Jak „nemajetní“ Rothschildové mohou vládnout světu?

Valentin Katasonov

19.5.2017 Komentáře Témata: Banksteři 1730 slov

Zájem o klan Rothschildů se po 200 letech opět zvýšil, v souvislosti s volbami francouzského prezidenta – poté, kdy neznámý 39-letý Emmanuel Macron porazil v prvním kole všechny ostatní kandidáty, a francouzská média o něm jednohlasně psala jako o budoucím prezidentovi Francie (což bylo výsledkem až 2. kola 7. května). Překotné prosazování Macrona na politické jeviště mnozí spojují s tím, že před pěti lety tento mladík vstoupil do kuloárů moci bezprostředně z pařížské banky Rothschildů. Z toho je vyvozováno, že Rothschildové, tito „bankéři králů a králové bankéřů“, stejně jako v 19. a 20. století vládnou Francii (ne-li světu) i nyní.

Nikdo nevyvrátil teorém kapitalistické společnosti, podle kterého je politický vliv člověka nebo skupiny přímo úměrný kapitálu, který vlastní. Podle něho jsou nejvlivnějšími lidmi ti, kteří se nachází na předních příčkách miliardářů časopisu Forbes. 20. března 2017 byl uveřejněn v pořadí 31. žebříček světových miliardářů. Z něho se dozvíme, že během loňského roku přesáhl počet miliardářů na planetě poprvé dvě tisícovky lidí (zvýšil se z 1810 na 2043 lidí), a celkový majetek těchto lidí vzrostl na 7,7 bilionů dolarů (o 18%).

Čtvrtý rok v řadě je na horní příčce Bill Gates, zakladatel Microsoftu. Jeho jmění vzrostlo ze 75 na 86 miliard dolarů. Na druhém místě je šéf Berkshire Hathaway Warren Buffet, jehož majetek se za 12 měsíců zvýšil o 14,8 mld, na 75,6 miliard dolarů. Na třetím místě je zakladatel Amazon Jeff Bezos, který se za uplynulý rok posunul z pátého místa o dvě příčky (72,8 mld dolarů).

Je jisté, že všem není politika cizí, nicméně to, že mají rozhodující vliv na politické procesy, na mysli obvykle nevytane. Například v minulých volbách amerického prezidenta byly žhavě posuzovány otázky o možném vlivu na předvolební kampaň v Americe ze strany všemožných lidí, ale nepodařilo se mi najít v amerických médiích ani jednu zmínku o tom, že proces voleb aktivně ovlivňovali Bill Gates, Warren Buffet nebo Jeff Bezos. A jména těch, které podezřívali z aktivního zasahování do boje mezi Trumpem a Clintonovou nenajdeme na seznamu Forbes nejen v první desítce, ale ani v první stovce. George Soros, jeden z „podezřelých“, je teprve až na 29 místě, s kapitálem 25,2 mld dolarů. David Rockeffeler, jediný z tohoto klanu, který se na žebříčku objevuje (zemřel 20. března 2017 ve věku 102 let), byl na 581. místě, se „skromnou“ sumou 3,3 miliard dolarů.

A nejvíce zarážejícím je, že mezi více než dvěma tisící miliardáři nenajdeme ani jednoho Rothschilda! Představitelé této velké rodiny za 31 let uveřejňování žebříčku Forbes na něm nefigurovali ani jednou! Přičemž zájem o Rothschildy je podstatně větší, než o jakéhokoliv člověka ze seznamu světových miliardářů. A neuvadá pocit, že říše Rothschildů na politické mapě světa nepozorovatelně existuje.

Připomenu jen základní aktiva, která vlastní členové „panovnického domu“ této říše.

Bankovní sféra: 1. Bank N. M. Rothschild & Son (Londýn). Nejstarší banka Rothschildů, založená v r. 1811. Vede ji baron David de Rothschild. 2. Banka Rothschild & Cie (Francie), pod vedením téhož Davida de Rothschilda. Švýcarská banka Rothschild AG (Curych), kterou řídí Eli Rothschild. 4. Banka JNR Ltd., investující do ruských a ukrajinských společností. Tu řídí Nathaniel (Nat) Rothschild.

