Technologická revoluce a budoucnost svobody, 1. část

Andrew Gavin Marshall

19.7.2010 Komentáře Témata: Analýza 2612 slov

Úvod

Jak bylo načrtnuto v první části seriálu „Globální politické probuzení a nový světový řád“, existují v dnešním světě dvě hlavní geopolitické reality, kdy jsou obě z velké části důsledkem „technologické revoluce“, ve které začaly naši společnost formovat technologie a elektronika.

Technologická revoluce vedla k diametrálně opačné, antagonistické a konfliktní geopolitické realitě: nikdy předtím nebylo lidstvo v otázkách moci, vykořisťování, imperialismu a nadvlády tak probuzené; a zároveň s tím nebyly nikdy předtím elity ve své orientaci tak nadnárodní a globální a neměly schopnost zavést takový skutečně globální systém vědeckého despotismu a politického útlaku. To jsou dva hlavní faktory geopolitické reality dnešního světa. Nikdy v celé lidské historii nebylo lidstvo tak schopné dosáhnout skutečně globálního politického a psycho-sociálního probuzení; ani nebylo lidstvo nikdy v takovém nebezpečí, že bude vystaveno skutečně globální vědecké totalitě, potenciálně více utlačovatelské, než jakýkoliv systém známý dříve, a bez pochyby více schopné technologicky uvalit na lidstvo permanentní despotismus. Takže jsme naplněni nadějí, ale hnáni naléhavostí. V celé lidské historii nebyl tak monumentální ani potenciál, ani důsledky lidských činů a myšlenek.

Nejen, že je probuzení globální svým rozsahem, ale samotnou svoji povahou. Vytváří u jedince povědomí o globálních podmínkách. Takže jde o „globální probuzení“ jak v externím prostředí, tak ve vnitřní psychologii. Tato nová realita ve světě, spolu s faktem, že světová populace nebyla nikdy tak velká, představuje výzvu elitě, která usiluje o ovládnutí lidí na celém světě, kteří jsou si vědomi a jsou probuzeni do reality sociální nerovnosti, válek, chudoby, vykořisťování, nerespektu, imperialismu a nadvlády. Z toho přímo vyplývá, že tato populace bude výrazně hůře kontrolovatelná: ekonomicky, politicky, sociálně, psychologicky a spirituálně. Takže z pohledu globální oligarchie je jedinou metodou, jak zavést řád a kontrolu – v těchto jedinečných a historických lidských podmínkách – organizovaný chaos ekonomických krizí, válek a rychlého rozšiřování a institucionalizace globální vědecké diktatury. Naší nadějí je jejich strach; a náš největší strach je jejich jedinou nadějí.

(Viz Globální politické probuzení a nový světový řád)

Toto pojednání (část II) bude zkoumat tyto dvě geopolitické reality v národním měřítku a zaměří se primárně na „americké probuzení“.

Americké probuzení

V posledním desetiletí došlo k enormnímu nárůstu u lidového politického aktivismu, který odpovídal expanzi imperialismu, vykořisťování a despotismu ve světě. Události z 11. září 2001 vyvolaly dvě velké geopolitické události. První bylo zavedení Bushovy doktríny – „války proti terorismu“ – která byla zorganizována jako reakce na teroristické útoky. Tato teroristická expanze vedla k válce a okupaci Afghánistánu, válce proti Iráku a následné okupaci, válce v Libanonu v r. 2006, válce v Somálsku, nepřetržitému expansionismu a kolonizaci palestinských teritorií, jakož i k expanzi tajných operací na Středním východě, střední Asii, Africe a na celém světě.

Druhým velkým geopolitickým trendem vyvolaným útoky 9/11 bylo vytvoření toho, co se stalo známým jako „hnutí za pravdu o 9/11“, ve kterém miliony lidí na celém světě, včetně tisíců akademiků, architektů, inženýrů, vládních představitelů, představitelů výzvědných služeb a armády, a dalších profesionálů, jakož i exponenciálně rostoucí počet lidí v obecné populaci mezinárodně, zpochybňovaly oficiální tvrzení o událostech 9/11. Jako všechny aktivistické skupiny existují v rámci tohoto hnutí okrajové a radikální prvky, ti, kteří tvrdí, že při útocích nebyla použita „žádná letadla“, nebo že útoky provedl Izrael – s antisemitskými podtexty – či jiné okrajové teorie (tady se chlapec mýlí, stál za tím Izrael – p.p.). Bez ohledu na okrajové prvky je hlavní zaměření tohoto hnutí založeno na faktech, před kterými oficiální historka o událostech neobstojí při jakékoliv formě nezávislé a nepodjaté racionální analýzy. Média rostoucí mezinárodní hnutí roky ignorovala, ale v posledních letech toto hnutí uznala; nicméně nechovala se k tomuto hnutí na základě analýzy informací a problémů, ale spíše tak, že se snažila toto politické hnutí zdiskreditovat a démonizovat a zaměřovala se na okrajové prvky a názory a onálepkovávala lidi za „konspirační teoretiky“, kdy se pokoušela zdiskreditovat každého, kdo zpochybňuje oficiální historku.

