Odejde Bush v roce 2009?

theyrereal

3.6.2007 Komentáře Témata: Policejní stát 2292 slov

Demokratická strana si v tomto hnusném divadle, které nazývají „systém dvou politických stran“, zjevně zvolila variantu být impotentní opoziční stranou.

Všichni dnes vidíme, že veškerá obvinění byla úplně smetena ze stolu. Tak je spousta věcí, jako skoncování s válkou a vůbec celá opozice, v rukou „Pana 28 procent“.

Pro mnoho z nás je těžké si představit, že v lednu 2009 odejde. Je těžké představit si Bushe a Cheneyho, jak odchází ze své nepopulární, ale patrně nadpřirozeně silné pozice vůdců jediné supervelmoci na Zemi.

Bush však 9. května v tichosti podepsal direktivu, která by mohla zajistit, že by on a Tricky Dick II. nemuseli svou vládu předat.

Nazývá se prezidentská národně bezpečnostní směrnice (National Security and Homeland Security Presidential Directive) a zajišťuje Bushovi vše, co potřebuje k tomu, aby mohl ve svých plánech pokračovat.

Poprvé jsem to slyšel dnes v noci v našem Dailykos‘ Diary rescue – National Security and Homeland Security Presidential Directive od phreephallin. Řekl jsem si, že bych se na to měl podívat trochu víc do hloubky, protože se to dotýká otázek, které jsem v minulosti studoval.

Tato směrnice v podstatě říká, že v případě katastrofické události může prezident spolu se šéfem Homeland Security převzít vládu a dělat cokoliv, co uznají za vhodné, aby si zajistili „setrvání v úřadu“.

Zde je citát přímo z webu Bílého domu:

b) „Katastrofická událost“ znamená jakoukoliv událost, bez ohledu na lokalitu, která má za následek mimořádně velké ztráty, poškození nebo škody významně ovlivňující americké obyvatelstvo, infrastrukturu, prostředí, ekonomiku nebo fungování vlády.“

Zní to dost nevinně, co? Ale podívejme se na výraz „bez ohledu na lokalitu“. Co to k sakru může znamenat? Skvěle to vysvětluje Stephen Pizzo na Smirking Chimp:

Bez ohledu na lokalitu? Mohlo by se to vztahovat i na, řekněme, teroristický útok na saudská ropná pole a rafinérie? To by jistě „poškodilo“ americké obyvatelstvo a ekonomiku.

„...nebo fungování vlády.“ Mohlo by to zahrnovat i masové veřejné protesty, jako byly ty v dobách boje za občanská práva nebo během války ve Vietnamu?

Ale začíná to být ještě lepší. Aby se prezident stal téměř diktátorem, nemusíme ani čekat na příchod skutečné „katastrofické události“. Stačí, aby prezident pod záminkou udržení vládní kontinuity prostě jen podepsal NEF – National Emergency Finding (rozhodnutí o celostátním výjimečném stavu):

„V důsledku neúměrné hrozby by nemuselo být možné předem přiměřeně varovat před možnou mimořádnou událostí, jež by mohla pro zemi představovat významné riziko, a proto budou všechny postupy založeny na předpokladu, že žádné takové varování nepřijde.“

Jakmile prezident „objevení se“ skutečné nebo domnělé hrozby podepíše, a podepíše NEF, budou jeho podpisy znamenat toto:

Prezident povede veškerou činnost federální vlády k zabezpečení ústavnosti.

Jinak řečeno, jak se zpívá v jedné staré křesťanské písni: „Má celý svět ve svých rukách, celý svět ve svých rukách...“

Celou tiskovou zprávu o této věci si můžete přečíst na webu Bílého domu. Ale nemůžete si tam přečíst všechno:

(24) Bezpečnost. Tato směrnice a informace v ní obsažené musí být chráněny před neautorizovaným zveřejněním, protože kromě přílohy A jsou přílohy připojené k této směrnici tajné a musí s nimi být patřičně zacházeno, v souladu s platnými nařízeními prezidenta.

A další znepokojivá věc, kterou jsem v tomto nařízení našel:

(22) Zrušení. Prezidentské rozhodnutí 67 z 21. října 1998 („Trvalá ústavnost a kontinuita vládních operací“) včetně všech příloh se tímto ruší.

Hmm, a kdo byl prezidentem v roce 1998? Takže ať se podle Clintonova rozhodnutí mělo dělat cokoliv, teď to prostě vyhodili oknem a nahradili Bushovým/Cheneyho/Gonzalesovým plánem. Skvělé.

