Globalistická trojka chce přeměnit Evropu na trestaneckou kolonii nového světového řádu

10.2.2011 Komentáře Témata: Evropa 1531 slov

Země eurozóny by měly být donuceny k úsporám a dluhovému otroctví Mezinárodního měnového fondu. Cílem této agendy je zavedení světové měny, která pak banksterům a globální světové vládě umožní vnutit v rámci vládnoucích struktur lidem na světě nový světový řád. Irsko, Řecko, Německo a další země by proto měly MMF a EU okamžitě opustit.

Zatímco německá komunistická vůdkyně, Angela Merkel, dělá ze světových dějin kabaret a slouží jako reklama na „evropskou hospodářskou vládu“ – vynález nacistů, kterého se pak později chytila skupina Bilderberg a který je dnes aparátčíky EU oslavován jako konečné řešení – setkává se za zavřenými dveřmi nová „Trojka“, aby společně s globalisty probrala permanentní dluhové otroctví zemí eurozóny. Zatím se jedná pouze o obvyklé podezřelé, jako Řecko, ale i Německo bude brzy na řadě.

Minulý víkend proběhly v rámci ekonomického fóra v Davosu tajné rozhovory mezi Evropskou unií, Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem a Řeckem. Toto trojspřeží se bude s veškerou svoji mocí a pokoutními triky globalistů snažit Řeky zachránit před státním bankrotem. Byl kvůli tomu vymyšlen nový trojfázový plán.

Nejdříve bude Řecku ze záchranného fondu Evropské unie půjčeno dalších 50 miliard euro, aby se od majitelů řeckého státního dluhu odkoupili jejich pohledávky za 75% nominální hodnoty.

Nyní mají tyto pohledávky hodnotu asi 70%, takže „investoři“, kteří vrazili peníze svých nic netušících klientů do řeckého státního dluhu, z toho opět vyjdou jen s nepatrnými šrámy. Dostanou tak zaplacenu až jednu pětinu řeckého státního dluhu, jehož celková výše činí přes 300 miliard euro.

Třetí prvek tohoto skvělého plánu spočívá v tom, že splatnost vloni EU/MMF poskytnutých záchranných balíčků ve výši 110 miliard euro bude prodloužena na 30 let a úroková sazba, činící dnes 5,5%, bude snížena. EUobserver k tomu 31. 1. 2011 napsal:

„Oplátkou musela (řecká) vláda zavést další úsporná opatření. Tříletý úsporný program má být trojkou skládající se z EU, MMF a Evropské centrální banky prodloužen na dobu neurčitou, a od Atén může být požadována i změna ústavy, kdy do ní bude začleněna rozpočtová disciplína a omezení schodků.“

Ne, nejde o žert – slizcí lokajští pisálci EU z EUobserver zde použili přesně ono slovo „trojka“, aby uchopení moci v Evropě globalisty zasadili do slov. Zcela jistě se jedná o žertík insiderů, označující všechny fašisty a komunisty, kteří si dřou ruce do krve v rámci všech těch kolektivistických pletich při prosazování totálního zotročení Řecka.

Výraz trojka pochází z ruštiny a znamená trojspřeží, a v politickém kontextu byl roky používán výlučně pro zvláštní výbory NKVD a sovětských vnitřních tajných služeb! Trojky vyvraždily a nechaly v trestných táborech pojít bezpočet milionů lidí kvůli udržení sociální hygieny stalinismu.

Řecko bude rovněž stále více řízeno zvenčí. Řekové mají víceméně dvě možnosti: Buď Řecko okamžitě vystoupí z Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie, a pak se může možná během příštích 5 až 10 let z krize dostat, nebo budou Řekové touto satanistickou trojkou poručníkováni a drženi v permanentním dluhovém otroctví a krizi!

Rozsáhlá a časově neomezená úsporná opatření v Řecku poslouží výhradně záchraně zločineckých bankovních klanů – Řekům to v jejich pokusu obsloužit svůj nelegitimní státní dluh nijak nepomůže. Investoři, kteří půjčili vládě peníze, museli skutečně vědět, že zde budou potřebovat opravdu velmi dlouhou lžíci.

Řecko by se proto mělo vrátit zpět k vlastní měně, vyhodit MMF ze země, držitelům úvěrů státu vysvětlit význam slov „naprostá ztráta“, zavést ochranná cla a opět nabídnout dobré levné výrobky a služby – místo aby se nechali EU, ECB a MMF vodit jako osel mrkví.

