České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

Dave

22.12.2017 Komentáře Témata: Česká republika 1919 slov

České knihovny byly vždy úctyhodné organizace, které se podílely na rozvoji českého jazyka, české kultury a státnosti. Dnes jsou však pod tvrdým tlakem multietnické lobby, protože tvoří centralizovanou hustou celostátní síť, kterou lze využít k formování toho „správného“ multietnického světonázoru v české společnosti.

České knihovny jsou propojeny ve veřejné e-mailové diskuzní skupině. První větší útok na jejich politickou neutralitu přišel v květnu minulého roku mailem v podobě výzvy Martiny Wolné z třinecké knihovny. Výzva byla uvedena ve veřejné knihovnické konferenci, k níž se může automaticky připojit každý, takže jistě nebude vadit, když ji zde uvedu spolu s dalšími maily v plném znění:

Zdravím do knihoven ČR!

Knihovna Třinec se v polovině roku 2015 připojila k iniciativě HATE FREE CULTURE a stala první HATE FREE KNIHOVNOU.

Deklarujeme tím, že jsme místem bez násilí a nenávisti a že ctíme knihovní zákon, tedy rovný přístup ke všem návštěvníkům.

Vyzýváme tímto vás, knihovny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, PŘIPOJTE SE TAKÉ! Stačí se zaregistrovat na http://www.hatefree.cz.

Případně k vám do knihovny rádi přijedeme zorganizovat motivační a diskuzní workshop pro pracovníky, protože před zapojením do sítě HATE FREE byste všichni měli být ve shodě.

Všem odvážným držíme palce a těšíme se na další HATE FREE KNIOVNY!

Z Třince

Martina Wolna
KNIHOVNA TŘINEC
Mgr. Martina Wolna | ředitelka
pevná na stůl _ 558 999 101 | mobil _ 776 334 278
e-mail _ reditelka@knihovnatrinec.cz
KNIHOVNA ROKU 2015
KNIHOVNA TŘINEC
Lidická 541, 739 61 Třinec

Podotkněme, že Martina Wolna byla tou dobou kandidátkou za stranu Zelených.

České knihovny na tento mail reagovaly velmi rozumně. Z celkem cca 14 reakcí byly 4 bezvýhradně souhlasné, mezi nimi i mail od paní Nekolové (tou dobou na Ústavu informačních studií a knihovnictví), ke které se ještě dostaneme později.

Ostatní knihovníci ve své většině poukázali na to,

 • že české knihovny jsou již ZE SVÉ PODSTATY inkluzívní a Hate Free, aniž by k tomu potřebovaly Hate Free nálepku na dveřích,
 • že hromadně deklarovaná jednotná politická pozice byla specifickým prvkem brutálních komunistických agitek v 50. letech,
 • že knihovna má být politicky neutrálním místem, které v souladu s demokratickými principy a zákony podporuje různorodost názorů a svobodnou diskuzi jak mezi čtenáři tak i mezi zaměstnanci knihovny a že by bylo dobré se spíše inspirovat etickým kódem Americké asociace knihoven (ALA), kde je knihovna institucí, která vítá a podporuje všechny úhly pohledu,
 • že konference je primárně určena pro příspěvky Z OBORU knihovnictví, NIKOLI pro soukromé politické aktivity kandidátky Strany zelených,
 • že v českých knihovnách je samozřejmostí, že ctí knihovní zákon a že jsou místem bez násilí a nenávisti, aniž by to museli demonstrativně deklarovat způsobem, jakým to dělá knihovna v Třinci,
 • zda knihovny, které výzvu neuposlechnou a k Hate Free kampani se nepřipojí, budou označeny za xenofobní, fašistické a rasistické?

Po tomto prvním neúspěšném pokusu ještě zkusili knihovníci z třinecké knihovny propagovat připojení českých knihoven k Hate Free kampani článkem v e-zinu studentů Informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity „Inflow“.

A pak nastalo ticho.

Ale ne na dlouho.

A zde se dostáváme znovu k paní Nekolové.

Ta se náhle vynořila ve vzdělávacím oddělení Knihovnického institutu Národní knihovny (která má vedoucí roli mezi českými knihovnami), aby spolu se Svazem knihovníků a informačních pracovníků SKIP pokračovala v politickém nátlaku na knihovnickou obec.

14. září 2016 dostaly české knihovny mailem následující pozvánku na kurz Mezikulturní kompetence pro knihovníky.

