Loď mrtvých

B. Traven

12.7.2002 Zajímavé knihy Témata: Nezařazeno, Zajímavé knihy 577 slov

Jakmile jsem se počal nudit v Seville, odešel jsem do Cadizu, a jakmile mi nedostačoval vzduch v Cadizu, šel jsem zase do Sevilly, a když se mi v Seville už nelíbily noci, vydal jsem se na cestu do Cadizu. Tak přešla zima a svou touhu po New Orleansu byl bych mohl hladce prodat za několik centů, aniž jsem pociťoval výčitek svědomí. Proč pak to musí být zrovna New Orleans?

Neměl jsem také v kapse ani o nejmenší papírový peníz víc nežli onoho velmi vzdáleného dne, kdy jsem vkročil do této země. A nikdy se ani policista nezajímal o mé papíry nebo o odpověď na otázky: odkud, kam a proč. Měli jiné starosti. Ubožáci bez pasu dělali jim nejmenší starosti. Když jsem neměl peněz na noclehárnu a když jsem si tedy lehl do nějakého kouta, tak jsem ještě příštího rána ležel právě tak klidně a nevinně na témže místě, jak jsem večer ulehl. A stokrát šel podle policista a stokrát se upřeně díval, aby mi nikdo nic neukradl. Ani se neodvažuji pomyslit na to, co by se v jiných zemích asi stalo, kdyby nějaký chudák neb snad dokonce celá rodina přespali někde pod branou nebo na lavičce, aniž byli zatčeni a aniž zmizeli pro potulku ve vězení nebo v donucovací pracovně. Německo by bylo jistě ihned zničeno zemětřesením a Anglie potopou, kdyby člověk, který se odvažuje žít bez vlastního příbytku, nebyl zatčen a řádně ztrestán. Neboť je celá řada zemí, kde je zločinem být bez přístřeší a bez prostředků; jsou to náhodou tytéž země, kde pořádné lupičství, při němž vás nedopadnou, není zločinem, nýbrž prvým stupněm, jak se stát váženým občanem.

Stávalo se, že ležím na lavici a policista mne probudí, aby mi řekl, že se dá hned do deště a že udělám lépe, půjdu-li pod onu bránu naproti nebo do kolny na druhém konci ulice, kde je sláma, kde bych móhl lépe spat a kam neprší.

Když jsem byl hladov, šel jsem do pekařského krámu a řekl jsem muži nebo ženě, že nemám peněz, zato tím více hladu, a dostal jsem chléb. Nikdo mi nezošklivil živobytí nudnou otázkou: >>Proč pak nepracujete? Vždyť jste silný a zdravý chlapík?<<

To by byli pokládali za velikou nezdvořilost. Neboť když jsem nepracoval, měl jsem k tornu asi své dobré příčiny; a po těchto příčinách u mne pátrat, pokládali za neslušné. Kolik lodi tu vyplouvalo! Některý den hned půl tuctu. Jistě tu byla práce na té nebo oné. Ale nestaral jsem se o to. Neběhal jsem za prací. Proč pak také? Bylo tu španělské jaro.