Je naprosto zřejmé, že v evropských zemích dojde po zavedení EU a MMF vnucených úsporných opatření k masivním sociálním nepokojům – jako první především v Řecku a Irsku.

Irové se nyní pod karabáčem MMF ocitli také, přičemž irské centrální bance bylo, na rozdíl od řecké, ECB povoleno tisknout si peníze z čistého luftu sama, což je drahá sranda, o čemž se němečtí spotřebitelé již velmi brzy přesvědčí.

To, že se MMF do kdysi suverénních otázek evropských zemí neustále vměšuje, podle vzoru diktátorské a ke svobodě nepřátelské Evropské unie, je stěží překvapivé. MMF je demokraticky nelegitimizovaná soukromá organizace, která funguje jak úderná skupina mezinárodních banksterů a má zajistit, aby dluhové otroctví států zůstalo zachováno.

Mezinárodní měnový fond je jedním z nejdůležitějších výkonných orgánů globální stínové vlády, která provádí z pověření globální elity konsolidaci struktur globálního vládnutí.

Uhlíkové daně uvalené na život lidí a ekonomiku jsou rovněž součástí agendy MMF, stejně jako zavedení celosvětové měny, která má být zavedena v rámci neustále se zhoršující světové finanční, ekonomické a dluhové krize, přičemž na suverenitu lidí globalistické organizace a jejich nesčetné „nevládní organizace“ z vysoka kašlou.

Zločinecký MMF a neméně diktátorská a svobodě nepřátelská OSN se za pomoci bankéřského klanu, a za využití globalisty způsobené krize, prohlašují za spasitele a vydávají se za důležité nástroje v boji proti zadlužení a potravinové krizi na celé planetě.

Psychopatická elita v Davosu mluví také s MMF o tom, jak má nová světová měna konkrétně vypadat. V jednom rozhovoru na Světovém ekonomickém fóru představitel MMF John Lipsky vysvětlil, že doposud žádné návrhy ohledně rozšíření zvláštních práv čerpání (SDR), syntetické měny MMF, předloženy nebyly, nicméně je pravidelně konzultováno, nakolik by se SDR mohla změnit.

Zatím se SDR skládá z amerického dolaru, euro, britské libry a jenu. V poslední době se neustále mluvilo o tom, že by do tohoto měnového koše měl být zařazen i čínský renminbi.

Diktátorská úderná organizace mezinárodního bankéřského klanu a centrálního bankovnictví, MMF, zcela otevřeně plánuje zavedení celosvětové měny. Ta je MMF nesčetněkrát stále nadhazována, a prostřednictvím vlivných „nevládních organizací“, plánovacích skupin stínové vlády, neustále prosazována.

Vloni v létě byl například zveřejněn dokument s plánem ředitele sekce strategických studií a auditu MMF Rezy Moghadama, který představil podrobnou cestovní mapu ke světové měně.

[mapa ke světové měně]

Cestovní mapa ke světové měně – MMF předjímá menší vzdor, který lze však zcela jistě po dohodě překonat.

V tomto dokumentu mimo jiné stojí:

„Jak bylo dříve řečeno, SDR není měnou kvůli svým omezením. SDR, stejně jako od SDR odvozené nástroje, musí být konečně přeměny na skutečnou měnu používanou při platbách nebo vypořádání na cizoměnových trzích, což přispěje k jejich širšímu používání při transakcích.
A ačkoliv systém založený na SDR bude krokem od stále převažujícího používání národních měn, zůstane význam SDR stále dostatečně silný, aby zůstala vázána na podmínky a úspěch těch velkých zemí, jejichž měny je tvoří. Ambicióznější reforma spočívá v tom, že budeme stavět na předešlých myšlenkách a časem z nich uděláme světovou měnu. Zmiňme například Keynese a jeho bancor, který tvrdil, že taková měna může být použita jako prostředek směny – „peníze navenek“, v protikladu s SDR, která zůstanou „penězi vnitřně“.
…Rozumí se samo sebou, že některé uvedené myšlenky se v dohledné budoucnosti realitou pravděpodobně nestanou, neboť chybí vůle k dramatickému přechodu na mezinárodní spolupráci.“

A i zde máme další „trojku“, která by chtěla provést v tichosti „restrukturalizaci dluhů“ zbankrotovaných zemí eurozóny, kdy by byli držitelé státních dluhů zbaveni rizika ztrát. Náklady na tuto zlodějnu pak budou neseny kolektivně evropskými daňovými poplatníky, kteří je ve prospěch bank, a politické mafie, zaplatí formou tvrdých „úspor“, aniž by těmto lidem jejich zločinečtí političtí vůdci předložili nějakou perspektivu vývoje.

