Masová psychóza v USA

Jak velké farma firmy dostaly Američany na antipsychotika

James Ridgeway

1.8.2011 Komentáře Témata: Zdraví 1427 slov

Stala se Amerika zemí psychotiků? Určitě byste si to mysleli, na základě exploze používání antipsychotik. V r. 2008, s prodeji ve výši přes 14 miliard dolarů, se antipsychotika stala jedinou nejprodávanější terapeutickou skupinou předpisových léčiv ve Spojených státech, která překonala léky používané pro léčbu vysokého cholesterolu a překyselení.

[ilustrační foto]

Kdysi byla antipsychotika vyhrazena relativně malému počtu pacientů s těžkými psychiatrickými diagnózami – primárně schizofrenií a bipolární poruchou – pro léčbu takových symptomů, jako přeludy, halucinace nebo porucha formálního myšlení. Dnes, zdá se, berou antipsychotika všichni. Rodičům je říkáno, že jejich nezkrotná dítka jsou ve skutečnosti bipolární a potřebují antipsychotika, zatímco staří lidé s demencí dostávají ve velkém počtu silné dávky drog, které kdysi sloužily především schizofrenikům. Američanům se symptomy od chronické deprese po úzkost a nespavost jsou nyní předepisována antipsychotika v míře, která naznačuje celonárodní masovou psychózu.

Je to vše možné, jen ne náhoda, že exploze u antipsychotik jde ruku v ruce s vývojem nových druhů léčiv, známých jako „atypická antipsychotika“, farmaceutickým průmyslem. Počínaje Zyprexa, Risperdalem a Seroquelem v 90. letech, kdy pak na počátku století následoval Abilify, byly tyto drogy propagovány jako účinnější, než starší antipsychotika jako Haldol a Thorazine. A co je důležitější, neměly ty nejzhoubnější vedlejší účinky starých drog – především třes a další problémy s řízením motoriky.

Atypická antipsychotika byla novou zářivou hvězdou na soupisu psychotropních drog farmaceutického průmyslu – drahé patentované léky, po kterých se lidé cítili a chovali lépe, bez otřesů nebo slintání. Prodeje rostly neustále a v r. 2009 byly Seroquel a Abilify na pátém a šestém místě v celkových prodejích léčiv, a počet receptů vypsaných na tři nejlépe si stojící atypická antipsychotika dosáhl 20 milionů. Náhle již antipsychotika nebyla jen pro psychotiky.

Již ne pouze pro psychotiky

Nyní téměř všichni vědí, jak funguje drogový průmysl snažící se ovlivnit mysl amerických lékařů, zaplavující je dary, hostinami, ego oblažujícími cenami a financemi na výzkum, výměnou za podporu nebo předepisování posledních a nejlukrativnějších drog. „Psychiatři jsou obzvláště cílem velkých farma firem, protože psychiatrické diagnózy jsou velmi subjektivní,“ říká dr. Adriane Fugh-Berman, jehož projekt PharmedOut sleduje vliv odvětví na americkou medicínu a který minulý měsíc uspořádal na toto téma konferenci v Georgetownu. Chocholoušek vám nemůže udělat krevní test nebo MRI, aby přesně zjistil, co je s vámi špatně. Takže jde často o diagnózu receptem. (Pokud se po vzetí antidepresiv cítíte lépe, předpokládá se, že jste byli v depresi). Jak uvedli výzkumníci v jedné studii o vlivu drogového průmyslu: „nedostatek biologických testů u duševních poruch činí psychiatrii obzvláště náchylnou k ovlivňování průmyslem.“ Z tohoto důvodu, tvrdí, je obzvláště důležité, aby směrnice pro diagnostiku a léčbu duševních nemocí byly sestaveny „na základě objektivního vyhodnocení vědeckých důkazů“ – a nikoliv na základě toho, jestli doktoři, kteří léky předepisují, dostali velký grant od Merck, nebo vlastní akcie v AstraZeneca.

