Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí

22.2.2019 Komentáře Témata: Zdraví 1771 slov

Mobilní a bezdrátové technologie jsou všudypřítomným rysem moderního života. Většina dospělých Američanů vlastní smartphony, stále větší počet uživatelů internetu má „pouze smartphony“, a více než čtvrtina uživatelů je podle zprávy „téměř neustále“ online. Pokud jde o děti, průzkum, který byl uskutečněn v roce 2014 pro země s vysokými příjmy, uvádí, že téměř sedm z deseti dětí ()daj z roku 2014) používá mobilní telefon a dvě třetiny z nich vlastní smartphone, obvykle to jsou děti do 10 let. Jak píše web Nielsen, nyní je běžné vidět „dítě se smartphonem v ruce“, stejně jako bylo „před nástupem digitálního věku běžné vidět dítě, jak si hraje s jojo“.

[...]

Nadšení, s jakým veřejnost přijímá každou novou mobilní a bezdrátovou technologii - přičemž většina těchto technologií nikdy nepodstoupila žádné náležité testování bezpečnosti nebo vývoj norem - naznačuje, že spotřebitelé zřídkakdy zvažují zdravotní důsledky infrastruktury, podporující takové možnosti, jako je brouzdání na netu, streamování a stahování kdykoliv, i „při chůzi“. Spotřebitele nelze zcela vinit z toho, že nemají dostatek povědomí - není snadné rozplést zdravotní rizika technologií s ohledem na stálé a vykalkulované snahy o dezinformace ze strany telekomunikačního průmyslu a zaujaté Federální komunikační komise (FCC), která „se řídí scénářem nesmírně bohatých, zastrašujících miliardářů, těžících z bezdrátových technologií“.

...výkonným sítím a technologiím 5G (páté generace) bude vystaven každý, a to neustále, jde o bezprecedentní formy a množství nutného záření - bez předchozího zkoumání možného dopadu na zdraví nebo jakékoli záruky bezpečnosti

Nyní se však na nás valí globální „šílenství“ 5G, a to v plné síle. Rozvinutí „zatraceně rychlé“ technologie 5G „dramaticky zvýší počet vysílačů, vysílajících signál pro mobilní telefony a spoustu nových zařízení, umožňujících internet“. Nazrál čas, aby veřejnost byla více informována o nezveřejňovaných kompromisech mezi poskytováním výhod a potenciálně katastrofickými účinky 5G na zdraví. To už je na hony vzdáleno jednoduchému upgradu „příští generace“, neboť výkonným sítím a technologiím 5G (páté generace) bude vystaven každý, a to neustále, jde o bezprecedentní formy a množství toho, co penzionovaný americký fyzik Dr. Ronald Powell, který pracoval pro vládu, nazývá „nutným zářením“ - bez „předchozího zkoumání potenciálního dopadu na zdraví“ nebo jakékoli záruky bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že mladí lidé (s menší tělesnou hmotností a rozvíjejícím se mozkem) jsou obzvláště zranitelní vůči radiaci, Správa environmentálního zdraví nazvala síť 5G „dalším velkým neznámým experimentem na našich dětech“ - a celé lidské populaci.

Včasné varování

Ve skutečnosti „obrovský nekontrolovaný experiment“ na dětech a dospělých již začal, navzdory naléhavé mezinárodní výzvě desetitisíců vědců, lékařů, ekologických organizací a občanů, kteří vyzývají k zastavení zavedení 5G. V roce 2018 začali telekomunikační operátoři v USA a Evropě připravovat zavádění technologie 5G v desítkách měst. Se zaměřením (prozatím) na „husté městské oblasti s velkým dopravním ruchem“ v USA začala společnost AT&T umísťovat infrastrukturu 5G ve velkých městech v osmi státech USA, a společnost Verizon začala nabízet domácí širokopásmové služby 5G ve „vybraných čtvrtích“ v pár amerických městech.

... zdravotní problémy, jako je nespavost, samovolné potraty, problémy s pamětí a další neurologické problémy, a také existují rozsáhlé zprávy o ničení populace hmyzu a ptáků

Z velké části jsou problémy, týkající se zdraví, uvedeny drobným písmem coby poznámka pod čarou uprostřed ohromného balamucení o rychlosti a kapacitě 5G, i když časopisy pro obchodníky přiznávají, že mohou existovat „určité námitky“ vůči 5G kvůli „obavám z potenciálních zdravotních rizik“. V Evropě i USA by však lidé, kteří žijí a pracují v blízkosti nově instalovaných věží a antén 5G, mohli vyprávět něco jiného. Mnoho z nich začalo mít okamžitě zdravotní problémy, jako je nespavost, samovolné potraty, problémy s pamětí a další neurologické problémy, a také existují rozsáhlé zprávy o ničení populace hmyzu a ptáků.

