a na tom základě na něj majitel firmy Hanspeter Nay podal ve Švýcarsku žalobu.

Ovšem Ján Godáň si tyto peníze neschovával sám, neboť tyto rozdíly v platbách musely být pro zainteresované špičky SSC podezřelé o to víc, že Erga Suisse GmbH se sídlem v zahrádkářské oblasti v Bratislavě měla jen jednoho jediného konatele - Jána Godáně.

Tyto peníze od něj putovaly na účty tehdejšího generálního ředitele SSC Dušana Matonoka (5,6 mil. SK), ekonomického náměstka SSC, a také blízkého fin. skupině Slavia Capital napojené na SDKÚ Romana Veselky (20 mil. SK) a ředitele úseku investiční přípravy a výstavby SSC Valeriána Horváta (4,6 mil. SK), kteří vtipně tvrdí, že tyto peníze (cca 1,5 mil. Švýcarských Franků/25 mil. KČ) roku 2004 vrátili.

Je třeba dodat, a tuto informaci patřičně vyzdvihnout a zdůraznit, že tito tři byli nominováni tehdejší koaliční vládní stranou SDKÚ-DS, která nechce o vyvozování prokazatelné a naprosto nezpochybnitelné politické odpovědnosti ani slyšet i v případě, kdy slovenská policie na základě odkrytých materiálů dodaných policií švýcarskou na tyto začala, podle mluvčího policejního prezídia Martina Korcha, trestní vyšetřování 1.4.2008, k čemuž se vyjádřil i prezident švýcarské konfederace Pascal Couchepin po čas Ficovy návštěvy Švýcarska 14.4.2008.

ZPA Křižík a.s. Košice

Na tunelování tunelu Branisko upozornila ve své zprávě roku 2003 dokonce i Slovenská informační služba (dále jen SIS). Jsou také indicie, že někteří úředníci veřejné správy falšovali doklady tak, aby ZPA Křižík mohl inkasovat SSC faktury o mnoho vyšší, neboť zde byl zapojený neprůhledný řetězec různých subdodavatelů.

Další obviněnou v této rozsáhlé kauze je bývalá zaměstnankyně odboru tunelů Krystyna S a dále zástupci ZPA Křižík Július H., Helena E., Milan Dž., Boris V. a Peter K.

Tito měli prostřednictvím nastrčené Erga Suisse GmpH, kterou dostali do systému subdodavatelů hlavního dodavatele ZPA Křižík, vystavovat fiktivní faktury a uměle navyšovat cenové nabídky a tímto podvodně získávat fin. prostředky končící taktéž na jejich švýcarských účtech.

Celková škoda se vyšplhala do výše 260 mil. SK, přičemž tato suma nemusí být konečná.

Roku 2004 se tímto začala zabývat intenzívně švýcarská policie, avšak žádost o užší spolupráci se slovenskou policií narážela na diplomatické obstrukce.

Až roku 2006 poskytla švýcarská policie slovenským kolegům potřebné materiály k dalšímu vyšetřování.

Roku 2008 tato kauza nabírá obrátky: "Úrad boja proti organizovanej kriminalite požiadal Slovenskú správu ciest o poskytnutie podkladov a informácií súvisiacich s financovaním a realizáciou stavby druhej etapy úseku diaľnice D1 Behárovce - Branisko. "Zatiaľ sa k danej veci viac nebudeme vyjadrovať," dodává vedoucí odboru organizačně-správního v SSC Iveta Fedorová.

Nominant SMERu v kauze Braniska

Je také zajímavý fakt, že v komunálních volbách za dnešní koaliční vládní SMER Róberta Fica kandidoval Vladimír Kozák (55), který měl ve společnosti hlavního dodavatele ZPA Křižík jako náměstek na starosti výstavbu tunelu Branisko.

V současnosti je Vladimír Kozák (SMER) v dozorčí radě Národní dálniční společnosti a ředitelem SSC v Prešovském kraji. Mezi obviněné podle mluvčí SMERu Kataríny Kližanové-Rýsové nepatří a můžeme se jen dohadovat pročpak? Asi má cosi čemu se říká politické krytí, co vy na to, pane Fico?!

