Brusel: Vezmeme peníze zemím střední Evropy a ztrojnásobíme jimi financování Sorosových promigračních neziskovek

Maru

19.12.2018 Komentáře Témata: Invaze kobylek do Evropy 1617 slov

Orbánova vláda po posledním summitu EU tvrdí, že proimigrační bruselské vedení chce ve skutečnosti ještě více navýšit migraci do EU.

"Vývoj v Bruselu tento týden potvrzuje, že současné bruselské promigrační vedení nechce zastavit migraci, ale řídit ji a ve skutečnosti ji chce zvýšit," prohlásil mluvčí maďarské vlády, István Hollík.

"Tento týden Brusel zplodil jen to, že chce dát migrantům více peněz, povinné kvóty a víza.

"Ukázalo se, že pro-imigrační úředníci v Bruselu chtějí na migraci vynakládat ještě více peněz z rozpočtu EU, který byl již snížen v důsledku Brexitu," pokračoval.

"A Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu (LIBE) již vypracoval návrh, podle něhož by se financování proimigračních organizací Sorose ztrojnásobilo, přičemž by se peníze vzaly zemím střední Evropy včetně Maďarska," dodal Hollik.

Podle pana Hollika se také ukázalo, že oponenti lhali, když tvrdili, že povinné přesídlovací kvóty nejsou a nikdy nebudou v Bruselu na programu jednání.

"Protože to, co nyní vidíme, je to, že chtějí, aby je (kvóty pro migraci) přijal současný Evroský parlament", uvedl a dodal, že prezident Evropského parlamentu Antonio Tajani prohlásil, že podle jeho názoru musí být návrh na povinné přesídlovací kvóty znovu na pořadu jednání.

Mluvčí maďarské vlády upozornil, že v úterý většina poslanců z Evropského parlamentu odhlasovala zavedení promigračních humanitárních víz.

Hollik uvedl, že je z událostí posledních dnů zřejmé, že současné proimigrační vedení Bruselu se snaží využít jeden každý den k tomu, aby zajistilo, že současný Evropský parlament protlačí svoje návrhy na podporu migrace a že neustále zvyšuje nátlak na země, které jsou proti přistěhovalectví, jako je Maďarsko.

Zdroj: dailynewshungary.com

Na tiskové konferenci po skončení summitu EU, o kterém hovoří mluvčí maďarské vlády výše, vyhrožoval belgický premiér Michel státům V4 za to, že nechtějí brát žádné migranty.

"Tím, že tvrdohlavě, opakovaně, systematicky odmítají prokázat aspoň minimální solidaritu, otevírají automaticky politickou debatu o schengenském prostoru, ve skutečnosti právě otevírají (otázku) jejich vlastního setrvání v schengenském prostoru.To, co říkám, podporuje stále více a více lidí u (jednacího) stolu.

Pokud budeme zneužívat migraci kvůli volbám, což se děje všude v Evropě, oslabíme Evropu tím, že ji budeme prezentovat jako neschopnou navrhnout řešení hlavních výzev,“ dodal předseda belgické vlády, kterou před časem kvůli sporu o migrační pakt opustila nejsilnější koaliční strana - vlámští nacionalisté.

Na summitu EU se nepodařilo v otázce migrace dosáhnout prakticky žádného pokroku.

Státy EU se shodly pouze na tom,že v boji s migrací budou dál klást důraz zejména na ochranu vnějších hranic a na spolupráci s tranzitními státy.

Rozpory nadále panují v otázce reformy azylového systému nebo posílení reformované agentury Frontex.

K posílení Frontexu na suchozemských hranicích EU se před časem výstižně vyjádřilo Maďarsko:

Obrana vnějších evropských hranic nesmí být přenechána tomu, kdo by byl šťastný, kdyby ty ploty spadly.

V úterý se podařilo v Evropském parlamentu schválit na druhý pokus humanitární víza - to znamená, že členský stát může udělit evropská humanitární víza osobám žádajícím o mezinárodní ochranu. Pak mohou tyto osoby vstoupit na území členského státu, který vízum vydal, a požádat o mezinárodní ochranu v tomto členském státě.