Marcia Angell, bývalá šéfredaktorka New England Journal of Medicine a přední kritik velkých farma firem, to říká více bez obalu: „Psychiatry má průmysl v kapse.“ Angell poukázala na to, že většina diagnóz a Statistický manuál duševních poruch (DSM), bible klinických psychiatrů, má vazby na drogový průmysl. A podobně studie z r. 2009 ukázala, že 18 z 20 Chocholoušků, kteří napsali poslední směrnice pro Americkou psychiatrickou asociaci pro léčbu deprese, bipolární poruchy a schizofrenie, má finanční vazby na drogové společnosti.

nedávném článkuNew York Times Review of Books Angell rozebírá to, co nazývá zjevnou „bující epidemií duševních nemocí“ u Američanů. Používání psychoaktivních drog – včetně antidepresiv a antipsychotik – explodovalo, a pokud jsou nové drogy tak účinné, zdůrazňuje Angell, měli bychom „očekávat, že výskyt duševních nemocí bude klesat, ne stoupat“. Místo toho „počet lidí zasažených duševní nemocí, kteří se kvalifikují pro Supplemental Security Income (SSI) nebo Social Security Disability Insurance (SSDI) se v letech 1987 až 2007 více než zdvaapůlnásobil – z 1 ze 184 Američanů na 1 ze 76. U dětí je nárůst ještě znepokojivější – 35 násobný nárůst ve stejných dvaceti letech. Duševní nemoc je nyní hlavní příčinou invalidity u dětí. Pod dozorem velkých farma firem prostě „rozšiřujeme kritéria pro duševní nemoc tak, aby ji měl téměř každý“. Fugh-Berman souhlasí: Ve věku agresivního marketingu léčiv „byly psychiatrické diagnózy rozšířeny tak, aby zahrnovaly mnoho dokonale normálních lidí“.

Analýza nákladů a přínosů

To, co je na nadměrném předepisování nových antipsychotik obzvláště znepokojivé, je, že převažuje u velmi mladých a velmi starých – u náchylných skupin, které často, když přijde na to, jaké léky budou brát, nečiní vlastní rozhodnutí. Vyšetřování používání antipsychotik ukazuje, že jejich účelem může v těchto případech být utlumit a paralyzovat, spíše než léčit nějakou skutečnou psychózu.

Carl Elliot v časopise Mother Jones sdělil: „Jakmile mohla být bipolární porucha léčena atypiky, počet diagnóz dramaticky vzrostl, obzvláště u dětí. Podle nedávné studie univerzity Columbia počet dětí a pubescentů léčených na bipolární poruchu vzrostl v letech 1994 až 2003 40 krát.“ A podle další studie „jedno z pěti dětí, které navštívily psychiatra, odešlo s receptem na antipsychotickou drogu“.

Pozoruhodný seriál zveřejněný v Palm Beach Post v květnu skutečně odhalil, že floridské ministerstvo spravedlnosti pro mladistvé doslova tlačilo tyto drogy pod tlakem do zařízení pro mladistvé, „běžně“ je podávalo, z „důvodů, které nebyly nikdy federálními regulátory schváleny“. Čísla jsou děsivá: „Například v r. 2007 ministerstvo spravedlnosti pro mladistvé nakoupilo více než dvakrát tolik Seroquelu, než ibuprofenu. Celkově, za 24 měsíců, nakoupilo ministerstvo 326,081 tablet Seroquelu, Abilify, Risperdalu a dalších antipsychotických drog pro použití ve státem provozovaných věznicích a dětských domovech… To stačí, aby bylo denně podáváno 446 pilulek, sedm dní v týdnu, dva roky nepřetržitě, dětem ve věznicích a programech, které denně nepojmou více než 2,300 chlapců a dívek.“ Navíc tyto noviny odhalily, že „jeden ze tří psychiatrů, kteří měli kontrakt s ministerstvem spravedlnosti pro mladistvé v posledních pěti letech, bral platby za projevy nebo dary od společností, které antipsychotická léčiva vyrábí“.

Mimo rozšíření diagnóz u závažných duševních nemocí drogové společnosti žádaly lékaře, aby předepisovali atypická antipsychotika na řadu použití mimo původní určení. Při jedné obzvláště notoricky známé příhodě výrobce drog Eli Lilly protlačoval Zyprexa u pečovatelů starých lidí s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence, a rovněž s třesavkou, úzkostí a nespavostí. Při prodeji lékařům v pečovatelských domovech prodejci údajně používali slogan „pět na pět“ – což znamená, že 5 miligramů Zyprexa při 5 ppm zklidní i jejich nejobtížnější svěřence. Tato praxe přetrvala dokonce i poté, co FDA varovala Lilly, že tyto drogy nejsou pro takové účely schváleny a že by to mohlo vést u starších pacientů k obezitě a dokonce k cukrovce.

