Deset let po první válce v Gaze: Izrael neustále plánuje používání hrubé vojenské síly

Avi Shlaim

25.1.2019 Komentáře Témata: Izrael, Sionismus, Evropa, Palestina 1559 slov

Tento měsíc si připomínáme 10. výročí prvního velkého vojenského útoku na 2 miliony Palestinců v pásmu Gazy. Poté, co se Izrael jednostranně stáhl z Gazy v roce 2005, přeměnil tuto oblast na největší vězení pod širým nebem na Zemi. To, jak Izrael od té doby nakládá s pásmem Gazy, se vyznačuje dvěma typickými znaky - prolhanost a maximálně možná brutalita vůči civilistům.

[Operace Li...]
Operace Lité olovo zabila 1 417 lidí. Je strašné, že generálové nazývají toto opakované bombardování „sekáním trávníku“. „Terorismus je použití síly proti civilistům z politických důvodů. Podle této definice byla operace Lité olovo činem státního terorismu.“ Palestinské ženy ve vesnici Jebaliya, leden 2009.

27. prosince 2008 Izrael zahájil operaci Lité olovo, kdy drtil hustě osídlené území ze vzduchu, moře a pevniny po dobu 22 dnů. Nebyla to válka, ani „asymetrické válčení“, ale jednostranný masakr. Izrael měl 13 mrtvých; v Gaze bylo 1 417 mrtvých, včetně 313 dětí, a přes 5 500 zraněných lidí. Podle jednoho odhadu bylo 83% obětí civilní obyvatelstvo. Izrael prohlašoval, že jednal v sebeobraně a chránil civilisty své země před raketovými útoky hnutí Hamás. Důkazy však ukazují na promyšlenou a trestnou válku agrese. Izrael měl diplomatickou alternativu, ale rozhodl se, že ji bude ignorovat, a uchýlil se k brutální vojenské síle.

V červnu 2008 Egypt zprostředkoval příměří mezi Izraelem a Hamásem, islámským hnutím odporu, které vládne v Gaze. Dohoda vyzvala obě strany, aby ukončily nepřátelství, a požadovala, aby Izrael postupně uvolnil nezákonnou blokádu, kterou uvalil na pásmo Gazy v červnu 2007. Toto příměří fungovalo pozoruhodně dobře - dokud jej Izrael neporušil 4. listopadu útokem, při němž bylo zabito šest bojovníků hnutí Hamás. Průměrně bylo z pásma Gazy na Izrael vypáleno měsíčně 179 raket v první polovině roku 2008, poté počet klesl na 3 rakety v době od června do října.

Robert Pastor, profesor politologie na americké univerzitě ve Washingtonu, D.C. a hlavní poradce pro řešení konfliktů na Blízkém východě v nevládní organizaci Carter Center, mi vyprávěl, jak byla promeškána příležitost vyhnout se válce. Dále uvádím to, co mi Pastor řekl po telefonu, a co později potvrdil v e-mailu Dr. Mary Elizabeth Kingové, další blízké spolupracovnici prezidenta Cartera, 8. prosince 2013, měsíc před svou smrtí.

Pastor se v prosinci 2008 setkal v Damašku s Chálidem Mašálem, předsedou politbyra Hamásu. Mašál mu předal písemný návrh na obnovu příměří. Ve skutečnosti se jednalo o návrh obnovit dohodu o příměří z června 2008 s původními podmínkami. Pastor poté odcestoval do Tel Avivu, kde se setkal s generálmajorem (Ret) Amosem Giladem, šéfem úřadu pro politické záležitosti při Ministerstvu obrany. Gilad slíbil, že návrh sdělí přímo ministru obrany Ehudovi Barakovi, a očekával, že bude mít odpověď buď v ten den večer, nebo hned následující den. Druhý den Pastor třikrát telefonoval do Giladovy kanceláře, ale nikdo nereagoval. Krátce poté Izrael zahájil operaci Lité olovo.

[Typická uk...]
Typická ukázka toho, co je na přístupu Izraele k pásmu Gazy špatně.“ Izraelský útok poblíž školy OSN v Beit Lahia, leden 2009. Fotografie: Mohamed Abed/AFP/Getty Images

V e-mailu, který Pastor diktoval svému synovi na smrtelné posteli, mě pověřil, abych tuto událost zveřejnil, protože „to je důležitý moment v historii, který Izrael musí akceptovat, protože Izrael měl v prosinci 2008 jinou možnost, než válku“. Byl to vskutku kritický okamžik, který sdělil jasné poselství: Kdyby bylo skutečným cílem Izraele chránit své civilisty, stačilo jen následovat příkladu Hamásu a dodržovat příměří.

