Hlasová umělá inteligence: Začátek omezování lidského myšlení

Makia Freeman

29.7.2019 Komentáře Témata: Technika 1541 slov

Hlasová umělá inteligence se pro mnoho lidí stává běžnou součástí života. Ať už se v podobě malého válečku nachází na vašem pracovním stole („chytrý hlasový asistent“ Amazon Echo/Alexa, Google Home/Google Assistant) nebo je aktivována čistě prostřednictvím vašeho počítače/smartphonu (Apple Siri, Microsoft Cortana), kartel hlavních technologických společností nás pobízí, abychom používali hlasovou umělou inteligenci úplně na všechno. Chtějí, aby se tyto chytré přístroje staly komplexním místem pro všechny informace - vaším přístrojem vševědoucnosti. Jelikož je hlasová umělá inteligence hands-free a je aktivována hlasem, mnoho lidí ji používá za chůze. Je to všechno o pohodlí. Pro ověřování faktů se hodí dokonce méně, než jiné formy umělé inteligence, protože jak moc je pravděpodobné, že si uživatelé ověří odpovědi přístroje, pokud by to mělo narušit jejich pohodlí? Vstupujeme do světa intelektuální pasivity, kde bude lidské myšlení drasticky omezováno nebo dokonce vyloučeno?

[Hlasová um...]
Hlasová umělá inteligence vás vede k tomu, abyste akceptovali jedinou správnou odpověď, aniž byste si ověřili fakta. Jaký to může mít dopad na vaše myšlení a vnímání reality?

Hlavní technologické společnosti: Noví vládci nauky o poznání

Hlavní technologické společnosti, přezdívané „Big Tech“ (tj. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pozn. překl.), se etablují jako dohlížitelé nad fakty v celosvětovém měřítku a strážci veškerých lidských znalostí.  Nezapomeňte, že tyto společnosti jsou úzce spjaty s vojensko-zpravodajským komplexem (MIC), který jim poskytl kapitál. Když to takto půjde dál, zhruba tři korporace (Google, Apple a Amazon) budou mít kontrolu nad veškerým věděním. Epistemologie je definována jako „nauka o poznání, zejména s ohledem na její metody, platnost a rozsah. Epistemologie je zkoumání toho, co odlišuje odůvodněné přesvědčení od domněnky.“ Společnosti Big Tech chtějí, abyste k získání informací využili pouze jejich umělou inteligenci. Samozřejmě, že jakýkoli druh umělé inteligence, včetně hlasové umělé inteligence, je dobrý do takové míry, do jaké jsou dobré informace a algoritmy, pomocí nichž je naprogramována. Se všemi důkazy o předpojatosti společnosti Google je zcela evidentní, že naprosto neutrální vyhledávač nebo umělá inteligence je něco nemožného. Přečtěte si skvělý článek o automatických návrzích ve vyhledávací síti Google (viz obrázek níže): Podle společnosti Google „biopotraviny jsou... lež, podvod, mýtus, plýtvání penězi a marketingový trik“. (Nejen podle Google. Většina lidí si to myslí také, včetně mě. Tady autor zjevně ujel a snaží se čtenářům vnutit svou víru - poznámka editora) Algoritmy zakotvené v jakékoli specifické umělé inteligenci budou vždy nutně odrážet světonázor, předsudky a omezení programátorů. Zůstává otevřenou otázkou, zda samoučící se umělá inteligence bude někdy schopná překonat tato výchozí omezení, ale o tom pochybuji.

[Předpojato...]
Předpojatost korporace Google. Foto: Green Med Info.