V r. 2006 časopis Time uznal, že hnutí za pravdu o 9/11 není „okrajovým hnutím“, ale fakticky „hlavním proudem politické reality“. Citoval také významný průzkum politických názorů provedený Scripps-Howard v r. 2006, který odhalil, že 36% Američanů si myslí, že „je velmi pravděpodobné“ nebo "celkem pravděpodobné“, že vládní představitelé buď provedení útoků umožnili, nebo je provedli sami.(1)

Růst tohoto hnutí urychlil vznik nových velkých hnutí a politického aktivismu, tažených téměř výlučně organizovanými a „politicky probuzenými“ civilisty. Taženo z velké části internetem toto hnutí probudilo globálně masy lidí do politické a strategické reality toho, co je známo – ve vojenském žargonu – jako „operace pod falešnou vlajkou“, v rámci které je útok proveden na určitý cíl, kdy ti, co útok provádí, jednají pod vlajkou někoho jiného (tj. „falešnou vlajkou“), ve snaze ho do útoku zaplést; a tím bude reakce na útok zaměřena vůči údajným útočníkům. Jde v podstatě o tajnou vojenskou lest: strategický podvod. Řecký dramatik a autor divadelních her Aeschylus napsal, že „ve válce je první obětí pravda“. Útok pod falešnou vlajkou je válečný akt, který je vědomě určen, aby podvedl, a zakryl pravdu. Jde o útok provedený a následně svalený na nepřítele, aby se ospravedlnila implementace politické agendy. Vlády takovou taktiku používaly staletí, a obzvláště pak západní země v posledním půlstoletí.(2)

Toto hnutí zplodila aktivistická obroda v ostatních globálních záležitostech, jako globální ekonomický systém, a především systém centrálního bankovnictví, obzvláště Federální rezervy. Zatímco mnoho Američanů nevědělo o své centrální bance, Federálních rezervách, téměř nic, rostoucí hnutí Američanů a dalších na celém světě se o Federálním rezervním systému a globálním bankovním systému obecně vzdělávalo. Mnozí našli vůdce v texaském kongresmanovi Ronu Paulovi, který kandidoval na prezidenta za republikány v r. 2008 a který jako republikánský kandidát získal nejširší podporu v celé zemi. Mezi demokraty mohli „hledači pravdy o 9/11“ a další kritici americké zahraniční politiky najít zaníceného vůdce v Cynthii McKinney, která byla jedním z mála osamocených hlasů v kongresu, který se přímo postavil proti oficiální verzi událostí Bushovy vlády, a která poukázala na volební podvody v r. 2000 a 2004, vedla kongresové slyšení o tajných aktivitách v Africe, odhalila za genocidou ve Rwandě a občanskou válkou v Kongu ruku západních zemí.

Koncem roku 2008, kdy vláda začala s nouzovými vypláceními bank, se na sporadických protestech před 12 bankami Federálních rezerv v celé zemi objevilo hnutí za „skoncování s Fedem“, a během měsíců v celé zemi proběhlo více než 40 protestů.(3)