Rekapitulace 5. kapitoly aneb spočítejme si je

Zrekapitulujme si raději tuto část ještě jednou v kratší formě, neboť v tom můžeme mít tak trochu zmatek.

zadavatel/investor - Slovenská správa cest (SSC)

hlavní dodavatel - ZPA Křižík a.s. Prešov

jeho subdodavatel - nastrčená Erga Suisse GmbH - firma Jána Godáně napojeného na švýcarskou Nay+partner

Dušan Matonok (gen. ředitel SSC [SDKÚ]) souhlasil se zapojením subdodavatele Erga Suisse GmbH Jána Godáně do systému na základě zabezpečení dodávky technického vybavení tunelu Branisko, kde hlavní dodavatel byl ZPA Křižík a.s. Prešov.

Ján Godáň přez firmu Nay+partner prostřednictvím nastrčené Erga Suisse GmbH posílal na švýcarská konta právě gen. řediteli SSC, který se zapojením subdodavatelské firmy Jána Godáně souhlasil, tedy Dušanu Matonokovi (gen. ředitel SSC [SDKÚ]), Romanu Veselkovi (ekon. náměstek SSC, blízký fin. skupině Slavia Capital napojené na SDKÚ a později gen. ředitel ŠSR [SDKÚ]) a Valeriánu Horvátovi (investiční ředitel SSC [SDKÚ]) peníze. To máme 3 obviněné.

Je taktéž z celkem 10 lidí obviněná i zaměstnankyně odboru tunelů Krystyna S. To máme zatím 4 obviněné.

Pátým je nám známý Ján Gaboň, jediný zástupce Erga Suisse GmbH. Dále jsou obvinění zástupci hlavního dodavatele ZPA Křižík Július H., Helena E., Milan Dž., Boris V. a Peter K. za vystavování fiktivních faktur a umělé navyšování cen zakázek. Celkem tedy 10.

Jakpak se nám mají?

Určitě alespoň někoho napadlo, jak pak se nám ti obvinění z vrcholových funkcí SSC vlastně mají, když si tolik nahrabali?

Gabriel Palacka (47) podezřelý, ale neobviněný, po rozvodu s 1. manželkou býval v podkrovním bytě v bratislavské Dúbravce, který má podle posudků hodnotu 6 mil. SK zatímco jeho 1. manželce zůstal byt v Petržalce, kde bydleli předtím. Podle katastru nemovitostí má v současnosti byt v centru Bratislavy nedaleko ministerstva financí a Úřadu vlády společně s 2. manželkou Eleonórou Valentovou.

Dušan Matonok gen. ředitel SSC (63) si už dnes může v klídku drbat záda se starobním důchodem. Ještě donedávna bydlel na Krížné ulici v Bratislavě jen kousek od centra. Avšak roku 2006 si koupil byt na mnohem tišší Blumentálské ulici nedaleko Blumentálského kostela, snad aby to měl blíže ke spovědím ze svých hříchů v SSC.

Roman Veselka ředitel ekon. úseku SSC (41) podle katastru nevlastní v rodných Piešťanech, Trnavě či Bratislavě žádnou nemovitost. V majetkových přiznáních za roky 2005 a 2006 přiznal cca 5 mil. SK, takže zřejmě se mu v bratislavské firmě, kde pracuje, dobře daří. Jeho rodiče bydlí v moderním domě na sídlišti na okraji Trnavy, kde si R. Veselka také udává trvalé bydliště. Dokonce přiznal, že se mu na švýcarském účtě objevily nějaké peníze, ale on je poslal zpět odesílatelovi.

Valerián Horvát investiční ředitel SSC (48) dnes s manželkou vlastní u bratislavského obchodního centra lukrativní pozemek s vilou, garáží a skladem. Pozemek o rozloze 500 m2 má podle realitních makléřů hodnotu 20 mil. SK. Od roku 1993 podniká také jako živnostník a v popisu činnosti má také realizaci bytových a průmyslových staveb, výkon činnosti stavbyvedoucího a výkon stavebního dozoru. S manželkou Soňou (známá lékařka) si založili firmu Juvanex s.r.o.