O práci jsem se měl starat? Byl jsem na světě, žil jsem, užíval jsem života, vdechoval jsem vzduch. Život byl tak podivuhodně krásný, slunce bylo tak zlaté a tak horké, krajina tak pohádkově milá, všichni lidé tak laskaví, i když chodili kolem v hadrech, všichni lidé tak zdvořilí a nad tim vším bylo tolik opravdové svobody. Není divu, vždyť tato země se nezúčastnila války za svobodu a demokracii světa. Proto zde válka nedobyla svobody a proto ji lidé neztratili. Je tak neslýchaně směšné, že všechny ony země, které o sobě tvrdí, že jsou nejsvobodnějšími zeměmi, dávají svým obyvatelům ve skutečnosti nejméně svobody a dokonce je po celý život drží pod poručnictvím. Podezřelá je každá země, kde se tolik hovoří o svobodě, kterou je prý možno nalézt mezi jejími hranicemi. A když vidím při vjezdu do přístavu veliké země obrovskou sochu Svobody, nemusí mi nikdo vypravovat, co se za tou sochou děje. Kde je nutno tak hlasitě křičet: My jsme národ svobodných lidi!, tam chtějí jenom zakrýt skutečnost, že svoboda je ve psí nebo že je tam statisíce zákonů, nařízení, opatření, pokynů, prováděcích ustanovení a policejních obušků tak ohlodána, že zbyly už jenom pokřik, hluk fanfár a kněžky svobody. Ve Španělsku nemluví nikdo o svobodě a jen jednou jsem slyšel v zemi, kde se nemluví o svobodě, vyslovit slovo nesvoboda. Toto slovo padlo při obrovské demonstraci. Při demontraci, jíž se účastnilo všechno obyvatelstvo, kde se ctihodní občané nebáli jít za prapory komunistů a anarchistů a kde se komunisté nepokládali za tak vznešené, aby nešli za prapory své vlasti. Šlo o protest proti policii, která se pokusila podle pruského vzoru zavést jakousi přihlašovací povinnost obyvatelů. To znamená, že jenom navrhla, aby každý občan jednou v roce udal policii svou adresu, své jméno, svůj věk a své povolání. Ale obyvatelstvo větřilo ihned čertovo kopýtko a vědělo při prvém slovu, že je to jen počátek povinného hlášení.

Není dnes na světě člověka, který by nevěděl, co znamená Německo. Válka s Anglií a Amerikou byla nejlepší reklamou pro Německo a pro německou práci. Že Prusko je zemí, ví jenom málo lidí na světě. Slyší-li v Americe a v mnoha jiných zemích slovo >>Prusko<<, není nikdy spojováno s pruskou zemí nebo s jejími obyvateli, nýbrž je synonymem pro zardoušení svobody a pro policejní poručníkováni.

Když jsem byl v Barceloně, šel jsem kteréhosi dne podle veliké budovy a slyšel jsem, jak z budovy přichází pokřik, naříkání a pláč.

>>Co pak se tu děje?<< ptal jsem se muže, který právě přecházel podle mne.

>>To je vojenské vězení,<< řekl mi.

>>Ale proč pak ti lidé tolik křičí? Vždyť to rve srdce!

Lidé? Ale to jsou přece komunisté.<<

>>Proč pak tedy křičí, když to jsou komunisti?<<

>>Nechápete? Právě je teď přece bijí a trýzní.<<

>>Proč pak ale?<<

>>To jsou přece komunisti.<<

>>To jste mi vypravoval už třikrát.<<

>>No, právě proto je vraždi. Ráno je pak vynesou a zakopají.<<

>>Co pak jsou zločinci?<<

>>Ne, komunisti. <<

>>Proto je mučí a vraždí?<<

>>Ano, ti chtějí všecko předělat. Těm to všecko není dost dobré. Chtějí z nás udělat otroky, abychom nemohli dělat, co chceme. Stát má všecko dělat sám a my všichni máme být dělníky státu. To ale nechceme. Chceme pracovat, kdy máme chuť, jak máme chuť a nač máme chuť. A když nebudeme pracovat, a chceme místo práce umřít hladem, tak nechceme také, aby se nám někdo do toho míchal. Ale komunisti se chtějí míchat do našeho celého života a stát má všechno komandovat. Docela správně, že je zabíjejí.<<

Mám snad proto Španělsko odsoudit? Nemyslím. Každý věk a každá země, i nejcivilisovanější, má svá pronásledování křesťanů, svá upalováni kacířů a mučení čarodějnic. V Americe se s kacíři nenakládá lépe nežli ve Španělsku. Smutnou, politováníhodnou, ale ryze lidskou skutečností zůstává, že oni, kteří ještě včera byli sami pronásledováni, dnes jsou nejzvířečtějšími pronásledovateli. A mezi nejzvířečtějšími pronásledovateli jsou dnes již také komunisté. Ti, kteří jdou dále, kteří vývoj posunují vpřed, jsou vždycky pronásledováni. Muž, který se přistěhoval před pěti lety do Ameriky a včera dostal svůj druhý občanský průkaz, je dnes mužem, který křičí nejdivočeji: >>Uzavřete pevné hranice, nepusťte nikoho dovnitř.<< A přece ti všichni jsou jenom přistěhovalci a syny přistěhovalců, nevyjímaje ani presidenta...