V reakci na stížnosti hasičů, vystaveným 5G anténám, Mezinárodní asociace hasičů prohlásila, že je proti „používání požárních stanic jako základen pro věže a/nebo antény mobilních telefonů do té doby, dokud nebudou provedeny řádné vědecké studie… dokazující, že takováto umístění nejsou nebezpečná pro zdraví našich členů“.

Informátorka OSN nedávno upozornila na dramatický dopad 5G na zdraví v celé řadě rozšířených komentářů, týkajících se toho, že se síť 5G zavedla „zdánlivě přes noc“ ve Vídni v Rakousku. V rámci 5G jako „tiché války“ uvedla:

„… Děti jsou nejvíce zranitelné vůči ničivé síti 5G vzhledem k jejich malým tělům. Přátelé, známí a jejich děti ve Vídni mi oznámili, že mají klasické příznaky otravy EMR [elektromagnetickým zářením]: krvácení z nosu, bolesti hlavy, bolesti očí, bolest na hrudi, nevolnost, únava, zvracení, tinnitus, závratě, symptomy podobné chřipce a srdeční bolest. Také mluví o tom, že těsně kolem hlavy pociťují jakýsi pás; tlak na horní část hlavy; krátké bodavé bolesti kolem těla; a také hučení a bzučení ve vnitřních orgánech.“

Nahoře a dole

Jedním z nových nebezpečí, spojených se zaváděním technologie 5G, je závislost sítě na vysokofrekvenčních milimetrových vlnách (MMW), což je hojná část elektromagnetického spektra, která nebyla dříve komerčně využívaná. Zatímco nadšenci 5G se nerozpakují slibovat podporu pro doslova miliardy zařízení, je v tom ale háček - kratší milimetrové vlnové délky nemohou cestovat tak daleko, jak nižší frekvence, používané u předchozích generací mobilních technologií. Zatímco v roce 2016 bylo na amerických věžích mobilních telefonů a budovách zhruba 300 000 bezdrátových antén (což je dvojnásobně více, než v roce 2002), 5G bude vyžadovat „exponenciálně více“ - miliony malých věží mobilních telefonů, každých 500 stop „na každém rohu ulice“.

…Dokonce i v domácím prostředí technologie 5G pronikne skrze stěny a dětské postýlky, a bude se tak vysmívat představě, že „váš dům je váš hrad“, v němž byste měli být v bezpečí

Organizace, které se zabývají zdravotními riziky bezdrátového záření, poznamenávají, že „právě nyní ještě nemusíte žít vedle věže mobilních telefonů... ale jednou budou tyto antény [5G] všude, nebudete moci uniknout.“ Bohužel tyto aspekty 5G „není kam se schovat“ jsou dokonce ještě závažnější, protože pozemní systémy 5G budou doplněny družicovými systémy. V březnu 2018 schválila Federální komunikační komise (FCC) počáteční vypuštění více než 4 400 komunikačních satelitů 5G s nízkou oběžnou dráhou, po nichž budou následovat tisíce dalších v příštích dvou letech - v konečném důsledku bude kolem Země obíhat 11krát více satelitů, než v současné době. Satelity vyšlou „přesně zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření na každé konkrétní zařízení 5G, které je na Zemi“, a každé zařízení poté vyšle „paprsek radiace zpět na satelit“.

Z praktického hlediska to znamená, že na přeplněných místech, jako jsou letiště, těly lidí „budou pronikat četné paprsky radiace, tak jak budou lidé procházet, nebo když ostatní v jejich blízkosti budou mít smartphony 5G“. Ale dokonce i v domácím prostředí technologie 5G pronikne skrze stěny a dětské postýlky, a bude se tak vysmívat „představě, že váš dům je váš hrad, v němž byste měli být v bezpečí“.

Dostane se pod kůži

Vědci, lékaři a odborníci z celého světa vydali opakované varování o riziku 5G, které vychází z publikovaných výzkumů o MMW a tisíců dalších studií, poukazujících na škody, způsobené jinými mobilními a bezdrátovými technologiemi.

