Washington vede válku proti Číně na nové úrovni - a utrpí hořkou ztrátu

Peter Koenig

19.3.2019 Komentáře Témata: USA, Čína 1775 slov

Jakmile ze strany západních korporátních médií opadlo všeobecné tlachání o clech na dovoz z Číny, Trump, který je spíše egocentrický podnikatel, než prezident impéria, „z ničeho nic“ - dalo by se téměř říci, že pod záminkou „nespravedlivého“ čínského obchodování - zahájil novou zběsilou a jako obvykle naprosto nelegální kampaň agrese proti rychle rostoucí ekonomice Číny. Je to nezákonná kampaň proti čínské konkurenci, proti čínskému nezastavitelnému růstu. Je to tiché uznání rozvíjející se suverenity Číny, které Spojené státy mohou čelit pouze prostřednictvím podvodných, falešných a nezákonných aktivit. A to jen tak dlouho, dokud bude Washington ovládat západní měnový systém. To však nebude trvat dlouho.

[...]

Je to agrese proti předním čínským firmám a proti Číně a jejímu osvojování politiky multipolárního světa prostřednictvím spojování celých kontinentů, zemí, kultur, společného výzkumu, vzdělání a zemědělství, jakož i průmyslového rozvoje - pomocí dopravních linek, rovného obchodu, vzájemného respektu a uznání relativních výhod národů a zemí na základě technického know-how a darů přírody. Tato politika je založena na spravedlivé a rovné vzájemné výměně. Je to iniciativa „Jedno pásmo, jedna cesta“ (BRI) v hodnotě mnoha bilionů jüanů, jež se také nazývá Nová hedvábná stezka, kterou zahájil prezident Si Ťin-pching v roce 2013 během oficiální návštěvy Indonésie a Kazachstánu.

Iniciativa BRI se v současnosti skládá ze šesti pozemních a námořních tras, zahrnuje přibližně 152 zemí a mezinárodních organizací v Evropě, Asii, Africe, na Středním východě a v Latinské Americe.

Tento nový čínský ekonomický kolos je předběžně naplánován až do 40. let 21. století. Iniciativa BRI je komplexní a proto tak silná, že byla nedávno začleněna do čínské ústavy. Západ to však z velké části ignoroval, především západní presstitutní média, v rámci západní idiotské politiky „strkat hlavu do písku“ - ignoruj to a ono to zmizí. Západ si nyní uvědomuje, že to nezmizí - a je to tvrdá konkurence pro falešně propagovaný obchod a ekonomickou převahu Západu. Je příliš pozdě, přátelé. Jak často říkám, Západ svou nekonečnou chamtivostí a žízní po moci s beztrestností, neúnavným vyprovokováváním válek a konfliktů, zabíjením lidských společností vrstvu po vrstvě po celém světě s cílem donutit protivníky této malé ďábelské elity pokleknout, páchá pomalu, ale jistě, sebevraždu. To je příroda. Příroda nejenže přežije, ale přemůže tento luciferský postoj k ovládání světa, a podřídí si jej. Budoucnost je na Východě. Rozhodně. Není cesta zpět.

Jedním z prvních kroků nového stupně americké agrese proti Číně bylo, že Washington nařídil Kanadě, svému severnímu vazalovi, aby byla 1. prosince 2018 na letišti ve Vancouveru zatčena Meng Wan-čou, hlavní finanční ředitelka společnosti Huawei.

Společnost Huawei Technologies je čínský nadnárodní výrobce telekomunikačních zařízení a spotřební elektroniky se sídlem v Shenzenu. Huawei je 7. největší telekomunikační korporace na světě, kterou založil v roce 1987 Ren Zhengfei, bývalý vojenský inženýr v Čínské lidové osvobozenecké armádě. Meng Wan-čou, jež je dcerou zakladatele a zástupkyní generálního ředitele, je nyní obviněna z porušení zcela nezákonných sankcí proti Íránu, neboť obchodovala s Íránem. Washington zcela bez rozpaků realizuje jednu nelegální akci - sankce - za druhou, přičemž si bere jako rukojmí hlavní osobu silného čínského konkurenta, aby donutil společnost Huawei podřídit se pravidlům, která USA stanovily nezákonně - sankcím. Je to neuvěřitelný příběh ve stylu románu Hlava XXII. Dokonce ještě neuvěřitelnější je, že diktát násilnické politiky Washingtonu je stále přijímán, a ještě horší je to, že téměř neexistují žádné protesty.

To je možné pouze tehdy, aniž by většina západního světa „pípla“, protože všichni stále uznávají - prozatím - Spojené státy jako dobrovolně přijatý výjimečný národ, který vytváří a porušuje zákony podle situace. Ale jak dlouho tomu tak ještě bude?