Možná si teď řeknete, že to je něco, co by musel udělat jakýkoliv prezident, a bezesporu máte pravdu. Však na tom zločinné křídlo Republikánské strany pracovalo několik LET. V historii existuje několik důvěrně známých jmen lidí se zločinnými plány na zničení Ústavy a vyhlášení výjimečného stavu po celé zemi. Cheney. Rumsfeld. Oliver North.

Oliver North? Ano. Zde je krásný článek z roku 2002 nazvaný „Foundations are in place for martial law in the US“. Tento článek byl tak znepokojující, že Demokrat Jim McDermott napsal:

Nedávno jsem četl článek vydaný Morning Herald v Sydney, nazvaný Foundations are in place for martial law in the US.

Jeho autorem je Ritt Goldstein, investigativní novinář Heraldu, který řekl, že nedávná prohlášení Bushovy administrativy a národní bezpečnosti iniciují návrhy na internační tábory a výjimečný stav z doby Reaganovy éry.

Když prezident Ronald Reagan zvažoval invazi do Nikaraguy, vydal sérii prezidentských nařízení poskytujících FEMA široké pravomoci v případě krize, jako jsou násilné a široce rozšířené protesty na domácí půdě nebo celonárodní opozice proti americké vojenské invazi v zahraničí. Nikdy to však nebylo použito.

STŘIH (a tady je ta pikantní část):

Od roku 1982 do roku 1984 pomáhal plukovník Oliver North FEMA při navrhování opatření proti civilistům. Detaily tohoto plánu se objevily v roce 1987 během aféry Írán-Contra. Jeho součástí byla prezidentská nařízení k pozastavení platnosti Ústavy, vyhlášení stanného práva, internačních táborů a předání vlády prezidentovi a FEMA.

Článek Miami Herald z 5. července 1987 oznámil, že John Brinkerhoff, zástupce někdejšího ředitele FEMA Louise Guiffrida, řídil část plánu o stanném právu. Tento plán byl podobný tomu, který pan Guiffrida vymyslel již dříve pro boj proti národnímu povstání černochů. Ten počítal se zadržením nejméně 21 milionů amerických černochů ve sběrných centrech nebo s jejich umístěním v táborech. Pan Brinkerhoff má dnes velký vliv v Anser Institute for Homeland Security. Ohledně lednové žádosti Pentagonu, aby americká armáda získala právo rozmisťovat své jednotky v amerických ulicích, vydal institut v únoru prohlášení pana Brinkerhoffa, v němž se obhajuje zákonnost takového kroku. Tvrdí, že zákon Posse Comitatus z roku 1878, jenž je chápán jako zákaz takovéhoto rozmisťování vojenských jednotek, byl prostě jen nesprávně pochopen a nesprávně aplikován. Úvod k tomuto článku také odhaluje, že národní plán, jenž byl vypracován pod panem Guiffridem, byl Reaganem schválen a byla přijata opatření k jeho realizaci.

Bush kvůli tomu už FEMA nepotřebuje, protože na to má vlastní Ministerstvo národní bezpečnosti. Zákon Posse Comitatus pro něj (podle něj) neplatí, takže vše, co musí udělat, je rozhodnout, že už nastala katastrofická událost, pozastavit platnost Ústavy a začít posílat kohokoliv bude chtít do táborů.

Bylo by dobré vědět o Reaganově plánu víc detailů, ale:

Je znepokojivé, že kompletní fakta a konečný obsah Reaganova národního plánu zůstávají nejisté, a to i proto, že prezident Bush přistoupil k neobvyklému kroku a v listopadu nechal Reaganovy spisy zapečetit.

Měli bychom vědět, že Cheney a Rummy do toho byli v 80. letech také zapojeni. Jak zde oznamuje Peter Dale Scott, nezákonný špionážní program NSA byl možná zahájen už před 11/9, protože plánovali takovéto operace.

Cheney byl tehdy Kongresmanem za Wyoming, zatímco Rumsfeld, někdejší ministr obrany pod prezidentem Fordem, byl obchodníkem a výkonným ředitelem farmaceutické společnosti G.D. Searle. Celková zodpovědnost za tento program připadla viceprezidentovi Georgi H.W. Bushovi a „podplukovníkovi Oliverovi Northovi...jako styčenému důstojníkovi Rady národní bezpečnosti“, jak píše James Bamford ve své knize A Pretext for War (Záminka pro válku).

Tito muži plánovali pozastavit platnost Ústavy nejen po jaderném útoku, ale po jakémkoliv „mimořádném ohrožení národní bezpečnosti“, které nařízení prezidenta 12656 z roku 1998 definuje jako: „Jakákoliv událost včetně živelné pohromy, vojenského útoku, technologického nebo jiného mimořádného ohrožení, které vážným způsobem snižuje nebo vážně ohrožuje národní bezpečnost Spojených států.“ 11. září by do této definice nepochybně spadalo.