Londýnské, francouzské a švýcarské banky jsou spojeny v Rothschild Group. Tato skupina má 57 pracovišť ve 45 zemích na pěti kontinentech, ve kterých pracuje asi 3,000 lidí. Rothschild Group se specializuje na investiční bankovnictví, obzvláště na oblast fúzí a akvizic.

Finanční holdingy a investiční fondy: 1. Holdingová společnost Concordia B. V. Tu vede taktéž baron David de Rothschild. Spolumajiteli jsou londýnské a francouzské banky. V jejím vlastnictví je kontrolní balík akcií švýcarské holdingové společnosti Continuation Holdings of Switzerland, a balíky kanadských a amerických bank. 2. Pojišťovací fond Afficus Capital Inc., který řídí Nat Rothschild. 3. Holdingová společnost „Societé d’invessticement du Nord“. 4. Hedge fond Atticus Capital, s kapitálem 14 miliard dolarů.

Těžařský průmysl: 1. Společnost Rio Tinto, specializující se na těžbu uhlí, železné rudy, mědi, uranu, zlata, diamantů a hliníku. 2. De Beers (Evelyn Rothschild) – mezinárodní společnost zpracování a prodeje diamantů. 3. Anglo-American Corporation.

Energetika: Vanco International Limited – působí v energetické sféře.

Developerská sféra, hotely a restaurace: 1. Developerská firma Trigranit (Maďarsko). Podíl akcií připadající na Nathaniela Rothschilda činí 12%. Investovala do ruských nemovitostí v ceně asi 5 mld dolarů. 2. Síť hotelů a restaurací RLM, kterou řídí Eli Rothschild.

Média a vydavatelství: 1. Economist, Daily Telegraph (Evelyn Rothschild). 2. Pařížské vydavatelství Press de la Cite, francouzské noviny „Liberation“, BBC (šéfem se stal Marcus Eaves, zeť Edmunda Rothschilda) a další média.

Ostatní oblasti a typy podnikání: 1. Firstmark Communications International LLC a Field Fresh Foods (vlastní Evelyn Rotchschild a jeho žena Lin Forester). 2. Hudební společnost F7 Music v USA (Anthony Rothschild). 3. Výroba vína (zámky chateau Muton a chateau Lafit, produkující víno značky Chateau Muton). 4. Více než 100 parků a sadů na území Evropy.

Četný a různorodý majetek klanu Rothschildů je spravován finančně-holdingovou společností Rothschild & Co., která je řízena francouzskou a anglickou větví rodiny Rothschildů. Dříve se holding jmenoval Paris Orléans SCA (tato firma byla založena již v r. 1838. Zpočátku to byla železnice). Na rodinné sešlosti 24. září 2015 byl holding přejmenován na Rothschild & Co. Rodina Rothschildů kontroluje asi 60% akcií této firmy. Ostatní akcie jsou ve volném oběhu na burze. Rothschild & Co. řídí společnost Concordia B V. Concordia BV ovládá Rothschild Continuation Holdings AG, a ta řídí aktivity bankovní skupiny Rothschild Group.

A teď to nejzajímavější. Celkové roční tržby (prodeje) Rothschild & Co. se v posledních letech, podle oficiálních údajů, pohybují mezi 1 a 1,5 miliardy euro. Čistý roční zisk se pohybuje v rozmezí 50 až 200 milionů euro. A zde jsou další ukazatele. V r. 2015 byla aktiva kontrolovaná holdingem oceněna na 9,1 miliard euro. Kapitalizace Rothschild & Co. je 1,85 mld euro. V přepočtu na dolary je to něco málo přes 2 mld. Velký dojem nezanechává ani zisk, ani výše kontrolovaných aktiv, ani tržní kapitalizace. Pro srovnání uvedeme ukazatele společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffeta za r. 2016 (v mld dolarů): tržby – 210,8; zisk – 24,1; aktiva – 561,1; kapitalizace – 360,1.