Gabriel Palacka - operativní informace

Životopis G. Palacky

Narozen 7.11.1960 v Komárně

1984 - končí Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Komenského v Bratislavě

1984-1991 - analytik na oblastním ředitelství ČSD v Bratislavě

1991 - postgraduální studium v oboru počítačové sítě na Slovenské vysoké škole technické.

1992 - ředitel oboru na ministerstvu dopravy a spojů SR

M.E.S.A.10 a BMG Invest - konspirace, nebo realita

1992-1994 - manažér a odborný konzultant ekonomicko-výzkumné firmy M.E.S.A.10 s.r.o. v Bratislavě. Této společnosti bych se v krátkosti rád věnoval zejm. jejím zakládajícím členům, kteří byli: Pavol Hofman, Jozef Kučerák, František Šebej, Mikuláš Dzurinda, Ján Langoš, Anton Vavro, Ivan Mikloš, Gabriel Palacka, Pavol Kinčeš (ředitel zkrachovalého podniku Klenoty a krátkodobě ředitel SPP) a Anton Dančo.

Roku 1997 se mění právní podstata a vzniká občanské sdružení M.E.S.A.10, jehož zakládajícími členy jsou: Ivan Mikloš, František Šebej, Gabriel Palacka, Pavol Kinčeš a Viktor Nižňanský.

Palacka, Kinčeš a Nižňanský odcházejí, ale naopak počet členů se rozšiřuje o: Mareka Jakobyho, Petra Pažitného, Janu Červenákovou, Oľgu Reptovou, Jaroslava Piláta, Karola Morvaya, Jaroslava Klinga, Martina Valentoviča a nakonec Milana Ježovicu a Jána Marušince.

Velmi zajímavá se jeví být skutečnost, že právě M.E.S.A. 10 byla jednou z těch, co se o pár let později podílela na řízení pyramidových fondů masivních podvodů nebankových subjektů BMG Invest financované Horizontem Slovakia.

Týdeník Plus sedem dní Palacku tehdy dokonce nachytal, jak se do parlamentu vozil v autě právě této firmy - BMG Invest.

Horizont Slovakia byl hlavním donorem Markízy, financovatelem předvolební kampaně SDKÚ r. 2002.

Během pěti let vynaložil Horizont Slovakia na reklamu 1,344 mld. SK, BMG Invest pak za 4 roky 812 mld. SK. Z toho Markíza inkasovala 500 mil. SK a TA3 140 mil. SK, kdy navíc Horizont Slovakia byl spoluvlastníkem 51% akcií TA3 viz Lengyel. Ale co je hlavní, stát na nelegální činnosti nebankovek profitoval ve formě výběru daní až 8 mld. SK. Když jsme u bank a nebankových subjektů, všichni víme, jak zkrachovala Devín banka (symbol nekalých obchodů a masového přelévání financí), kde byl jeden z čelních představitelů pan Košovan, který byl 1. Dzurindovou vládou nominovaný na post ředitele Slovenských elektráren.

Na své 1. tiskové konferenci 25.2.1998, kdy Dzurinda rozjel svou kampaň na kole po Slovensku spolu s např. Oravou, Čeredejevem atp. to dotáhl až do takovýchto výšin, kdy za svou 1. vlády kvůli podezřením z korupce odvolal celkem 9. ministrů.

Životopis Palacky - dokončení

1994-1998 - poslanec NR SR za Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), člen výboru pro životní prostředí a ochranu přírody, člen výboru pro evropskou integraci a člen společného parlamentního výboru EU a SR.

březen-prosinec 1994 - za vlády Jozefa Moravčíka státní tajemník ministerstva pro správu a privatizaci národního majetku.

1995 - získal stipendium na půlroční stáž na americké univerzitě Georgetown ve Washingtonu.

1997 - člen expertních skupin Strany demokratické koalice (SDK) později SDKÚ.