„Stát vnitřní bezpečnosti“ činí cíl z opozičníků

S rostoucí militarizací zahraniční politiky vidíme také zvyšování militarizace domácí politiky, a především objevení se high-tech šmírovacího policejního státu: „státu bezpečnosti otčiny“. Národní a mezinárodní elita postupně buduje „nový totalitarismus“, který má nahradit demokracii.(4) Občanská práva a svobody jsou rozmontovávány prostřednictvím protiteroristické legislativy, odposlechy a šmírování internetu se utrhlo ze řetězu a vytváří se rozšiřující se „seznamy sledovaných“, ve kterých jsou často jména odpůrců, a vojenské složky jsou stále více připravovány na účast při dozoru. Dále jsme za poslední desetiletí byli svědky rychlého rozšiřování plánů na „kontinuitu vlády“ (COG), což je plán na zrušení ústavy a zavedení stanného práva v případě nouze.(5) V této chvíli, pokud by v americké společnosti došlo k rychlému a expanzivnímu ekonomickému kolapsu nebo jinému velkému teroristickému útoku na americké půdě, Amerika by se přeměnila na vojenskou diktaturu, svoji povahou více fašistickou, než cokoliv jiného; ale vybavenou arzenálem a „technotronikou“ policejního státu, ke kterému neměl v historii přístup žádný diktátor. Svoboda nebyla nikdy tak ohrožena; přesto nebyli lidé v moderní historii nikdy tak mobilizovaní, aby se postavili hrozbám pro svobodu a demokracii v Americe, na západě a na celém světě.

(Viz Nadnárodní stát vnitřní bezpečnosti a ústup demokracie)

V r. 2003 generál Tommy Franks poskytl rozhovor časopisu Cigar Aficionado, ve kterém se tímto konceptem zabýval. Tommy Franks je bývalým velitelem Centrálního velení Pentagonu na Středním východě, takže byl vrchním generálem dohlížejícím na války v Afghánistánu a Iráku. V tomto rozhovoru Franks uvedl, že cílem terorismu je „změnit manýry, chování, sociologii a nakonec antropologii společnosti“, a tudíž v případě dalšího velkého teroristického útoku v Americe nebo na západě:

západní svět, svobodný svět, ztratí to, čeho si považuje nejvíce, a to svobody, kterou jsme viděli posledních pár staletí v tomto velkém experimentu, kterému říkáme demokracie. Nyní, v praktickém smyslu, to znamená co? Znamená to událost s potenciálním použitím zbraně hromadného ničení a teroristy a obrovské ztráty na životech někde v západním světě – může to být ve Spojených státech amerických – která způsobí, že naše populace bude zpochybňovat naši vlastní ústavu a začne naši zemi militarizovat, aby zabránila zopakování podobné události s velkými ztrátami. Což pak v podstatě začne rozdírat předivo naší ústavy.(6)

Jedním ze zajímavých aspektů, který je u militarizace domácí společnosti a postupného nástupu totality málo znám, je, jak je donucovací státní aparát, zatímco je ospravedlňován zástěrkou boje proti terorismu nebo „ochrany otčiny“, v podstatě směrován proti občanským aktivistům a oblíbeným politickým hnutím. Například po 9/11 ministerstvo bezpečnosti otčiny založilo to, co je známo jako „mísící centra“, zakládaná po celých Spojených státech, která jsou určena jako střediska „pro sdílení a sběr informací“, ve kterých agentury jako CIA, FBI, ministerstvo spravedlnosti, bezpečnost otčiny a americká armáda sbírají a analyzují informace společně. K červenci 2009 bylo ve Spojených státech 72 přiznaných mísících center.(7) Považujte je za šmírovací centra, protože tím ve skutečnosti jsou.

Mísící centra jsou také rozmísťována jako součást místních velících center, pro případ stavu národní nouze nebo implementace plánu na „pokračování vlády“, aby se vyhlásilo stanné právo. Státní a místní agentury pro vynucování práva poskytují mísícím centrům většinu informací, které jsou pak analyzovány a rozesílány hlavním výzvědným, vojenským agenturám nebo bezpečnosti otčiny. Nicméně v posledních letech byla mísící centra kritizována kvůli své údajné agendě, protože jsou ospravedlňována na základě toho, že fungují jako centra určená jako „protiteroristická“, ale v praxi jsou směrována proti občanským skupinám.

Na jaře 2009 bylo odhaleno, že Informační analytické centrum Missouri (MIAC) – mísící centrum – vydalo informační leták, který měl pomoct představitelům složek vynucování práva identifikovat „potenciální domácí teroristy“. Podle zprávy:

Pokud jste aktivistou proti potratům, nebo vykazujete politické známky podpory kandidáta třetí strany nebo jistého republikánského člena kongresu, pokud vlastníte rozvratnou literaturu, můžete být docela dobře členem domácí polovojenské skupiny.(8)

Kdy se naše společnost stala něčím z 1984? Kdy naše vlády označily „rozvratnou literaturu“ za známku terorismu? Zpráva tyto aktivity klasifikovala jako součást „moderního hnutí milicí“ a dále identifikovala potenciální hrozby pro americkou bezpečnost“ takto:

Lidé, kteří podporovali bývalé prezidentské kandidáty ze třetích stran, jako texaského republikána Rona Paula, Chucka Baldwina a bývalého georgijského republikána Boba Barra, jsou ve zprávě uvedeni, mimo aktivistů proti potratům a konspiračních teoretiků, kteří věří, že Spojené státy, Mexiko a Kanada jednoho dne vytvoří Severoamerickou unii.(9)

Jinými slovy, ti, kteří se staví proti politickým a ekonomickým procesům „severoamerické integrace“(10) jsou považováni a identifikováni jako „potenciální členové milic“. Zpráva dokonce přímo označuje vlastnictví takových filmů, jako film proti Federálním rezervám „Amerika: Od svobody k fašismu“, za „potenciální signál zapojení do milic“.(11) Tento dokument vydaný mísícím centrem dále představitele vynucování práva varoval, aby „sledovali“ „samolepky na náraznících propagující kandidáty třetích stran, nebo lidi s výtisky ústavy Spojených států“. Zpráva uváděla, že v důsledku ekonomické krize „byla vytvořena živná půda pro aktivitu milic“ a:

Dále uvádí za možné členy milicí lidi, kteří mluví konspiraci nového světového řádu, vyjadřují nevoli vůči bankovnímu systému Federálních rezerv, brání se placení daní, varují další občany před nebezpečími radiofrekvenční identifikace (RFID) nebo lobují za návrat k přísné ústavnosti, což jsou možné hrozby pro vynucování práva.
Zatímco tento oběžník nabízí nevyvážený soupis mnoha různých skupin, které se vyrojily po teroristických útocích z 11. září 2001, spojuje také jedince, kteří jsou jinak mírumilovní, s Ku Klux Klanem a dalšími násilnickými organizacemi.(12)

Další mísící centrum ve Virginii označilo za potenciální „radikalizační uzly“ pro teroristy mnoho univerzit, kdy zdůraznilo jako potenciální hrozbu „historicky černé vysoké školy“, a vydalo„také rozsáhlý seznam mírových amerických a mezinárodních aktivistických skupin téměř z celého politického spektra, a postavilo je naroveň se skupinami, o kterých je dlouho známo, že se uchylují k násilí“.(13)

V dubnu 2009 ACLU (Americká unie za občanské svobody) vydala zprávu o hrozbě pro svobodu a občanská práva, kterou představují mísící centra, a uvedla, že „mísící centra byla v posledních letech pokoutně změněna a stala větší hrozbou, než bezpečností nástroj. Bez širokých směrnic omezujících je nebo je řídících znamenají tato centra obrovské riziko pro soukromí Američanů“. Zpráva ACLU identifikovala ohledně porušování soukromí a občanských práv ze strany mísících center několik „znepokojivých incidentů“:

 1. Zpráva ze 7. května 2008 nazvaná „Vyhodnocení dynamiky hrozby univerzálního protivníka“, jejímž autorem je soukromý kontraktor, který onálepkoval zelené organizace, jako Sierra Club, Humane Society a Audubon Society, za „organizace hlavního proudu se známým nebo možným napojením na ekoterorismus;
 2. Potenciální zneužití pravomoci představiteli DHS, kteří nemístně monitorovali a šířili komunikaci mezi mírovými aktivisty napojenými na DC Anti-War Network (DAWN);
 3. Zpráva vytvořená 19. února 2009 mísícím systémem Texas sever-střed s názvem „Bulletin prevence“, která popisovala údajnou konspiraci organizací za občanská práva muslimů, lobbovacích skupin, protiválečného hnutí, amerického ministerstva financí, hip hopových skupin a bývalé kongresmanky a kandidátky na prezidenta Cynthie McKinney s cílem „poskytnout prostředí, aby mohly teroristické organizace vzkvétat“.;
 4. „Strategická zpráva“ vytvořená 20. února 2009 Informačním analytickým střediskem Missouri, která popisovala údajnou bezpečnostní hrozbu, představovanou „moderním hnutím milicí“, ale nevhodně tam zahrnula zmínky o sociálních, náboženských a politických ideologiích, včetně podpory prezidentských kandidátů třetích stran, jako kongresmana Rona Paula a bývalého kongresmana Boba Barra; a
 5. „Ochranný výzvědný bulletin“ vydaný výzvědnou odnoží Divize pro řízení hrozeb Federální služby ochrany DHS , která nemístně sbírala a šířila informace o politických demonstracích, a nevhodně onálepkovala skupiny obhajující mír a další aktivisty jako „extrémisty“.(14)