Počínání si Izraele během první války v Gaze bylo bedlivě a nekompromisně zkoumáno v rámci nezávislé vyšetřovací mise při Radě OSN pro lidská práva, kterou vedl Richard Goldstone, významný jihoafrický soudce, který byl shodou okolností žid a sionista. Goldstone a jeho tým zjistili, že jak Hamás, tak izraelské obranné síly se dopustili porušení válečného práva úmyslným poškozováním civilistů. Izraelské obranné síly obdržely mnohem přísnější kritiku, než Hamás, kvůli většímu rozsahu a závažnosti porušování.

Komise Richarda Goldstoneho vyšetřila 36 incidentů, týkajících se izraelských obranných sil. Bylo zjištěno 11 incidentů, kdy izraelští vojáci zahájili přímý útok na civilisty se smrtícími následky; dále sedm incidentů, kdy byli zastřeleni civilisté při odchodu ze svých domovů, když mávali bílými prapory; „přímý a úmyslný“ útok na nemocnici; četné případy, kdy bylo pracovníkům sanitek zabráněno v tom, aby se postarali o těžce raněné osoby; a devět útoků na civilní infrastrukturu bez vojenského významu, jako jsou mlýny, čistírny odpadních vod a studny - to vše je součástí vojenské akce s cílem zbavit civilní obyvatelstvo naplnění základních potřeb. Podle zprávy byla velká část této rozsáhlé škody „neopodstatněná vojenskou nutností, a byla provedena protiprávně a bezohledně“.

Na závěr tato zpráva o rozsahu 575 stran uvádí, že zatímco se izraelská vláda pokoušela vykreslit své operace jako v podstatě reakci na raketové útoky při výkonu práva na sebeobranu, „samotná mise se domnívá, že plán byl zaměřen, alespoň částečně, na jiný cíl: obyvatele Gazy jako celek“. Za těchto okolností „mise dospěla k závěru, že to, co se stalo během tří týdnů v rozmezí konce roku 2008 a začátku roku 2009, byl záměrně nepřiměřený útok, jehož cílem bylo ztrestat, ponížit a terorizovat civilní obyvatelstvo, radikálně snížit místní ekonomickou schopnost pracovat a uživit se, a vnutit obyvatelstvu stále rostoucí pocit závislosti a zranitelnosti.“

Je třeba podtrhnout tvrzení, že cílem operace bylo „terorizovat civilní obyvatelstvo“. Terorismus je použití síly proti civilním obyvatelům z politických důvodů. Podle této definice byla operace Lité olovo činem státního terorismu. Politickým cílem bylo přinutit obyvatelstvo, aby zavrhlo hnutí Hamás, které jednoznačně získalo většinu hlasů ve volbách v lednu 2006.

Operace Lité olovo je typickou ukázkou toho, co je na přístupu Izraele k pásmu Gazy špatně. Izraelsko-palestinský konflikt je politický konflikt, který nemá žádné vojenské řešení. Přesto Izrael setrvává u vyhýbavé diplomacie a spoléhá se na použití hrubé vojenské síly - a to nikoli jako na poslední možnost, ale jako na první. Výchozím nastavením je použití síly. Existuje oblíbené izraelské rčení, které zní: „Jestliže nefunguje síla, použijte větší sílu!“

Operace Lité olovo byla první v celé řadě izraelských mini-válek proti Gaze. Následovala operace Pilíř obrany v listopadu 2012 a operace Ochranné ostří v létě roku 2014. Nóbl názvy těchto operací byly podvodné, maskovaly ofenzivní útoky na bezbranné civilisty a civilní infrastrukturu ve svatouškovském jazyce sebeobrany. Jsou to typické příklady Orwellovského dvojího jazyka. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun označil izraelský útok, spáchaný 1. srpna 2014 v Rafahu, kdy bylo zabito mnoho civilistů, kteří se schovávali ve školách OSN, za „morální ohavnost a trestný čin“. Tento popis se vztahuje na celou politiku Izraele, pokud jde o vedení války proti vězňům z vězení v Gaze.

Izraelští generálové hovoří o svých opakujících se vojenských vpádech do Gazy jako o „sekání trávníku“. Tato výstižná metafora naznačuje úkol, který musí být prováděn pravidelně, mechanicky a donekonečna. Také nepřímo poukazuje na bezohledné zabíjení civilistů a způsobení škod na civilní infrastruktuře, přičemž oprava bude trvat několik let.

„Sekání trávníku“ je hrůzný eufemismus, ale poskytuje vodítko k hlubšímu záměru, který se skrývá za neustále vyhýbavou diplomacií Izraele a opakovaným uchylováním se k použití hrubé vojenské síly v reakci na všechny projevy legálního odporu a mírových protestů na jižní hranici. V tomto strašlivém nasměrování nemůže existovat žádné trvalé politické řešení: Další válka je vždy jen otázkou času.