30.10.1998 - 11.8.1999 ministr dopravy, pošt a telekomunikací

17.2.1999 - Palacka s manželkou zraněni při autonehodě, když díky mikrospánku řidič úřadu na ochranu ústavních činitelů a diplomatických misí MV SR vyjel v zatáčce ze silnice a narazil do stromu nedaleko Zlatých Moraviec

16.8.1999 - 20.12.2000 - G. Palacka zůstává nadále poradcem ing. Jozefa Macejka (SDKÚ), ministrem stejného rezortu po G. Palackovi

potom je G. Palacka pokladník SDKÚ

listopad 2002 - zvolen za člena prezídia SDKÚ odkud za rok odstoupil

červen 2004 - asistent výkonného ředitele v evropské bance obnovy a rozvoje

červenec 2005 - Palacka z osobních důvodů z banky odchází

dosud je společníkem spolu s jeho 2. manželkou Eleonórou Valentovou v nitranské firmě Aron Consulting od r. 2004

Další kauzy a kauzičky

Mácéjkó, Macejkóóó, ko ko ko ko...

Jak jsem napsal, následující ministr po Gabrielu Palackovi (SDKÚ) byl ing. Jozef Macejko (SDKÚ [Zapotockého 4021/1, 080 01 Prešov]), který nyní ve staronové kauze vypověděl v rozhovoru pořadu Téma dňa na TA3: "Keď som Dzurindovi medzi štyrmi očami povedal, že chcem odvolať Matonoka a šéfa Železníc Andreja Egyeda, on mi povedal, aby som na nich nesiahal,"

Dzurinda (tehdejší premiér a předseda SDKÚ [Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava]) samozřejmě tvrdí, že to tak nebylo a že je J. Macejko nedůvěryhodný, což je tvrzení proti tvrzení.

Vedení SSC nakonec odvoláno

Pavol Prokopovič, ministr dopravy, pošt a telekomunikací 2. Dzurindové vlády po ing. Jozefu Macejkovi vedení SSC bezprostředně po svém nástupu 16.10.2002 bez komentáře odvolal, nikoli však kvůli těmto korupčním podvodům, ale kvůli termínům: "Pána Matonoka som odvolal kvôli tomu, že viaceré stavby vtedy neprebiehali takým tempom, ako sme si predstavovali. Nesúviselo to s nijakým spreneverením. Keby som mal o tom informácie, konal by som aj v trestnoprávnej rovine."

Nevadí, Roman Veselka blízký fin. skupině Slavia Capital napojené na SDKÚ, a patřící k Dzurindovým blízkým spolupracovníkům byL ZA TREST přeřazen na post ředitele slovenských železnic, takže hlady určitě netrpěl a jeho životní úrovní tato kauza jistě citelně neotřásla.

Podnikatel Badžgoň: vybavíme to vo Švajcu, hej?

RnDr. Gabriel Palacka, další s podezřelých, měl právo disponovat s těmito švýcarskými účty. Ve spojitosti s ním vypukl skandál v souvislosti se zveřejněním přepisu telefonických rozhovorů (8.10-12.10.2002 / celkem v říjnu protelefonovaných 34 hodin a počet příchozích a odchozích hovorů přesahoval 1500) s podnikatelem Jánem Badžgoněm (blízký SDKÚ), ve kterém se G. Palacka ptá, jestli "sa ozval Horák zo Švajčiarska." Badžgoň odpovídá: "Áno, André potvrdil, že to prešlo účtom do UBS (Union Bank of Switzerland). Mali sa s ním potom stretnúť v Prahe a dokončiť záležitosti."

Přepis byl prodaný ze SIS údajně za 60 tis. SK.

Ředitel národního úřadu práce pan Šumný, který byl jeden z těch, kdo v těchto přepisech vystupovali již potvrdil, že hovořil s podnikatelem Badžgoněm o konkrétní budově v Komárně.

Sám Badžgoň ve výpovědi na sekci justiční policie ministerstva vnitra ve středu 26.3.2003 tvrdil, že nešlo o rozhovor s G. Palackým, ale se zástupcem švýcarské společnosti (jeho jméno veřejně neuvedl), s kterou Badžgoňova firma spolupracovala. Nutno podotknout, že toto nikdy veřejně prokázáno nebylo.