Jak se říká, podstatný rozdíl. Finanční ukazatele společnosti individuálního miliardáře Warrena Buffeta desetkrát převyšují celkové ukazatele celé říše Rothschildů, sjednocené pod vlajkou finančního holdingu Rothschild & Co.! Aby aspoň trochu zmírnili do oči bijící rozpor mezi reálným vlivem Rothschildů na světovou politiku a jejich dosti skromným majetkovým statutem, jsou experti nuceni dávat do oběhu úplně jiná čísla, vycházející z výše kapitálu, který měli Rothschildové v 19. století, a staví na předpokladu, že jejich bohatství se od té doby nezmenšilo. Takže Nicolas Hagger v knize „Syndikát. Historie vytvoření tajné světové vlády a metody jejího ovlivňování světové politiky a ekonomiky“ (Syndicate. The Story of the Coning World Government. O Books, 2004) píše: „Jak ohodnotit majetek Rothschildů? Ze seznamu nejbohatších lidí světa se zpravidla vylučují dynastické rodiny. Jestliže v r. 1850 měli Rothschildové 6 mld dolarů (nejnižší odhad), tak za předpokladu, že se jejich majetek nezmenšil, byly tyto peníze investovány takovým způsobem, aby ročně nesly 4 až 8%, což nás přivádí k číslu od 1,9 bilionu dolarů do 491 409 bilionů dolarů (tedy více, než kolik činí bohatství světa). Vezměme tedy ten nejnižší odhad, tedy kolem 1 bilionu. Pro srovnání uvedeme, že majetek Billa Gatese v r. 2004 byl odhadnut na 32 miliard dolarů. Vezmeme-li v úvahu, že za něco málo přes 300 miliard dolarů lze dnes koupit veškeré zlato uchovávané ve všech bankách světa, a že americký státní dluh činí (za r. 2004) 7,5 bilionu dolarů, tak je postavení Rothschildů ve finančním světě jasné.“

V současné literatuře se odhad skutečného majetku klanu Rothschildů pohybuje nejčastěji kolem 3 bilionů dolarů. Přičemž se zdůrazňuje, že klan Rockeffelerů má kapitál přibližně o 1 bilion dolarů menší. Lze souhlasit s tím, že reálná finanční a majetková situace Rothschildů se neodráží ve finančních výkazech jimi řízených společností a bank, ani v žebříčcích Forbes. Vzniká otázka: jak vysvětlit takovýto nesoulad? Uvedu tři verze.

Verze první. Klan Rothschildů je dosti početný a bohatství zděděné po předcích z 19. století dnešními potomky je mezi příslušníky klanu rozděleno rovnoměrně. Jak sdělil patriarcha klanu Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), Rothschildové se musí považovat za jednu velkou rodinu. Ve vztahu k „venčí“ je nutno být opatrný a jevit se skromně. Osobní bohatství jakéhokoliv člena rodiny, dokonce i toho nejvýše postaveného a nejúspěšnějšího, nesmí dnes převyšovat 1 miliardu dolarů. V případě vzniku „přebytků“ jsou povinni je převést na ostatní členy klanu.

Verze druhá. Rothschildové již dávno začali používat trusty, které jsou spolehlivým prostředkem ukrývání kapitálu a aktiv před cizíma očima. Především před očima berních orgánů. Pak před orgány práva (pokud byl kapitál získán zločinným způsobem). Zatřetí před různými revolucionáři a dalšími radikály, na které rodina Rothschilda působí jako rudý hadr na býka. Je známo, že trusty se objevily v masovém měřítku v Americe již před více než sto lety. S touto myšlenkou přišli tehdejší Rothschildové, kteří ji i uvedli v život. Všeobecné statistiky o trustech v Americe neexistují. O to méně vyčerpávající informace o jejich klientech. Nicméně pokud se podíváme pozorněji, můžeme spatřit příklady toho, jak Rothschildové trusty používají. Všechna aktiva George Sorose představují jen kapitál, který Rothschildové předali do důvěrné správy tomuto zcela neznámému maďarskému židovi jménem Schwarz, který v jejich zastoupení vykonává funkci PR agentury Rothschildů.

