Odpoledne se spisovatelem Eustacem Mullinsem

29.7.2003 Komentáře Témata: Nezařazeno 2069 slov

Začněme vaší první knihou, Tajemství federální rezervy (Secrets of the Federal Reserve) tato kniha byla v poválečném Německu jako jediná zakázána a spálena v nákladu 10.000 kusů.

((1))Výzkum jsem zahájil v roce 1948, roku, kdy jsem se setkal s Ezra Poundem. Pracoval jsem na té knize po tři roky. Prošel jsem v Knihovně Kongresu 2000 knih, abych nasbíral podklady.

Pracoval jste na Secrets s Georgem Stimsonem?

Ano, George byl vzdělanec. Byl zakladatelem National Press Club, který této zemi udělal šílenou věc. Vytvořil mýtus, že novináři jsou vážní lidé. Byli do té doby vždy známi jako tupci a ožralové, což také skutečně byli. George, protože nebyl tupec a ožrala, vytvořil NPC jako místo, kde by vážní novináři mohli být bráni vážně. Ale takoví nejsou. Takže se z NPC stal obrovský úřad, kde má své kanceláře mnoho lobbistů a novinářů.

Ezra Pound mě za 10 dolarů týdně najal na psaní knihy Secrets of federal reserve. Když jsem to dokončil, nikdo s tím již nehýbal. Devin Garrity řekl, že by to vytiskli a mohli být jediní, kteří toho byli schopni. Nakonec jsme našli dívku, která vytiskla tisíc kopií a hned jsme to prodávali. Během měsíce to bylo pryč, do posledního kousku.

Německé vydání vyšlo v roce 55 a bylo spáleno německou vládou.

Bylo nějaké logické vysvětlení?

No, šlo to před soud a soudce se jmenoval Israel Katz, okupační soudce, rozhodl, že kniha je podle německého práva neústavní. Porušuje to zákony ohledně rasy a to byl pro ně oficiální důvod k zakázání knihy. (poznámka autora rozhovoru: V Secrets of the Federal Reserve není žádná zmínka o žádné z ras)

Co byla vaše okamžitá reakce na knihu, která byla spálena?

Byl jsem zdrcen, čekal jsem, že tam kniha vydělá nějaké peníze. Guido Roeder samozřejmě vložil do tisku knihy nějaké vlastní peníze. Pokusil jsem se žalovat německou vládu a německá vláda prohlásila, že je stále pod americkým protektorátem, tak jsem žaloval americkou vládu. Ta mi sdělila, že Němci dostali "svobodu" zpět v roce 1953...nějakou smlouvou. Byl to bludný kruh.

Vaše další knihy?

Pak následovala The World Order (Světový řád). Dotiskl jsem Secrets of the Federal Reserve v roce 83 a začalo se to jako doplněná kniha velmi dobře prodávat, takže jsem vydal The World Order, což byl takový souhrn toho, co mi zbylo po doplnění Secrets. Pak jsem vydal The Curse of Canaan, studii démonologie celé historie a dělám dotisky, protože jich ubývá. Nikdy jsem nedělal žádnou reklamu, vše jde od úst k ústům. Nikdy jsem na reklamu nevyložil ani penny. Průměrný vydavatel v NY vydává kolem 30% svého rozpočtu na reklamu.

Kolik výtisků vašich knih si myslíte, že obíhá?

Přes milión. Vždy vydám 10.000 výtisků, vyprodám to a takhle to tisknu stále dokola.

Našel jsem na internetu celou kopii Secrets (viz výše). Nevadí vám, že jsou vaše knihy na internetu?

Nemohu s tím nic dělat. Ty peníze bych rád měl, ale mnohem důležitější jsou ty informace, které tam jsou. To je klíč k celé věci. Pokud se lidé dozví, co se děje, pak zůstává šance, že se s tím něco udělá.

Třeba to pomůže prodat nějaké knihy....

Och, možná. Ale nikdy raději na nic nespoléhám...

Kdy jste se poprvé dozvěděl o ADL?

Když nakonec vyšlo Secrets, měl jsem nějakou diskusní skupinu v Knihovně Kongresu (kdysi jsem tam pracoval). To byla velmi různorodá společnost, černoši, studenti, Žid... a židovský chlapec mi říká: "Tato kniha je antisemitská." Odpověděl jsem "O čem to mluvíte? Tam není o Židech jediná zmínka." Řekl: "Kdepak, Anti-Defamataion Liga..." (toto byla první zmínka, kdy jsem slyšel o ADL) "....veřejně prohlásila, že je to antisemitská kniha." Toho se od roku 1953 drží, aniž by kdykoliv citovali jedinou větu, kterou má být kniha antisemitská.