Ještě v souvislosti s J. Badžgoněm (podnikatel blízký SDKÚ) je taktéž zajímavé, že při restitučních nárocích roku 2004 byl převeden pozemek 5 Ha v bezprostřední blízkosti Bojnického zámku panu S. a můžeme se jen podivovat nad tím, že tento pozemek podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí patří právě podnikateli J. Badžgoňovi, to jen tak na okraj.

Taktéž firma Castor, s.r.o., ve které je Ján Badžgoň společníkem a konatelem obdržela přímo od státu bez předchozího výběrového řízení pozemky od města Žilina pro výstavbu bytů zaměstnancům automobilky Kia. Ing. Ján Slota (exprimátor Žiliny a předseda SNS [Horný Val 10, 010 01 Žilina]) přiznal, že se s Badžgoněm také zná.

Z aktuálního výpisu obch. registru si můžeme dohledat specialistu na eurofondy Jána Badžgoně jako ředitele holdingu Castor&Pollux, která řídí více než 10 společností: ADOTEL-HEX s.r.o., BETAMONT s.r.o., CP Capital, a.s., CP Consult, s.r.o., ECO - AGRO Consult, spol. s r.o., K A S T O R s.r.o., LAVU spol. s r.o., MsHK Žilina, a.s., Chick`n` Chips spol. s r.o. (v likvidaci), MATSON spol. s r.o. (v likvidaci) atd. Vypracovávají projekty pro firmy na získávání eurofondů, zahr. firmám poskytují konzultační služby, stavějí a pronajímají byty, obchody, kancelářské prostory atp.

Tendr na třetího mobilního operátora

Ale zpět ke G. Palackovi, který nedokázal vysvětlit, kde vzal 6 mil. SK na luxusní byt v bratislavské Dúbravce.

Komická je taktéž privatizace slovenských telekomunikací v režii Gabriela Palacky a státního tajemníka Františka Kureje, kdy vláda chtěla prodat 34%, poté 49% a nakonec prodala 51% v rámci tendru na 3. operátora GSM 1800, kdy 3. operátor měl přinést do státní kasy 300 mil. SK.

První tendr selhal, ve druhém byly podmínky tak nepřijatelné, že se zde nepřihlásil nikdo a tak G. Palacka rozhodl, že licence se rozdělí mezi dva již existující operátory. V ČR třetí operátor přispěl k rapidnímu snížení cen v rámci konkurenčního prostředí, ale V SR měl Globtel, nyní Orange 3x větší čistý zisk roku 2002 (2 217 mil. SK) než roku předchozího a Eurotel nárůst zisku o 91%. Taktéž Markíza vyslovila podezření na 30 mil. SK úplatek, za což se Palackovi po čtyřech letech ospravedlnila mimosoudní dohodou. On sám k tomuto tendru uvádí:

"Taká šanca nebola a dá sa to doložiť faktmi. Prvý tender na tretieho mobilného operátora ešte za vlády Vladimíra Mečiara v roku 1998 bol neúspešný. Jednu z prvých vecí, ktorú som na ministerstve urobil, bolo zadanie úloh na prípravu nového tendra. Robili sme na tom niekoľko mesiacov, konzultovali sme celý proces napríklad s EBOR a pripravili sme podmienky výberového konania. Boli sme si pritom vedomí obmedzení, ktoré Slovensko má – malý trh, geograficky nevýhodné členenie územia, hornatý terén a vysoká koncentrácia obyvateľstva v Bratislave, na hranici troch štátov. Frekvencie 900 MHz voľné neboli a na pokrytie územia na dvojnásobnej frekvencii boli potrebné dvojnásobné náklady na hranici ekonomickej únosnosti. Tender sme vyhlásili, aj keď sme to vedeli. Vzhľadom na vtedajší celosvetový boom licencií a obrovské peniaze, ktoré boli telekomunikačné firmy ochotné investovať, sme si robili nádeje, že sa tender podarí. Bolo pritom množstvo konzultácií. Nadnárodné telekomunikačné firmy si analyzovali trh. Seriózni investori si povedali, že to pre nich nie je zaujímavé. Boli však aj takí, ktorí vyvíjali obrovský tlak na zmenu podmienok tendra, čo však bolo nemysliteľné. Výsledok bol taký, že sa neprihlásil nikto. A po neúspešnom nátlaku z toho niektorí urobili škandál. K čomu sa, mimochodom, nedávno aj niekto priznal," zřejmě narážka na Žiaka.