Do Německa a dalších zemí se tak mohou nahrnout statisíce dalších migrantů - osamělé matky s dětmi z celé Afriky, všichni nemocní či ti, kdo potřebují zubní ošetření, všichni příliš staří a všichni "nezletilí bez doprovodu", všichni, kdo utíkají před chudobou či před globálními klimatickými změnami atd. atd.

Je to bezpečnostní riziko, protože se během cesty mohou prostě ztratit, než dojedou do státu, který víza vydal.

Balázs Hidvéghi, mluvčí Fidesz prohlásil:

"Zdá se, že pokud jde o migraci, bude Brusel hlasovat znovu a znovu, dokud nezíská výsledek, který jim vyhovuje.

Tento postup je nepřijatelný a nedemokratický, stejně jako myšlenka samotného migračního víza. Rozhodnutí v podstatě otevírá brány masové ekonomické migranci."

Text prohlasovaného dokumentu je zde.

Hlasování:

Dokument byl schválen 429 poslanci, proti bylo 194 poslanců, zdrželo se 41 poslanců

ANO (skupina ALDE/ADLE ): PRO Ježek, Telička, PROTI Charanzová, Dlabajová

Skupina ALDE/ADLE hlasovala PRO.

Soc. Dem. (skupina S&D ): PROTI Keller, ZDRŽEL SE Poche, Poc, NEHLASOVALA Sehnalová

Skupina S&D hlasovala PRO.

KSČM (skupina GUE-NGL ): ZDRŽELI SE Konečná, Kohlíček, Maštálka

Skupina GUE-NGL hlasovala PRO.

KDU-ČSL+TOP09 (skupina EPP ): PRO Niedermayer, Svoboda, ZDRŽEL SE Zdechovský, Polčák, Pospíšil

Skupina EPP hlasovala PRO.

ODS (skupina ECR): PROTI Tošenovský, NEHLASOVAL Zahradil

Svobodní (skupina EFDD): PROTI Payne

Skupina EFDD hlasovala PROTI.

Měli bychom se zeptat poslanců, kteří se zdrželi či nehlasovali o tak zásadním a pro naši zemi důležitém zákonu, CO VLASTNĚ V EVOPSKÉM PARLAMENTU DĚLAJÍ, KDYŽ NEJSOU SCHOPNI SI UTVOŘIT VLASTNÍ NÁZOR NEBO SE ANI NEOBTĚŽUJÍ DORAZIT NA HLASOVÁNÍ, že Poche, Poci, Konečná, Kohlíčku, Maštálko, Zdechovský, Polčáku, Pospíšile a Sehnalová se Zahradilem. Takové lidi bychom již volit neměli.

Evropský parlament má 751 poslanců, ČR zastupuje jen 21 poslanců. V takové situaci jde o každý hlas.

A z našich poslanců se téměř polovina ani nenamáhala nějaký názor vyjádřit.

A abychom zde nepropírali jenom evropské poslance, zopakujme si jak hlasovala poslanecká sněmovna ČR o OSN Globálním paktu pro migraci, který mohla lehce smést ze stolu, ale raději alibisticky vše přenechala Babišovi:

19. září 1. hlasování: Pouze 19 poslanců z SPD+ 1 z KSČM proti Globálnímu paktu o migraci

19. září 2. hlasování: Za odstoupení ČR z OSN Globálního paktu hlasovalo pouze 17 poslanců SPD

Připomeňme si ještě k tomu, že:

Pracovníci OSN začali před několika lety migrantům v Africe a na Středním východě rozdávat mobily a peníze přes účty na Mobile Money. Do mobilu si migranti mohou stáhnout speciální aplikaci pro migranty, která jim poskytuje informace o cestách, o možnostech lékařského ošetření a také umožňuje zasílání peněz do zemí původu tzv. remitencí.

OSN Světová banka a Soros investovali do širokopásmového připojení pro migranty.