Ten Years After the First War on Gaza, Israel Still Plans Endless Brute Force vyšel 8. ledna 2019 na ICH. Překlad v ceně 490 Kč Zvědavec.

Poznámka editora

Ono všechno souvisí se vším a není na škodu si poskládat střípky mozaiky v souvislosti s děním v Evropě posledních let, kdy jsou Evropané západních zemí vystavováni otevřenému muslimskému teroru ne nepodobnému tomu, co roky zažíval Izrael. Nemine téměř týdne, aby v Evropě nebyl hlášen nějaký útok muslimského fanatika většinou překvapující svou brutalitou. Je třeba vědět, že dovoz afrických a muslimských kobylek do Evropy byl v skrytu podporován právě sionisty jak mezi politiky, tak v médiích. Nejzřetelnější postavou byl a je Soros a jeho úderky, ale kromě něj to jsou stovky a tisíce bezejmenných sympatizantů Sionů na důležitých postech ve státních správách států a v médiích, kteří roky pracují na ulamování hrotu odporu původní evropské populace vůči muslimských okupantům. To samozřejmě není náhoda.

Takže vzniká otázka, proč se invaze muslimů do Evropy děje ne-li přímo pod taktovkou sionistů, tak určitě s jejich tichým souhlasem. Sionisté tím sledují tři cíle.

  • Sionisté nám chtějí dát okusit jejich vlastní medicínu. To, co roky zažívají obyvatelé Izraele. Doufají (logicky správně), že když poznáme, jaká sběř jsou muslimové, že budeme více s porozuměním hledět na izraelské genocidní akce vůči Palestincům, že ochotněji přivřeme oči nad jejich brutalitou a nebudeme příliš mluvit o lidských právech.
  • Chtějí nás zavléci do jejich sporů. Byli vždycky mistry v proxy válkách. Sami mají o sobě vysoké mínění a raději nechají vykrvácet nás, obyčejné lidi Evropy, než by se sami ušpinili. Je v tom jednak hluboké pohrdání námi, jednak vlastní zbabělost.
  • Přejí si vytvořit v Evropě prostředí nepřátelské Židům. Totiž Izrael neroste tak, jak by si sionisté přáli. Tisíce a tisíce židů v západní Evropě se cítí(lo) bezpečno, daří se jim a nechce se jim stěhovat se do Izraele. Jak je přesvědčit? No tak, že se jim přesadí jejich úhlavní nepřátelé přímo na jejich práh. Evropanů se židé bát nemusí, muslimů ano. Je to odvěký náboženský spor dvou primitivních semitských kultur, do kterého byla Evropa šikovně vymanévrována a v podstatě obětována.

Takže až budete zase chtít nadávat na muslimy a nenávidět je, neškodí si připomenout, že jsou jen užitečnými idioty v rukách někoho jiného.

Známka 1.4 (hodnotilo 61)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

78

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 105 čtenářů částkou 27 150 korun, což je 78 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mluvčí ministerstva zahraničí Price: USA nebudou Rusku ustupovat v otázce bezpečnostních záruk25.01.22 07:41 USA 0

Jak Britové dodávají na Ukrajinu zbraně24.01.22 19:23 Británie 4

Venezuela schválila rozmístění ruských raket na svém území!24.01.22 17:18 Venezuela 1

Proč chybí diskuze u článku, že běžkař dostal infarkt?24.01.22 10:06 Česká republika 5

Šéf Pfizeru obvinil „dezinformátory“ ze smrti milionů lidí!24.01.22 08:08 Neurčeno 3

Brusel: velké střety mezi policií a demonstranty!23.01.22 19:19 Belgie 0

Povinná štěnice v mobilu pro účastníky olympiády, která sleduje a cenzuruje23.01.22 17:33 Čína 2

Šéf německého námořnictva skončil. Kvůli výrokům o Putinovi a Krymu23.01.22 11:47 Německo 3

Do ostravských hutí vozí uhlí z Austrálie23.01.22 11:43 Česká republika 2

DLR pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku!23.01.22 08:18 Ukrajina 1

Petice za zrušení pandemického zákona22.01.22 23:28 Česká republika 0

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 3

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 4

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 10

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 7

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
24,57 Kč
Libra
29,27 Kč
Kanadský dolar
17,17 Kč
Australský dolar
15,49 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
19,10 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,38 Kč
100 maď. forintů
6,80 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
27,57 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 015,59 Kč
1 unce stříbra
517,18 Kč
Bitcoin
782 026,16 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 534