Meng Wan-čou, která je stále ve vazbě v Kanadě, je vystavena riziku, že bude vydána do rukou americké „spravedlnosti“ (sic), a může čelit odnětí svobody na dobu 30 let za absolutně žádný nezákonný přestupek. Pouze jednala proti tomu, z čeho USA vytvořily zákon - sankce - který každý musí dodržovat, jinak bude sám podléhat sankcím. Vidíte, jak náš západní systém onemocněl?

Nyní probíhá válka bez bomb. Stala se z ní ekonomická válka, neboť USA zjistily, že válku s bombami a raketami nemohou vyhrát - ne že by ji tedy někdy vyhrály! Je to z toho důvodu, že Rusko a Čína vyvinuly technicky mnohem dokonalejší vojenská zařízení. Proto poslední trumf Spojených států spočívá v tom, že využívá svůj podvodný peněžní systém až do úplného konce.

Venezuela, jedna ze skutečných a posledních západních demokracií, je posledních 20 let napadána, přičemž nyní tato agrese dosahuje vrcholu, neboť země se odmítá podrobit pravidlům Washingtonu, opustit svou socialistickou ideologii a předat přírodní zdroje - největší zásoby ropy a plynu na světě - uzurpujícím korporacím impéria. Těm stejným korporacím, které se zmocnily země a sto let zotročovaly venezuelské obyvatelstvo, dokud v roce 1999 nepřišel k moci prezident Hugo Chávez, který začal měnit pravidla pro lidi, odvolávat uzurpátory a znárodňovat přírodní zdroje země ve prospěch venezuelského lidu.

Impérium v současnosti vede válku s Venezuelou, válku bez bomb, finanční a ekonomickou válku, kdy - díky podvodnému měnovému systému, který západní společnosti přijímají a jsou ochotny jej chtě nechtě akceptovat, a dokonce ani dnes se neodvažují proti němu otevřeně protestovat - impérium uplatňuje mezinárodní nezákonnost všech nezákonností, „sankce“, vměšování do vnitřních záležitostí jiné země, blokování obchodu, peněžních převodů, konfiskaci (tj. krádeží) venezuelských aktiv v zahraničí v hodnotě miliard dolarů.

Washington nutí a vydírá takzvané americké spojence, aby dělali totéž, pokorně páchali „loupež“. Do nynějška byla na celém světě zablokována a v podstatě odcizena aktiva v hodnotě zhruba 40 - 50 miliard dolarů, včetně 1,2 miliardy dolarů zlata, které bylo zadrženo v Londýně, městě peněz. Tím, že byla zabavena zahraniční aktiva Venezuely a bojkotován prodej venezuelských uhlovodíků, se Venezuela ocitla ve velkých potížích, nikoli však v zoufalství, lidé neumírají na hladomor, jak nám předkládají západní média ve snaze, abychom tomu uvěřili. Ne, Venezuela tyto obtíže zvládá s klidem a hrdostí, a také díky spolehlivé vzájemné podpoře.

Podobná situace je v Sýrii, kde syrská národní armáda s pomocí Íránu, Ruska a hnutí Hizballáh do značné míry porazila teroristické sítě ISIS, an-Nusrá, a další. Jinými slovy, USA, NATO, západní státy a země Perského zálivu, vazalští spojenci, kteří financovali - a stále financují - tyto teroristické organizace coby své zástupce, prohráli svou válku s bombardováním, svůj boj o „změnu režimu“ - alespoň prozatím. Víme, že impérium to prostě nenechá jen tak být - a to do té doby, dokud mu nedojde dech. Ten okamžik dříve či později nastane.

Bomby jsou tedy nahrazeny ekonomickými okovy, které Sýrii zabraňují, aby používala mezinárodní měnový systém peněžního převodu, aby měla přístup k mezinárodní finanční pomoci, aby dovážela životně důležité zboží, léky a zdravotnické vybavení, potraviny, průmyslová zařízení a náhradní díly - tedy vše, co společnost potřebuje ke správnému fungování, k obnově infrastruktury, kterou Západ zničil. Na veškeré toto životně důležité zboží a služby uvalil Západ embargo, přičemž Sýrie nikdy nezpůsobila žádnou škodu jiné západní zemi. Vše je to zcela naopak. Sýrie přitom hrála základní roli v západních dějinách, poskytla Západu vynikající vzdělance, vědce, univerzitní profesory a nabídla svou bohatou kulturu - kolébku západní civilizace.

Sýrie je strategicky umístěna, neboť má přístup k pěti mořím. „Vize pěti moří“ prezidenta Asada, spojující strategicky umístěnou Sýrii se Středozemním, Kaspickým, Černým a Rudým mořem, a Perským zálivem, „činí ze Sýrie nevyhnutelný průsečík světa v oblasti investic, dopravy a dalších věcí“. Tato vize a skutečnost, že prezident Asad spravuje Sýrii v rámci socialistické filozofie a je neustále populární (70% - 80% vysoce vzdělaného syrského obyvatelstva podporuje svého prezidenta), činí ze Sýrie dokonalý cíl pro „změnu režimu“. Opět platí totéž, pokračování války bez bomb, avšak k zabíjení dochází prostřednictvím bojového západního ekonomického systému.

