Šíří se marxismus do Čech z Ameriky?

Vladimír Stwora

29.5.2001 Komentáře Témata: Feminismus 1348 slov

Nekonečně vynalézaví jsou zastánci marxistických názorů a věčné revoluce. Poté, co se komunismus zprofanoval na třetině planety a ukázal svou neschopnost přežít ve své dosavadní původní podobě (totiž jako nikdy nekončící boj mezi sociálními třídami), jeho zastánci si poměrně rychle uvědomili chyby a transformovali se do nové entity. Neříkají si už mezi sebou "soudruhu a soudružko", nebojují proti světovému kapitálu (alespoň ne tak otevřeně), našli si jiného nepřítele a jinou sociální nespravedlnost. Tím nepřítelem jsou muži jako třída a tou nespravedlností je vztah mezi pohlavími.

Původního nepřítele (světový kapitál) ničí rafinovaněji. Jednak tím, že jej rozleptávají vnitřně v oblasti, kde to neočekává a proti které není imunní, a pak tím, že používají jeho finanční zdroje k šíření svých ideologií.

Chci dnes ukázat na zabydlování se této staro-nové ideologie v Čechách, takže se zaměřme nejprve na Karlovu univerzitu.


Už jsem to opakoval ve Zvědavci několikrát, ale pro ty z vás, kteří to ještě nečetli, to říkám ještě jednou.

Dnešní americký militantní feminismus je odlišný od původního feminismu, tak jak byl deklarován v době svého vzniku. Původní feminismus usiloval o rovnoprávnost žen. Toho bylo dávno dosaženo. Dnešní, zhoubný feminismus usiluje o likvidaci mužů a plnou nadvládu žen. Jeho podhoubím byly původně prestižní americké univerzity, respektive levicově orientováni intelektuálové (studenti i profesoři) na těchto univerzitách.

Značného rozmachu zaznamenal tento novodobý femi-nacismus po pádu Sovětského svazu, kdy bylo nutno definovat nového "třídního" nepřítele a novou koncepci boje.

Informace čerpám z knihy profesorky filosofie na Clark University v Massachusetts a přední americké feministky Christiny Hoff Sommers "Kdo ukradl feminismus?"

Karlova univerzita

Malá vsuvka

Co všechno už asi musely staroslavné zdi této univerzity slyšet za dobu své existence, kolik bludů a zhovadilostí už bylo vyučováno v těchto historických budovách. Kolik ideologií šlo za ta staletí kolem a každá se snažila vychovat si své nástupce právě tím, že své "pravdy" hlásá z katedry jedné z nejslavnějších evropských univerzit.

Je stejně zvláštní, že si všechny tyto -ismy podvědomě lpí na tom, že nejdůležitější je vychovat si dostatek svých hlásných trub. Žádný -ismus nevěří v prosté sdělení své pravdy, v přirozenou chytlavost své myšlenky. Vždy se v první řadě snaží vyškolit si co největší počet svých pohůnků a katů.V tom se neliší katolicismus od nacismu, komunismu a teď tedy i jeho nové transformace, feminismu.

Na "karlovce" se tedy od roku 2000 vyučuje "gender studies". Vyučoval se už dříve, vlastně od roku 1993 pod názvem "Nadace Gender Studies", až nyní ale zapouští kořeny jako plnohodnotný kompaktní studijní program v oboru "gender studies". Příslušnou stánku najdete na http://www.ff.cuni.cz/gender/.

Ve své nové terminologii se české feministky úzkostlivě vyhýbají slovu "pohlaví", to by mohlo vyvolat nežádoucí asociace a také snížit vznešenost jejich myšlenky. "Pohlaví" tedy nahradily novým českým slovem "gender". Ti z vás, kteří neumějí anglicky: je to totéž, jenom v angličtině. Ruština se už jaksi přežila. Někdy také používají přenesený význam "rod". ("Gender" lze sice přeložit jako "rod", ale je to spíše ve významu mluvnickém.) Půvabné na tom je, že slovo "gender" ohýbají podle pravidel češtiny. Takže máme nejen jaderně české "gender studies" (cituji přímo z úvodní stránky pro příslušný obor na Karlově univerzitě), ale také "genderové perspektivy", "genderové identity" a další podobné zvrhlosti.