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR si Vás dovolují pozvat na dvoudenní kurz interkulturních kompetencí určený pro zaměstnance knihoven v ČR. Jedná se o pilotní projekt v rámci spolupráce knihoven na naplňování „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“, schválené vládou ČR. Kurz bude financován Ministerstvem vnitra a realizován spolupracující organizací Slovo 21.

Termín: 19. - 20. října 2016

Místo konání: Kozojedy, blízko Prahy

Náklady: ubytování, strava a doprava minibusem z Hlavního nádraží budou zajištěny pořadatelem

Počet účastníků: 10 - 12 osob

Obsah kurzu vychází z úspěšných metodik školení pro pracovníky ve státní správě, bude ale přizpůsoben pro prostředí veřejných knihoven. Určen je tedy přednostně knihovníkům ve službách a dalším, kteří přichází do každodenního styku s uživateli. Mezi stěžejní témata patří: komunikace, interkulturní rozdíly, řešení konfliktů nebo možnost navázání spolupráce s migranty. Program školení není zaměřen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální aktivity. Díky účasti zástupců cizinců bude možné realizovat také prožitkové části programu, které uvedou účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.

Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetenci knihovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Dále je cílem osvojení funkčnímu stylu komunikace a spolupráce. Prostřednictvím těchto poznatků budete moci v praxi dosahovat lepší úrovně služeb a zároveň efektivně naplnit požadavky uživatelů různého původu. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuze vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Obdobný kurz proběhne v blízkosti Brna 28. - 29. listopadu 2016.

Registrovat se můžete do 5. října 2016 pomocí následujícího registračního formuláře: https://goo.gl/forms/4lluHxN20OhpuZFl1

Případné dotazy Vám ráda zodpoví:

Kateřina Nekolová, M. A.
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání
katerina.nekolova@nkp.cz
Tel: +420 221 663 339

Tomu se za komunismu na vojně říkalo politické školení mužstva.

Uvědomme si:

 • Knihovníci v rámci svého povolání často komunikují i s cizinci. Je to pro ně běžná součást práce. Je s podivem, že to vydrželi celá staletí bez kurzu Mezikulturní kompetence pro knihovníky.
 • Jde o dvoudenní kurz, kde je hrazena strava, ubytování i doprava. To rozhodně u knihovnických kurzů nebývá zvykem.
 • Jedná se o pilotní projekt – to znamená, že budou následovat další (a nejen pro knihovníky, ale i pro úředníky státní správy). Rozhodně to tedy nebude pro daňové poplatníky levná záležitost.

Abyste si udělali představu o úrovni a zaměření organizace Slovo 21, která realizuje výše uvedený kurz, můžete si přečíst některý z jejích Bulletinů:

Mezi sponzory této organizace najdeme i nechvalně proslulý Sorosův Open society Fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Vládu české republiky, Evropskou komisi, Evropskou unii, OSN úřad pro uprchlíky a další:

Kde bere český stát peníze na podobné nesmysly? Kdo protežuje Slovo 21 do vládních projektů? Kdo rozhodl o tom, že knihovníci budou dostávat politická školení? Kdo rozhodl o tom, že se české knihovny stanou propagátory protinárodní multikulti politiky? Kam se to opět vracíme a proč tomu přisluhují knihovničtí úředníci na nejvyšších postech?

Aby toho nebylo dost další „vzdělávací“ mail od paní Nekolové z Národní knihovny dorazil koncem září 2016:

Dobrý den,

pro některé z dětských knihoven by mohlo být inspirující nedávno vydané prohlášení významného mezinárodního sdružení IBBY – International Board on Books for Young People.

Organizace zveřejnila výzvu určenou všem profesionálům, kteří pracují s dětskou literaturou. Doporučuje jim, aby aktivně jednali a hledali řešení v zájmu dětí v krizových situacích, konkrétně jsou zmiňováni dětští uprchlíci. IBBY nabízí několik vlastních projektů – například takzvané tiché knihy nebo knižní balíčky. Zároveň upozorňuje na nutnost ukázat dětem v různých částech světa, jak přivítat nové sousedy a jak je možné žít ve společném souladu. Příběhy a knihovny mají v tomto ohledu velký potenciál.

Text prohlášení najdete na webových stránkách: http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/IBB%E2%80%99S_CALL__Auckland_2016.pdf.