Nejvíce popuzujícím faktem je - opět - že západní spojenci, převážně Evropa, tj. jejich zkorumpovaní lídři (sic), se podílejí na těchto zvěrstvech v Sýrii i ve Venezuele, a v mnoha dalších vzpurných, nepoddajných národech. K tomu z velké části dochází proti vůli lidu. Ačkoliv jsou lidem den co den vštěpovány falešné zprávy, začínají vidět světlo.

Upřímně, co jiného byste očekávali od Evropy? Evropané stovky let vykořisťovali, znásilňovali, zneužívali Asii, Afriku a Latinskou Ameriku, zabili stovky milionů lidí a rozkradli jejich zdroje a prostředky - což se přetransformovalo do evropské „kultury“, náboženských památek, hradů králů, královen a diktátorů - a nyní stále kráčí po této zemi, a chovají se stejně parazitním způsobem, jako tehdy ve starověku.

Když se evropské říše postupně rozpadly, jednoduše se přeskupily a přemístily svou vládu ze starého kontinentu přes Atlantik, aby vybudovaly nové anglosionistické království. Avšak opět k tomu nedošlo dříve, dokud nezmasakrovali původní obyvatele kdysi úžasné země, zvané Amerika. V té době se vznešení předkové tohoto nově vznikajícího impéria cítili bezpečně mezi dvěma lesknoucími se moři. Avšak, hle, časy se změnily. Snaha napodobit vznešenost Římské říše, kdy jednu dobu se jejich plán na plněspektrální nadvládu nazýval „Pax Americana“, podobající se „Pax Romana“, je evidentní. Pax Romana, tři sta až čtyři sta nejkrvavějších let v době Římské říše, se nakonec zhroutil pod vlastní vahou.

Velké nebezpečí pro západní zločinný měnový pyramidový systém, poháněný dluhem a řízený Spojenými státy, představuje Čína. Čínská ekonomika je totiž založena na výkonu tvrdé ekonomiky, stavebnictví, výrobě, intelektuálním a vědeckém rozvoji - oproti Spojenými státy řízenému západnímu neoliberálnímu dogmatu o maximalizaci zisku, nadutým službám, externímu vyčlenění obtížné výroby do zemí, kde jsou nízké mzdy, zřeknutí se dlouhodobých ekonomických zisků a institucionální paměti, HDP „horkého vzduchu“, pracovním místům typu McDonalds, spotřebě levného a zbytečného importovaného zboží; a samozřejmě - destruktivní válce a smrtícímu průmyslu.

To je důvod, proč se Washington narychlo snaží pozvednout lživou a klamnou kampaň na další úroveň. Únos Meng Wan-čou ze společnosti Huawei, nátlak na Evropu, aby uvalila zákaz na zboží Huawei, protože obsahuje spyware, jsou jen jedněmi z příkladů bezohledného nezákonného přístupu k odstranění konkurence. Na druhé straně se washingtonské upadající impérium opovažuje očerňovat iniciativu „Jedno pásmo, jedna cesta“ prezidenta Si Ťin-pchinga, a v poslední zoufalé snaze se snaží vydírat Evropu i africké uchazeče o účast na iniciativě BRI dalšími nelegálními sankcemi - jen aby nepodepsali smlouvu s Čínou ohledně Hedvábné stezky. Nehledě na to, že většina z nich to již stejně udělala. Itálie jasně řekla, že brzy podepíše dohodu s Čínou o použití italských přístavů pro námořní trasy projektu BRI. Pokud jde o zákaz Huawei v Evropě, Německo naopak prohlásilo, že neuvalí zákaz na tuto společnost. Doufejme, že ostatní budou následovat příkladu Německa.

Iniciativa „Jedno pásmo, jedna cesta“ je jako nezastavitelný vlak, který odjel ze stanice zhruba před pěti lety a pohybuje se po trase, která je naplánována na dalších 30 let, a iniciuje mírový socioekonomický rozvoj po celém světě. Jak prohlásil čínský představitel na nedávné kubánské konferenci o rovnováze světa: „Stavíme mosty, abychom spojili lidi ze všech kontinentů, zatímco na Západě se staví zdi.“

Washington is Waging a New Dimension War Against China – and will Lose out Bitterly vyšel 11. března 2019 na ICH. Překlad v ceně 732 Kč Zvědavec.

Známka 1.2 (hodnotilo 118)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 8

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 731,05 Kč
1 unce stříbra
546,05 Kč
Bitcoin
686 402,31 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 807