Verze třetí. Za dvě století existence klanu Rothschildů došlo ke specializaci ve světovém podnikání. Především je to zlato, pak drogy. Obchodování s drogami je z definice stínová aktivita. Ani samotné operace s drogami, ani finanční výsledky těchto operací se v oficiálních finančních výkazech nevyskytují. Co se týká zlata, tak i to aktivně obíhá ve stínové ekonomice. Mimo to zlato se dnes stále více vyvádí z obvyklé bilance bank. Je to zvláštní specifické aktivum, používané „pány zlata“ (Rothschildy) pro řešení svých obchodních a politických úkolů.

Myslím, že pro vysvětlení toho, proč jsou současní Rothschildové tak „nemajetní“, je třeba použít všechny tři verze, které se vzájemně doplňují. O každé z nich má smysl pohovořit v následujících článcích.

Как «небогатые» Ротшильды могут управлять миром? vyšel 1. května 2017 na fondsk.ru. Překlad v ceně 733 Kč Zvědavec.

Známka 1.1 (hodnotilo 114)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 9 340 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Vídeň po volbách: Hate demonstrace proti "nacistickému" Rakousku16.10.17 19:33 Rakousko 2

Česko má přijmout 200 tisíc cizinců na práci, navrhl Pilný z ANO16.10.17 05:40 Česká republika 0

Bitcoin už stojí přes 120 tisíc korun15.10.17 23:34 Neurčeno 0

V předčasných parlamentních volbách v Rakousku dnes zvítězila Rakouská lidová strana (ÖVP)15.10.17 21:27 Neurčeno 1

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? – Řízená migrace, reforma EU - a další videa, která rozhodně stojí za poslech15.10.17 17:31 Česká republika 0

Švédští vědci přišli se senzačním objevem: Islám do Skandinávie patří, už staří Vikingové k němu měli blízko15.10.17 14:52 Švédsko 5

Bonn: Johanniter Hospital uzavírá pavilon A1 kvůli infekci svrabu - hurá do jádra EU svrabu15.10.17 14:40 Německo 0

Hitlerovy časy se vrací - promigrační fašisté blokovali na knižním veletrhu ve Frankfurtu čtení knih konzervativních autorů15.10.17 12:37 Německo 0

Buzny fyzicky napadli ženu, která je žádala, aby nesouložili pod jejím oknem15.10.17 10:59 Irsko 1

Ve Francii i ve Španělsku zanikl právní stát14.10.17 23:22 Evropská unie 0

EU zavádí společného prokurátora, příliš se o tom nemluví. Pelikán (ANO) hlasoval pro.14.10.17 23:13 Česká republika 1

Ivan Bartoš z Pirátů posílá vzkaz: Ano, přijímat uprchlíky je naše povinnost... 14.10.17 23:04 Česká republika 0

Černoch napadl bělocha, video zmizelo z youtube14.10.17 11:51 Švýcarsko 0

Vláda projednala dokument "Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice"14.10.17 10:21 Česká republika 2

Zeman se neomluví za slova o Ukrajině, jeho odpůrci prskají. Marně12.10.17 22:24 Česká republika 3

Skvortsova: Výskyt alkoholismu v Rusku za pět let klesl o jednu třetinu12.10.17 17:13 Rusko 2

Svaz průmyslu: Česko potřebuje ekonomické migranty, vláda musí umožnit jejich dovoz - cca 290.00011.10.17 22:38 Česká republika 2

Germersheim: Odmítnutý afghánský žadatel o azyl sexuálně napadl dvě děti svých německých přátel11.10.17 21:39 Německo 0

Miss a Mister Wismar11.10.17 21:19 Německo 4

Kalifornie: Vědomé nakažení jiné osoby virem HIV přestává být trestným činem11.10.17 19:45 USA 2

Měnové kurzy

USD
21,89 Kč
Euro
25,78 Kč
Libra
29,02 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
17,18 Kč
Švýcarský frank
22,41 Kč
100 japonských jenů
19,53 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
6,10 Kč
100 maď. forintů
8,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
38,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 305,77 Kč
1 unce stříbra
376,58 Kč
Bitcoin
123 607,98 Kč

Poslední aktualizace: 17.10.2017 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 10 621