No, pěkné "keci" pane Palacko, když už na SR třetí operátor je a kupodivu to šlo a navíc dva předchozí operátoři měli stejné podmínky, jako by měl ten třetí!

RNDr. Gabriel Palacka nakonec pod tlakem pronájmu letadel podal 11.9.1999 demisi, aby následně dělal poradce novému ministru ing. Jozefu Macejkovi a posléze se stal pokladníkem SDKÚ. A jak už to tak bývá, G. Palacka byl v závěru Dzurindova vládnutí také ZA TREST odklizen na lukrativní bankéřské místo do Londýna, konkrétně asistent výkonného ředitele Jeana Lenierra pro Slovensko, Česko, Maďarsko a Chorvatsko evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBOR), kam se přestěhoval i s jeho 2. manželkou Eleonórou Valentovou (pracovala několik let na ministerstvu dopravy).

Pokračování...

Známka 1.4 (hodnotilo 52)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

24

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 58 čtenářů částkou 7 113 korun, což je 24 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Zvědavec bude pár dnů bez aktualizace16.01.19 13:17 Česká republika 7

Migrant z Afghánistánu zaútočil na těhotnou ženu s nožem12.01.19 22:55 Německo 3

„Kanada“ hodlá do roku 2021 přijmout milion přistěhovalců12.01.19 15:33 Kanada 2

Čína má v ČR stavět 5G síť? 10.01.19 22:08 Česká republika 23

Muže stíhali za email ředitelce školky, kde varoval před zveřejněním fotky černé panenky10.01.19 16:59 Česká republika 7

27 tisíc podpisů pod výzvou "zastavte 5G sítě"09.01.19 16:45 Neurčeno 7

Podivná reklama na Novinkách.cz: Darujte vajíčko09.01.19 11:15 Česká republika 0

USA - sankce pro Německo?09.01.19 08:03 Německo 0

Petr Bystroň z AfD popisuje situaci v dnešním Německu08.01.19 21:12 Německo 2

Lepšolidé a sluničkáři přizabili předáka AfD08.01.19 11:00 Německo 7

V USA můžete být kdykoliv bezdůvodně spoután a uvězněn06.01.19 14:11 USA 3

Sorosjugend tvrdí, že ruský zákon zakazující propagaci buzen škodí dětem06.01.19 13:24 Neurčeno 3

Společně k rozmanitosti: pátá kolona nezahálí02.01.19 20:30 Česká republika 4

Dvojí metr už nemůže být zřetelnější02.01.19 10:54 Evropská unie 4

Silvestr po anglicku: Muž šel na kolemjdoucí s nožem, měl přitom vykřikovat cosi o velikosti Alláha01.01.19 14:02 Británie 3

Imigranti chodili po německém městě a z legrace mlátili a kopali lidi01.01.19 13:59 Německo 11

Česká televize opět v dětském vysílání propagovala pozitiva islámu01.01.19 13:51 Česká republika 2

Nový rok ve Francii: stovky spálených automobilů, střelba, hořící kontejnery, slzný plyn, zatčení01.01.19 13:31 Francie 0

Velmi trefné shrnutí současné situace v ČR31.12.18 20:11 Česká republika 1

Zadlužení Afriky cizím investorům: Po Srí Lance hrozí i Keni, že odevzdá svůj přístav Číně 31.12.18 19:00 Kena 2

Měnové kurzy

USD
22,44 Kč
Euro
25,55 Kč
Libra
29,03 Kč
Kanadský dolar
16,88 Kč
Australský dolar
16,09 Kč
Švýcarský frank
22,56 Kč
100 japonských jenů
20,58 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,99 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,79 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 980,51 Kč
1 unce stříbra
347,89 Kč
Bitcoin
81 140,09 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 186