Úvaha nad státním rozpočtem

Nikdo nezklamal, nikdo nepřekvapil

Jaroslav Tichý

2.11.2019 Komentáře Témata: Česká republika, Finance, peníze, Ekonomika 1536 slov

Vracím se tímto ještě k projednávání vládního návrhu rozpočtu ČR na rok 2020. Zhodnocení průběhu tohoto projednávání ve sněmovně Parlamentu ČR za účasti prezidenta M. Zemana, vč. návazných diskuzí uvedené v názvu článku docela vystihuje situaci. Pojďme se ale na celou záležitost podívat z větší blízkosti.

Protože na toto téma napsali již mnozí autoři mnohé, omezím se ve stručnosti jen na následující shrnutí výsledků projednávání návrhu rozpočtu ČR na r. 2020 tak, jak proběhlo nedávno za účasti prezidenta M. Zemana, jakož i na některé související diskuze:

Koalice předložila a obhajovala rozpočet se schodkem 40 mld. Kč, a to:

– příjmy ve výši 1,578 bil. Kč a
– výdaje ve výši 1,618 bil. Kč.

Rozpočet je tedy deficitní (- 40 mld. Kč) a za daných okolností špatný. Ukazuje totiž, že tato vláda neumí ani v příznivých dobách hospodařit a že mezi její priority snaha o efektivní vynakládání finančních prostředků rozhodně nepatří. A to i přes to, že dosud napravuje alespoň zčásti to, co zavinily předchozí pravicové vlády se svým „závodem ke dnu“, kdy se snažily soutěžit s rozvojovými zeměmi v co nejnižší úrovni mezd a platů našich pracovníků, což se následně promítalo negativně nejen do poklesu kupní síly obyvatelstva, nýbrž i do snížených odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Dnes v důsledku toho lomíme rukama nad tím, že „nebude na důchody“ a svádíme to nesprávně jen na to, že mají nyní přicházet početně silnější ročníky do důchodu.

Vraťme se ale k tomu neefektivnímu způsobu vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu a ukažme si to na několika příkladech:

Přidáváme sice opakovaně na školství (což je do určité míry v pořádku), avšak bez dostatečné snahy o zlepšení jeho úrovně, jakož i kontroly ze strany státu. Ve výsledku nejde o nic jiného než o to, přihodit do školství peníze a „mít ho tak z krku“. Žádný efekt to nepřinese, stejně tak ani neuvážené stanovení věkového limitu pro učitele, kteří při jeho nenaplnění musí mít vysokoškolské vzdělání. Dodatečně pak“ zjistíme“, že nám bude chybět několik tisíc učitelů. Je vidět, že elementární nepořádek existuje již na ministerstvu školství a odtud pokračuje směrem dolů.

Školy si v honbě za různými vesměs zahraničními granty často přizpůsobují obsah výuky (ale i historie) potřebám zahraničí, a to na úkor českého státu, jeho obyvatel, žáků a studentů. Bez náležité reakce státu. Výsledkem je pak propad vzdělanosti našich žáků a studentů v porovnání s Evropou. O umístění, které jsme zaujímali v Evropě ještě někdy kolem r. 2000, se nám nemůže dnes již ani zdát. Místo toho se ve školách zabýváme sundáváním portrétu prezidenta M. Zemana se zdi a výuce neúcty dětí, žáků a studentů k hlavě našeho státu, a to již od malička;

Český stát prý věnuje málo peněz na vědu a výzkum. Je to relativní, množství peněz by totiž mělo být porovnáváno s efekty, které nám věda a výzkum přinese. A když přinese, tak komu přinese. Státu či soukromým firmám? Opět tedy „přihodíme něco peněz“, abychom měli i tuto oblast (a hlavně kritiky) s krku. Bez ohledu na to, zda a co z takového výzkumu má stát (a my všichni) a zda nefinancujeme nakonec výzkum pro

– soukromé firmy či privátní výzkum našich výzkumníků na kšeft;
– investiční pobídky, kdy český stát podporuje z našich daní velké zahraniční firmy, které následně u nás v důsledku daňových prázdnin neplatí ani daně a po jejich skončení odcházejí pryč. To vše namísto podpory českých firem, které zde daně platí a které stát ždíme od samého jejich počátku činnosti.

Zpočátku ty zahraniční firmy alespoň poskytovaly zaměstnání našim občanům, které o ně připravil vlastní stát svojí předchozí nekvalifikovanou privatizační politikou. V poslední době ale náš stát podporuje prakticky už jen zaměstnávání cizích pracovníků u nás, kteří zde po ztrátě zaměstnání stejně zůstanou i s rodinami s očekáváním, že je bude tento stát z našich daní živit. Z těch pak stát nemá vesměs vůbec nic, stejně jako z těch zahraničních firem. Peníze do nich ale „láduje“ i nadále;

česká vláda se usilovně vyhýbá i řešení problematiky podpory solárních zdrojů, a to i přes to, že cena solárních panelů od doby vzniku solárního boomu a daného zákona u nás klesla obecně již na cca 1/10 jejich původní ceny.