S pozdravem

Kateřina Nekolová, M.A.
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
katerina.nekolova@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 339

Obrat „nutnost ukázat dětem, jak přivítat nové sousedy a jak žít ve společném souladu“ zní neskutečně ve světle faktů, které jsou již dlouho všeobecně známé:

Že v zemích, které mají dlouhodobou zkušenost s integrací muslimských imigrantů, šikanují jejich děti ve školách děti původních obyvatel i samotné učitele, že skupiny těchto žáků přináší do škol trestné činy zločineckých gangů, že v některých třídách je schopno výuky jen 50 % žáků, že vedení škol zakazuje učitelům o těchto skutečnostech hovořit viz video s anglickými titulky.

Možná by se mělo spíše přihlédnout k názoru dánské královny Margrethe II, která je patronkou IBBY:

Je jasné, že pokud naše společnost přijímá mnoho lidí zvenčí, musíme po nich požadovat, aby pochopili, kam vlastně přišli. My jim chceme pomoci, ale oni přišli do naší komunity a tak nemohou očekávat, že jejich starý model společnosti bude v této zemi pokračovat.

Mohou jít do mešity – žádný problém. Ale musí si uvědomit, že pokud začnou dělat věci, které jsou v rozporu se vzory dánské společnosti, nebude to fungovat.

Vedení Národní knihovny, Knihovnického institutu a Svazu knihovníků a informačních pracovníků SKIP ostudně ochotně plní politická zadání současné vlády. V takové míře nebyly knihovny zneužívány k politickým cílům ani za komunismu.

V posledním čísle Bulletinu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR vyšel článek „Současný rozvoj interkulturního knihovnictví v ČR“ – je pod ním podepsána opět paní Nekolová:

V článku se můžeme dočíst, že „v květnu 2016 proběhlo na Ministerstvu kultury jednání za účasti zástupců SKIP ohledně zapojení veřejných knihoven do naplňování Koncepce integrace cizinců.

Dokument s podtitulem Ve vzájemném respektu se podrobně věnuje státním prioritám pro rok 2016 a je doplněn o návrh postupu pro realizaci předsevzatých cílů. Veřejné knihovny se dlouhodobě prokazují jako instituce s velkým potenciálem v této oblasti - nabízejí velké množství vzdělávacích i kulturních programů pro různé věkové kategorie, širokou škálu informačních zdrojů a literatury, navíc se jedná o místa přístupná a důvěryhodná. Právě z těchto důvodů byla ze strany zástupkyň Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury vyjádřena podpora pro plánované rozšíření interkulturních knihovnických služeb v České republice. […]

Dalším plánovaným bodem je pilotní zavedení interkulturních knihovnických služeb v jedné až dvou vybraných knihovnách. […]

Na zmiňovaném červnovém semináři vznikla "Akční skupina pro interkulturní knihovnictví" (ASpIK), která sdružuje knihovnice a knihovníky, kteří o téma projevili zájem, ale i další odborníky z oboru migrace a integrace. […]

Mezi aktivity, které by knihovny mohly nově zahrnout do své činnosti, patří například:

 • překlady knihovního řádu a dalších informací o knihovně, včetně webových stránek, do cizích jazyků, případně do jednoduché češtiny,
 • využití piktogramů a jiných grafických označení pro orientaci v knihovně,
 • vytvoření prostoru pro setkávání lidí z místní komunity,
 • formální i neformální jazykové vzdělávání,
 • další vzdělávací akce: integrační kurzy, PC kurzy, podpora zaměstnanosti, kurzy cizích jazyků,
 • interkulturní a občanské vzdělávání (přednášky, debaty, živá knihovna, divadlo utlačovaných atd.),
 • výstavy k tématu migrace a integrace; výstavy médií, které se váží k tématu,
 • komunitní akce, společné aktivity,
 • spolupráce s dobrovolníky (z řad migrantů) […]“

České knihovny vždy dodržovaly zásadu rovnosti u všech svých čtenářů bez ohledu na jejich národnost a nepotřebovaly k tomu politická školení.

Nyní se však mají stát trojským koněm, který by v souladu s politickými cíli multikulti lobby ovlivňoval veřejné mínění.

Nezbývá než konstatovat, že lidé ve vedení Národní knihovny, Knihovnického institutu, a Svazu knihovníků a informačních pracovníků SKIP jsou zoufale nedůstojnými nástupci knihovníků – vlastenců, jakými byli Josef Jungman, František Ladislav Čelakovský, Václav Matěj Kramerius a další.