Ve video rozhovoru provedeném v r. 2006 Sharham Ahari, který prodával Zyprexa dva roky na počátku desetiletí, popsal, jak prodejci domlouvali lékařům, aby ho předepisovali. Tehdy si vybavil, že si mu jeho lékařští klienti stěžovali na pacienty, kteří přibrali nad rámec toho, co bylo spojováno s léky, a dostali cukrovku. „Měli jsme pokyny, abychom vedlejší účinky bagatelizovali a abychom se zaměřili na účinnost drog… abychom pacientům doporučovali vypít před vzetím pilulky před jídlem sklenici vody a sklenici po jídle, v naději, že žaludek se zvětší“, a mohli jsme se tak snadno této překážky zbavit a zvýšit prodej. Když si doktoři stěžovali, „řekl jsem jim: „naše droga je umělecké dílo, co je důležitější?“. Chcete, aby jim bylo líp, nebo chcete, aby zůstali stejní – chcete hubené psychotické pacienty nebo tlusté stabilní pacienty.““

Pro drogové společnosti, říká Sharham, je rozhodnutí pokračovat v protlačování drogy navzdory vedlejším účinkům věcí analýzy nákladů a přínosů: Jestli vyděláte peníze tím, že budete pokračovat v prodeji drog pro použití mimo původní účel, a když se možná budete muset bránit proti žalobám, bude to jinak. V případě Zyprexa v lednu 2009 Lilly vypořádala žalobu vznesenou americkým ministerstvem spravedlnosti tak, že se dohodla zaplatit 1,4 miliardy dolarů, včetně „pokuty ve výši 515 milionů dolarů, historicky nejvyšší v případě zdravotní péče, a historicky nejvyšší pokuty, kterou kdy americké trestní orgány jakéhokoliv druhu kdy udělily jednotlivé korporaci“, jak uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti v oznámení vypořádání. Ale prodeje Lilly u Zyprexa jen v tomto jediném roce přesáhly 1,8 miliard dolarů.

Zhoršování stavu pacientů

Jak se ukázalo, atypická antipsychotika nemusí být dokonce ani nejlepší volbou pro lidi se skutečnou a nezpochybnitelnou psychózou.

Stále větší počet zdravotnických profesionálů si začíná myslet, že tyto drogy nejsou ve skutečnosti tak účinným a levnějším lékem, než ty, které nahradily, a že samy mají vedlejší účinky, které způsobují další druhy nemocí, jako cukrovka, a uvrhávají pacienta hlouběji do ponurého světa závažné duševní nemoci. Společně s historkami o úspěchu přichází zprávy o lidech, kteří byli přeměněni na skutečné zombie.

Elliott v Mother Jones napsal: „Poté, co další hlubší analýza v Lancet zjistila, že většina atypik si skutečně vede hůře, než starší drogy, dva přední britští psychiatři napsali zatracující úvodník, který se zabýval stejnou problematikou. Dr. Peter Tyrer, šéfredaktor British Journal of Psychiatry, a dr. Tim Kendall z Royal College of Psychiatrics napsali: „Falešný vynález atypik lze nyní považovat za vynález pouze tehdy, když je mazaně zmanipulován drogovým průmyslem pro marketingové účely, a teprve nyní je odhalován.“

A to podstatné: Zastavte velké farma firmy a parazitickou komunitu Chocholoušků a znemožněte jim protlačovat tyto prášky celé populaci.

Mass psychosis in the US vyšel 12. července na Al Jazeera. Překlad Zvědavec.
Známka 1.1 (hodnotilo 28)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 3

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,50 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
29,90 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
15,97 Kč
Švýcarský frank
24,45 Kč
100 japonských jenů
19,90 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,51 Kč
100 maď. forintů
7,02 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,34 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 969,09 Kč
1 unce stříbra
503,59 Kč
Bitcoin
1 272 897,84 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 15 281