Bez mýlky lze říci, že náš stát v tomto „nepřekvapil“ a neochvějně si počíná stejně hloupě i nadále. Jde o neschopnost či záměr?

Převážná část opozice v podobě dem(ag)obloku protestuje proti rozpočtu již z principu. Zřejmě z důvodu krátké paměti, jak sama zvyšovala daně po svém posledním příchodu do vlády a jak si v ní počínala. A rovněž i z důvodu své „omyvatelné povahy“. Kdyby tomu bylo jinak, tak by členové dem(ag)obloku museli celou dobu projednávání státního rozpočtu strávit mlčky pod poslaneckými lavicemi, hanbou nevystrkovat ani nos a jen si opakovat:

jak měli nejlepšího ministra financí, který při svém odhadu vývoje ekonomiky se spletl rovnou o 10 % (predikoval cca + 5%, zatímco realita byla pak cca -5%). Tohle se nikdy nestalo ani v rovníkové Africe;

jak škrtili naši ekonomiku, až ji sami přivedli k propadu;

jak rozjeli „závod ke dnu“ když soutěžili v co nejnižší úrovni mezd s rozvojovými zeměmi Afriky či Pákistánu, což dnes napravuje alespoň zčásti tato vláda, kterou za to ještě kritizují;

jak opět „dokázali, že to dokáží“.

Prezident Zeman rovněž nepřekvapil. Opakovaně, tak jako v předchozích letech, jen připomínal z jeho pohledu hlavní rezervy v:

– úpravě zákona týkajícího se podpory solárních zdrojů;
– úspoře státních úředníků, jejichž počet naopak setrvale narůstá (475 tis. v r. 2019 oproti 415 tis. v r. 2014);
– potřebném rozvoji infrastrukturních investic, které jsou stále nedostatečné.

Lze to již označit za evergreen, o němž prezident vždy mluví, avšak náležité reakce vlády a tudíž bez efektu. Vláda si i nadále „jede po svém prknu“.

Prezident má sice pravdu, avšak největší (a dosud dlouhodobě) přehlížené zdroje možných příjmů státního rozpočtu též nezmínil.

Těmi největšími a dosud přehlíženými zdroji možných příjmů státního rozpočtu jsou především tyto položky:

a/ úniky nadměrných a nezdaněných zisků cizích firem do zahraničí (již více než 420 mld. Kč, přičemž je známo, že zahraniční firmy (vč. bank) u nás docilují až trojnásobného zisku oproti zahraničí. Příslušná částka se počínaje r. 2018 již zamlčuje;

b/ úniky zisku mnohých českých firem do daňových rájů (až 150 mld. Kč ročně);

c/ peníze na činnost neziskovek u nás (cca 19 mld. Kč v r. 2019, přičemž více než polovina z této částky jde na podporu politických neziskovek zabývajících se následně rozvracením našeho státu.

Ačkoliv tyto položky (a/ cca280 mld. Kč + b/ cca 150 mld. Kč a c/cca 10 mld. Kč = celkem 440 mld. Kč) představují cca 28 % plánovaných příjmů státního rozpočtu pro r. 2020, jsou přecházeny bez povšimnutí. Vládou i prezidentem. Ty využívat nebudeme.

Proč?

Celkový objem důchodů pro r. 2019 přitom činil 472,3 mld. Kč, na udržení či navýšení tohoto finančního objemu přitom údajně nejsou peníze, zatímco v uvedených případech tečou kolem nás pryč, a to bez povšimnutí.

Proč?

Musíme snad zůstat trvale zadluženi, abychom byli lépe ovladatelní?

Zatím debaty v tomto směru skončily na nedohodě o tom, zda „se smíme odvážit“ škemrat u zahraničních bank rýžujících u nás nadměrné zisky o „kapesné“ ve výši 9 mld. Kč.

Je to nedůstojné nás, je to nedůstojné našich představitelů, leč všichni mlčí.

Proč?

Ve Francii či Maďarsku sektorové daně fungují. U nás by to prý nefungovalo.

Proč?

Místo toho bude tato vláda nám zvedat daně a navrch k tomu ještě naše zadlužení. Z toho je zřejmé, jak je to s tou naší suverenitou ale i s odbornou úrovní naší vlády a snahou hájit české národní zájmy.

