Krok uzamčení

Tohle není futuristický scénář: Panika a postpandemická budoucnost?

William Engdahl

Poprvé publikováno 10. března 2020 na webech New Eastern Outlook a Global Research v souvislosti s oznámením o lockdownu a uzavření 190 národních ekonomik po celém světě.

Mainstreamové zpravodajství po celém světě každý den oznamuje, že ve více zemích neustále přibývá lidí, kteří jsou pozitivně diagnostikovaní s koronavirovým onemocněním, nyní nazývaným COVID-19. Jak čísla narůstají, stoupá také nervozita, často ve formě panického nakupování roušek, dezinfekce, toaletního papíru, konzervovaného zboží. Říkají nám, abychom akceptovali výsledky testování jako vědecky podložené. I když je téměř nemožné získat úplný obrázek o tom, co se děje v Číně, centru koronavirové bouře, odehrává se proces - živený mainstreamovými mediálními zprávami a skutečnou panikou obyvatelstva, jemuž není jasné, jaké je skutečné nebezpečí - který má alarmující důsledky pro postpandemickou budoucnost.

Poslední týden v lednu nařídila Čínská komunistická strana (ČKS) bezprecedentní uzavření (lockdown) celého města Wu-chan, které má 11 milionů obyvatel, ve snaze ovládnout situaci v oblasti veřejného zdraví, která se zjevně vymkla kontrole. Nikdy v dějinách moderního veřejného zdraví se dosud nestalo, že by vláda nechala uzavřít celé město do karantény tím, že kolem něj zavede sanitární kordon. Takovýto lockdown byl rychle zaveden i v dalších čínských městech, a to až do takové míry, že byla v posledních týdnech uzavřena velká část druhé největší národní ekonomiky na světě. To mělo poté dopad na globální ekonomiku.

V tuto chvíli, kdy jsou hlášeny případy nákazy a první úmrtí v zemích mimo Čínu, zejména v Jižní Koreji, Japonsku, Íránu a Itálii, je nejdůležitější otázkou, která každého napadne, jak nebezpečný tento virus je. Fiasko s americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), kdy se ukázalo, že domnělé testy na nový virus jsou vadné, podtrhuje skutečnost, že o testování na virus, nyní pojmenovaný SARS-CoV-2, který údajně způsobuje onemocnění, zvané COVID-19, můžeme říci cokoli, jen ne to, že je 100% spolehlivé. Navzdory tomu jsou miliony občanů pod vlivem stálého přívalu mainstreamových mediálních obrazů prázdných regálů v italských obchodech, policejních kordonů před domovy pro seniory ve státě Washington, kde se nachází několik pacientů, kteří mají údajně koronavirus, íránských nemocnic, v nichž se kupí vaky na lidské ostatky. A tyto miliony občanů jsou pochopitelně znepokojeny a vystrašeny.

V každém městě a v každé zemi se postupně ruší významné akce, na nichž by se sešlo mnoho lidí najednou. Ať už je to např. benátský karneval, velké sportovní akce, obchodní veletrhy ve Švýcarsku a jinde. Hlavním leteckým společnostem jsou způsobovány obrovské finanční ztráty, protože lidé na celém světě ruší dovolené, a s tím spojené lety a také výletní cesty lodí. Čína nařizuje pálení pokladních šeků s tím, že by mohly být kontaminovány. Francouzský Louvre sice znovu otevřel, ale přijímá pouze platby kartou, nikoli v hotovosti, protože papírové bankovky mohou být kontaminovány. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před papírovými penězi kvůli riziku nákazy. Jednotlivé země zavádějí nové zákony, například ve Velké Británii bylo uzákoněno legální zadržování občanů, kteří by mohli mít virus. Západní média stále více ukazují, jak v obchodech chybí základní potraviny a každodenní potřeby, jako např. rýže, těstoviny, toaletní papír, což všude vyvolává paniku.

Otázky týkající se úmrtnosti

Je důležité mít náhled na zjevná úmrtí, která byla prokazatelně způsobena nemocí COVID-19. Zde jsou fakta velmi nepřesná.

Podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma bylo ke dni 3. března 2020 na celém světě zaznamenáno celkem 90 893 případů onemocnění COVID-19, přičemž 3 110 vedlo k úmrtí. Označil to jako úmrtnost 3,4%, což je údaj, který ostatní odborníci ve zdravotnictví dosti zpochybňují. Tedros uvedl: „Celosvětově zemřelo přibližně 3,4% hlášených případů COVID-19. Pro srovnání, sezónní chřipka celkově zabije mnohem méně, než 1% infikovaných osob.“

Problém spočívá v tom, že nikdo nedokáže přesně říci, jaká je skutečná míra úmrtnosti. Je to proto, že jsme na globální úrovni netestovali všechny, kteří by mohli mít mírné příznaky, a přesnost těchto testů není v žádném případě 100% jistá. Ale prohlášení, že míra úmrtnosti je třikrát větší, než u sezónní chřipky, by bylo skutečným důvodem k panice, pokud je to pravda.

Skutečnost je však podle epidemiologů taková, že skutečná míra úmrtnosti je pravděpodobně mnohem nižší. „Nehlásíme všechny případy,“ řekl profesor John Edmunds z Centra pro matematické modelování infekčních nemocí na Londýnské škole hygieny a tropické medicíny. „Ve skutečnosti obvykle hlásíme pouze malou část případů. Pokud bude ve skutečnosti mnohem více případů, pak bude míra úmrtnosti nižší.“ Edmunds dále uvedl: „Co můžeme bezpečně říci [...] je to, že pokud počet hlášených úmrtí vydělíte počtem hlášených případů [abyste získali míru úmrtnosti], téměř jistě dostanete špatnou odpověď.“ Zdá se, že Světová zdravotnická organizace pod vedením Tedrose chybuje ve prospěch šíření paniky.

Světová zdravotnická organizace a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) před několika lety změnily definici úmrtí - ze sezónní chřipky na „úmrtí na chřipku nebo zápal plic“. Institut CDC započítává pouze přibližný počet úmrtí na chřipku sečtením úmrtních listů, uvádějících „zápal plic nebo chřipku“ jako hlavní nebo přispívající příčinu smrti. CDC odhaduje, že během chřipkového období v USA v letech 2017–2018 bylo zaznamenáno 45 milionů případů chřipky a 61 000 případů, které šikovně nazývají úmrtí, „související s chřipkou“. Není však jasné, kolik lidí se zápalem plic nebo jinými plicními chorobami bylo staršího věku. Tato čísla přirozeně pomáhají šířit strach a prodávat vakcíny na sezónní chřipku, jejichž pozitivní účinek není v žádném případě prokázán. Institut CDC odhaduje ve studii z roku 2017, že „každoročně na celém světě zemře na sezónní respirační choroby, spojené s chřipkou, 291 000 až 646 000 osob.“

Jen v samotné Číně byl v roce 2018 odhad úmrtí, souvisejících se sezónní chřipkou (včetně zápalu plic), asi 300 000. Všimněte si, že 3 000 úmrtí, připisovaných koronaviru, jakkoli je to tragické, tvoří pouze 1% „běžných“ každoročních úmrtí v Číně, spojovaných s plicními chorobami. Kvůli neurčitým nebo proměnlivým počtům není jasné, kolik z 3 000 úmrtí v Číně způsobil sezónní zápal plic. Ale vzhledem k neověřeným dramatickým videozáznamům, na nichž lidé údajně padají mrtví na čínských ulicích, avšak bez existence důkazů, nebo s nemocnicemi ve Wu-chanu, kde byly chodby zaplněny vaky s mrtvými ostatky lidí, kteří zemřeli na COVID-19, je velká část světa pochopitelně vyděšená z tohoto podivného exogenního vetřelce.

Uprostřed toho všeho zmatku, který panuje mezi poctivými odborníky ve zdravotnictví, a slibného oportunismu ze strany západních výrobců vakcín, jako např. GlaxoSmithKline, Gilead a další, se náš svět s alarmující rychlostí mění, a to takovým způsobem, jaký bychom si před několika měsíci vůbec nedokázali představit.