A také EU spolu s UNHCR začala dávat migrantům nejen v Řecku, ale i v Turecku! předplacené karty MasterCard.

Na celou 1,1 miliardu eur, kterou EU poskytla na karty MasterCard pro migranty v Turecku! odmítli dát Turci vyúčtování – takže 1,1 miliarda eur z daní evropských občanů mohla být použita na financování terorizmu. A neštěkne po tom pes.

Brusel měl již 21. března 2018 připravený dokument, na základě kterého by Evropská komise schválila OSN Globální kompakt promigraci sama za všechny členské státy EU.

A v předstihu měl připravenu evropskou síť na dozorování provádění OSN Globálního kompaktu pro migraci.

A v Rumunsku a na Slovensku byla v předstihu připravena přesídlovací centra OSN UNHCR.

A když bylo jasné, že migrační pakt neschválí všechny země EU (Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Itálie a Lotyško jej nakonec odmítly), prohlásila Merkelová v Německém Bundestagu, že OSN kompakt pro migraci se stane - poté, co ho schválí dvě třetiny států – závazným i pro ty státy, které ho neschválily.

Někdo prostě vydal nezměrné množství peněz a sil na organizování masové migrace do Evropy a USA, aby dokázal, že „masová migrace je stálá a nelze ji řešit na národní úrovni“.

A mezitím se v EU připravoval kvótový mechanismus na přerozdělování migrantů do jednotlivých států.

A v OSN se připravoval Globální kompakt pro migraci.

Pokud by to státy V4 nezadrhly, navázal by teď ten evropský kvótový mechanismus na celosvětový kvótový mechanismus zavedený OSN Globálním kompaktem pro migraci.

A to by byl konec národních států.

Mimochodem i OSN Globální kompakt o uprchlících poskytuje zemím možnost se dobrovolně přihlásit k přesídlování uprchlíků prostřednictvím přesídlovacích kvót. A jejich zpětný návrat je pouze dobrovolný. A platí slučování rodin. A zařazení uprchlíků do sociálních, zdravotnických a vzdělávacích systémů a do pracovního procesu.

OSN Globální kompakt pro uprchlíky zahrnuje tzv. Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF). Je to systém, do kterého se přihlásí země s velkým množstvím uprchlíků a také země a organizace, které chtějí nějak pomoci.

Vstup do portálu je zde - http://www.globalcrrf.org/

Kromě toho se má každé 4 roky scházet tzv. Global Refugee Forum, na které přijedou ministři členských států OSN a představitelé migračního a investičního byznysu a neziskovek. První Global Refugee Forum se uskuteční v roce 2019. Na tomto fóru by země měly dát závazky ohledně přesídlování uprchlíků na tři roky dopředu.

Za uprchlíky se považují i stateless tj. osoby bez státu – stačí tedy, když někdo zahodí doklady.

Již nyní OSN vykřikuje, že by EU měla přijmout dalších 40.000 „uprchlíků“ - to pro začátek.

A pozor, my už součástí tohoto OSN kvótového systému jsme. Narvala nás tam Topolánkova vláda v roce 2008. Přebírání uprchlíků pak zastavil Sobotka – a tak by to také mělo zůstat. Ale OSN UNHCR tam pro nás má pořád tabulku nachystanou.

Státy se také zavazují, že občany bez dokladů zaevidují ve společném systému a vybaví je doklady.

Takže – logicky – ani nemohou vědět, zda jde o uprchlíky či nikoli a data si budou cucat z prstů.

Průšvih je totiž v tom, že nikdo z hybatelů nepočítal s tím, že by některé země nepřijaly Globální kompakt pro migraci.

!V CRRF se nerozeznávají uprchlíci od migrantů! Sám portál přiznává, že zaevidované zdroje migrantů jsou smíšené – tedy uprchlíci, vnitřně vysídlení i ekonomičtí migranti dohromady.