Hle, co se praví v úvodu ke "Gender studies"

Gender je jednou ze základních kategorií, kterou používá feministická analýza ke kritickému pohledu na vztah "muže" a "ženy" ve společnosti. Tyto kategorie je třeba chápat v celém jejich kontextu a komplexnosti, tedy nejen jako konkrétní označení pro společenské subjekty a s tím spojený výzkum zaměřený na praktickou stránku vztahu mezi pohlavími, ale i v jejich symbolické a metaforické rovině. Právě v této rovině lze odhalit očividné i skryté dějinné procesy, konstruující v lidských společnostech významy slov "muž" a "žena" a budující pomocí symboliky jejich vztahu (neboli genderové symboliky) mocenský, politický a kulturní řád jednotlivých společností.

A v úvodu ke kursu "Gender/rod a sociální souvislosti"

Cílem kursu je seznámit se základními teoretickými východisky zkoumání psychologických aspektů gender a jejich aplikací a vést studenty k prohloubení vnímavosti k genderové problematice v mezilidských situacích a reflexi širších souvislostí. Zároveň jde také o utváření schopnosti vlastního názoru a jeho vyjadřování. Kurs seznamuje se základními modely konstruování genderové identity, a to jednak s tradicí vycházející z psychoanalýzy, jednak s přístupy sociálního konstrukcionismu. Sociální konstrukcionismus je využíván při zkoumání relevantních pojmů a diskurzů (femininita - maskulinita, mateřství-otcovství, tělo a sexualita ), při zkoumání forem rodiny a rodinných vztahů, včetně násilí v rodině. V druhém semestru se kurs zaměří na prohloubení a rozvíjení genderové senzitivity. Podrobně se bude věnovat genderovým otázkám v rodinách, včetně rodin studentů, a otázkám nemoci a zdravotního postižení v rodině z aspektu gender.

Nyní si přečtěte předchozí odstavce ještě jednou a nahraďte při tom slovo "gender" slovem "třída". Zní to povědomě?

Obor školí 17 žen a ani jediný muž. Vedoucí centra je PhDr. Eva Věšínová-Kalivodová, "odborně" vyškolená na Stanford University a Rutgers University v USA. Rovněž její zástupkyně, Věra Sokolová., M.A., Ph.C., získávala vědomosti přímo u pramene, může se pochlubit tituly B.A., M.A. a Ph.C. na California State University a University of Washington. Ani další odbornice se nemusí za svou kvalifikaci stydět. Většina z nich přinejmenším alespoň hostovala na amerických a západoevropských univerzitách, popř. obdržela granty z těchto univerzit. Na čí náklady zmíněné dámy studovaly a z čí kapsy se vyplácely granty, se na stránce nedozvíte. Není ale těžké to uhádnout.


Univerzita Karlova ale není jediným důkazem. Zde máme další. Čistě náhodou jsem narazil při surfování na Internetu na stránky www.feminismus.cz. Začetl jsem se - a nestačil se divit. V čisté, extrahované podobě se tam českým čtenářům a čtenářkám předkládal typicky americké pojetí boje mezi pohlavími. Stejné obraty, stejná nesmiřitelná nenávist, stejné žárlivé hlídání každého výroku, článku v novinách, reklamy na billboardech.

Provozovatelem stránek je Centrum pro Gender Studies, o.p.s., adresou v Gorazdově 20, Praha 2. Odkud se vzalo toto Centrum, z jakých prostředků financuje svou činnost? Podle Obchodního rejstříku bylo registrováno 15.2.99, zakladatelkou je Jiřina Šiklová, ve správní i dozorčí radě jsou pouze ženy. Jako svou činnost definuje obecně prospěšnou činnost.

Ani jsem nemusel příliš hledat, odkud proudí peníze. Přímo na hlavní stránce hrdě uvádějí své sponzory. Zde jsou:

  • APC WNSP (Women's Networking Support Programme), adresa stránky http://www.gn.apc.org/apcwomen/. Nikde na APC není adresa, telefon nebo země původu. Na pomoc jsem si vzal Whois databázi. Koncovka apc.org byla registrována firmou Association for Progressive Communications v San Francisku, USA.
  • http://www.boell.org/ - Heinrich Böhl Foundation, New York, USA
  • Třetí odkaz Jan Haverkamp (http://www.zhaba.cz/examples.php?action=showfacilitator&facilitatorID=37), vede opět na stránku Centra pro Gender Studies, text je ale tentokrát v angličtině. Vysvitá z něj, že Jan Haverkamp je holandský emigrant, přišedší do ČSR v roce 1997. Je členem Greenpeace a bojovníkem proti atomu. Bylo by zajímavé zjistit, odkud bere prostředky k obživě a k podpoře Centra. Podle jeho stránky nevypadá, že by někde trvale pracoval. Spíše mi připadá, že je profesionální revolucionář.