Programové prohlášení společnosti Google a reorganizace s Alphabet

Když už mluvíme o společnosti Google, během několika posledních let provedli pár změn ve struktuře a mottu společnosti a hovořili o změně svého programového prohlášení. V roce 2018 upustili od svého sloganu nebo motta „nečiňte zlo“, což je patřičný krok, vzhledem k míře spolupráce, vedoucí k tyranii. Korporace Google pomohla vládě USA s cenzurou, americké armádě pomohla s platformou umělé inteligence pro sledování (projekt Maven) a čínské vládě s cenzurou (projekt Dragonfly). V roce 2015 došlo k reorganizaci s Alphabet, mateřskou společností, vlastnící Google. Chtěl bych poukázat na to, že název alphabet (abeceda) - alfa až omega (od A po Z), tj. všechna existující písmena - znamená vše, co je, a že Google nechce nic jiného, ​​než být jediným strážcem lidského poznání. Chce hlavní monopol - monopol na všechny informace pro lidstvo. Současným programovým prohlášením společnosti Google je „organizovat informace o světě a učinit je všeobecně přístupné a užitečné“. Možná, že důvod, proč se společnost domnívá, že překonala své programové prohlášení, je, že již dosáhla organizování informací; dalším krokem je ovlivňování, kontrola a vlastnictví těchto informací. Jak jsem popsal v článku o uniklém videu Selfish Ledger, Google sní o tom, že bude řídit lidskou evoluci.

Schéma evoluce umělé inteligence: Od služebníka k pánovi

Pokud chcete pochopit, jak funguje agenda, týkající se umělé inteligence, a „chytrá agenda“ (protože to je jedno a totéž), podívejte se na trendy a historické vzorce. Umělá inteligence začíná jako volitelný asistent, pak se rozšiřuje, a poté se mění z volitelné (dobrovolné) na povinnou (vynucenou pod hrozbou pokut a/nebo vězení). Plán je stejný pro autonomní vozidla/auta bez řidiče, chytré měřiče, chytrá města/Agendu 2030, atd. Když se vrátíme k představě o hlasové umělé inteligenci, zjistíme, jak tento „virtuální asistent“ zapadá do plánu. Nejprve budete kontrolovat, jaké vám poskytuje informace; potom se začnou vkrádat automatické návrhy; pak vám hlasová umělá inteligence (chytrý hlasový asistent) začne poskytovat „radu“, ale samozřejmě to „bude pro vaše vlastní dobro“; poté umělá inteligence lehce poruší vaše příkazy, a místo nich vám poskytne produkty nebo informace, které chce, abyste měli. Litujeme, tento produkt si nemůžete objednat online, protože je příliš tučný; promiňte, ale tuto píseň nemůžete poslouchat, protože obsahuje politicky nekorektní text; zde vám poskytneme přikrášlenou oficiální verzi toho, co se právě stalo ve zprávách, abychom vám ušetřili nepohodlí a bolest při pokusu roztřídit protichůdné a vzájemně si odporující verze reality.

Hlasová umělá inteligence: Komplexní místo pro váš celkový pohled na realitu?

Je pravda, že žijeme ve světě dezinformací a mylných informací. Nevznikl však celý tento fenomén fake news proto, aby byli lidé přehlceni... a připraveni obrátit se na hlasovou umělou inteligenci, která jim vybere „správnou“ odpověď v celém moři dezinformací? Připomeňme si děsivý výrok Erica Schmidta, bývalého generálního ředitele společnosti Google (v rozhovoru s Charlie Rosem z roku 2005), kdy odhalil ambice společnosti Google přeměnit pouhé organizování informací (na základě jejich programového prohlášení) na kontrolování informací (příslušející digitálnímu strážci nebo digitálnímu cenzorovi):

„Když píšu, chci, aby mi počítač ukázal, co bych měl psát.“

- Eric Schmidt (25. minuta ve videu)

„Když používáte Google, dostanete více než jednu odpověď? Samozřejmě, že ano. No, to je programová chyba. Máme více chyb za vteřinu po celém světě, protože bychom měli být schopni poskytnout vám správnou odpověď jen jednou. Měli bychom vědět, co jste zamýšleli. Měli byste hledat informace. My bychom to měli pochopit zcela správně a měli bychom vám to poskytnout ve vašem jazyce, a nikdy bychom se neměli mýlit. To je výzva pro nás.“

- Eric Schmidt (28. minuta ve videu)