Plány Olivera Northa, tak jak byly v 80. letech rozvíjeny v Bílém domě, nevyžadují jen dohled, ale i možné masové zatýkání amerických občanů. Během výslechů v aféře Írán-Contra byl North tázán na svou práci na „plánu pro mimořádné události, jež by pozastavovaly platnost americké Ústavy“. Předseda komise, demokratický Senátor Inouye, prohlásil, že to je „vysoce citlivý a tajný materiál“, který nelze otevřít ve veřejném slyšení.

Agenturou, jež podporovala plánování a realizaci tohoto plánu, byla FEMA. Ta byla po velkou část 80. let řízena Louisem Giuffridem, jehož COG plány na masivní zatýkání byly tak extrémní, že proti tomu protestoval dokonce i tehdejší Reaganův generální prokurátor William French Smith.

Smith nakonec z Washingtonu odešel, ale plány COG se rozvíjely dál. A v květnu 2001 byli Cheney a FEMA opět zajedno: Prezident George W. Bush jmenoval Cheneyho šéfem protiteroristické taktické skupiny a v rámci FEMA vytvořil nový úřad, který mu měl napomáhat. Bush ve skutečnosti schválil pokračování plánování, které Cheney a FEMA vedli pod hlavičkou COG.

Mějte na paměti, že „když Reagan zvažoval napadení Nikaraguy“, současný ministr obrany Robert Gates byl mužem číslo 2 v CIA a kromě toho, že chtěl Nikaraguu bombardovat, byl klíčovým hráčem v aféře Írán-Contras.

A jen shodou okolností dnes v Americe staví internační tábory stará Cheneyho společnost Halliburton. Dostala kontrakt na 385 milionů dolarů a je na to zatraceně pyšná:

Tisková zpráva Haliburtonu

Dailykos: Koncentrační tábory na americké půdě?

A tady je jeden obzvlášť hrůzostrašný link:

Satelitní fotografie odhalují americké koncentrační tábory od Haliburtonu, píše zřejmě někdo, kdo dělá vedlejší práce pro KBR (Kellog Brown Root, dceřinná společnost Haliburtonu).

Budu znova citovat Stephena Pizzu:

„Nevím. Někdy se divím, proč si s tím dělám těžkou hlavu. Někdy si říkám, jestli si Američané vůbec zaslouží svobody, které nám jednu po druhé tato naprosto nezákonná a neamerická vláda bere.

A pak je tu Kongres. Ten neskoncuje s válkou, i když velká většina Američanů chce, aby skončila. A dokonce ani nebude uvažovat o obvinění prezidenta, který za sedm let porušil zákony a Ústavu víckrát než všech 42 prezidentů před ním dohromady.

Proč nejsme v ulicích? My všichni? Proč není Pennsylvania Ave každý den blokována protestujícími?

A je zajímavé, že žádný člen Kongresu nebude ve svém domovském státě na Memorial Day tento víkend vypískán z pódia. Proč ne?

Lidi by je rozhodně měli vypískat, tenhle víkend a vždycky, když se objeví na veřejnosti. Protože jen postávají a nic nedělají. Jen se dívají a dokonce napomáhají zločinu.

Hitlerův zmocňovací zákon

Zmocňovací zákon (Ermächtigungsgesetz) byl schválen německým Reichstagem 23. března 1933. Byl to druhý hlavní krok po dekretu po požáru Říšského sněmu, prostřednictvím kterého nacisti dosáhli diktatury za využití převážně legálních prostředků. Tento zákon umožňoval kancléři Adolfu Hitlerovi a jeho kabinetu vydávat zákony bez účasti Reichstagu. Formálně se zmocňovací zákona nazýval Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Zákon pro odstranění bídy z národa a Říše).

Článek Will Bush walk away in 2009? vyšel 29.5. na serveru dailykos.com. Překlad Erik Sedláček - děkuji.

Známka 4.0 (hodnotilo 2)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 0

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 0

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 3

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
22,59 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
17,64 Kč
Australský dolar
16,02 Kč
Švýcarský frank
24,51 Kč
100 japonských jenů
19,96 Kč
Čínský juan
3,55 Kč
Polský zloty
5,47 Kč
100 maď. forintů
6,98 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 086,07 Kč
1 unce stříbra
515,31 Kč
Bitcoin
1 284 117,48 Kč

Poslední aktualizace: 30.11.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 271