Vláda si svoji předpos.anost bude raději kompenzovat opět na nás voličích a my ji budeme z hlouposti opět volit s tím, že oproti dem(ag)obloku volíme přece jen“menší zlo“. To je sice pravda, avšak to, že je nejvyšší čas nalézt (či zformovat) a volit skutečnou alternativu, která přijde s jiným systémovým přístupem, nikomu nadále nepřijde na mysl. Tak plaťme, jak je to v tom přísloví, že „za blbost se platí“. Hlavně, abychom na to placení ještě měli.

Lze tedy bez mýlky konstatovat, že nikdo z uvedených „nezklamal“, neboť se choval očekávaným způsobem. A tedy bohužel ani „nepřekvapil“, zejména pak ne návrhem směřujícím k zásadnímu řešení problému a ke zlepšení situace ohledně státního rozpočtu z hlediska tvorby jeho zdrojů a úspory jeho nákladů.

Naše vláda tak bude zvyšovat nám občanům daňovou kvótu (na dosud nejvyšší číslo 35,9 % v r. 2020) v době, kdy se začíná zhoršovat ekonomická situace ve světě, která nás nemine, zejména při velké míře našeho navázání na německou ekonomiku. Vláda tak dělá neomylně podobné chyby jako ČNB s kurzem koruny. Ve výsledku zhorší tudíž přicházející recesi a její dopady na naši ekonomiku i obyvatelstvo.

A co děláme my, občané? Jedni volí „menší zlo“, jiní chodí demonstrovat z nesmyslných důvodů. Ty skutečné důvody zůstávají u nás přitom nadále bez povšimnutí, podobně jako otázka, proč se nemůžeme v otázce migrantů chovat stejně zásadově jako Maďarsko.

Známka 1.1 (hodnotilo 66)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

 

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 91 čtenářů částkou 13 252 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Němci chtějí odstranit Babiše přes Milion chvilek, protože překáží zrušení Benešových dekretů20.11.19 23:29 Česká republika 9

Babiš na Ukrajině odsoudil ruskou agresi a podpořil územní celistvost Ukrajiny19.11.19 22:52 Česká republika 3

Destiletý syn vdovy ISIS: "My vás zabijeme, vybijeme vás. My vás povraždíme."19.11.19 21:09 Sýrie 12

University and College Union (UCU): Bílí mohou být černí, pokud si to přejí18.11.19 23:27 Británie 3

Texas: Černošksá učitelka surově zbila bílou středoškolačku se speciálními potřebami18.11.19 22:45 USA 3

Bletchley: Gang snědých mladíků brutálně napadl bílou dívku18.11.19 22:28 Británie 0

Pravda a láska se vrhla na Klause jr. s dcerkou17.11.19 20:19 Česká republika 3

Co ČT1 neuvádí: Alternativa pro Švédsko nabízí imigrantům cestu domů17.11.19 18:44 Švédsko 1

Obří ikona Grety shlíží z fasády a přísně rentgenuje duše kolemjdoucích17.11.19 10:59 USA 6

Akademie věd ignorovala Němci zavražděné studenty17.11.19 00:30 Česká republika 2

Zajímavá analýza honu na čarodějnice v USA16.11.19 19:28 USA 1

Ve věci nápisu "Památník věnovaný historicky posledním pracujícím Romům na území ČR" se může Policie ČR přetrhnout...15.11.19 23:54 Česká republika 8

Další vítězství Big Pharma: V Německu schválili zákon o povinném očkování proti spalničkám15.11.19 02:51 Německo 15

17. listopad 198915.11.19 00:34 Česká republika 3

Oni se fakt zbláznili. Po nákupu vrtulníků budeme prodávat státní hmotné rezervy12.11.19 20:21 Česká republika 4

Islamizácia v priamom prenose: Moslim prvýkrát na čele veľkého nemeckého mesta12.11.19 16:16 Německo 2

Nač potřebujeme 12 vrtulníků za 14,6 miliardy?12.11.19 16:10 Česká republika 1

Skoro polovina obyvatel Bruselu nosí venku prostředek na sebeobranu. Multikulturní výkladní skříň EU v plné nahotě12.11.19 00:25 Nizozemsko 1

Na Slovensku končí Natural 95. Bude jen E10 s vyšším podílem biopaliv11.11.19 01:50 Slovensko 0

Muslimský imigrant prořízl ve Znojmě Markovi Petružálkovi hrdlo. Rodina potřebuje peníze10.11.19 01:33 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
23,07 Kč
Euro
25,54 Kč
Libra
29,80 Kč
Kanadský dolar
17,38 Kč
Australský dolar
15,67 Kč
Švýcarský frank
23,26 Kč
100 japonských jenů
21,26 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,94 Kč
100 maď. forintů
7,64 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
36,21 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 904,76 Kč
1 unce stříbra
395,94 Kč
Bitcoin
175 370,44 Kč

Poslední aktualizace: 21.11.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 387