Vedení Národní knihovny by proto mělo zvážit změnu názvu své instituce v duchu jejího současného směřování.

Čestné pojmenování „NÁRODNÍ“ si již rozhodně nezaslouží, lépe by odpovídal název

„Česká pobočka Evropské multietnické “.

Osobně bych však dal přednost názvu s mnohem vyšší výpovědní hodnotou:

„Česká pobočka Evropské multietnické

No, co říkáte?

Pozn. Všechny výše uvedené kontakty jsou volně dostupné na internetu.

Email s tímto článkem jsem dnes objevil v poště, je datován 5.10.2016, prostě jsem na něj zapomněl. Ale po přečtení si myslím, že ačkoliv je více jak rok starý, neztratil nic na své důležitosti. Kdoví, jak to dnes v knihovnách chodí. Pokud někdo má čerstvé informace, nechť mi dá vědět, můžeme udělat pokračování.

Známka 1.0 (hodnotilo 109)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

33

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 90 čtenářů částkou 10 044 korun, což je 33 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Hesensko: Migranti bez vzdělání vystřídají ošetřovatelky v domovech důchodců21.06.18 22:28 Německo 1

OSN WHO rozhodla, že být transgender není porucha, takže si sama sobě zlegitimizovala OSN Agendu 2030 z 2015, kde jsou transgendeři uznanou menšinou21.06.18 13:53 Evropská unie 0

Babiš/Hácha nás cpe do společného azylového evropského systému - to je vlastizrada21.06.18 13:08 Česká republika 1

Hotspot v Albánii byl Francií a Německem navržen přede dvěma dny - a migranti už pochodují tím správným směrem. To je náhodička21.06.18 12:22 Evropská unie 0

Vnitro vyzývá k projektům na další centra integrace cizinců ze zemí mimo EU20.06.18 22:54 Česká republika 1

Polský ministr zahraničí: Polsko nikdy nebude souhlasit s žádnou formou azylového systému na nadnárodní úrovni20.06.18 22:48 Polsko 0

O společném evropském azylovém systému se má jednat v neděli 24. 6. 1820.06.18 22:17 Evropská unie 0

Zeman: Neospravedlnitelný odsun Němců? Hluboký nesouhlas/České ministerstvo zahraničí - v předklonu 20.06.18 17:41 Česká republika 2

Maďarské ministerstvo financí navrhuje 25 % daň pro organizace podporující migraci a daňové úlevy rodinám20.06.18 16:48 Maďarsko 1

Pro vyhnání Němců po válce není ospravedlnění, řekla Merkelová20.06.18 16:04 Německo 5

Orbán se kvótám brání - dá do ústavy, že přijímání migrantů není pro maďarský lid žádným obohacením20.06.18 07:27 Maďarsko 1

Dublin IV zůstává - jen je to ještě horší, než jsme doufali20.06.18 07:11 Evropská unie 2

Szijjártó: Evropa musí být založena na silných národních státech20.06.18 02:35 Maďarsko 0

USA odcházejí z Rady OSN pro lidská práva, protože je antisemitická. Nejste hodni svého názvu, vzkázaly 20.06.18 02:08 USA 6

Pro pobavení: Antirasista Hitler20.06.18 00:14 Neurčeno 1

Maďarský premiér: Komisař OSN nám vyhlásil válku19.06.18 18:14 Maďarsko 3

Cizí Romy vyhodíme. Italské si, bohužel, musíme nechat, řekl Matteo Salvini19.06.18 13:58 Itálie 1

Demonstrace proti proimigračním smlouvám - 21. a 22. 6. 2018 v Praze na Klárově, od 12h19.06.18 13:48 Česká republika 0

ČT vytvořila cyklus cikánských pohádek, bude je vysílat 2x denně19.06.18 10:42 Česká republika 7

Válka gangů v Malmö - dva mrtví19.06.18 02:30 Švédsko 2

Měnové kurzy

USD
22,30 Kč
Euro
25,87 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
16,74 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
22,48 Kč
100 japonských jenů
20,27 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,93 Kč
Ukrajinská hřivna
0,85 Kč
100 rublů
35,00 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 259,15 Kč
1 unce stříbra
363,45 Kč
Bitcoin
149 811,79 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 533