Odkud dostávají prostředky APC WNSP a Heinrich Böhl Foundation? Obě organizace jsou neziskové , obě se nacházejí na území Spojených států. Běžná praxe je, že tyto organizace jsou dotovány vládou Spojených států, tedy z kapes jejich daňových poplatníků.

V předchozím textu mi šlo o pokus vysvětlit šíření femi-nacistické ideologie do dalších zemí světa. Nechtělo se mi věřit, že by tato ideologie přeskakovala ze země do země jaksi sama - jen pro svou myšlenku, nebo jen proto, že se všechny země světa chtějí podobat USA.

Ukazuje se to, co už bylo v minulosti mnohokrát dokázáno. Ideologie musí být dotována, aby mohla být šířena. V tomto případě tedy ironicky, ač jde o ideologoii podrývající kapitalismus, je šířená přímo z bašty kapitalismu, Spojených států. Tak hluboce už rozhlodala původní řád. Je dobré, abychom si to uvědomili.

Známka 0.0 (hodnotilo 0)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 82 čtenářů částkou 9 541 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Šéf Pirátů: Chceme jenom změnit poměry, aby odpovídaly západní Evropě19.11.17 11:21 Česká republika 0

17. listopad - panoptikum na Václaváku financoval Soros, oligarchové Tomáš a Karel Janečkovi a jejich kámoš Winkler18.11.17 12:00 Česká republika 1

17. litopad - varování před "diktaturou referend" 18.11.17 11:33 Česká republika 1

Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v roce 1986 na ambasádě USA v Praze17.11.17 15:08 Česká republika 2

Neatraktivní ženy si stěžují, že je nikdo sexuálně neobtěžoval. Rozjely kampaň Why not me17.11.17 11:13 Neurčeno 6

Lana Lokteff - Proč nechci být menšinou16.11.17 21:33 Neurčeno 4

Šašek Hradílek vydírá Zemana hladovkou16.11.17 12:14 Česká republika 11

Dva články z dnešních novin16.11.17 10:57 Neurčeno 2

Otec sedmi dětí se stal šestiletou holčičkou16.11.17 01:42 Kanada 3

Vánoční trhy se v Rakousku i Německu mění 16.11.17 00:44 Německo 4

EU ruší Dublin a chce brát trvale i ekonomické migranty z Afriky15.11.17 23:14 Evropská unie 3

Jurečka a chemická lobby: Glyfosát15.11.17 08:28 Evropská unie 4

Francie řeší přibývající sebevraždy policistů14.11.17 23:41 Francie 2

Šťastná nálezkyně13.11.17 21:09 Česká republika 0

Jiný pohled na aféru #MeToo13.11.17 12:12 Rusko 2

Stropnický st.: "občané by neměli mít možnost rozhodovat o věcech, u kterých nedokážou posoudit všechny důsledky"12.11.17 18:13 Česká republika 7

Je v pořádku být bílý?12.11.17 17:18 USA 2

Republikánský kandidát měl před 40 lety osahávat 14letou dívku10.11.17 10:16 USA 5

BBC zfalšovala další historickou postavu. Anglickou královnu Margaret z Anjou09.11.17 16:01 Británie 3

Kevina Spaceyho vymažou z hotového filmu kvůli obvinění z obtěžování09.11.17 14:40 USA 14

Měnové kurzy

USD
21,69 Kč
Euro
25,57 Kč
Libra
28,66 Kč
Kanadský dolar
16,99 Kč
Australský dolar
16,41 Kč
Švýcarský frank
21,92 Kč
100 japonských jenů
19,34 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
8,20 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
36,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 067,19 Kč
1 unce stříbra
375,62 Kč
Bitcoin
168 945,67 Kč

Poslední aktualizace: 19.11.2017 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 17 535