Musel jste revidovat něco ze svých výzkumů pro Secrets, když jste připravoval dotisky?

Nikdy nebylo napadeno nic, co jsem napsal. Přednášel jsem po celém světě a nikdy se nikdo nepostavil a neřekl "Pane Mullinsi, tady se mýlíte...". Měl jsem školu Ezra Pounda, největšího myslitele té doby, ani o něm nikdo nikdy neřekl, že se mýlí.

Mluvil jste o komunistech, jak přijímáte jejich potomky, neokonzervativce?

Neocons jsou horší než komunisté, protože usilují o světovou moc více, než to kdy dělali komunisté. Neocons jsou horší, protože odňali komunismus a naskočili do židovského rychlíku. Vidí to jako finální prostředek ke světové nadvládě.

A co Židé? Jste antisemita?

Vždy jsem se to snažil bránit. Když jsem přišel v roce 1952 do New Yorku, setkal jsem se s mnohými konzervativními Židy, Henry Klein, Benjamin Freedman a další, byli to skuteční Židé vírou i rasou. Skuteční Židé byli ortodoxní Židé, kteří věřili po 2000 let, že na Zemi nebude žádné Židovské království, dokud nepřijde Mesiáš. Samozřejmě odmítají připustit, že Ježíš byl Mesiáš, takže žádné Židovské království...

V roce 1810 Rotschildové začali prosazovat stát pro Židy, takže vytvořili nové odvětví judaismu, zvané Reformní judaismus, který měl vytvořit nový židovský stát, kterým je nyní Izrael. Mohli to dokázat pouze Rotschildové, protože vytvořit celosvětové hnutí stojí fůru peněz.

The Jewish State (Židovský stát) Theodora Herzla se původně jmenoval Address to the Rothschilds (Adresa k Rothschildům).

To oni financovali Karla Marxe a League of Just Men (Liga opravdového člověka). Oni financovali judaismus, komunismus i nacismus. Jejich cíl byl konstantní a pokud nemáte cíl, nemůže uspět. (chechtá se)

Co si myslíte o současné politické situaci?

Je to neuvěřitelné, ale Demokraté přišli s devíti kandidáty, kteří jsou všichni ještě blbější než Bush. A to jsem si myslel, že je absolutně nemožné po celých Spojených státech najít větší idioty, než je Bush.

To víte, že předsedou Howard Deanovy (kandidát Demokratů na prezidenta, pozn. OSUD.cz) kampaně je Stephen Grossman, ex-prezident AIPACu...

Bože můj! Fakt? Takže tuhle kampaň dělají také za židovské prachy...

Dean je další dutá hlava. Nikdy neudělal nic pořádného a oni z něj jsou hotoví. Když někoho vidíte stát se miláčkem médií, vězte, že už je zkompromitovaný... zkompromitovaný navždy, už od něj nic nemůže očekávat.

Jaký je váš názor na Dubyu (Bushova přezdívka, pozn. OSUD.cz) a jeho rodinu?

Psal jsem o nich v knihe The World Order, která vyšla v roce 1985. Byli oblíbenci Harrimanových u Union Pacific, a Harrimanovi byli oblíbenci Rothschildů, kteří sehnali peníze pro Union Pacific. George Herbert Walker, dědeček prvního prezidenta, byl jménován šéfem Brown Brothers Harriman, která obstarávala všechny Harrimanovy investice. Udělal moc dobrou práci a od té doby pro ně Bushovi již pracovali pořád. Všichni byli členy Skull&Bones (okultně-elitní společnost při univerzitě v Yale, jejíž členy je kromě Bushů mnoho dalších ekonomických a politických prominentů, pozn. OSUD.cz) v Yale.

Všichni jsme si byli vědomi, jak tupý byl George Bush senior. Reagan byl známý herec s charismatem a výtečný rečník...v jeho stínu přišel Bush, který nebyl schopen udržet linii a byl hodně tupý, byl to takový nejasný všivák, který byl každému nepříjemný. Těžili jsme však ještě stále z Reaganových let, takže proplul prezidentským úřadem bez nějakých zvláštních potíží.

No nyní máme George W. Bushe, jeho syna, který je ještě problémovější než jeho otec. Ale holt byli všichni byli v Skull&Bones, takže všechno, co dělají, jim projde.