„KROK UZAMČENÍ (LOCK STEP)“

Cokoliv se v tomto bodě v Číně děje, je téměř nemožné to říci kvůli protichůdným reakcím pekingských úřadů a několika změnám ve způsobu počítání pozitivních případů na COVID-19. Otázkou nyní je, jak příslušné orgány na Západě tuto krizi využijí. Je užitečné vrátit se k velmi důležité zprávě, kterou před deseti lety zveřejnila Rockefellerova nadace, která je jedním z hlavních podporovatelů eugeniky na světě a kromě jiného je také tvůrcem geneticky modifikovaných potravin.

Dotyčná zpráva má nic neříkající název „Scénáře pro budoucnost technologického a mezinárodního vývoje“. Byla publikována v květnu 2010 ve spolupráci se společností Global Business Network, patřící futurologovi Peterovi Schwartzovi. Zpráva obsahuje různé futuristické scénáře, které vypracoval Schwartz a jeho společnost.

Jeden scénář má poutavý název: „LOCK STEP: Svět pod přísnější vládní kontrolou, vedenou shora dolů, a s autoritativnějším vedením s omezenými inovacemi a rostoucím zpětným tlakem občanů.“ Tady to začíná být zajímavé, jako by šlo o prediktivní programování.

Schwartzův scénář uvádí: „V roce 2012 konečně udeřila pandemie, kterou svět už léta očekával. Na rozdíl od H1N1 v roce 2009 a později byl tento nový kmen chřipky - pocházející z divokých hus - extrémně virulentní a smrtící. Dokonce i ty země, které byly na pandemii nejvíce připravené, byly rychle zchváceny, když se virus rozšířil po celém světě, infikoval téměř 20 procent světové populace a zabil 8 milionů lidí za pouhých sedm měsíců...“

Dále se uvádí: „Pandemie měla také smrtící dopad na ekonomiky zemí: mezinárodní mobilita lidí i zboží se rychle zastavila, ochromila průmysl, jako např. cestovní ruch, a rozbila globální dodavatelské řetězce. Dokonce i na lokální úrovni běžně rušné obchody a kancelářské budovy byly několik měsíců prázdné, bez zaměstnanců a zákazníků.“ To zní děsivě povědomě.

Potom začíná být scénář velmi zajímavý: „Během pandemie lídři zemí z celého světa navýšili své pravomoci a uvalili přísná pravidla a omezení, od povinného nošení roušek až po kontrolu tělesné teploty ve vstupech do společných prostor, jako jsou nádraží a supermarkety. Dokonce i po odeznění pandemie tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami zůstala a dokonce ještě zesílila. Aby se samotní lídři z celého světa uchránili před šířením narůstajících globálnějších problémů - od pandemií a nadnárodního terorismu až po ekologické krize a nárůst chudoby - chopili se pevněji moci.“

Zásadní otázkou zůstává, zda někteří špatní hráči, a že jich několik ve světě je, oportunisticky využívají strach, šířící se z nemoci COVID-19, k prosazování agendy „lock step“, sociální kontroly shora dolů, která by zahrnovala přísné limity na cestování, možnou náhradu hotovosti „sanitární“ elektronickou hotovostí, povinné očkování, i když není prokázáno, že dlouhodobé vedlejší účinky jsou bezpečné, neomezenou kontrolu a omezování osobních svobod, jako např. politické protesty, pod záminkou, která by umožnila „identifikaci lidí, odmítajících testování nebo očkování“, a bezpočet dalších omezení.

Velká část Rockefellerova scénáře z roku 2010 je již evidentní. Strach nikdy není dobrým rádcem zdravého rozumu.

Lock Step, This Is No Futuristic Scenario: Panic and the Post-Pandemic Future? vyšel 28.10.2020 na Global Research. Překlad v ceně 595 Kč Zvědavec.

Známka 1.4 (hodnotilo 61)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 2

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 119