V rozhovoru s Rosem o 5 let později, v roce 2010, Schmidt hovořil o tom, že Google se snaží vytvořit z nás všech „lepší lidi“ jako součást „rozšířené lidskosti“. Je těžké nevšimnout si, jak úzce tento druh jazyka a myšlení přesně odráží cíle transhumanismu. Co se stane s generací dětí, které nyní vyrůstají v domácnostech s chytrými hlasovými asistenty Amazon Echo nebo Google Home? Přivyknou si na myšlenku, že kdykoli chcete něco vědět, stačí se zeptat hlasové umělé inteligence? Přijmou podvědomě myšlenku, že hlasová umělá inteligence je pramenem veškerého poznání a moudrosti? Zvyknou si na to, že pokud je bude něco zajímat, obrátí se nejprve na věštírnu na svém stole? Co bude s důkladným zkoumáním, procházením mnoha různých článků, zpráv nebo knih, abyste získali co nejširší úhel pohledu a abyste byli plně informováni, než dojdete k nějakému rozhodnutí? Co se stane s hledáním pravdy, které sice klade značné nároky, ale je nám odměnou? Budeme mít v budoucnu ještě dost trpělivosti, potřebné ke skutečnému zkoumání?

[Zacílení h...]
Zacílení hlasové umělé inteligence: „Bohužel tohle nemůžu udělat, Dave... Tato mise je pro mě příliš důležitá, nemůžu ti dovolit, abys ji ohrozil.“ (HAL 9000 z filmu 2001: Vesmírná odysea)

Hlasová umělá inteligence: Odrazový můstek pro orwellovskou „obrazovku“

Tématem tohoto článku jsou možné důsledky pro lidské myšlení. Dokonce jsem se ještě ani nezmínil o tom, jak hrubé porušení soukromí tyto přístroje představují. Stále poslouchají, navzdory jakýmkoli falešným ujištěním, která společnosti Big Tech předkládají veřejnosti. Tím, že si je přinesete domů, ochotně necháte Velkého bratra, aby vás měl v nejintimnějších chvílích pod dohledem. Nejprve to bude prostřednictvím zvuku, později videa. Jako každé chytré zařízení, které je v současnosti na trhu, jsou odrazovým můstkem pro konečný cíl systému: Neustálé sledování a zaznamenávání každé vaší myšlenky.

Co se stane s lidským myšlením?

Není těžké dojít k závěru, že technologie hlasové umělé inteligence s největší pravděpodobností programuje budoucí generace k intelektuální pasivitě. Hlasová umělá inteligence se příliš nehodí pro ověřování faktů, protože je hands-free. Učí lidi, aby chtěli a akceptovali pouze jedinou „správnou odpověď“ pro jakékoli téma, přestože některé věci jsou extrémně složité, mnohostranné a nemají jen jednu odpověď. Ten, kdo není obeznámen s konspirací Nového světového řádu (New World Order), se bude domnívat, že k postupnému omezování lidského myšlení bude docházet shodou okolností (protože lidé bezelstně reagují na nové technologie a volí pohodlí před trpělivostí), a nikoli spiklenecky (protože korporace Big Tech to jménem svých pánů, kterými jsou vojensko-zpravodajský komplex a Nový světový řad, takto plánují). Nicméně snaha omezit lidské myšlení a nasměrovat jej na přístroje a umělou inteligenci je hluboce zakořeněná agenda.

Pravda je, že počítače nejsou křišťálová koule. Korporace Big Tech slibují něco, co nikdy nemůže nastat. Nikdo nemůže myslet za vás. Nikdo za vás nemůže udělat to, že dospějete ke skutečnému pochopení a vnímání složitých věcí. To můžete udělat pouze vy sami. Nevěřte falešným slibům korporací Big Tech - nejen, že budete hodně zklamaní, ale také budete kráčet po cestě, vedoucí k zotročení, neboť vaše vnímání toho, jaký je život a kdo jste vy, bude redukováno.

Voice AI: Dawn of the Reduction of Human Thinking vyšel 27. července 2019 na freedom-articles.toolsforfreedom.com. Překlad v ceně 543 Kč Zvědavec.

Známka 1.0 (hodnotilo 69)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

75

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 121 čtenářů částkou 26 160 korun, což je 75 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lupo Anetta POLITIKA27.01.21 19:29 Česká republika 0

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 1

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 11

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,08 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 618,86 Kč
1 unce stříbra
540,83 Kč
Bitcoin
675 481,22 Kč

Poslední aktualizace: 28.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 337