Jestliže byste měl představit aktuálního prezidenta jednou větou...

Lehká váha. To je vše, co lze říci. V tom je všechno.

Co se s ním stane?

Není to žádný FDR (Franklin Derano Rooswelt, pozn. OSUD.cz), nemohou ho zvolit čtyřikrát. Rychle se na něj zapomene. Na jeho otce by se také zapomnělo, kdyby nebyl jeho syn prezidentem.

Pokud jsme u Skull&Bones, znal jste vůbec Antonyho Suttona (m.j. autor proslulé knihy America´s secret Establishment -Americký tajný establishment, který je monografií řádu Skull&Bones, pozn. OSUD.cz) ?

Toho jsem znal dobře. Celé roky jsem s ním jezdil. Měl velmi dobré stipendium. Byl u Hoover Institution, kterou založili Rotschildové. Institut byl založen po první světové válce, aby přepsal historii. Po válce rozeslali Rothchildové po Evropě stovky lidí, po všech těch válkou zničených zemích, aby sbírali veškeré možné záznamy, tak aby byli schopni kontrolovat jejich verzi historie.

Sbíral také Sutton?

No, já Tonyho vždy považoval za britského špióna. Minulý rok zemřel, ale několik let jsem ho neviděl, protože byl osm let zavřenej. Zpronevěřil peníze několika lidí. Slíbil napsat nějaké knihy a nenapsal. Vzal si mladou Japonku, která měla velmi drahý vkus, takže nasekal spoustu dluhů.

Jak hluboce je v americké společnosti zakořeněná izraelská výzvědná služba?

Všude. Všechny noviny. Většina Mossadu jsou stejně dobrovolníci. Nemusejí nic vyzvídat, všechny důvěrné a tajné informace jim přicházejí z vládních úřadů každý den. Mají lepší zpravodajství (angl. intelligence, tzn. též inteligence), než má Bush.

V obou smyslech slova ...

Všechno, co dostává Bush, je filtrováno, Mossad to má přímo.

Jak to podle vás půjde dál? Stejně?

Stejně až k určitému bodu. Začíná se to lámat.

Takže už to začalo?

Ano, je to v běhu. Během deseti let zažijme naprostou revoluci ve světovém myšlení.

Připisujete to částečně internetu?

Internet je náznakem, že se to začíná probouzet. Je to nezastavitelné, jako přírodní síla. Mohou si přát, aby to zmizelo, ale to se nestane.

Věci se dějí v pravý čas.

Plácal jste se po celých 60 let relativně ve stínu..

Dá se to předpokládat. Na výsluní nevylezete, pokud se vám nepodaří prodávat zboží se ziskem...

Pokud nejste kurva ...

(smíchy) Ano, pokud nejste kurva. Já jsem se nikdy nepokusil prodávat propagandu, takže jsem moc peněz nevydělal, ovšem vždy jsem se bez nich dost dobře obešel.

Za určitých okolností se život přežít dá.

Na co jste ve svém životě nejvíce pyšný?

To, že se dostal Ezra Pound (americký básník a kritik, přívrženec B. Mussoliniho v předválečné Itálii, který byl po válce 20 let v USA držen v zajateckém táboře a později v psychiatrické léčebně, pozn. red. OSUD.cz) ven ze St. Elizabeth a pak je to pokus o rehabilitaci Joea McCartyho. Těm bylo v 20. století nejvíce ublíženo. Mohu-li pomoci změnit názor veřejnosti na tyto dva muže, které jsem obdivoval a miloval, možná se jim dostane toho, co jim patří.

Pojďme mluvit o vládnoucí třídě: Židé, křesťané, umírnění-křesťané ...?

Spíše křesťané než Židé, ale politicky jsou to nakonec sionští Židé prostřednictvím Rotschildů.

O Židy či křesťany jim však jde pramálo, nemají s nimi žádný problém. Zorganizují masakr Židů či křesťanů v momentě, kdy se jim to bude hodit. Většina pogromů v Evropě byla organizována Židy jako politická záležitost.

A stejně to dělají i tady. Útoky na vládní budovy, atentát na OKC, Waco, atd. jsou teroristickými hrozbami za účelem ovládnutí lidí.

Těmito záležitostmi se zabýváte již 60 let, někteří mí vrstevníci se teprve nyní začínají probouzet k tomu, co vy již dávno víte. Má to různá jména: Nový světový řád, Chobotnice...