Pro lidi u moci je „mír“ „extremistickou“ myšlenkou, protože pro ně jsou normou „válka“ a „násilí“. Nyní to vyvrcholilo do okamžiku, kdy ti, kteří se staví proti strukturám moci, jsou prostě označeni za teroristy a extrémisty. To je neskutečně nebezpečná politická cesta, na jejímž konci je despotismus a smrt demokracie. Kongresmanka Cynthia McKinney, jako jedna z těch, které mísící centra označila jako lidi poskytující „prostředí pro rozkvět teroristických organizací“, řekla o zprávě mísícího centra toto:

Jako studentka COINTELPRO, nechvalně známého vládního programu kontrarozvědky (namířeného proti hnutím za občanská práva v 60. letech), vím, čeho je má vláda schopna, aby potlačila disent. To je důvod, proč jsem hlasovala proti zákonu Patriot, pracovala v kongresu, abych odrovnala Zákon o tajných usvědčujících materiálech a zavedla legislativu rušící Zákon o vojenských komisích. Pocházím z dlouhé linie aktivistů za spravedlnost a svobodu uvnitř této země. Stojím v čelní linii prosazující mír v zahraničí a spravedlnost doma. Ale vím, že nebudeme mít mír nebo spravedlnost bez pravdy. Pravda je základem důstojnosti, o kterou usilujeme. Důstojnost pro všechny pro Spojené státy hrozbou není.(15)

Stalo se zjevným, že reakce americké vlády na „globální politické probuzení“ ve Spojených státech se zaměřuje na démonizaci, diskreditaci a utlačování aktivistických skupin a politických hnutí. Ale jak daleko může tento útlak zajít?

Odkazy

 1. Lev Grossman, Why the 9/11 Conspiracy Theories Won't Go Away. Time Magazine: September 3, 2006:
 2. Andrew Gavin Marshall, State-Sponsored Terror: British and American Black Ops in Iraq. Global Research: June 25, 2008; Andrew Gavin Marshall, Breaking Iraq and Blaming Iran. Global Research: July 3, 2008 ; Andrew Gavin Marshall, Operation Gladio: CIA Network of "Stay Behind" Secret Armies. Global Research: July 17, 2008: ; also see: Daniele Ganser, NATO's secret armies: operation Gladio and terrorism in Western Europe, (Frank Cass: 2005).
 3. Chris Steller, Minneapolis Federal Reserve draws third protest in six months. The Minnesota Independent: April 25, 2009
 4. Andrew Gavin Marshall, The Transnational Homeland Security State and the Decline of Democracy. Global Research: April 15, 2010
 5. Peter Dale Scott, Supplanting the United States Constitution: War, National Emergency and "Continuity of Government". Global Research: May 19, 2010; Peter Dale Scott, Martial Law, the Financial Bailout, and War. Global Research: January 8, 2009
 6. Marvin R. Shanken, General Tommy Franks: An exclusive interview with America's top general in the war on terrorism. Cigar Aficionado Magazine: December 1, 2003
 7. Amy Goodman, Broadcast Exclusive: Declassified Docs Reveal Military Operative Spied on WA Peace Groups, Activist Friends Stunned. Democracy Now! July 28, 2009
 8. Joshua Rhett Miller, 'Fusion Centers' Expand Criteria to Identify Militia Members. Fox News: March 23, 2009
 9. Joshua Rhett Miller, 'Fusion Centers' Expand Criteria to Identify Militia Members. Fox News: March 23, 2009
 10. Andrew Gavin Marshall, Tyrants and Traitors: The “Evolution by Stealth” of a North American Union. Global Research: August 7, 2007
 11. Joshua Rhett Miller, 'Fusion Centers' Expand Criteria to Identify Militia Members. Fox News: March 23, 2009
 12. Stephen C. Webster, Missouri retracts police memo which labeled activists as 'militia'. The Raw Story: March 26, 2009
 13. Stephen C. Webster, Fusion center declares nation's oldest universities possible terror threat. The Raw Story: April 6, 2009
 14. Press Release, ACLU Calls For Internal DHS Investigations On Fusion Centers. ACLU: April 1, 2009/p>
 15. Press Release, ACLU Calls For Internal DHS Investigations On Fusion Centers. ACLU: April 1, 2009

Pokračování...

Známka 1.0 (hodnotilo 37)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 010