To znamená, že i kdybychom Globální kompakt pro uprchlíky přijali, nikdy nesmíme přistoupit na kvóty OSN ani EU – protože ti, kdo k nám budou zájemce o přesídlení posílat (EU, OSN IOM, OSN UNHCR, neziskovky), jsou ti samí, kdo se na celém tom celosvětovém podvodu s migranty podíleli a nebudou mít zájem rozlišovat migranty od uprchlíků.

Nejednodušší a nejčistší řešení by bylo, kdyby Česká republika napsala do OSN UNHCR, že odstupuje od New Yorkské deklarace z roku 2016, jako to udělaly Maďarsko a USA.

To by nás spolehlivě vyřadilo z jakýchkoli závazků vůči OSN UNHCR a zbyla by nám kvypořádání pouze EU.

Skutečným uprchlíkům bychom mohli pomáhat na bilaterální bázi a tím pádem bychom si mohli i sami zkontrolovat, na co byly peníze využity.

Určitě by to lepší a pro uprchlíky přínosnější, než když se z humanitární hotovostní pomoci EU utečencům v Turecku vypaří 1 miliarda eur do neznáma.

Známka 1.2 (hodnotilo 113)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

55

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc srpen přispělo 75 čtenářů částkou 16 472 korun, což je 55 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Radostné hýkání mainstreamu o 5G na stadionech, čtenáři vyjadřují spíše obavy16.08.19 20:02 Česká republika 4

Policie vláčí děti v poutech do pěstounské péče. Skandál? Ne. Běžná norská praxe16.08.19 16:12 Norsko 2

Ministerstvo podle Orwella 201916.08.19 02:05 Česká republika 4

Jak si drazí černouškové představují svůj život v Evropě15.08.19 17:44 Neurčeno 2

Chcete pastu bez fluoru? Zaplaťte!15.08.19 11:28 Česká republika 5

Jeffrey Epstein měl doma obraz Clintona v modrých šatech a červených lodičkách15.08.19 10:05 USA 0

Pašování okupantů do Evropy běží naplno14.08.19 11:20 Evropská unie 2

Za Soukupovu nevyváženost. TV Barrandov dostala pokutu 400 tisíc korun14.08.19 11:18 Česká republika 3

Polský premiér a moratorium na 5G sítě: Podepsal nebo nepodepsal?13.08.19 11:30 Polsko 0

Čtyři čluny za čtyři dny: Pašeráci zmnohonásobili transport okupantů do Evropy12.08.19 23:33 Neurčeno 1

Středočeský kraj dal na setkání vlastenců v Příčovech 50 tisíc, teď je chce zpět12.08.19 22:15 Česká republika 1

Neviditelný pes na straně konspirátorů? Epstein pracoval pro Mosad12.08.19 16:42 Česká republika 1

Rudý mor nahradil duhový. Občas má církev pravdu11.08.19 19:25 Polsko 2

Babiš boduje: Narovnání podnikatelského prostředí11.08.19 01:00 Česká republika 2

Epstein se zasebevraždil a satanisté podpořili LGBT, mozaika se zaplňuje10.08.19 16:44 USA 2

Satanisté podpořili LGBT komunitu. Nic jako tradiční rodina neexistuje, hlásali na náměstí v Praze10.08.19 15:09 Česká republika 6

Akcie firmy Bayer vyskočily o 11 % poté, co právníci dohodli odškodné za RoundUp10.08.19 11:53 Německo 3

Žena žaluje nejstarší berlínský chlapecký pěvecký sbor za diskriminaci10.08.19 11:31 Německo 2

Neobvykle kvalitní článek na Lidovkách: konečně si začínají všímat teroru politické korektnosti10.08.19 11:14 Česká republika 1

Dnes vrcholí teplý týden pochodem hlouposti10.08.19 10:30 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,21 Kč
Euro
25,75 Kč
Libra
28,20 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
23,73 Kč
100 japonských jenů
21,82 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,93 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
34,88 Kč
1 unce (31,1g) zlata
35 133,65 Kč
1 unce stříbra
397,10 Kč
Bitcoin
241 614,42 Kč

Poslední aktualizace: 18.8.2019 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 9 164