V tomto kontextu jsou tvrzení průmyslu a vlád, že technologie 5G je bezpečná, zcela falešná. Vliv MMW na zdraví je ve skutečnosti velmi dobře znám americkým vojenským a obranným agenturám po celém světě. Spojené státy mají k dispozici zbraňové systémy pro kontrolu davu (eufemisticky nazývané Systémy aktivního odepření), které nejsou smrtící, a které používají milimetrové vlny k proniknutí pod kůži cílených jedinců, čímž se „okamžitě vytvoří nesnesitelný pocit horka, který je donutí utéci“. Výzkum, který prováděla americká armáda, „aby zjistila, proč lidé utekli, když je zasáhl paprsek,“ odhalil, že cíle „měli pocit, že [jejich] tělo je v ohni. Výzkumníci také varovali, že „stejné části lidské pokožky, které nám umožňují se potit, reagují na záření 5G hodně podobně jako anténa, která může přijímat signály“.

Moratorium je nezbytně nutné

Když komise FCC schválila v roce 2016 přechod na 5G, tehdejší předseda Tom Wheeler (bývalý lobbista za telekomunikační průmysl) slavnostně slíbil, že „umožní, aby se nové technologie a inovace [5G] vyvíjely a vzkvétaly bez zbytečně nařizujících regulací“. Přestože síť 5G představovala radikální posun v technologii, komise FCC nenavrhla žádné další studie o bezpečnosti, a místo toho se nadále spoléhá na své „zastaralé, nadměrně tolerantní, a také velmi kritizované, směrnice, týkající se vystavení záření, které… jsou především založeny na 30leté analýze… což je mnoho let předtím, než se objevila většina digitálních bezdrátových technologií, které se dnes používají“. Nedávná vládní studie Národního toxikologického programu, která stanovila, že záření mobilních telefonů způsobuje rakovinu, poukazuje na to, že třicet let staré směrnice neposkytují „žádnou ochranu“.

...děti, které začaly pravidelně používat bezdrátové nebo mobilní telefony před dosažením věku 20 let, mají čtyřnásobně větší riziko nádoru mozku.

Technologie 5G představuje riziko pro veškerý život na planetě - lidi, zvířata, hmyz a rostliny. Je však zřejmé, že lidské zárodky a děti patří mezi nejzranitelnější členy lidské populace. Dokonce ještě před zaváděním sítě 5G švédští vědci dospěli k závěru, že „děti jsou skutečně mnohem citlivější vůči účinkům elektromagnetického pole na mikrovlnných frekvencích“, a uvedli, že děti, které začaly pravidelně používat „bezdrátové nebo mobilní telefony před dosažením věku 20 let“, mají čtyřnásobně větší riziko nádoru mozku. Při popisu rakoviny mozku jako „pověstné špičky ledovce“ badatelé také poznamenali, že „žádný jiný karcinogen, týkající se prostředí, neprokázal zvýšené riziko během jediného desetiletí“.

Informátorka OSN uvedla: „Prvotní reakce lidí na myšlenku, že by technologie 5G mohla být existenční hrozbou pro veškerý život na Zemi, je obvykle nedůvěra a/nebo neshoda v názorech. Jakmile však přezkoumají fakta, jejich druhou reakcí je často zděšení. Musíme jít dál, a v 5G vidět příležitost, jak najít sílu sami v sobě, převzít zodpovědnost a podniknout opatření.“ Mezi kroky, které lidi podnikli, patří například to, že podepsali Mezinárodní výzvu zjišťovali mnohačetné důvody, proč mít obavy ze záření 5G a poté o tom vyprávěli ostatním; hovořili se zákonodárci o tom, proč spěchání s legislativou, která zjednoduší zavedení malých buněk 5G, je špatný nápad (a také je třeba zvýšit povědomí zákonodárců a státních komisí o veřejných zakázkách o riziku inteligentních měřičů); a také změnili svůj vztah k technologiím, což například zahrnuje drátové připojení k internetu namísto bezdrátového (nebo vypínání WiFi routeru přes noc) a přijetí dalších jednoduchých kroků.

Technologie 5G slibuje, že vytvoří dokonce ještě „hustší polévku elektrosmogu“ s nevypočitatelnými účinky na zdraví. Ve skutečnosti musí každá rozumně uvažující osoba, která prozkoumá důkazy, souhlasit s autory a více než 40 000 signatáři Mezinárodní výzvy k zastavení 5G na Zemi a ve vesmíru, kteří se shodují v tom, že hnát se za pokrytím planety sítí 5G „představuje experiment na lidstvu a životním prostředí, který je definován jako trestný čin podle mezinárodního práva“.

The Dangers of 5G to Children’s Health vyšel 14. února 2019 na collective-evolution.com. Překlad v ceně 709 Kč Zvědavec.

Známka 1.6 (hodnotilo 95)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 101 čtenářů částkou 17 396 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 0

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 0

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 7

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 16

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,60 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,88 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 987,72 Kč
1 unce stříbra
486,95 Kč
Bitcoin
927 109,49 Kč

Poslední aktualizace: 25.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 21 216