Místo toho budeme mít ještě více socialismu, kolektivismu a komunismu pro masy, a ještě více fašismu, centralismu a zločinného jednání pro tvůrce politiky, byrokraty a mezinárodní koncerny. Zkrátka pravý sovětský systém.

Občané Evropy by si neměli dělat žádné iluze. Žijeme ve skutečně existujícím korporátním fašismu, který se většině obyvatelstva – nacházející se mimo pyramidovou vládní strukturu – jeví jako skutečný existující socialismus. Se svobodnou ústavní republikou nebo národně-státní suverenitou to nemá nic společného!

Proto nijak nepřekvapuje, že zločinecká Evropská centrální banka – pro globalisty důležitý článek v tyranském řetězu papírových peněz a centrálního bankovnictví – a diktátorská, k demokracii, svobodě a republice nepřátelská Evropská unie a Mezinárodní měnový fond dělají věci společně, a že byly k EU systému konformními pisálky z EUobserver označeny jako trojka. Vítejte v GULAGU!

„No, není toto slovo výmluvné samo o sobě? Trojka! Stačí si s tímto slovem trochu pohrát a objeví se podprahově i jeho tajuplný význam: Proč „trojka“?… Trojka zní ještě děsivěji, než revoluční tribunál… Tyto trojky vzbuzují nutně pocit, že jednou zatčené lidí již nebudou nikdy propuštěni (způsob technické kontroly provozu ze strany GPU, aby nedocházelo k výpadkům). A když opravdu nemohl být člověk usvědčen a soudní projednávání nepřicházelo v úvahu, pak nastoupila právě trojka… a pár let ve vyhnanství.“ – Alexander Solženicin, „Archipelag GULAG“, str. 267

Nová trojka je stejná, jako stará trojka. Člověk se ocitá v tajných pokojíčcích, aby se tam projednalo dluhové otroctví kdysi hrdých Evropanů a to, jak evropský lid poslat do trestaneckého tábora a vyhnanství – jen s tím rozdílem, že tentokrát zde nejsou žádné ploty z ostnatých drátů, mříže nebo bezpečnostní opatření (s výjimkou ochrany vládních zařízení, bank a koncernů), neboť celá Evropa je plánovitě uzavírána na vězeňské planetě nového světového řádu.

K lítosti některých Němců, kteří se se svým zotročením nechtějí smířit, nesmí ze srdce Evropy v tomto ohledu vzejít již žádná vzpoura! Po staletích monarchistické vlády a téměř 100 letech vysoce komplexní kolektivistické převýchovy za nacistů, komunistů a režimu BRD se z Němců stali socialističtí naivkové se stockholmským syndromem, kteří jednou lezou do zadku svých trýznitelů a nechají se jejich botami stojícími jim na krku kopat patřičným směrem; a podruhé zase prosí vševědoucí a dobromyslný stát, aby je dostal z jejich problémů.

Každý, kdo se zajímá o historii, ví, že se tato důvěřivost vůči státu musí hořce vymstít. Globalistická elita se bude radovat.

V krátkosti: Je vysoce pravděpodobné, že vlajka, pod kterou povedou lidstvo v boji proti diktátorským globalistickým vyvrhelům do pole, zůstane vyhrazena jiným národům – a tyto cizí svobodu milující národy budou Němce učit, co znamená postavit se za svoji svobodu, a vůbec poprvé jim sdělí základní vědomost, co svoboda vlastně znamená a jaké POVINNOSTI s ní souvisí.

Známka 1.3 (hodnotilo 58)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

31

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 61 čtenářů částkou 10 877 korun, což je 31 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Kalifornie schvália zákon odškodňující černochy za otroctví03.10.20 13:01 USA 4

Měnové kurzy

USD
23,13 Kč
Euro
27,27 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,58 Kč
Australský dolar
16,40 Kč
Švýcarský frank
25,44 Kč
100 japonských jenů
21,94 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 144,38 Kč
1 unce stříbra
545,56 Kč
Bitcoin
273 073,65 Kč

Poslední aktualizace: 19.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 21 953