Proč bych měl běhat za prací? Stojíte tu před tím, který vám může dát práci a nakládá s vámi jako s dotěrným žebrákem. >>Nemám nyní kdy, přijďte zase později.<< Když ale dělník jednou řekne: >>Nemám nyní kdy nebo nemám pražádnou chuť pracovat pro vás<<, pak je to revoluce, stávka, otřásání základy všeobecného blaha, a ptijde policie a vyrukují celé pluky milice a postaví strojní pušky. Opravdu je někdy méně zahanbující, žebrat o chléb nežli ptát se po práci. Ale může loď plout sama, bez dělníka? Může inženýr stavět své lokomotivy sám, bez dělníka? Ale dělník musí s kloboukem v ruce žebrat o práci, musí tu stát jako pes, který bude spráskán, musí se smát blbému vtipu, který dělá zaměstnavatel, ačkoli mu v nitru není právě do smíchu, jenom aby udržoval v dobré náladě kapitána nebo inženýra nebo mistra nebo prvního dělníka nebo kohokoli jiného, kdo má zmocnění vyslovit ono mocné slovo >>Jste přijat!<<

Když musím tak poníženě žebrat o práci, abych ji dostal, mohu žebrat také o zbylý oběd v hostinci. Hotelový kuchař nejedná se mnou tak opovržlivě jako se mnou jednali už lidé, u kterých jsem se ptal po práci.

Tedy proč běhat za prací, když slunce tak zlatě svítí, když všude je místo pro spánek a když všichni lidé jsou ke mně vlídní a zdvořilí, když žádný policista nechce ode mne nic vědět a když žádný detektiv nehledá v mých kapsách ztracený recept o tom, jak lze dělat ohebné sklo.

Dostal jsem chuť na rybu a pomyslil jsem si, že nejjednodušším způsobem, jak jíst rybu, je, míti ji; a abych ji měl, musil jsem ji chytit. Chléb, polévku a košili bylo možno opatřit si snadno, ale jít žebrat o udici, zdálo se mi přece jenom příliš moderním. Dával jsem proto pozor, až přijede loď s cestujícími a až cestující budou opouštět celnici. Tak se octl náhle v mé ruce kufr a když jsem jej v hotelu odevzdal vlastníkovi, dostal jsem vyplaceny tři pesety.

S těmito penězi jsem šel do obchodu a koupil si šňůru s háčkem. To byla tak asi jedna peseta. Tak mimochodem jsem vypravoval prodavači, že jsem námořníkem, kterému ujela jeho loď. Prodavač se tomu zasmál, zabalil mé věci velmi pečlivě do papíru a podal mi balíček se slovem >>Favor!<< Chtěl jsem vzít účet, ale prodavač se usmál, roztrhl lístek s elegantním gestem, hodil jej s jiným elegantním gestem přes rameno, uklonil se zdvořile a řekl: "Je zaplaceno, děkuji zdvořile! Hodně zdaru při rybolovu, pane.

A v této zemi jsem se měl honit za prací? Tuto zemi jsem měl opustit? Vždyť bych nebyl hoden toho, aby na mne svítilo španělské slunce.

Knížka "Loď mrtvých" vyšla česky poprvé v roce 1931

Známka 1.1 (hodnotilo 19)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 2

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Měnové kurzy

USD
21,58 Kč
Euro
26,18 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
16,90 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,28 Kč
100 japonských jenů
20,80 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 062,66 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
692 742,60 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 22 587