Můžete tomu říkat jakkoliv, ale pořád je to o tom samém. Je to pět tisíc let staré. Když mluvíte o CFR, není to nic nového. Budou chvíli používat CFR, pak to opustí a instalují jinde. To máte Bilderbergy, Trilaterární komise..

Říkáte, že se to opakuje za pět tisíc let ?

Je to generační válka. Jsme uzamčeni v politice minulosti... babylónský finanční systém, babylónský náboženský systém...

Zajímavé je to, že čím více jsem to studoval, tím to bylo jednodušší. Vlastenci jsou vždy kritizováni, že jsou velmi jednoduší, ale je faktem, že jakmile se dostanete na určitý stupeň vědomostí, vše je prosté.

Co byste chtěl ještě udělat, než zemřete?

Ještě chci pracovat. Chci vydávat ty knihy a také připravit moji autobiografii.

Existuje nějaká část historie, kterou jste do nedávna nemohl "překousnout"?

Ne to vůbec, hledím s optimismem do budoucna. Celé roky jsem říkal lidem, že Amerika se teprve nyní nachází v úsvitu republiky, protože jsme nikdy žádnou neměli. Po celou dobu jsme byli pod kontrolou bankéřů. Vytvoříme si vlastní vládu a Amerika si vytvoří vlastní historii. Zatím žádnou nemáme. Celá naše minulost jsou jen sionistické intriky, nic jiného...

Překlad (kracený) převzatý z OSUD.cz. Původní článek An Afternoon With Eustace Mullins vyšel 15.7. na serveru jerusalem.indymedia.org.

Známka 3.0 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 92 čtenářů částkou 13 777 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Düsseldorf: V pondělí ráno ubodal íránský migrant na ulici německou ženu21.08.18 01:28 Německo 3

Chorvatsko: Ve srovnání s minulým rokem se počet migrantů zvýšil o 26 %21.08.18 01:05 Chorvatsko 0

Převálcují na podzim volební žoldáci vůli občanů ČR?21.08.18 00:46 Česká republika 1

Útok na policajtov v Katalánsku, muž kričal Alláhu akbar. Polícia to vyšetruje ako teroristický čin21.08.18 00:04 Španělsko 1

V roce 1968 pozvali cizí armádu, v roce 2018 pozvali cizího prezidenta - historie se opakuje21.08.18 00:00 Česká republika 0

Konec promenády v plavkách u Miss Germany17.08.18 10:46 Německo 6

Jak si rakouské dráhy představují rodinu16.08.18 16:51 Rakousko 8

Deep state ukazuje svou moc: 343 novin vyjde s uvodníkem proti Trumpovi16.08.18 12:58 USA 4

První transgender babochlap vyhrál/a nominaci demokratů na guvernéra Vermontu15.08.18 18:14 USA 2

Charitativní organizace Age UK radí britským dědkům a babkám, jak změnit pohlaví13.08.18 23:21 Británie 2

Pozvánka na dramatizovanou četbu hry Lenky Procházkové Rozhovor v Moskvě10.08.18 19:36 Česká republika 1

Ukrajinské zvěrstvo: Vojáci rozstříleli sanitku DLR - všichni zemřeli! 10.08.18 15:50 Ukrajina 1

Cikánské děti dráždily přivázaného psa, když je kousl, dospělí cikáni brutálně zbili majitelku09.08.18 12:25 Slovensko 9

Leteckým koridorem se budou přepravovat azylanti z táborů v Etiopii09.08.18 09:48 Itálie 3

Cikánská férovka na koupališti v Dubí08.08.18 16:46 Česká republika 6

Neříkejte nám žoldáci, žádají žoldáci08.08.18 16:22 Česká republika 8

Ministr povýšil padlé vojáky. A co na to padlí vojáci?08.08.18 10:09 Česká republika 2

Mainstream se zoufale snaží obhájit smrt českých žoldnéřů a udělat z nich hrdiny. Marně08.08.18 00:24 Česká republika 5

Izrael opět upirátil loď s humanitární pomocí směřující do Gazy07.08.18 14:35 Izrael 1

Maduro přežil údajný pokus o atentát prostřednictvím dronů05.08.18 20:25 Venezuela 2

Měnové kurzy

USD
22,32 Kč
Euro
25,75 Kč
Libra
28,70 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
16,41 Kč
Švýcarský frank
22,60 Kč
100 japonských jenů
20,21 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,97 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
33,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
26 556,36 Kč
1 unce stříbra
329,62 Kč
Bitcoin
143 351,33 Kč

Poslední aktualizace: 21.8.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 513